(Glimtar ur Dalbys historia)

Min morfars släkt. Del 2. 1869-1899.

Möllegården. No 30.
och Christen Perssons gård No 27

Skrivet av Astrid Nyman (Liljeroth) 1901-1990. 

Familjen:

Christoffer Nilsson             1848-01-06 –
Hanna Jönsdotter              1848-03-09 –

Jöns                                    1869-09-03
Bengta                                1871-08-30
Maria                                  1875-04-22
Nils                                     1877-12-28
Per                                      1880-05-28 – 1890-04-13
Cecilia                                 1885-05-20
Kristoffer Bernhard           1888-04-19 – 1890-07-10
Hilma Beata                       1892-05-30 – 1892-05-31

 

Just våren 1869 var Möllegården i Dalby till salu. Hanna och Christoffer tyckte båda, att den gården med kvarnen kunde vara ett passande hem till dem.

Kanhända, att Hanna, som var sparsamt uppfostrad, tyckte, att det var ett ”faseligt pris”, men Christoffer trodde nog, att han skulle kunna skaffa pengar (15 000 kr).

Motvilligt, åtminstone från Christoffer hem, måste väl bådas föräldrar ”för skams skull” ge de unga ett visst ekonomiskt stöd. Dessutom hade Christoffer inflytelserika släktingar, som kunde ge dem en hjälpande hand. Därför kunde han nyåret 1869 inköpa den ganska nyuppförda ”holländska” kvarnen med tillhörande jordbruk.

I köpehandlingarna kallas den vädertullmjölkvarn, men benämndes i dagligt tal ”värmöllan”, i motsats till ”vannmöllan” längre österut. Kvarnen var uppför 1854 och boningslängan 1852.

Jordbruket var ganska betydande, vilket man kan förstå av priset, 15 000 riksdaler riksmynt, samt undantag för säljaren under dennes livstid. Från 1855-1873 var värdet av en riksdaler riksmynt ungefär 100 öre.

Bröllopet stod den 19 mars -69 med ”spel och dans” troligen i Hannas hem. Jag vet ej om någon från Måryd fanns bland bröllopsgästerna. Kanske broder hans och hans hustru Hanna? Troligare är att systern Cecilia och mannen, Christen Persson var med. De hade nu blivit närmaste granna, emedan deras gård låg snett emot möllegården, på andra sidan vägen. Cecilia och min mormor blev också de bästa vänner.

På den tiden betalades inte malningen av säden med pengar, utan bönderna fick betala tull för varje säck säd, som maldes, d v s de fick lämna en viss bestämd kvantitet mjöl som betalning.

Därför anställde min mormor ett par duktiga ”bagepigor”, som varje dag bakade bröd, grova, fina, sursöta m.fl. sorters bröd. Själv var hon inte rädd för att hjälpa till, när så behövdes. Bröden såldes sedan till kunder. Morfar anställde ”möllesven” och andra drängar. Så det blev genast ett stort hushåll.

En av de första dagarna i sitt nya liv, planterade mormor ett ungt kastanjeträd, som vårdträd mitt på gårdsplanen. Det står ännu kvar, men nu nästan i vägkanten, sedan nu vägbanan ätit upp det mesta av gårdsplanen. En väldig trädkrona skuggar halva vägen och det mesta av den lilla del av gårdsplanen, som finns kvar.

Högst uppe på backen ser man ser man den vackra siluetten av möllan, nu endast ett minnesmärke från svunnen tid och ut bruk sedan flera decennier.

Samma år som de unga äntligen nått sina drömmars mål, dog rusthållaren i Måryd, Nils Nilsson, f 3/6 1808 – d 27/11 1869, min morfars far.

Fast än förhållandet mellan svärmor och svärdotter hela tiden var spänt är det väl troligt, att de båda nygifta tillsammans bevistade begravningen i Hellestads kyrka efter far – svärfar, och var med också vid ”gravölet” i Måryd. Vi ska till ”äres” brukade morfar säga, när det gällde begravningar. (Kyrkoherde Falkstedt hade hört uttrycket äresed om begravningsmiddagen.)

Det är dock inte alldeles säkert, att mormor följde med, eftersom hon i början av 1870 (1869) väntade första barnet.

 

Det skulle vara mycket intressant att ta del av bouppteckningen efter Nils Nilsson, Måryd. Att sonen Hans skulle övertaga Måryd var redan bestämt. Därmed följde alltid extra förmåner, som de andra syskonen fick vara utan. Kanske hade han, på grund av faderns skröplighet, rean tagit gården i besittning, och i fortsättningen svarat för föräldrarnas (säkert rikligt tilltagna) ”undantag”.

Vare därmed hur som helst, att yngste sonen Christoffer missgynnades vid arvsskiftet efter fadern, förstår man av ett testamente, som Beatha lät skriva ett år före sin död. Det är daterat den 27 april 1875, och förordnar att yngste sonen Christopher ”Skall utöver det arv, som lagligen kommer honom till del, efter det jag med döden avgår, bekomma kontant: 1000 kr (nya myntsystemet med kr och ören infördes 1873) jämte en större bägare och fyra stycken matskedar av silver. Hafvande jag så mycket mera skäl för detta förordnande, som min son Christoffer vid sin bosättning bekommit mindre i lösöre än övriga barn”.
Testamentet är underskrivet:
Beata Christoffersdotter
med hand å pennan

Den sista meningen betydde, att testamentförfattaren också skrivit Beathas namn, med hennes hand på pennan.

Beatha var född d 30/7 1808 och död 27/1 1876. Vid hösttinget i sept 1876 bevakades testamentet av sonen Christoffer.

Man kan spekulera över hur mycket 1000 kr i dagens penningvärde skulle betyda. Det är just nu (1976) 100 år sedan dessa pengar skulle betalas ut, innan det egentliga arvsskiftet skulle äga rum.

Man kan förstå med vilka blandade känslor brodern Hans samt systrarna Dorotheas och Cecilias arvingar mottog underrättelsen om detta testamente, som de intet vetat om. Dorothea f 1832 – d 1858, Cecilia f 1837 – d 1879. Beatha överlevde två styvbarn och tre egna barn, samt sina två män.

Livet på möllegården går vidare.

Sonen Jöns kom till världen 1870, Bengta 1873. År 1879 avled den yngsta av morfars systrar, Cecilia (kallad Sissela i kyrkoböckerna), en snäll, blid med i sitt äktenskap olycklig människa. Hon efterlämnade 3 små söner i ålder 3 – 8 år. Eftersom hon var mycket avhållen av både mormor och morfar, är det mycket troligt, att de i viss mån försökte se till hennes små barn. De bodde ju nästan alldeles intill varandra.

Christen Persson, deras far, hade säkerligen inte mycket tid över för sina barn. Efter hustruns död fortsatte han som förut sitt vilda leverne med sprit och olika kärestor. (Christen Persson dog redan 1873, och överlevde inte sin hustru, som dog 1879)

Men redan 1873 gick det olyckligt för honom. Efter ett supkalas, någonstans i grannskapet, på färd hem med hästskjuts, välte vagnen i ett dike. Christen Persson kastades ur och skadades till döds. Han var vid sin bortgång endast 44 år gammal.

Nu hade de små sönerna blivit tre år äldre, 5 – 11 år, men var ändå alldeles för unga för att kunna taga vara på sig själv. Släktingarna fick nu gripa in och hjälpa till med vårdnaden. De omhändertogs av olika familjer. Min morfar blev deras förmyndare. Om också äldste sonen Jöns uppfostrades hos honom eller i Måryd hos sin andra morbror Hans, har jag inte fått riktiga uppgifter om.

Ganska snart kom min mormor underfund med att hennes far haft rätt i sitt uttalande om min morfar.

Under den tid, fem år, som de bodde på möllegården, hade morfar goda tillfällen att träffa andra lantbrukare, som kom för att mala säd. Nästan varje dag blev någon inbjuden på en toddy eller ”en bit mat” och litet prat.

Mormor var inte van från sitt hem med sådant slöseri med mat och dryck och tid. Men fann sig snart till rätta, även om det ställdes stora fordringar på henne själv. Morfar var en stor ”läckergom”. Han visste precis hur en rätt skulle smaka, och mormor lärde sig snart laga sådan mat, som inte förekommit i hennes föräldrahem.

Men det som alltmera bekymrade henne var, att morfar sällan grep in i arbetet, varken när det gällde möllan eller jordbruket. Han litade på sina drängar. Och visst var svenska folket på den tiden mycket ansvarskännande, och för det mesta arbetade de till sin husbonde, som det gällde dem själva.

Men tillsyn och uppmuntran behövdes, annars blev det gärna något slappt och liknöjt i det dagliga slitet för brödfödan och den magra lönen.

Mormor försökte, i den mån hon kunde frigöra sig från barnavård och det stora hushållet, bageriarbetet, vävarbetet (ett par vävar var alltid i gång) m.fl. saker, att följa arbetets gång och allt mera försöka sätta sig in i hur allt på bästa sätt skulle skötas.

Så kom då bekymret med Christen Perssons stora gård (Gården låg på nuvarande Hemköps norra parkering. Dalby 27). Vem skulle taga ansvaret för den under den till barnen (arvtagarna) var minderåriga?

Morfar erbjöd sig då att arrendera gården under en tioårsperiod (kanske endast 5 år). Utgången av denna skulle då sammanfall med äldste sonens Jöns myndighetsålder.

Det arrende han erbjöd sig att betala, godkändes av barnens övriga släktingar. Men att samtidigt sköta kvarnen och möllegårdens jordbruk tillsammans med denna stora jordegendom (ungefär 100 tunnland) ansåg han vara alltför betungande.

1874 arrenderade han ut möllegården till Robert Osberg från S Sandby. Och så kunde avflyttningen från första hemmet till den större gården No 31 (ska vara 27) på andra sidan vägen ske. Egentligen vet jag mycket lite om dessa tio år.

Morfars mor dog 1876 och han fick ärva både ”lösöre” och pengar därifrån.

1880 dog en annan rik barnlös släkting till morfar. Han hette Åke Larsson och var gift med morfars enda faster (Kjersti). (Åke Larsson Sjöstorp No 7. Hans hustru Kjersti var morfars faster. Detta par dog båda två 1880 och efterlämnade en efter den tidens mått en jätteförmögenhet, 111000 kr).

Min mormor berättade att detta par, som dog strax efter varandra, efterlämnade en förmögenhet på en hel tunna guld utom en hel del lösöre. Detta skulle delas mellan morfar, hans bror Hans och de tre föräldralösa barnen. En tunna guld (Pengar inlöstes med guld på den tiden) var på den tiden en fabulös förmögenhet. Värdet på en tunna guld var omkring 17 000 kr. dessa pengar tillika med allt lösöre delades alltså i tre delar. (OBS! Åke Larssons släktingar ärvde ju hälften av den stora förmögenheten. Andra hälften delades mellan morfar, hans bror Hans och hans tre systersöner).

Vid denna tid sålde min morfar från möllegårdens jordbruksfastighet flera stora hustomter vid Hällestadsvägen.

Med avkastningen från Christen Perssons stora gård No 31 (No 27), med intäkter från tomtförsäljningen och med ärvda förmögenheter från föräldrar och släktingar bör morfar vid denna tid vara en mycket välbärgad man.

Han var också en ståtlig man, lång och axelbred. (Han fyllde nästan en dörröppning när han kom in i ett rum). Ytterst noga med sin klädsel var han in i ålderns dar. Häradsdräkterna var nu omoderna, om man ville följa med i tidens växlingar.

Min morfar hade både släkt och vänner i Lund. Han blev invald som Ordensbroder i Frimurarelogen av den kände redaktören och Strindbergsvännen Valdemar Bülow.

Eftersom morfar hade fint musiköra, en vacker baryton, som på senare år nästan övergick i bas, samt kunde hantera fiolen, när så önskades, var han säkert en bra tillgång i Ordenssångkören.

I sin klädsel och sitt uppträdande tog han intryck av vännerna i Lund, men glömde därför visst inte vännerna i Dalby.

Det hade blivit en sedvänja, att de rika bönderna ofta sammanträffade (på vintern flera gånger i veckan) de som så ville och kunde.

Samlingsplatsen var gästgivaregården. Innehavaren hette just då Krakar, men efterträddes senare av Sundberg. Här dracks toddyar och röktes långpipor och dryftades tidens problem och vardagens bekymmer, vilka emellertid blev allt avlägsnare ju mera sprit och tobaksångorna steg.

Och mormor då? -
Hon blev kvar i det jordnära. Hon hade de verkliga bekymren för sådd och skörd och barn och tjänstefolk.

Barnaskaran ökade. 1875 föddes Maria, Nils 1877 och Per 1880, troligen Hilma mellan 1880-1885. Obs, Hilma dog strax efter födseln. Naturligtvis deltog också mormor i de stora kalaserna, som ofta hölls hos släkt och vänner med anledning av födelsedagar, bröllop, dop ”kristnagille” och begravningar. Några jämna årtionden firades inte med pomp och ståt på den tiden.

Alldeles säker hade mormor och morfar också själva stora kalas några gånger om året, t.ex. jultiden, då i samband med morfars födelsedag, som inföll den 6 januari (trettondedagen). De kalaser som hölls då, var jag och mina syskon och föräldrarna i många år med om att fira. Det var alltid något särskilt festligt vid det tillfället, som man gladde sig åt flera dagar innan.

Med gäster omkring sig, läcker mat och dryck på bordet – då var morfar i hög form. Med öppen famn tog han alltid emot sina gäster. Även mormor myste av glädje över att se släkt och vänner samlas.

Vid sådana tillfällen brukade man kunna få extra hjälp med matlagningen. Pigorna, som hörde huset till fick hjälpa till litet varstans. Både mormor och min mor hade bra förhållande till tjänstefolk. Ofta stannade de på sin plats flera år i följd eller till de gifte sig.

Vid festliga tillfällen kom alltid det fina silvret fram: en stor och en mindre silverbägare, matskedar och kaffeskedar (ärvda saker i silver) den vackra kaffeservisen som morfar köpt 1884 minns jag också från dessa födelsedagar.

Till jul brukade morfar köra ända till Malmö för att inköpa ädla drycker hos sprit- och vinfirman Faxe o Söner. Hela lådor bars in, innehållande rom, fin konjak och sött vin.

Ofta hade det också inköpts några delikatesser i matväg. Utländska konserver hade börjat införas till Sverige: franska sardiner, sardeller, ansjovis och inlagda frukter. Färska apelsiner salufördes också till jul, men eftersom de plockats omogna för att tåla de långa båtresorna, var de alltid så sura, att man fick rulla varje klyfta i socker för att kunna äta dem. Ändå ansågs det både fint och gott och litet ovanligt.

År 1881 eller 8s sålde morfar möllegården till arrendatorn Robert Osberg för samma summa, som han själv betalt 1869, nämligen 15 000 kr. Men jordegendomen var då starkt förminskad genom de sålda hustomterna. Därav det förmånliga priset.

 

 

Tiden gick. De tre arvtagarna till Christen Persson började bli vuxna. Jöns, den äldste, f 1862 var den, som enligt tidens sed skulle övertaga fädernegården. Han blev alltså myndig 1883, men eftersom morfar hade fler års arrendekontrakt på gården No 31 (37), fick Jöns vänta med övertagandet av fädernegården till han blev 22 år.

Släktingarna hade inga större förhoppningar om att Jöns skulle kunna klara av den stora gårdens skötsel. Han visade nämligen ganska tidigt samma karaktärsdrag som sin fader. Deras farhågor besannades också. Efter endast några år var vanskötseln ett faktum, och han fick överlämna gården till yngste brodern Per, som visade sig vara en driftig jordbrukare och en smart affärsman. Tillsammans med sin kloka och ändå glada och gästvänliga hustru, Hanna Jönsdotter från Virke, gjorde de sin gård till ett högt aktat hem, som blev medelpunkten för traktens umgängesliv. Att bli bjuden till Per Christenssons räknades som en stor förmån.

Jöns reste sedan till Amerika, men kom tillbaka efter något år och fick sedan leva på sparlåga resten av sitt liv. Mellanbrodern Nils hade gift sig tidigt och flyttat till en inköpt gård i närheten av Hurva. Men även han återvände så småningom med sin familj till Dalby.

 

När nu alltså flyttningsåret närmade sig för morfars familj, måste de se sig om efter ett nytt hem.

Mormors far ägde nu två jordbruksfastigheter No 7 (Skogen) (Nuvarande Dalby hage 961) och No 4 (Nuvarande Sjöstorpsvägen 7), sedermera kallat Hagalund, som han med träget arbete och stor sparsamhet förvärvat. Säkert var det från början tänkt, att någon av de fyra sönerna skulle efterträda honom som ägare.

Men nu hade den stora amerikafebern alltmera börjat sprida sig även till allmogen i Skåne, och han fick till sin sorg se, den ene efter den andra av de tre sönerna emigrera till det lovsjungna, men okända landet i väster. Det gick bra för dem alla. De hade fått den fostran till arbete och sparsamhet, som behövdes för att nå en bra position i ”Nordamerikas förenta stater”, som deras nya fosterland kallades. Tre döttrar och en son, Jöns, vilken liksom de övriga sönerna tagit ”Skoog” som efternamn, fanns kvar i hemmet. Äldsta dottern Metta och hennes man, Pål Nilsson, Knästorp, hade genom köp och ett riktigt tilltaget undantag till Mettas föräldrar erhållit gården No 7 vid skogen, som var stamhemmanet.

År 1879 sålde Jöns Nilsson också hemmanet No 4 till enda kvarvarande sonen Jöns, som också tagit sig namnet Skoog, och hans hustru Metta Jönsdotter för en summa av 10 000 kr, jämte undantag. Han hade också på denna gård sin bostad med stort rum, kammare och kök i södra gårdslängan.

Jöns Skoog skötte dock sin nyförvärvade gård och sina förpliktelser mot föräldrarna dåligt.

Just vid samma tidpunkt, som morfar och mormor måste flytta från Christen Perssons gård, tvingades Jöns på grund av ekonomiska bekymmer att sälja det nyss förvärvade hemmanet No 4.
(OBS! Jöns Skoogs hustru, Metta Jönsdotter, från No 9 [Den vita gården mitt för ingången till Dalby Hage] ansågs vara ett rikt gifte. Men när hennes far dog, i början av 80-talet, fanns det inga tillgångar. Den gamle mannen hade i flera år varit sjuklig och eftersom han hade sin bostad [undantag] på No 9, var det hans dotter Sissa och hennes man Per Larsson, som sett till honom. De hade naturligtvis också nycklar till kistor och sekretärer. När arvsskiftet skulle äga rum fanns varken pengar, sparbanksböcker eller reverser. Metta och en syster Kersti, blev helt enkelt berövade sitt arv.)

Helt naturligt anmälde sig då morfar som köpare. Året var 1884 och priset, som han fick betala var 15 000 kr jämte undantagsförpliktelserna mot svärföräldrarna.

 

Nya hemmet No 4

Gården No 4, sedermera långt fram på 1900-talet kallad Hagalund, hade ett vackert fritt läge på backkrönet av Sjöstorpsvägen med den underbaraste utsikt mot väster, som tänkas kan.

Ögat kunde med blicken svepa från skogen (nu nationalpark) i norr, se först Lundasiluetten med vattentornet och ”Lunna pågar” = (domkyrkotornen) som mest framträdande byggnader. Sedan vidare mot söder se siluetten av Malmö avtecknas något svagare. Vid riktigt klara sommarkvällar kunde man också se en smal blå strimma av Öresund. Mycket nära fanns också den böljande Lundaslätten med vita gårdar och alla sina kyrkspiror.

Gården No 4 var en fyrlängad gård som alla andra, med låga halmtäckta hus. Västra och södra längan verkade vara mest stabila. Medan östra längan och bostadshuset, i norr, hade sett sina bästa dagar. I den bostaden ville inte min morfar flytta in.

Tidigt våren 1884 var ritningarna till den nya boningslängan färdiga, granskade och godkända, och byggnadsverksamheten kunde börja. Den 8 augusti samma år invigdes det nyuppförda huset med en stor fest.

Morfar ville visa släkt och vänner hur en modernt inriktad lantbrukare kunde ordna det ståtligt och vackert för sig och de sina.

Huset var inte sammanbyggt med de andra tre längorna, utan låg fritt en bit ifrån. Det var ett mycket vackert hus att se på, och pryder fortfarande sin plats, där det ligger, nu alldeles i närheten av ny bebyggelse.

Det uppfördes av rött tegel, med vitrappade knutar kring dörrar och fönster. Ingången var mitt på huset, vars tak var av tjärad papp.

Ett stort kök, som också användes till folkstuga = ”folka-stua”, d.v.s. där intog tjänstefolk, och i vardagslag, också husbondfolket, sina måltider vid ett stort stenbord. Sittplatserna var på två sidor väggfasta bänkar, annars gammaldags trästolar.

Sedan fanns det sju stora rum, en mycket stor sal, som endast användes vid stora fester. Den hade till en början inte någon värmekälla, men ganska snart inmonterades i en hörnet en hög järnkamin, som nästan gick från golv till tak och lämnade från sig en ljuvlig värme.

Utgången till trädgården, som låg i norr, gick från det vackra trädgårdsrummet med sin mystiska dager, beroende av de mångfärgade fönsterrutorna, ut till en rymligt öppen veranda, där trädgårdsmöbler var placerade. En under sommaren omtyckt plats för långpiperökande och toddydrickande herrar.

Hur möblerades då alla dessa rum? Jo, morfar älskade vackra saker. På auktioner inköptes en del. Några möbler var ärvda och några var nyinköpta.

På en auktion på Björnstorps slott hade morfar inköpt den möbel i nyrokoko, som moster Ceci ärvde, och som vi inköpte, när moster flyttade från Charlottenlund.

Ett vackert bemålat och snidat hörnskåp köpte mormor efter en Jöns Christoffersson (ej släkt). Min mor ärvde detta och jag det efter henne. Mari Ann är nu ägare till detta ovanligt vackra allmogeskåp, som redan när jag var barn räknades om en klenod.

Fru Vendt, Dalby kungsgård, erbjöd min mormor 100 kr för skåpet, en stor summa före 1914. Men det var inte till salu. Mormor bestämde, att det skulle ärvas av kvinnliga medlemmar av släkten.

Från morföräldrarnas hem minns jag också en mörkpolerad pulpet och ovanpå den en oval rakspegel, utsirad och ovanligt vacker. Morfar använde den varje dag, när han rakade sig. Dessa saker var arv från Måryd.

Sedan fanns det också en sekretär i ljust träslag med mängder av små lådor försedda med elfenbensknappar. En ovanligt lång Karl-Johans soffa placerad i salen tillsammans med en buffé, ett mycket stort ekbord, som med hjälp av insatta skivor kunde göras ännu längre. I detta rum minns jag också rätt många stolar klädda med rotting i rygg och sits, något fönsterbord, kanske modell spelbord.

I vardagsrummet stod morfars stora bokskåp, försett med glasdörrar och därinnanför rader av vackert inbundna böcker. Där fanns del litteratur, som var aktuell då, såsom verk av Runeberg, Tegnér, Topelius, men också böcker som var översatta från främmande språk: En kristens resa, Svarta diamanter, Greve Zinzendorf etc.

En stor familjebibel från 1783 med Dorés teckningar, samt fem st. inbundna årgångar av Familjejournalen, jämte Fältskärens berättelser med teckningar av Carl Larsson, var nog de böcker, som vi barnbarn var mest intresserade av. Somliga av dessa blev formligen sönderlästa.

I detta rum intog en rymlig s.k. emmastol ”den blöda =(mjuka) stolen”, som mormor brukade säga, hedersplatsen.

På väggarna fanns oljetryck av kungafamiljen, Christina Nilsson, Jenny Lind, Runeberg m.fl. En ovanligt vacker empirespegel med delat glas, där det blå överstycket pryddes av vita reliefer, hängde på ena väggen.

Det var, kan man förstå, med en viss stolthet som mormor och morfar den 8 augusti 1884 slog upp dörrarna och visade sitt, för en lantbrukare säkert rätt ovanliga hem för sina inbjudna gäster. Dagen till ära hade morfar också inköpt en vacker kaffeservis av försilvrat ten (engelskt pläter) och tunna fina porslinskaffekoppar.

Mormor hade också fått en present, en vacker ny brosch i förgyllt silver till svarta finklänningen. Den broschen fick Mari-Ann av mig till sin 40-års dag.

 

Livet går vidare.

I nya hemmet föddes ytterligare tre barn. Hilma (1892), som dog efter några dagar, Cecilia född 1885 och Bernhard troligen 1887 (1888). (Obs! Ovisst om Hilma föddes här eller tidigare).

Redan vid något av de äldsta barnens födelse hade min mormor vid en ovanligt svår barnsbörd fått åderbråck i båda benen. På innersidan vid ankeln hade hon stora öppna sår, som dagligen måste baddas med Lazarol och smörjas med Lazarin, samt lindas. Naturligtvis hindrades hennes rörlighet något av detta, men tack var de långa kjolarna syntes det inte.

Detta handikapp hade hon i över 30 år, sedan när hon var i 60-års åldern eller något mera, läktes såren av sig själv. Jag var nog i skolåldern, när detta under skedde. Många, många var de gånger, när jag hjälpte henne, inte med omläggningen, men med att räcka henne Lazarolen, Lazarinet och lindorna, när hon satt med benen på en stol för att sköta om sina sår. – Trots att hon måste haft ont av dessa sår, klagade hon aldrig.

