Gamla Dalbybilder.

 

 

 

001. Bilden är tagen från ett av takfönstren på gamla polishuset. Kan året vara 1930-1935? Kanske tidigare. I huset till vänster finns nu Vuxenskolan. På detta kortet så fanns Livsmedelsaffären handelsmagasinet i vänsta (östra) delen. I den högra finns Lindquists café. Gatan som försvinner bort mellan husen är Mellanbacken. Längre ner på Mellanbacken låg Dalby Bilverkstad. Huset till höger är numera Dalby pub, men var på de denna tiden Dalby Modemagasin. 002. Detta är Dalby stationshus fotograferat omkring 1902. Ett lite ovanligt kort, eftersom det är fotograferat från "baksidan". Troligtvis, så har fotografen stått i trädgården i nuvarande Mellanbacken 16, kanske på Järnvägsgatan 6, men jag tror mer på det förra. Stationshuset byggdes 1892. 003. Gården framför Tingshuset fotograferat 1929. Till vänster syns gaveln på Gästis, sedan kommer Skjutsstallarna, som på denna tiden var biograf (titta på skylten på huset). Därefter ser man Tingshuset, och till slut gavlen på polishuset, med nedgången till "tjyvahollan". Troligtvis är fotot från februari 1929, så kyrkoherde Lundblad skriver i sin dagbok: 14:e: "Snöstorm...jag kan knappast ta mig fram i storm o snödrivor kl. 12 på dagen".
Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg. Kortet finns på http://www.samlingsportalen.se/. Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg.

 

 

004. "Skånes äldsta lanthandel". Så kallades affären på Lundavägen 10, fd J.H. Jönsson, fd Matöppet och fd en massa andra saker.
Numera är det restaurang Egino, som huserar i byggnaden.
Jag tror att bilden är från de snörika vintrarna på 1940-talet. Huset, som syns till vänster  är en gammal statarlänga, som tillhörde Kungsgården. Den revs runt 1990.
005. Detta hus låg på Malmövägen. När kortet är taget är okänt, men det bör vara runt år 1900. Historien om detta hus, och husen runt omkring kan du läsa mer om här: Grönsiskan och Kemissan.
De som bodde i huset runt år 1900 var Hanna och Nils Larsson. Troligtvis är det de, som sitter framför huset.
006. Detta är nuvarande Mellanbacken 16, som ligger vid Järnvägsgatan, snett emot Dalby station.
Huset byggdes troligen 1894 och den förste ägaren hette Lars Olsson.
Kortet är taget runt år 1900.
Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg. Fotot är hämtat från Kulturen i Lunds hemsida. Fotot är hämtat från Kulturen i Lunds hemsida.

 

 

007. Kyrkan fotograferad från söder. Troligtvis, så är kortet från slutet av 1800-talet. Husen som ligger hitom kyrkan, med ljus fasad, ligger längs med Malmövägen, norr om denna. Där finns nu en gräsvall upp mot kyrkan. Längre in på 1900-talet, så fanns de "berömda" affärerna Grönsiskan och Kemissan i detta hus.
Fotografen står ungefär där vägen Stationsbacken går nu i dag.
008. Ett foto av Christenssons gård.
Denna ståtliga byggnad låg där Dalby Centrum ligger nu. Huset låg i nord-sydlig riktning. Fotot är taget (mot öster) ungefär från korsningen mellan Hällestavavägen och Allégatan, alltså från dagens "fyrvägsstoppkors". Där huset fanns då finns nu den norra parkeringen till Dalby centrum. Huset byggdes 1907, då gården som låg där innan, brann ner i en våldsam eldsvåda. Allt revs vid byggandet av Dalby centrum i början på 1970-talet.
Fotot är hämtat från Folklivsarkivets hemsida. Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg.

