Gamla Dalbybilder.

 

 

 

001. Bilden är tagen från ett av takfönstren på gamla polishuset. Kan året vara 1930-1935? Kanske tidigare. I huset till vänster finns nu Vuxenskolan. På detta kortet så fanns Livsmedelsaffären handelsmagasinet i vänsta (östra) delen. I den högra finns Lindquists café. Gatan som försvinner bort mellan husen är Mellanbacken. Längre ner på Mellanbacken låg Dalby Bilverkstad. Huset till höger är numera Dalby pub, men var på de denna tiden Dalby Modemagasin. 002. Detta är Dalby stationshus fotograferat omkring 1902. Ett lite ovanligt kort, eftersom det är fotograferat från "baksidan". Troligtvis, så har fotografen stått i trädgården i nuvarande Mellanbacken 16, kanske på Järnvägsgatan 6, men jag tror mer på det förra. Stationshuset byggdes 1892. 003. Gården framför Tingshuset fotograferat 1929. Till vänster syns gaveln på Gästis, sedan kommer Skjutsstallarna, som på denna tiden var biograf (titta på skylten på huset). Därefter ser man Tingshuset, och till slut gavlen på polishuset, med nedgången till "tjyvahollan". Troligtvis är fotot från februari 1929, så kyrkoherde Lundblad skriver i sin dagbok: 14:e: "Snöstorm...jag kan knappast ta mig fram i storm o snödrivor kl. 12 på dagen".
Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg. Kortet finns på http://www.samlingsportalen.se/. Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg.

 

 

004. "Skånes äldsta lanthandel". Så kallades affären på Lundavägen 10, fd J.H. Jönsson, fd Matöppet och fd en massa andra saker.
Numera är det restaurang Egino, som huserar i byggnaden.
Jag tror att bilden är från de snörika vintrarna på 1940-talet. Huset, som syns till vänster  är en gammal statarlänga, som tillhörde Kungsgården. Den revs runt 1990.
005. Detta hus låg på Malmövägen. När kortet är taget är okänt, men det bör vara runt år 1900. Historien om detta hus, och husen runt omkring kan du läsa mer om här: Grönsiskan och Kemissan.
De som bodde i huset runt år 1900 var Hanna och Nils Larsson. Troligtvis är det de, som sitter framför huset.
006. Detta är nuvarande Mellanbacken 16, som ligger vid Järnvägsgatan, snett emot Dalby station.
Huset byggdes troligen 1894 och den förste ägaren hette Lars Olsson.
Kortet är taget runt år 1900.
Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg. Fotot är hämtat från Kulturen i Lunds hemsida. Fotot är hämtat från Kulturen i Lunds hemsida.

 

 

007. Kyrkan fotograferad från söder. Troligtvis, så är kortet från slutet av 1800-talet. Husen som ligger hitom kyrkan, med ljus fasad, ligger längs med Malmövägen, norr om denna. Där finns nu en gräsvall upp mot kyrkan. Längre in på 1900-talet, så fanns de "berömda" affärerna Grönsiskan och Kemissan i detta hus.
Fotografen står ungefär där vägen Stationsbacken går nu i dag.
008. Ett foto av Christenssons gård.
Denna ståtliga byggnad låg där Dalby Centrum ligger nu. Huset låg i nord-sydlig riktning. Fotot är taget (mot öster) ungefär från korsningen mellan Hällestavavägen och Allégatan, alltså från dagens "fyrvägsstoppkors". Där huset fanns då finns nu den norra parkeringen till Dalby centrum. Huset byggdes 1907, då gården som låg där innan, brann ner i en våldsam eldsvåda. Allt revs vid byggandet av Dalby centrum i början på 1970-talet.
009. Ett foto från Lundavägen, troligen från en av de stränga vintrarna i början på 1940-talet. Affären till höger är nuvarande restaurang Egino. Redan 1860, så startade Edla Jönsson affär här. Sen har det bedrivits affärsverksamhet i denna byggnad sedan dess. Vi denna tidpunkt var det J H Jönsson, som innehade affären, tillsammans med sin hustru Ester. Efter det har bland annat Matöppet funnits här. Huset som skymtar till vänster är ett torp, som tillgörde Kungsgården. Det låg i den hästhage, som nu finns mitt emot rstaurang Egino. Det revs på 1980-talet.
Fotot är hämtat från Folklivsarkivets hemsida. Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg. Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg.