Allt det svåra, som hon under sin livstid fick genomlida, tog hon som en prövning, sänd av Gud för att luttra henne. Hon hade ett förvånansvärt ljust och glatt sinnelag. De svåra stunderna behöll hon för sig själv.

Tre av mormors bröder fick hon se emigrera till USA. Nils, Per och Jeppa. När den yngste brodern Jeppa började tala om att resa över Atlanten till det stora landet i väster, greps också hennes äldsta son Jöns av amerikafebern och ville ovillkorligen följa med sin fem år äldre morbror ditut. Äldsta barnet har ofta en särskild plats i föräldrahjärtan.

Säker kändes det oerhörts svårt att vinka farväl till den knappt 16-årige Jöns, =(John i Amerika) när han skulle anträda resan till det främmande landet i väster. (1885 eller 86). Hur skulle det gå för honom? var nog vad ett oroligt modershjärta ständigt frågade sig de första veckorna, innan det första brevet hunnit hem till Dalby.

Några år senare var det äldsta dottern, Bengta, (Betsy) som greps av samma sjuka. Det lilla Dalby var ingenting att satsa på, mot det stora framtidslandet i väster. Något av de sista åren av 80-talet utrustades hon för den långa resan till det land, dit så många svenskar sökt sig. Bengta var karsk och viljekraftig. Henne var mormor inte så bekymrad för. Förresten hade hon ju redan en bror och tre morbröder där borta, vilka kunde hjälpa henne tillrätta den första, svåraste tiden i det främmande landet.

 

År 1890 utbröt en svår difteriepidemi i Dalby. I nästan varje hem var det ett eller flera barn som dog i den fruktade sjukdomen. Hos morföräldrarna var det två, som fick sätta livet till.

Den 10-årige Per angreps först av sjukdomen, som man då inte hade något medel att bekämpa. Några kunde dock klara sig igenom sjukdomsförloppet och tillfriskna. Per dog och ”stod lik” i trädgårdsrummet, dit naturligtvis inga av barnen fick gå in.

Lille Bernhard 2 ½ år gammal och bäste vän med denne snälle Per (som enligt mormor, var för god för denna världen) saknade sin bror och frågade ständigt efter honom, under den tid Per var sjuk. En av de första dagarna efter dödsfallet hade mormor varit inne vid Pers bår, men glömt att låsa dörren till trädgårdsrummet, när hon gick därifrån. Bernhard var i den åldern, när man gärna vill öppna dörrar, av nyfikenhet eller för att visa, att man kan konsten. Han såg, att mormor kom ut från detta rum, och så fort hon gått vidare ut i köket, var han genast framme och öppnade dörren till det förbjudna rummet.

Och där – fanns ju Per. Han blev mycket glad, men såg ju att brodern sov. Han ville väcka honom, men hur högt han än ropade på honom, såg det inte ut som han skulle vakna. Då hittade han på, att leka den leken, som de brukade leka med varandra. Han gömde sig bakom Pers kista och ropade ”Titt-ut”! Men ingen Per kom och sökte upp honom. Han bara sov och sov. Bernhard försökte flera gånger med sitt: ”Titt-Ut! – Titt-Ut, Per!”

Han stod och grät, när mormor hittade honom. ”Per vill inte leka med Bernhard”, snyftade han.

Veckan efter sov Bernhard samma djupa sömn, som han sett Per göra. Hans kista stod på samma plats. Inge lekte mera Titt-ut-leken i det hemmet.

Alla de andra barnen undgick sjukdomen. Det näst yngsta av syskonen, Cecilia, 5 år gammal, vistades under hela sjukdomstiden hos sin mormor ”på undantaget” tvärs över gården. Maria 15 år och Nils 13 år hade turen att undgå difterivågen.

I mitten av 90-talet lämnade enda hemmavarande sonen, Nils, föräldrahemmet för, att underligt nog, försöka nå sin lycka på havet. Han blev alltså sjöman. Hur långt han nådde i den karriären, vet jag ej. Jag minns endast som barn en tavla av ett fartyg och två jättelika havssnäckor, som små späda barnahänder, inte själv kunde hålla. När mor höll någon av dem till mitt öra, hörde jag havets brus, stort och mäktigt som orgelmusik och främmande.

Dessa saker hade Nils lämnat vid besök i hemmet efter en svår sjöolycka. Fartyget hade förlist. Nils och ett par andra besättningsmän hade fått tag i en flotte och blev räddade. De andra hade troligen följt med i djupet.

Jag stod ofta framför fartygstavlan i undran och bävan. ”Tänk, att så stora fartyg kunde sjunka! Och alla dessa människor också! Men Nils blev räddad, han!

 

Morfars resor, och andra händelser.

Morfar var och blev aldrig vardagsmänniskan, som med sitt arbete följde årets växlingar såsom andra lantbrukare. Han kunde inte föredraga det dagliga slitet, som många andra fick göra.

Stor och stark, som han var, kunde han någon gång hugga i och hjälpa till litet här och där, när så behövdes, och när han var hemma. Men han tröttnade fort och överlät gärna åt andra, att fullfölja det som han själv påbörjat.

Den, som höll i trådarna i sin lilla, ovanligt mjuka, men starka hand, var mormor. Hon såg till, att sådden och skörden skedde planenligt, när tiden var inne. Att djuren sköttes om, korna mjölkades, hästarna ryktades, kalvar, föl och griskultingar kom till världen, mjölken ystades, grädden kärnades, storslakt och storbak, ölbryggning och korvstoppning, allt skedde om morfar var hemma eller borta.

”När en ”stavig” (mycket lat) och en arbetsvillig häst länkas samman så går det ändå, om än inte med den rätta glädjen”, hörde jag ofta mormor säga. Ty mormor hade inte mycket stöd av sin man under deras bästa, verksamma år.

I stället för att se till sitt jordbruk, sitt hem och sin familj gav sig morfar ut på långa, dyrbara resor.

Två gånger for han över Atlanten till USA. Om han gripits av den grasserande Amerikafebern. Om han gripits av den grasserade Amerikafebern eller om det var av nyfikenhet, att få se det land, som alla talade om, som han for över första gången, vet jag ej. Inte heller vet jag, om han företog dessa båda resor, sedan han flyttat till No 4. Jag skulle dock tro att så var fallet. Trots det ståtliga hemmet, ville inte den rätta trivseln infinna sig. Han hade här den jordbundne, myndige, förut hårt arbetande svärfadern in på knutarna. Säkert skrädde denne inte orden, när han fördömde svärsonens sätt att leva.

Han kände säkert också av mormors ogillande, över hans sätt att handskas med pengar, och att han överlät allt ansvar för hem, hus, barn och lantbruk på henne.

Trycket blev antagligen för stort. Eftersom han hade pengar, tyckte han, att han kunde göra som han ville med dem. Alltnog; han reste för att fly undan verkligheten, för att resa och få se något nytt och glömma vardagens bekymmer.

Sista amerikaresan företogs troligen 1886 1887. Mormor påstod, att han den gången hade tänkt stanna i det nya landet. Men även den gången kom han tillbaka. Han hade insjuknat i klimatfeber, och blivit rädd att resa hem, påstod han. Mormor trodde något annat: Sådana lathundar, som du, har de inte bruk för i Amerika.

Moster Cecilia var mellan 2 – 3 år, när han den gången kom tillbaka. Hon satt uppkrupen på en stol, berättade hon, när hon fick se en fint klädd främmande man komma över gårdsplanen. Han var klädd i kubb =(liten, styv svart hatt) stilig överrock och käpp.

”Mor, mor – här kommer främmad karl” ropade hon! – Hon var för liten för att känna igen sin far, som då varit borta åtskilliga månader.

 

Andra resor, som han företog, var de vanliga till Köpenhamn, då han för det mesta hade sällskap med någon god, likasinnad vän.

En resa som min mormor med grämelse talade om var Stockholmsresan. Då bjöd han klockare paret Vahlström på både resa och en hel veckas uppehälle i Stockholm. ”Och så gick jag här hemma i väntan på ett nytt barn” sade hon.

 

Somrarna 1888-1889 fick lilla Dalby fint besök. Yngste sonen till Oskar II och drottning Sophia, målarprinsen Eugen, som tre vintrar i rad studerade målning i Paris, sökte sig två somrar i rad ”till den lilla byn, Dalby i Skåne” för att måla.

Det är svårt att förstå, varför just Dalby blev hans sommarställe. En liten oansenlig by, som inte skiljde sig från andra bondbyar, utom i ett avseende. Dalby hade Nordens äldsta stenkyrka och delar av ett kloster, som blivit så restaurerat, att det användes till kronoarrendatorns bostad.

Det forna klostrets domäner hade uppdelats i två delar, av vilken den större delen kallades kungsgård, den mindre krono arrende. Arrendatorn till kungsgården hette vid denna tid Läcke, och kallades av folket i Dalby för patron Läcke. Han bodde i den forna klosterlängan och var en högt aktad man, som hade stor bestämmanderätt i kommunala frågor. (Obs. Han hade patronatsrätt 40 röster mot andras 1).

Det är möjligt att prins Eugen redan någon gång förut besökt Dalby och blivit betagen i den underbara utsikten från Dalby backe, ut över den böljande Lundaslätten med de många kyrkorna och bondgårdarna, som lyste som vita stänk i den yppigt växande grödan.

Från hovet utskickades ett par kunskapare, för att undersöka om det i denna lilla by kunde finnas en någorlunda representativ bostad och ateljé för prinsen och hans uppvaktning. (Obs! Gården var bara 4 år gammal). Man fann en idealisk ateljé i morfars stora sal med fönster åt norr och öster. Boningslängan var då endast fem år gammal.

Granngården (låg på nuvarande Sjöstorpsvägen 5), som ägdes av kyrkvärden Nils Andersson och hans fru Kristina f.d. lärarinna, hade också ett relativt nybyggt vitkalkat boningshus, vars ena hälft frikostigt uthyrdes, som bostad år prins Eugen, hans adjutant och kammartjänare.
Medan, om jag minns rätt, prinsens lärare i målning, Hugo Salmson, bodde hos patron Läcke på kungsgården.

Under dessa två somrar, när kungligt besök kastade sin glans över lilla Dalby, hann prins Eugen med att måla flera tavlor med motiv från byn bl.a. ”Gårdar i Dalby” och ”efter branden” där Dalbybor figurerade som modeller. (Obs! Det var när morfar lät riva östra längan, som prinsen fann ett bra motiv till ”Efter branden”).

Morbror Nils, 11 år gammal, är ett av barnen, står eller sitter i ruinen av det utbrända hemmet (östra längan hade rivits) i tavlan ”Efter Branden”. Moster Ceci, 3 år gammal, står som modell i tavlan ”Flickan vid grinden”.

Eftersom hon var så liten och mycket livlig, hade hon mycket svårt att stå stilla. En dag, när hon var särskilt besvärlig, sa prinsen till henne: Om nu Cecilia kan stå riktigt stilla ett par minuter till, skall Cecilia få något gott av mig!”. Cecilia försökte verkligen stå stilla ett litet tag, så att prinsen kunde återge den lilla detaljen av hennes person, som han höll på med. Som belöning fick hon av prinsen en chokladbit. ”Vad säger Cecilia nu?” sa prinsen. Han hade väl väntat sig ett tack. I stället sa den lilla treåringen: ”Ä ja fri nu!”.

Det blev antagligen allt besvärligare att få Cecilia att stå stilla, varför prinsen till slut fotograferade av henne i den ställningen han ville att hon skulle intaga, när hon stod vid grinden.

Det fotografiet överlämnade sedan prinsen till mormor, som ett minne, när han fått tavlan färdigmålad. Moster Ceci var mycket stolt över fotot, som följde henne livet ut. Fotografiet har nu Cecilia Siwersson.

Naturligtvis var prinsen mycket uppmärksammad av folket i Dalby. Allt vad han gjorde noterades. En midsommarafton, när ungdomarna i Dalby som vanligt rest en majstång i Dalby Hage och som bäst höll på med dansen, kom prinsen med uppvaktning också till platsen. Helt plötsligt bjöd han upp en av bondflickorna till dans. En söt flicka, påstods det. Men antingen kunde hon inte dansa, eller blev hon alldeles förvirrad av den stora äran, att få dansa med en prins, att hon inte bara dansade i otakt utan ideligen trampade prinsen på tårna. Annars blandade sig prinsen inte mycket med folket i bygden utan gick helt upp i sin målning.

En av somrarna stannade prins Eugen kvar så länge, att han firade sin födelsedag, den 1/8, i Dalby. Då hade klockare Vahlström övat in en barnkör, som i tidiga morgonstunden sjöng ett par sånger till hans ära. Min mor, då 13 år gammal, fick överlämna en korg med vackra blommor, och det kungliga fyrfaldiga hurra-ropet ekade över gårdsplanen. Eftermiddagen och kvällen tillbringade prinsen och hans vänner på annan ort.