   

 

010. Ett foto taget från slangtornet på brandstationen någon gång på 1950-talet. Brandstationen låg där nu parkeringen till kyrkan finns. Lundavägen försvinner bort i bildens vänsterkant. Närmast syns skorstenen till nuvarande Strädelängan. Huset, som sticker ut med gaveln mot Lundavägen mitt emot nuvarande restaurang Egino, är ett numera rivet torp, som ägdes av Kungsgården. Restauran Egino var vi denna tid livsmedelsaffär och bensinstation. Det finns inga hus mellan affären och Dalby Söderskog. Gården, som ligger långt borta vid skogen nuvarande Dalby Hage 961. Sandbyvägen svänger in framför affären. De flesta (dock ej alla) husen längs Sandbyvägen, och Sjöstorpsvägen (som syns längst till höger i bild) finns kvar. 011. Troligen fotograferat någon av de hårda vintrarna i början av 1940-talet.
Fotot är Sandbyvägen från korsningen med Malmövägen.
 Pastor Emil Lundblad skriver i sin dagbok från 12 februari 1942, när han försöker ta sig hem från Torna-Hällestad:
"Söderbergs bil fastnar i drivorna: hjälp av karl o häst, som vid försöken att dra bilen loss stegrar sig, välter karlen i den trånga snöpassagen, slår han blodig, men o Gud! hade kunnat lemlästa o t.o.m. döda honom: Vandring i drivor o storm till Knut Persson för telefon efter snöplog: alla plogar upptagna, bilar o bussar fast i snön överallt – vandring tillbaka till Söderberg – efter ytterligare försök övergiva vi bilen o vandra hem. Snöstormen fortsätter".
012. Enligt benämningen på kortet, så är detta Folkets hus i Dalby. Detta gjorde mig lite förvirrad, eftersom jag vet att Dalby Folkets Hus inte såg ut så här. Men det finns en förklaring!
Detta är Dalby Järnvägshotell, som låg mitt emot Dalby station. Numera ligger det en privatvilla där, som har adress Stationsbacken 11.
Hotellet byggdes på 1890-talet och var hotell till fram på 1950-talet. Järnvägen gick sämre och sämre och dtill slut la man ner hotellet. En tid därefter fungerade det som Folkets Hus i Dalby!!
Jag vet inte riktigt när huset revs, men en gissing är runt 1970.
Fotot är taget 1950.
Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg. Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg. Fotograf är: Hagblom foto. Bilden finns på UB:s hemsida: http://bilder.ub.lu.se/.

 

 

013. Ytterligare ett foto från det Dalby, som inte finns kvar.
Huset på bilden är bostadshuset till den vindmölla, som fanns vid Sandbyvägen. Huset (o möllan) hade nummer Dalby 37:32. Huset är rivet, men fundamentet till möllan finns kvar. Ta gärna en promenad på stigen mellan Bondevägens hyreshus och Sandbyvägen, så ser du restena bland de höga björkarna.
Den bortre gaveln på huset gick ända ut till Sandbyvägen. Möllan byggdes 1875 av Janne Malmqvist. Möllare genom tiderna har varit: Janne Malmqvist - Karl Malmqvist och Per Andersson. Den sista familjen, som bodde i huset var slaktmästaren Paulus Anton Persson. Troligtvis, så är det någon från hans familj, som syns på bilden.
014. Genarpsvägen från söder, in mot Dalby. Jag tror att fotot är taget mellan 1930 och 1940.
Från vänster syns kyrkan, med statioonen framför (inga gröna silosar, som stör). Sen kommer centrum på byn med Mejeriet nämast och bakom det grosshandlare Bengtssons kvarn och lagerhus. Vidare mot höger ser man möllan och Dalby Spritfabrik.
Lite charmigt är det med alla telefonledningarna och de krokiga telefonstolparna.