   

 

010. Ett foto taget från slangtornet på brandstationen någon gång på 1950-talet. Brandstationen låg där nu parkeringen till kyrkan finns. Lundavägen försvinner bort i bildens vänsterkant. Närmast syns skorstenen till nuvarande Strädelängan. Huset, som sticker ut med gaveln mot Lundavägen mitt emot nuvarande restaurang Egino, är ett numera rivet torp, som ägdes av Kungsgården. Restauran Egino var vi denna tid livsmedelsaffär och bensinstation. Det finns inga hus mellan affären och Dalby Söderskog. Gården, som ligger långt borta vid skogen nuvarande Dalby Hage 961. Sandbyvägen svänger in framför affären. De flesta (dock ej alla) husen längs Sandbyvägen, och Sjöstorpsvägen (som syns längst till höger i bild) finns kvar. 011. Troligen fotograferat någon av de hårda vintrarna i början av 1940-talet.
Fotot är Sandbyvägen från korsningen med Malmövägen.
 Pastor Emil Lundblad skriver i sin dagbok från 12 februari 1942, när han försöker ta sig hem från Torna-Hällestad:
"Söderbergs bil fastnar i drivorna: hjälp av karl o häst, som vid försöken att dra bilen loss stegrar sig, välter karlen i den trånga snöpassagen, slår han blodig, men o Gud! hade kunnat lemlästa o t.o.m. döda honom: Vandring i drivor o storm till Knut Persson för telefon efter snöplog: alla plogar upptagna, bilar o bussar fast i snön överallt – vandring tillbaka till Söderberg – efter ytterligare försök övergiva vi bilen o vandra hem. Snöstormen fortsätter".
012. Enligt benämningen på kortet, så är detta Folkets hus i Dalby. Detta gjorde mig lite förvirrad, eftersom jag vet att Dalby Folkets Hus inte såg ut så här. Men det finns en förklaring!
Detta är Dalby Järnvägshotell, som låg mitt emot Dalby station. Numera ligger det en privatvilla där, som har adress Stationsbacken 11.
Hotellet byggdes på 1890-talet och var hotell till fram på 1950-talet. Järnvägen gick sämre och sämre och dtill slut la man ner hotellet. En tid därefter fungerade det som Folkets Hus i Dalby!!
Jag vet inte riktigt när huset revs, men en gissing är runt 1970.
Fotot är taget 1950.
Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg. Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg. Fotograf är: Hagblom foto. Bilden finns på UB:s hemsida: http://bilder.ub.lu.se/.

 

 

 
013. Ytterligare ett foto från det Dalby, som inte finns kvar.
Huset på bilden är bostadshuset till den vindmölla, som fanns vid Sandbyvägen. Huset (o möllan) hade nummer Dalby 37:32. Huset är rivet, men fundamentet till möllan finns kvar. Ta gärna en promenad på stigen mellan Bondevägens hyreshus och Sandbyvägen, så ser du restena bland de höga björkarna.
Den bortre gaveln på huset gick ända ut till Sandbyvägen. Möllan byggdes 1875 av Janne Malmqvist. Möllare genom tiderna har varit: Janne Malmqvist - Karl Malmqvist och Per Andersson. Den sista familjen, som bodde i huset var slaktmästaren Paulus Anton Persson. Troligtvis, så är det någon från hans familj, som syns på bilden.

014. Genarpsvägen från söder, in mot Dalby. Jag tror att fotot är taget mellan 1930 och 1940.
Från vänster syns kyrkan, med statioonen framför (inga gröna silosar, som stör). Sen kommer centrum på byn med Mejeriet nämast och bakom det grosshandlare Bengtssons kvarn och lagerhus. Vidare mot höger ser man möllan och Dalby Spritfabrik.
Lite charmigt är det med alla telefonledningarna och de krokiga telefonstolparna.
 
Bilden är utlånad av Tommy Klang. Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg.