(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 583. Dalby 25:4.

 

En otrevlig olycka på Dalby 25:4.
1867-09-06. Folkets Tidning.

Olyckshändelse. Åboen Hans Henrikssons hustru i Dahlby skulle sistl. söndag flytta en å betesmark tjudrad ko till annat ställe och blef därvid med sitt ena ben insnärjd i repet. Med detsamma rusade kon, som plågades af hettan, öfwer diken och fält, släpande qwinnan med sig ända till gården. Den stackars hustrun fick sitt ena lår afbrutet och mycket illa skadadt och erhöll dessutom flera kontusioner i ansigtet och på kroppen.