Runt om i nejden låg slott och herrgårdar: Torup, Skabersjö, Björnstorp, Häckeberga, Övedskloster m.fl.

I sina brev till sin mor, drottning Sophia, klagar prinsen ofta över ”dessa middagar och supéer som man ordnar för min skull, stjäler så mycket tid från mitt arbete. Men det är ju idel välvilja, och jag har inte hjärta att tacka nej.”

Kanske var det för dessa många inbjudningars skull, som prins Eugen sedermera förlade sina målarstudier till Österlen under flera somrar framöver.

 

Under 1890-talets första år kom det goda underrättelser från Amerika. Det hade gått bra för barnen Jöns (John) och Bengta (Bessie) i det nya landet. Båda hade funnit sig väl till rätta och fått arbeten som de trivdes med. De gifte sig tidigt båda två. Eftersom de hamnat i svenskbygderna, var det inte svårt för dem, att hitta sina partner bland svenskar.

John Christ, som Jöns nu kallade sig, gifte sig med svenskan Hilma. Han kom aldrig tillbaka på besök och var inte heller någon flitig brevskrivare.

Bengta (Betsy) gifte sig med svensken John Vanström, som var en flitig och duktig sadelmakare. Det äktenskapet avbröts emellertid efter knappast två år genom en olyckshändelse. Riktigt hur det gick till, har jag inte vetskap om. Men jag hörde som barn talas om ett sår på en hand eller fot (vilket det nu var) som spred sig till allmän blodförgiftning med döden som påföljd.

Endast 20-årig var Bessie änka, dessutom var hon gravid och hade svårt att försörja sig. Vad var naturligare än att föräldrarna bad henne komma tillbaka hem.

Redan 1892 den 3/2 hade min mormor drabbats av ännu en stor sorg, då hennes mor, den blida, snälla Hanna Jönsdotter avled i lunginflammation i en ålder av 73 år. Hon var mycket avhållen av barn och barnbarn, och hade säkert varit en stor tröst för mormor, som hemsökts av så svåra prövningar. Eftersom hon och hennes man Jöns Nilsson (Skogen) bodde tvärs över gården i undantagslängan, hade mormor dagligen kunnat träffa och prata med henne. Till skillnad från mormors mormor, Mätta Säger (Mätta S bodde på No 7 och hade undantag därifrån, f 1795 – d 1880), som barnbarnen kallade gamla mormor eller stänga mormor, kallade de sin egen mormor för ”köna” mormor, ett danskt uttryck, som antagligen betydde ”snälla”.

 

Knappt nog hade saknaden efter modern förbleknat, förrän underrättelsen om dottern Bengtas olyckliga belägenhet nådde hemmet. Naturligtvis var Bengta (mormor uttalade aldrig det ”utländska” namnet) välkommen hem, vad skulle folket i Dalby tro, när hon kom utan man och i ”välsignat” tillstånd.

Men moster Betsy var en förutseende kvinna och visste hur skvallret kunde florera i lilla Dalby, därför hade hon med sig hem vigselattesten, att visa upp för alla misstrogna människor.

Hon anlände hem till Dalby på hösten 1893 och den 12 januari 1894 föddes ett flickebarn under så svåra omständigheter, att byns duktiga barnmorska inte själv kunde klara förlossningen, utan morfar måste, med häst och vagn, mitt i smällkalla vintern, hämta läkare från Lund. Det var en professor Fricsen, som följde med ut till Dalby och räddade mor och barn till livet.

När moster Betsy någorlunda hämtat sig från den svåra förlossningen, började hon redan tala om, att resa tillbaka till USA. Den lilla flickan, som döptes till Daisy, växte och frodades och blev en solstråle för alla på gården. Både Betsy och föräldrarna var helt övertygade om, att hon inte kunde taga barnet med sig, om hos skulle kunna få något bra arbete i det nya landet. Betsy stannade hemma i Sverige till Daisy var nio månade gammal. Det finns ett gammalt foto av mor och barn, taget strax innan avresan, som ägde rum på hösten 1894.

Lilla Daisy var helt ovetande om den händelsen. Det fanns så många hjälpande händer på gården, att hon alls inte behövde känna sig övergiven.

Min mor var då 19 år gammal och moster Ceci 9 år. Alla dyrkade den lilla, snälla ungen. Men det var morföräldrarna, i synnerhet mormor, som påtog sig ansvaret för barnet och svarade för hennes uppfostran. Daisy blev deras ”ögonsten”.

Betsy återvände till staten Nebraska i USA fick ett trivsamt arbete på ett lasarett, och gifte sig, efter några år, med smålänningen Alfred Swanbeck, som också hade någon anställning på samma lasarett. De fick fem barn, 4 söner och en dotter, Ester, vilken emellertid dog i 12-års åldern.

Sedan Betsy blivit omgift, ville hon gärna, att lilla Daisy skulle komma till henne, så att hon fick övertaga ansvaret för hennes uppfostran. Men på en punkt var morföräldrarna obevekliga, Daisy, som nu hade börjat skolan här i Dalby, skulle avsluta sin skolgång och bli konfirmerad här, innan hon fick resa. De skulle också se till, så att hon fick lämpligt sällskap på den långa resan.

Daisy blev konfirmerad tidigt på våren 1908. Alla flickkonfirmanderna fick, till den stora händelsen, sytt svarta finklänningar, som var så långa, att de skulle stöta till golvet, när de gick. Ett tecken på att de nu tillhörde de vuxnas skara.

Jag minns Daisy i den långa svarta klänningen. Hon såg så högtidlig och på något sätt främmande ut, tyckte jag, som då var 6 ½ år gammal.

Jag minns också den augustidag, samma år, när hon lämnade Dalby. Hon hade en blommig klänning, vars överstycke var alldeles överhöljd av blommor från avskedstagande släkt och vänner. Morfar följde henne på tåget till Malmö, där hon skulle sammanträffa med de människor, som skulle bli hennes resesällskap. Det var ett gift par, som varit hemma i Sverige på besök. Morföräldrarna kände den kvinnliga partnern av dessa.

Mormor och jag stod kvar på perrongen och vinkade med näsdukar, så länge vi kunde se en skymt av den blomsterprydda flickan. Det var en svår stund för mormor, men hon bar denna prövningen, som alla andra livet lagt på hennes skuldror, med lugn och förtröstan. Hur hon hade det i sina ensamma stunder, fick vi aldrig veta.

