Tillbaka till hemsidan.

Mina Dalby-vykort

Flygbilder och översiktsbilder

Dalby kyrka utifrån

Dalby kyrka inifrån

Centrum

Övriga byn

 

 

Flyg och översiktsbilder

Bild Beskrivning
Flygbild över Dalby mot väster.

Lundavägen försvinner bort mot horisonten. Det som dominerar Dalby är kyrkan och Christenssons stora gård i centrum. Sparbankshuset på Veberödsvägen 7 är inte byggt (blev klart 1939).

Fotograferat: mellan 1934 och 1938

Förlag: Dalby pappershandel.
Foto: Liljeqvist.
Flygbild över Dalby mot väster.

Fotograferat: 1946.Förlag: Dalby pappershandel.
Foto från tornet i Dalby kyrka
mot öster.

Kortet är stämplat 1946.

Förlag: Dalby Pappershandel.
  Flygbild över Dalby mot nordost.

Kyrkan med Kungsgården. Längs Malmövägen, så finns fortfarande huset med "Grönsiskan" o Kemissan" kvar. Dalby Centrum är inte byggt. Nyvångsskolan finns inte.

Fotograferat: ca 1966.
 

Förlag: Dalby Pappershandel.
Flygbild över Dalby mot nordost.

"Sockerbiten" är inte byggd, ej heller 1-våningslängerna på Klockarevägen (de ska ju snart rivas). Området norr om Sandbyvägen håller på att bebyggas.

Fotograferat: 1962

Förlag: Dalby Tobaks & Pappershandel.
Flygbild över Dalby mot nordost.

Ett väldigt "grönt" vykort. Man ser Sandbyvägen mitt i bilden, den svänger sen av mot vänster. Sockerbiten, Nyvångsskolan och Bredängen är klara.
Varken vattentornet eller Solbyn finns med.

Fotograferat: ca 1969. 

Förlag: Dalby Pappershandel.
Flygbild över Dalby mot nordväst
Vägen nere från höger, tvärs över bilden är Veberödsvägen - Malmövägen.
En hel del har ändrats sen fotot togs.

Fotograferat: senast 1976. 

Förlag: A/B Flygtrafik, O. Liljeqvist, Dals Långed.
Utsikt från Kyrkans torn
Man ser mot öster.
Kyrkogården närmast, sedan "Järn o Diverse" med sitt förråd närmast kyrkogården.
Bakom detta från vänster bl a gamla Systembolaget, Gästis, Tingshuset och Polishuset.
Längre i bakgrunden syns Östra Skolan till vänster. Vägen som försvinner bort är Veberödsvägen.

Fotograferat: senast 1933. 

Förlag: Dalby Pappershandel.
Utsikt från Kyrkans torn
Man ser mot öster.
Kyrkogården närmast, sedan "Järn o Diverse" med sitt förråd närmast kyrkogården.
Bakom detta från vänster bl a gamla Systembolaget, Gästis, Tingshuset och Polishuset.
Längre i bakgrunden syns Östra Skolan till vänster. Vägen som försvinner bort är Veberödsvägen.

Fotograferat: senast 1933. 

Förlag: Dalby Pappershandel.
Flygbild över Dalby mot nordost.

Allégatan - Hällestadsvägen - Möllevägen. Bort över Långgatan mm.

Fotograferat: 1966. 

Förlag: Dalby Pappershandel.
  Genarpsvägen med riktning mot norr,
in mot Dalby.

Vet tyvärr ej datum.Förlag: Dalby Pappershandel.
 
  Infarten till Dalby från Veberödsvägen.
Den här bilden är tagen ute på en åker strax intill Veberödsvägen. Huset, som ligger till vänster i bild är nuvarande Gamla Veberödsvägen 16.  Vägen ringlar sig in mot byn och kyrkan långt i bakgrunden. Till höger syns vår fina mölla vid nuvarande idrottspaltsen.
Jag har ingen tidpnkt för när kortet är taget, men jag skulle gissa runt 1940.
Mycket har hänt i byn sedan detta foto togs.

Förlag: Berndt Johnsson, Malmö.
 