015. Ett fascinerande foto från 1800-talet. Damerna på fotot heter från vänster Marna Johnsdotter (troligen), Sissa Johnsdotter (säkert) och Hanna Nilsdotter (kanske).
Damerna kom från två olika gårdar. Hanna från Dalby 31, som var den stora gård, som låg vid Veberödvägen, vid mynningen av Mellanbacken (som inte fanns då). Dalby 31 ägde vid den här tiden hela backen från Veberödsvägen ner till järnvägsspåret. I princip ingenting var byggt på backen.
Marna o Sissa kom från Dalby 23, som också låg vid Veberödsvägen, men precis öster om Dalby 31. Gården finns kvar och adressen är Veberödsvägen 4 (en pärla i Dalby).
Damerna sitter någonstans mitt i backen i en trädgårdsdungen och bakom sig har de utsikt mot söder.
När är fotot taget? Sissa, som sitter i mitten, dog i Hjernfeber i juni 1899. Detta är troligen taget sommaren 1898.
Längst till höger finns Järnvägshotellet, som byggdes runt år 1900.
Huset bakom damens hatt bör vara Järnvägsgatan 4, alltså huset som nu bebos av familjem Kroeker.
Byggnadsställningarna bakom Sissas huvud bör vara nuvarande Mellanbacken 16. Tomten inköptes 1894 av Lars Olsson. Där bor nu Ola och Marie Sjödin.
Huset längst till vänster ligger där nu huset "Bernstorp" ligger, alltså grosshandlare Bengtssons stora villa. Per Bengtsson och hans hustru Betty köpte tomten redan 1883. De byggde troligtvis då detta hus. 1915 byggdes huset om och till, så att det fick sitt nuvarande utseende (Genarpsvägen 14).

Bilden är utlånad av Tommy Klang. Kortet är utlånat av Allan och Vaileth Hägg. Fotot tillhör Inge Larsson och Helen Isaksson på Dalby 23:2.

 

 

016. Infarten från Malmö 1952. Den påbörjade arbetsplatsen är för ett fruktpackeri,och den byggnaden är nu en av Dalbys största arbetsplatser, nämligen Soeco. I bakgrunden ser man de numerar rivna lokstallarna och två av Kungsgårdens statarhus, som också numera är rivna. 017. Dalby Stenkross, 1931.
Detta fotot är taget på stenkrossen vid Östra Mölla. Östra Mölla började krossa sten i slutet på 1800-talet. Nils Knutsson ägde och drev krossen fram till runt 1930. Senare, så var bl a disponent Anders Edensten ägare av stenkrossen. Den kallades då för Dalby Granit. Driften upphörde 1967.

018. Malmövägen. Fotot är taget senast 1908. 1909 låg det två stathus på åkern vid sidan om vägen. De tillhörde Kungsgården. De revs runt 1970. I bakgrunden syns kyrkan och en bit av Kungsgården. Huset närmast kameran tillhörde också Kungsgården. Huset längre bort på Malmövägen är nuvarande Malmövägen 8. Där startades i slutet av 1800-talet ett bryggeri under ledning av paret Johan och Emma Jacobsson. Brodern Anders Jacobsson tog över bryggeriet, när han Johan dog i "spanska sjukan" 1918.

Fotot finns på Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar Fotot finns på Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar Fotot finns på Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar

 

 

   
09. Fotot är taget c:a 1932 på trappan till nuvarande Dalby 661. Gården hette förr Dalby 21:5, och ligger söder om Malmövägen, c:a 1 kilmeter österut från stora "Malmörondellen".
Vid den här tiden, 1932, så ägdes gården av kyrkovärden Albert Andersson. Han var en  rätt betydande man i Dalby och satt bland annat med i styrelsen för Dalby Sparbank. Evy och Sture Nilsson skriver i sin utmärkta bok, om just Dalby Sparbank, att Alfred Andersson "var en synnerligen hjälpsam och vänlig man".
Bland flickorna på bilden syns bland andra kyrkoherde Emil Lundblads två döttrar Greta Lundblad (sedermera hushållslärarinna i Dalby) och Elsa Lundblad (gift Sagnert o flyttade till Ystad). Greta står längst ut till vänster (i flätor) och Elsa längst fram till vänster (i prickig klänning).
 


Från min egen fotosamling/P-O.