 

Bröllop och mormors resa till USA.

Nu har jag gått händelserna i förväg. Ty det hände verkligen en hel del mellan 1894 – 1908.

I adventstiden 1894 träffade min mor trädgårdsmästaren Carl Liljeroth, som var på besök hos sin syster och svåger Elna och Anders Regnér i Dalby.

Jag har utförligare berättat om denna händelse och dess konsekvenser i den släktkrönika, som Inger Pålsson fick till sin 40-års dag. Därför skall jag nu inte gå in på några detaljer, utan endast tala om, att detta första möte följdes av många flera sammanträffande, djup förälskelse, förlovning och bröllop.

Carl Liljeroth, min far, hade planerat en Englandsresa i studiesyfte våren 1895, men dessa planer skrinlades helt, efter bekantskapen med Maria Christoffersson, min mor.

Den 17 september 1895 höll mormor och morfar ett storartat bröllop för dottern Maria, varefter paret avreste till Heleneholm vid Malmö, där min far hade erhållit plats med tjänstebostad som trädgårdsmästare vid konsul Engeströms sommarställe Heleneholm. Min far hade förutom flerårig praktik vid skånska herresäten avslutat sin utbildning vid Alnarps trädgårdsinstitut med fina betyg därifrån.

Nu blev det ganska tyst och tomt på gården No 4. Alla barnen, utom yngsta dottern, Cecilia, var utflugna. Och så fanns förstås lilla Daisy. Moster Ceci var vid denna tid 10 år gammal. Daisy var omkring 2 år.

Tvärs över gården, på undantagslängan, levde gammelmorfar sitt liv. Sedan hustrun dött, hade mellandottern Marna, som blivit änka, och hennes dotter Anna flyttat till honom.

Jöns Nilsson saknade djupt sin snälla maka, Hanna. Även om Marna var en duktig husmor och kunde laga mycket god mat, och sörjde för sin fars bekvämlighet på allt sätt, kunde hon inte ersätta Hanna.

”Vi var aldrig ovänner en enda gång, under all de år vi var gifta”, brukade han säga. Men hans döttrar sa så här: ”Mor var alldeles för snäll. Hon opponerade sig aldrig mot fars beslut, även om hon innerst inne ogillade mycket av vad vår stränge far bestämde”.

Rikligt undantag från tvågårdar hade den gamle mannen. Så ingenting behövde fattas i matväg, och inte heller i pengar.

 

Underrättelser kom till mina föräldrar från barn och släktingar i Amerika och från sonen Nils, sjömannen. Men det var morfar, som fick läsa breven och även besvara dem. Kanske att Cecilia, vid denna tiden, också kunde läsa breven för mormor, som gång på gång ville höra vad barnen hade att berätta.

Mormor och hennes två systrar hade nämligen så bristfällig utbildning från skolan, vars kunskaper de endast fick tillgodogöra sig sex veckor under vinter halvåren, att de endast lärt sig att läsa tryckta bokstäver, men inte kunde, vare sig skriva eller läsa skrivstil. Deras far ansåg, att arbete var bättre än undervisning.

Nu insåg mormor vilket handikapp detta var, att inte själv kunna komma i kontakt med barnen, utan att morfar skulle förmedla alla hennes tankar och frågor om deras väl, och kanske glömma eller omformulera en del.

Som den företagsamma kvinna hon var, beslöt hon sig för, att på gamla dar skaffa sig den kunskap, som behövdes för att läsa och skriva brev. Morfar fick bli hennes lärare, Hon fick börja med att lära alla skrivtecknen. Sedan, liksom andra nybörjare, fick hon sammanfoga dessa till ord. Det var mödosamt, men med uthållighet och energi gick det allt bättre och bättre. Den dagen då hon kunde avsända det första brevet till Amerika, var hon omåttligt stolt. Det var säkert en bifriande känsla, att oberoende av någon annan kunna meddela sig med barnen och att själv också kunna läsa deras brev. Det svenska språkets konstiga stavning lärde hon sig dock aldrig riktigt bra. Men huvudsaken var, att hon kunde skriva, och att barnen förstod hennes brev.

 

Efter två år i Malmötrakten, kom mina föräldrar, Maria och Carl Liljeroth, till Dalby för att bosätta sig där. Det var året 1897. De arrenderade då mormor och morfars egendom, gården No 4, för att några år senare köpa den.

Två år senare, 1899, konfirmerades morföräldrarnas yngsta barn, dottern Cecilia, som således därefter nått vuxen ålder. Konfirmationen betraktades då, enligt tidens sed, som porten till vuxenlivet.

Långt tidigare hade Cecilia deklarerat sin vilja, att hon, så fort konfirmationen var över, skulle, som flera av de andra syskonen, emigrera till Amerika (namnet Amerika betydde, för gemene man på den tiden, endast Nord-Amerika).

Mormor och morfar var mycket ledsna över att mista också Cecilia. Eftersom hon var yngst, sedan per och Bernhard dött, hade hon, enligt vad mor talade om, blivit mycket bortskämd. ”Hon fick tillåtelse, att göra allt vad hon funderade på”, sa min mor. ”Annat var det, när vi äldre barn var små. Då fick vi minsann hjälpa till och arbeta lite varstans”. Cecilia var också morfars älsklingsbarn. Kanske beroende på, att denna yngsta flicka hade samma intressen, som han. Hon älskade musik och litteratur, och senare i sitt liv, när hon genom sitt giftermål fick följa med sin man till främmande platser upptäckte hon snart, vilken tjusning det var, att få resa och se olika länder miljöer.

Cecilia var nog också det enda av barnen som förstod sin fars anpassningssvårigheter till bondelivet, som han minst av allt var lämpad för. Även under senare år uttalade hon ofta beundran för sin far.

Men nu i 14-årsåldern, gick hon emot sina föräldrars vilja. Till Amerika skulle hon resa, med eller mot deras medgivande. Hon hade en mycket stark, litet egensinnig vilja, livet ut.

Att släppa ut denna, ännu barnsliga och omogna lilla flicka på en så lång resa på egen hand, det ville inte mormor ge sitt medgivande till.

När ändå Cecilia framhärdade i sin önskan att emigrera, till slut med en viss eftergift från morfars sida, samlade sig mormor till ett av sitt livs största beslut.

Hon, som aldrig varit på längre resor utanför byns gränser, än till Lund och Malmö, sa en dag till Cecilia: ”Om det nu är så, att du tvunget skall resa till Amerika, så skall jag följa med dig”.