(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Bondevägen, Dalby 6:6.

Ägarlängd.    Tidningsartiklar mm.
Detta flygfoto på Dalby 6:6 är taget ungefär 1955. Ägaren av gården (och marken bortom huset) var
då hemmansägaren John Manfred Magnusson.
Gården revs runt 1970, och placeringen var mitt på där nuvarande Bondevägen går.

Så här ser platsen ut i dag (2020-10-22).


En ny karta med den ungefärliga tomten inritad.


 

Ägarlängd.

1817 - 1824.
Åbo Lars Nilsson, född 1763-08-10 i Lyngby.
Hustru Elna Andersdotter, född 1760 i Bjällerup.
  Dotter Anna, född 1800-09-07 i Gödelöv.
  Dotter Cathrina.

Lars och Elna kommer 1817 från Dalby 54 (Inte heller detta hus finns kvar). Troligtvis, så är det detta par, som bygger det första huset på tomten. I en anteckning, skriven 1944, så står det att mangårdsbyggnaden byggdes runt 1820.

Lars Nilsson och hans hustru Elna bor kvar på undantag efter 1824. De beskrivs som fattiga och bräckliga.

1824 - 1831.
Åbo Nils Andersson, född 1796-03-13 i Vomb.
Hustru Anna Larsdotter, född 1800-05-07 i Gödelöv. (Dotter till Lars Nilsson ovan).
  Son Anders, född 1822-12-03 i Remmarlöv.
  Son Nils, född 1826-08-06 i Dalby.
  Dotter Marna, född 1828-11-25 i Dalby.
  Dotter Elna, född 1831-09-24 i Dalby.

Nils och Anna tar över gården 1824, men flyttar inte till Dalby från Remmarslöv (där de bor) förrän 1826. Under tiden arrenderas gården ut, eftersom föräldrarna är bräckliga.

1831 flyttar Nils och Anna från Dalby 6:6 till Veberöd. Gården i Dalby arrenderas ut.

1831 - 1835.
Arrendator Nils Jönsson, född 1806-08-26 i Dalby.
Hustru Anna Nilsdotter, född 1807-12-10 i Dalby.
  Dotter Kjerstina, född 1829-05-01 i Dalby.
  Son Jöns, född 1832-03-08 i Dalby.
  Dotter Elna, född 1833-09-27 i Dalby.

1835 - 1838.
Åbo Anders Jönsson, född 1793.
Hustru Kjersti Trulsdotter, född 1787.
  Dotter Else, född 1819.


Anders Jönsson köper gården av Nils Andersson 1835-05-06 för 500 riksdaler.

1838 - 1880.
Dragon Johan Lantz, född 1812-02-03 i Malmö.
Hustru Else Andersdotter, född 1819-09-19.
(Dotter till Anders Jönsson ovan).
  Son Jöns, född 1844-08-16 i Dalby. Död 1851-08-14.
  Dotter Elna, född 1839-04-14 i Dalby.
  Dotter Karna, född 1841-10-07 i Dalby. Död 1851-07-09.
  Son Lars, född 1847-11-16 i Dalby.
  Dotter Hanna, född 1850-11-15 i Dalby.
  Son Jöns, född 1854-03-30 i Dalby.
  Son Per, född 1857-04-03 i Dalby.

Dragon Johan Lantz köper gården av Anders Jönsson 1838-02-03 för 400 riksdaler.

Johan Lantz var indelt soldat i den svenska armén. Han tillhörde Skånska Dragonregementet, som hade sin övningsplats i Ljungbyhed. I längderna kan man se att Johan var 1 meter och 70 centimeter lång. Han brukade sin gård i Dalby större delen av sin tid, men åkte in på regelbundna mönstringar och övningar till Ljungbyhed. Johan hette från början Pettersson i efternamn och blev antagen som dragon (kallades också husar) 1835. Han begärde, och fick, avsked 1864. Han är med på alla generalmönstringar i Ljungbyhed utom år 1850, då han låg sjuk hemma i smittkoppor.
Det finns kvar ett personligt brev, skrivet av Johans rusthållare (de bönder i närheten, som höll honom med gård och utrustning). Klicka på länken nedan.


1850. Johans rustållare skriver ett brev till Ljungbyhed, för att bekräfta att Johan är sjuk i smittkoppor.
1877-04-04. Änkan Else Andersdotter lägger ut både gård och allt lösöre på auktion.
1877-04-04. Johan Lantz dödsannons.


1878 -1880.
Ägare Jöns Johansson, född 1854-03-30 i Dalby. (Son till Johan Lantz ovan).
Hustru Elna Olsdotter, född 1857.
  Dotter Johanna, född 1878.

1880 - 1887
Åbo Nils Persson, född 1831-12-17 I Hällestad.
Hustru Sofia Persdotter, född 1820-09-27 i Hällestad.
  Fosterson Jöns Hansson, född 1862-11-20 i Hällestad.


Nils Persson köper gården av Jöns Johansson 1880-03-14 för 5166 kronor.

Nils och Sofia kom inte så bra överens! Husförhörslängden: Lefva frånskilda.

1884-07-11. Nils Persson försöker sälja gården.
1887-02-18. Nils Persson försöker återigen att sälja gården.


