(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Husmansvägen, Dalby 6:6.

 Detta flygfoto på Dalby 6:6 är taget ungefär 1955. Ägaren av gården (och marken bortom huset) var då hemmansägaren John Manfred Magnusson.

Gården revs runt 1970, och den låg mitt på nuvarande Bondevägen. Närmaste nuvarande granne bör vara Husmansvägen 17.

Så här ser det ut i dag (2020-10-22).
Vad är då speciellt med denna lilla gård? Ja, egentligen ingenting alls. Den är bara ett bevis på den förändring, som vår by genomgår, och som kanske ibland kan diskuteras.

 

Ägarlängd.

1817 - 1826.
Hemmansägare/Åbo Lars Nilsson, född 1763-08-10 i Lyngby.
Hustru Elna Andersdotter, född 1760 i Bjällerup.
  Dotter Anna, född 1800-05-07 i Gödelöv.

Lars och Elna är de första, som bosätter sig på Dalby 6:6. Troligvis är det de, som bygger den första gården. Det finns en anteckning från 1944 om att mangårdbyggnaden uppfördes c:a 1820. Lars är född i Lyngby församling och Elna föddes i Bjällerup. De flyttar till Dalby 1817 och bosätter sig först på Dalby 54, som var ett husmanshus (ägdes av Kungsgården) på Hällestadsvägen. Inte heller detta hus finns kvar i dag. Lars och Elna hade dottern Anna, som flyttar med till Dalby.


1826 - 1831.
Åbo Nils Andersson, född 1796-03-13 i Vomb.
Hustru Anna Larsdotter, född 1800-05-07 i Gödelöv.
(Dotter till Lars Nilsson och Elna Andersdotter ovan).
  Son Anders, född 1822-12-03 i Remmarslöv.
  Son Nils, född 1826-08-06 i Dalby.
  Dotter Marna, född 1828-11-25 i Dalby.
  Dotter Elna, född 1831-09-24 i Dalby.

Gården går i ”arv” till Lars Nilssons dotter Anna Larsdotter. Nils och Anna flyttar in från Remmarlövs församling tillsammans med sin son Anders. De bor kvar i Dalby till 1831, då de flyttar vidare till Veberöd. Nils Andersson behåller äganderätten över gården och arrenderarar ut den till nästa par som bor där.

1831 - 1835.
Arrendator Nils Jönsson, född 1806-08-22 i Dalby.
Hustru Anna Nilsdotter, född 1807-12-10 i Dalby.
  Dotter Kjerstin, född 1829-05-01 i Dalby.
  Son Jöns, född 1832-03-08 i Dalby.
  Dotter Elna, född 1833-09-27 i Dalby


Nils och Anna arrenderar gården under 4 år, sen flyttar de till Dalby nr 8.
1835 - 1840.
Åbo Anders Jönsson, född 1793.
Hustru Kjersti Trulsdotter, född 1787.
  Dotter Else, född 1819.

Anders och Kjersti kommer närmast från Dalby nr 37. (Dalby 37 är den gård, som numera kallas för Länsmansgården. Anders o Kjersti bodde inte på stora gården Dalby 37, utan på en mindre gård, som ingick i Dalby 37:s ägor).  De köper Dalby 6:6 av Nils Andersson (se ovan). I hushållet finns också dottern Else, född 1819.
1840 - 1878.
Dragon Johan Lantz, född 1812-08-03.
Hustru Else Andersdotter, född 1819-09-19 i Dalby. (Dotter till Anders Jönsson och Kjersti Trulsdotter ovan)
  Dotter Elna, född 1839-04-14 i Dalby.
  Dotter Karna, född 1841-10-07 i Dalby. Död 1851-07-09.
  Son Jöns, född 1844-08-16 i Dalby. Död 1851-08-14.
  Son Lars, född 1847-11-16 i Dalby.
  Dotter Hanna, född 1850-11-15 i Dalby.
  Son Jöns, född 1854-03-30 i Dalby.
  Son Per, född 1857-04-03 i Dalby.
 
Johan Lantz var indelt soldat i den svenska armén. Han tillhörde Skånska Dragonregementet, som hade sin övningsplats i Ljungbyhed. Han brukade sin gård i Dalby större delen av sin tid, men åkte in på regelbundna mönstringar och övningar till Ljungbyhed. Johan hette från början Pettersson i efternamn och blev antagen som dragon (kallades också husar) 1835. Han begärde, och fick, avsked 1864. Han är med på alla generalmönstringar i Ljungbyhed utom 1850, då han låg sjuk hemma i smittkoppor.


1850. Ur generalmönsterrulla 1850.

1861 gjordes det en ”hemmansklyvning” av Dalby 6. Man gjorde en karta och beskrivning av de förändringar, som hade skett med Dalby 6 sedan skiftet.

1861. Skifteskarta.

Tittar man i bouppteckningen efter Johan, 1877, så verkar han ha varit en sparsam och driftig man. Nästan inga skulder och ett gott kapital. Han hade 1 häst, två kor, två får och en gris. I en av anteckningarna om huset (som alltså revs runt 1970), så står det att det byggdes 1860. Det kan stämma väl med Johan Lantz driftighet.1877-04-04. Johan Lantz dödsannons.

1877-04-04. Gården och lösöret läggs ut på auktion.

1878 - 1880.
Åbo Jöns Johansson, född 1854-03-30 i Dalby. (Son till Johan Lantz och Else Andersdotter ovan).
Hustru Elna Olsdotter, född 1857.


Sonen Jöns tog över Dalby 6:6 efter fadern Johan. De bodde bara 2 år på gården, innan den såldes vidare.
1880 - 1887.
Åbo Nils Persson, född 1831-12-17 i Hällestad.
Hustru Sofia Persdotter, född 1820-09-27 i Hällestad.
  Fosterson Jöns Hansson, född 1862-11-20 i Hällestad.

Nils och Sofia kom troligen från Torna-Hällestad. De hade inga egna barn, men en fosterson, som hette Jöns. Av anteckningarna i husförhörslängden, så kan man anta att makarna troligtvis inte hade ett lyckligt äktenskap. Det står om Nils: "Lefver frånskilda. Han köpt stället i Lyngby". Om Sofia står det: "Hustrun begärt skrivas å nr 26 Dalby".

1884-07-11. Nils Persson försöker att sälja gården, men misslyckas.

1887-02-18. Nils Persson försöker återigen att sälja gården, och nu lyckas han få den såld.

1887 - 1888.
Åbo Hans Andersson, född 1857-11-21 i Södra Sandby.
Hustru Anna Nilsdotter, född 1859-06-13 i Silvåkra.
  Dotter Johanna, född 1888-03-02 i Dalby.
1888 - 1896.
Åbo/Soldat Johan Andersson Willhard, född 1863-04-21 i Revinge.
Hustru Hanna Jönsdotter, född 1863-12-17 i Silvåkra.
  Dotter Karin, född 1891-06-09 i Dalby.

Willhard var rotesoldat i Södra Skånska Infanteriregementet och stannade 9 år på gården innan den såldes igen. 1896 ropar han in Torna Hällestad 21 (1/15 mantal) på auktion för 10100 kronor och flyttar dit.

1895-03-06. Johan Willhard lägger ut sitt lösöre på auktion.
1896 - 1897.
Åbo Christen Persson, född 1848-09-24 i Veberöd.
Hustru Emma Christina Lindelöf, född 1857-03-23 i Lund.
  Son August Theodor, född 1896-09-09 i Dalby.

Christen och Emma Christina flyttar från Lund till gården i Dalby. Där föds deras son August Theodor. De flyttar tillbaka till Lund inom ett år.

1897 - 1927.
Åbo Nils Jeppsson, född 1848-02-24 i Dalby.
Hustru Kersti Knutsson, född 1853-06-05 i Hällestad.
  Son Albin, född 1894-05-18 i Lund.
  Fosterdotter Ebba Theresa Hildeborg Theorin, född 1885-03-04 i Lund.


1897 köper Nils Jeppsson Dalby 6:6 och gården kommer att stanna inom familjen ända till 1940. Nils och Kjersti, tillsammans med sonen Albin och fosterdottern Ebba Theresia Hildeborg Theorin, flyttar till gården i Dalby i augusti 1897.

1910. Karta.
1919/1927 - 1940.
Byggnadssnickare Albin Nilsson, född 1894-05-18 i Dalby (Son till Nils Jeppsson och Kersti Knutsson ovan)
Hustru Bengta Gustava Carlberg, född 1895-06-29 i Trelleborg.
  Son Nils August, född 1921-02-24 i Dalby.
  Dotter Asta Linnea, född 1930-10-03 i Lund.

Sonen Albin övertog hustrun Kjerstis andel av gården, när hon dog 1919. Nils Jeppsson själv dör 1927 i hjärnblödning och då går resten av gården också till Albin. Albin var, förutom bonde och hemmansägare på Dalby 6:6 även snickare. Han benämns efter hand som byggnadssnickare. Albin och Bengta fick två barn: Nils August och Asta Linnea.

 

 

1850.

Ur generalmönsterrulla 1850.

Att dragon Johan Lantz vid n. 6 Dalby ligger sjuk i smittkoppor, det få vi, efter att på stället hafva förvissat oss.
 

1861.

Ur skifteskarta 1861.


 

1877-04-04. Folkets Tidning.

Johan Lantz dödsannons.


 

1877-04-04. Folkets Tidning.

Gården och lösöret läggs ut på auktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas å stället Tisdagen den 10 instundande April kl. 10 f. m., låta sterbhusdelegarne efter aflidne åboen Johan Lantz å n:r 6 Dalby försälja hela deras lösegendom, bestående af 1 häst, 2 st. kor som äro nykalfwade, 2 st. får, 1 swinkreatur, wagns och åkerbruksredskap af hwarjehanda slag, koppar, jern och träwaror, stolar, bord, sängar och 2 st. kakelugnar, spannemål af råg, korn, hafre och potäter, samt säng och den aflidnes gångkläder, jemte en del andra waror m. m. Anstånd med betalningen för säkre och kände köpare till den 2 nästa Oktober.

 Wid samma tillfälle kl. 12 på dagen utbjudes deras egande fastighet, kronoskatte arbetshemmanet n:o 6 3/326 dels mantal Dalby, egorymd af cirka 10 tunneland god jord med åbyggnader, äfwen försäljes deras egande hus med 1/6 del tunneland jord å n:o 37 Dalby med tillträdesrätt genast.

 Kan ej hemmanet genom auktion försäljas, bortarrenderas det till den högstbjudande på ett års tid. Öfriga willkoren tillkännagifwas wid auktionens början, dock bör köparen wara beredd att wid klubbslaget ställa godkänd borgen.

                  Tygelsjö den 29 Mars 1877.

         Carl Larsson.
 

1884-07-11. Folkets Tidning.

Nils Persson försöker att sälja gården, men misslyckas.


 

1887-02-18. Folkets Tidning.

Nils Persson försöker återigen att sälja gården, och nu lyckas han få den såld.


 

1895-03-06. Folkets Tidning.

Johan Willhard lägger ut sitt lösöre på auktion.


 

1910. Karta.

Dalby 6:6 är inringad. Sandbyvägen går till höger i bild. Malmquists mölla är också markerad vid Sandbyvägen. Fundamentet till denna mölla går fortfarande att se invid de nya husen vid Sandbyvägen.