Flygbild över Dalby mot nordost.

Man ser stora delar av dåvarande Dalby, dock inte järnvägsområdet. Kyrkan till vänster, sedan kyrkogården, området kring Gästis, därefter Christenssons stora gård, där nu Dalby Centrum finns. Möllan ligger ensam i övre delen av bilden. Fotbollsplanen är inte så stor och ligger i öster-väster.

Fotograferat: 1946.

Förlag: Dalby Pappershandel.
Flygbild över Dalby mot norr.

Vägen i mitten är Genarpsvägen.
Möllan syns längst upp till höger och till vänster ser man kyrkan.
Mycket har ändrats sen fotot togs.

Fotograferat: 1950. 

Förlag: Dalby Pappershandel.
Översiktsbild på Dalby centrum.
            
Bilden är tagen före 1924. Fotografen har stått ute på Klockaregårdens fäladsmark, alltså nuvarande fotbollsplanen (som inte fanns då) och fotograferat mot väster. Allégatan finns inte, husen längs Allégatan finns inte. Många av husen, som syns på bilden, ligger längs Klockarevägen. Det är "baksidan" på husen som syns. Jag har satt nummer på en del av husen, för att göra det lättare att navigera i bilden.
1: Tingshuset. 2: Polishuset. 3: "Gamla systembolaet". 4: Allaktivitetshuset. 5: Hällestadsvägen 9 (nytt hus nu). 6: Klockarevägen 2. 7 o 7a: Klockarevägen 4. 8: Klockarevägen 1. 9: Dalby kyrka. 10 o 10a: Klockarevägen 6. 11: Lundavägen 4. 12 o 12a: Klockarevägen 8. 13: Länsmansvägen 4. 14: Ekonomibyggnad till Klockaregården, som försvann vid brand 1952.
Flygbild av Dalby mot väster.

En intressant bild över Dalby. Alla vägarna finns med. Malmövägen uppe till vänster, Lundavägen uppe till höger, Veberödsvägen nere till vänster och Hällestadsvägen nere till höger. Järnvägen swischar mot Malmö i ovankant.

Fotograferat 1938 eller 1939.

Förlag: Dalby Tobaks & Pappershandel.
Fyra olika flygbilder.

Kortet är skrivet 1959.

Förlag: Dalby Tobaks & Pappershandel.

Klicka på bilderna nedan om du vill se uppförstoringar av delbilderna.
Flygbild över Dalby mot norr
Längst ner syns Malmövägen, och längst upp ser man Skrylleskogen.
Mycket är sig likt, men en del olikheter finns. Husen på Malmövägen 1 och 3 är inte byggda. Idrottsplaten ser inte riktigt lika dan ut.
För övrigt, så är det små detaljer, som att "Gökahill" (ett litet hus söder om Sanmdbyvägen) inte är rivet.

Fotograferat: 1972 eller tidigare. 

Förlag: A/B Flygtrafik, O. Liljeqvist, Dals Långed.
Flygbild över Dalby mot norr.
Mycket är sig likt, men titta på söder om kyrkogården. Där finns nu en grässlänt, men på denna bild finns ännu huset med affärerna "Kemissan" och "Grönsiskan" kvar. Längst ner i bilden, söder om Malmövägen, så finns fortfarande bostadshusen på "Dalby 50" och Granaths köttaffär i huset Turero kvar. Där finns numera radhusen på Malmövägen 3.

Fotograferat i slutet på 1960-talet.

Förlag: A/B Flygtrafik, O. Liljeqvist, Dals Långed.

 

 

Dalby kyrka utifrån

 

Dalby kyrka inifrån

     

 

Centrum runt Trekanten

Orginalbild Beskrivning

1906-1907
Ett tidigt foto på Trekanten taget från Lundavägen.
Bilden är tagen före 1907, då en brand förstörde den korsvirkeslänga dom finns mitt i bilden, där sedan Dalby Gästis annex byggdes. Där blev sedan Systembolag, tryckeri och numera finns det en hårfrisör i byggnaden.
Tingshuset har inte heller fått sin stora andra våning, den byggdes 1906.
Dalby skola, "Mellanskolan", och nuvarande allaktivitetshus är nybyggd. Den stod klar 1901.
Dalby Gästis, längs till höger, byggdes efter en brand 1864. Dvs denna byggnad av Gästis byggdes då. Gästis har funnits på samma område sen 1600-talet.

Oscar E. Kulls Grafiska Anst. Malmö

C:a 1908
Detta foto är taget från andra våningen, mot nordväst, på nuvarande Allaktivitetshuset. När fotot tas, troligen 1908, så är det Dalby Skola.
Den lummiga platsen mitt i bilden är Trekanten.
Huset med skorstenen till vänster är Dalby 46:1. Där bodde vid denna tiden snickarmästaren och kyrkovärden Nils Knutsson och hans hustru Sigrid Maria Ohlqvist. 1914 flyttade han till Lund och han hyrde då ut huset till Dalby Konsumtionsförening. Där blev då affären Konsum, och efter fler ombyggnader, så finns där nu Träningsbutiken.
Nästa hus/gård med halmtak är Dalby 48. Där bodde 1908 bl a husägaren Christian Fredriksson. Året därpå köper smeden Jöns Jönsson Ståhl fastigheten, river en av längorna och bygger en smedja, Ståhls smedja. Där finns nu, som bekant, blomsteraffären Dalbys Sköna Ting. En länga  från "gamla" Dalby 48 finns fortfarande kvar. Där finns nu begravningsbyrån Duhrandh.
Vägen, som försvinner bort i fjärran är Lundavägen.
Huset, som skymtar längst till höger tror jag ligger där nuvarande Hällestadvägen 1 finns.

Förlag Lorentz Larsson, Lund

C:a 1908
Ytterligare ett kort, som är taget från 2:a våningen i nuvarande Allaktivitetshuset. Fotot är troligtvis från 1908, och då var "Allaktivitetshuset" en helt nybyggd skola. På andra våningen fanns ett antal mindre lägenheter, där lärarna bodde.
Det lummiga området i förgrunden, är Trekanten. Man kan se Dalby kyrka i bakgrunden.
Huset, som ligger till vänster, och som man bara ser taket och en skorsten av är nuvarande Lundavägen 1.  Till vänster om detta hus byggdes det till en byggnad år 1910 (Dalby Järn o Diverse). Det hette vid den här tiden Dalby 43 och var från början ett s.k. husmanshus. Dalby 43 kan följas tillbaka till 1688, och har säkert funnits där långt innan dess.
Huset, som man ser den vita fasaden av är nuvarande Eginogården. Det byggdes 1873 som Dalby skola, och fungerade som detta även när fotot togs.

Förlag Lorentz Larsson, Lund

Senast 1910
Längst till vänster, under trädkronan, ser man en trappa, som går upp till Gästis. Det fanns en ingång till Gästgivaregården på den här hörnan många år in på 1900-talet. Nuvarande Gästis byggdes upp efter en stor brand 1875-03-04.  Nästa hus, bakom mannen på trappan, är nuvarande "polishuset". Huset byggdes också upp efter branden 1875. I Sydsvenskan står 1875-05-15:  Entrepenadauktion: "till hugade spekulanter utbjudas uppförande av en ny byggnad i stället för den nedbrända södra tingshusbyggnaden." Byggnaden, som fanns här före 1875, tillhörde alltså tingshuset. Byggnaden mitt i bilden är en ståtlig stor gård, som hette Dalby 31. Där gården låg, finns ju nu Mellanbacken. Vart försvann gården? Jo, den brann ner/upp i en annan stor brand i Dalby, nämligen den 28 maj 1911. Längst till höger, inne bland träden, ligger ett hus, som numera har adress Tingsgatan 1. En bit in på 1900-talet så byggdes huset om, så det fick sitt nuvarande utseende. Huset blev känt som Frans Hans hörna. Där hade Frans Hansson sin köttaffär. När detta foto är taget, runt 1910, så var det hans far, Per Hansson, som hade köttaffären.

Förlag Lorentz Larsson, Lund

Senast 1910
Till vänster ser man stora entrén till Gästis.
Sedan kommer f.d. polishuset, och sedan en vacker gård, som inte finns längre.  Den hette Dalby 31 och tillhörde Per Nilsson och förstördes genom en brand 1911.
Där går nu Mellanbacken.Förlag Lorentz Larsson, Lund

Senast 1910
Ett tidigt vykort på Tingshuset och polishuset. Vykortet är stämplat den 10 januari 1910.
Tingshuset mitt i bild var vid den här tiden ting för Torna och Bara härader. Inne i Tingshuset har flera dödsdomar förkunnats genom århundradena. Huset byggdes 1783, men det fanns bara en våning ända tills 1906, då man byggde på andra våningen.
Det står en man på trappan till Tingshuset. Med stor sannolikhet är det tingshusvaktmästaren. Han hette vid den här tiden Per Olsson Rask, och bodde i ett hus norr om Sandbyvägen, på Dalby 30. Polishuset ligger till höger. Det byggdes troligtvis i mitten på 1800-talet.
Precis till vänster om Tingshuset ser man en bit av ett hus. Det är de nybyggda skjutsstallarna (häststallar), som byggdes upp efter en brand 1907. Nu finns där vårt fina bibliotek.

Förlag Karl Ekberg, Malmö.

1910-1915
Huset till vänster är nuvarande Eginogården. Vi den här tiden var det skola i huset. Det byggdes 1873 (som just skola) och användes som sådan ända tills 1968. På dess plats låg ursprungligen en gård, Dalby 34, som 1818 skänktes till Dalby kyrka.
Huset till höger låg där nuvarande Träningsbutiken ligger. Huset hette ursprungligen Dalby 48, och var ett husmanshus, som ägdes av Kungsgården. Ägaren (husmannen) arrenderade huset och en liten markbit runt det, men arbetade på Kungsgården (gjorde dagsverken). Vid den här tiden (c:a 1915) var huset friköpt och ägdes av snickaremästaren Nils Knutsson (hans son, Knut Knutsson, har betytt mycket för utforskandet av Dalbys historia). 1910 hyrde Konsum in sig i huset (se skylten till vänster om dörren). Ett par år senare köpte de huset och byggde sedermera om och till det, så det fick sitt nuvarande utseende.

Förlag Dalby Kons.-Fören. Foto A. Ohrlander.

C:a 1914
Här är ett välkänt motiv, och i allra högsta grad ett aktuellt motiv.
Alla dessa byggnader håller nu på att varsamt renoveras.
Till vänster ligger Gästis. Den byggnad, som fanns då (och nu) byggdes  efter en stor brand i centrala Dalby år 1864. Lägg märke till "parkeringen" för hästar vid gaveln.
Huset i fonden är Dalby Tingshus. Huset byggdes redan 1783 under Gustav III:s regering. Byggnaden bestod då bara av en våning. Andra våningen byggdes 1906 under kung Oscar II.
Huset till höger är f.d. polishuset. Det byggdes i mitten av 1800-talet och bakom dörren i källarvåningen på gaveln fanns "tjyvahollan"!

Förlag Bernt Johnsson Malmö

C:a 1920-1925
Detta foto är taget utanför nuvarande träningsbutiken, dvs f.d. Konsum. Året är troligtvis någon gång mellan 1920 och 1925.
Från vänster, så syns här Gästis Annex, Gästgivaregården och Polisstationen.
Gästis Annex uppfördes efter den stora branden i Dalby centrum 1907. Det innehöll resanderum för Gästgiveriets gäster. På bottenvåningen fanns (finns) en butikslokal, där Systembolaget hyrde in sig. De fanns kvar där ända till 1972. På skylten ovanför entrédörren står det "Utminutering". Nordisk familjebok: "Utminutering kallas särkildt sådan detaljhandel med starka drycker, vhilken innebär försälning till avhämtning eller försändning per rekvisition; vid utminutering får icke förtäring på stället ega rum".
Trekantens plantering anlades också efter branden 1907. Grindana fanns kvar til 1930-talet.
Korsn. Veberödsv. och Tingsgatan.
Gästis till vänster, polishuset till höger.