1887 - 1888.
Åbo Hans Andersson, född 1857-11-21 i Södra Sandby.
Hustru Anna Nilsdotter, född 1859-06-13 i Silvåkra.
  Dotter Johanna, född 1888-03-02 i Dalby.

1888-04-11. Hans Andersson låter auktionera ut en stor del av lösöret.

1888 - 1896.
Åbo/soldat Johan Andersson Willhard, född 1863-12-17 Silvåkra.
Hustru Hanna Jönsdotter, född 1863-06-09 i Dalby.
  Dotter Karin, född 1891-06-09 i Dalby.

Willhard var soldat i Södra Skånska Infanteriregementet och blev antagen 1881. Som soldat, så har han även tidigare hetat Ödman.


1895-03-06. Johan Willlhard ska flytta till Hällestad och auktionerar ut sitt lösöre på Dalby 6.

1896 - 1897.
Åbo Christen Persson, född 1848-09-24 i Veberöd.
Hustru Emma Kristina Lindelöf, född 1853-07-23 i Lund.
  Son August Theodor, född 1896-09-09 i Dalby.


1897 - 1919.
Åbo Nils Jeppsson, född 1848-02-24 i Dalby. Död 1927-03-16. (Dog av hjärnblödning).
Hustru Kersti Knutsson, född 1853-06-05 i Hällestad. Död 1919-07-06. (Dog av magsår).
  Son Albin, född 1894-05-18 i Lund.
  Fosterdotter Ebba Theresia Hildeborg Theorin, född 1885-03-04 i Lund.

1919 - 1940.
Byggnadssnickare Albin Nilsson, född 1894-05-18 i Lund. (Son till Nils Jeppsson ovan).
Hustru Bengta Gustava Carlberg, född 1895-06-29 i Trelleborg.
  Son Nils August, född 1921-02-24 i Dalby.
  Dotter Asta Linnea, född 1930-10-03 i Lund.

1940 - 1963.
Lantbrukare John Manfred Magnusson, född 1906-11-15 i Östra Vemmenhög.
Hustru Hulda Linnea Ingeborg Andersson, född 1907-06-28 i Östra Klagstorp.
  Dotter Sonja Inga-Maj, född 1929-02-10 i Östra Vemmenhög.
  Son John-Henry Manfred, född 1931-11-15 i Lund.
  Dotter Karla Marianne, född 1935-02-19 i Lund.


1944. Gods och gårdar 1944.

1963. Gods och gårdar 1963.

 

Tidningsartiklar mm.

1850. Generalmönsterrulla. (Överst på sidan)

Johans rustållare skriver ett brev till Ljungbyhed, för att bekräfta att Johan är sjuk i smittkoppor.

Att dragon (no 77) Johan Lanz vid n. 6 Dalby ligger sjuk i smitt-
koppor, det få vi, efter att på stället hafva derom förvissat oss,
härmed på begäran intyga.

Dalby d. 27 maj 1850.

Pehr Pehrsson, nemdeman i Dalby

Nils Söderberg Dalby

Här ofvannämnde åbors trovärdighet intygas af

Dalby deen 27 maj 1850 ? på No 6. 

1877-04-04. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Änkan Else Andersdotter lägger ut både gård och allt lösöre på auktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas å stället Tisdagen den 10 instundande April kl.
10 f. m., låta sterbhusdelegarne efter aflidne åboen Johan Lantz å n:r 6 Dalby försälja
hela deras lösegendom, bestående af 1 häst, 2 st. kor som äro nykalfwade, 2 st. får, 1
swinkreatur, wagns och åkerbruksredskap af hwarjehanda slag, koppar, jern och
träwaror, stolar, bord, sängar och 2 st. kakelugnar, spannemål af råg, korn, hafre och
potäter, samt säng och den aflidnes gångkläder, jemte en del andra waror m. m.
Anstånd med betalningen för säkre och kände köpare till den 2 nästa Oktober.

Wid samma tillfälle kl. 12 på dagen utbjudes deras egande fastighet, kronoskatte
arbetshemmanet n:o 6 3/326 dels mantal Dalby, egorymd af cirka 10 tunneland god
jord med åbyggnader, äfwen försäljes deras egande hus med 1/6 del tunneland jord å
n:o 37 Dalby med tillträdesrätt genast.

Kan ej hemmanet genom auktion försäljas, bortarrenderas det till den högstbjudande
på ett års tid. Öfriga willkoren tillkännagifwas wid auktionens början, dock bör
köparen wara beredd att wid klubbslaget ställa godkänd borgen.

Tygelsjö den 29 Mars 1877.
Carl Larsson.
 

1877-04-04. Folkets tidning. (Överst på sidan)

Johan Lantz dödsannons. 

1884-07-11. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Nils Persson försöker sälja gården. 

1887-02-18. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Nils Persson försöker återigen att sälja gården. 

1888-04-11. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Hans Andersson låter auktionera ut en stor del av lösöret. 

1895-03-06. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Johan Willlhard ska flytta till Hällestad och auktionerar ut sitt lösöre på Dalby 6. 

1944. (Överst på sidan)

Gods och gårdar 1944.


 

1963. (Överst på sidan)

Gods och gårdar 1963.


 

 

Källor:
Arkiv Digital.
Foto: P-O Bengtsson.
Kartbild.com.
Svenska Tidningsartiklar.
Riksarkivet.
Gods och gårdar 1944.
Gods och gårdar 1963.