Fotograferat: ca 1930 (?)Förlag Hälsingborgs Fotografiska Magasin
Ett kort mot norr från nuvarande Mellanbacken upp mot Trekanten.
Polishuset och Gästis finns till höger.
Järn och Diverse-huset syns till vänster.

Fotograferat: ca 1925 (?)

Ett nyare vykort på Dalby Gästis.
Med tanke på bilmodellerna, så
är det från 1960-talet.
Skjutsstallarna till höger
har moderniserats, och är nu
vårt fina bibliotek

Förlag: Dalby Pappershandel

C:a 1930 (?)
Många medelålders och äldre Dalbybor kallar alltid detta hus för Järn & Diverse.Huset byggdes ungefär 1910 och

Förlag Hälsingborgs Fotografiska Magasin
Dalby Gästgivaregård.

Fotograferat: ca 1930 (?)

Bilden är tagen norrut med Trekanten i bakgrunden. Lägg märke till att det finns en häck runt Trekanten, och att man måste gå igenom en grind för att komma in. Skylten "Utskänkning på Gästis är också intressant.

Hälsingborgs fotografiska magasin
Dalby Gästis.

Fotograferat: c:a 1940 (?)

Bilden är tagen mot väster en solig dag under andra världskriget(?). Från vänster der vi dåvarande Systembolaget. Från början, så var dett en annexbyggnad till Gästis. Mellan Systembolaget och Gästis syns nuvarande Biblioteket. Vid denna tiden, så var det biograf. Sen ser vi Gästis och längst till höger en bit av polishuset.
Dalby Gästis mm.

Fotograferat: c:a 1940.

Bilden är tagen mot norr på Lundavägen. Fotografen har troligtvis stått på balkongen till nuvarande Dalby Pub. Hörnhuset till vänster är Malmövägen 1, där det fanns en köttaffär ända fram till 1970-talet. I bakgrunden syns Trekanten, sedan kommer Dalby Gästis och längst till höger syns gaveln på gamla polishuset, med nedgången till "tjyvahollan".

Förlag: Dalby Tobaks- & Pappershandel, Dalby.

 

Övriga byn

Orginalbild "Nu"-bild Beskrivning
Lundavägen in mot centrum.
Dammen till höger blev sedermera
brandstation, därefter parkering.
Ståhls smedja till höger.

Kortet är stämplat 1913.

Den nytagna bilden är fotograferad
2013-09-24

Förlag: Karl Ekberg, Malmö
Stationsbacken ner mot stationen.
Huset till vänster Svensro nr 1 och byggdes
1903. Långt nere på gatan till vänster syns
ett grått tak. Det är järnvägshotellet, som nu
är rivet. Det byggdes runt år 1900 och revs
på 1960-talet. Det var en imponerande
byggnad. Längst ner syns stationen.

Kortet är skrivet 1925.

Den nytagna bilden är fotograferad
2013-11-30

Foto. A Ohrlander. Förlag: Dalby Kons-Fören.
Detta är ett vykort på vårt Järnvägshotell.
Hotellet byggdes strax efter 1893, när järnvägen
Malmö-Dalby-Tomelilla byggdes.
Det låg i korsningen Järnvägsgatan-Stationsbacken.
När järnvägen lades ner, så lönade sig inte hotellet.
Det revs runt 1970.
Nu finns det en privatvilla på platsen.

Kortet är skrivet 1903.

Den nytagna bilden är fotograferad
2014-03-12
Mellanbacken upp mot centrum.
Huset på vänster sida är nuvarande Mellanbacken 6.

Kortet är skrivet 1914.

Stationsbacken fotograferad mot norr från järnvägsstationen.
Inte så mycket är sig likt.
Järnvägshotellet till höger och kyrkan i fonden till vänster

Kortet är stämplat 1909.


Förlag: Karl Ekberg, Malmö
Detta är Hällestadvägen 47, nuvarande Dalbyoptikerna.
Bilden är från 1904,  då fanns Anderssons Manufaktur & diverseaffär i denna byggnad.
Därefter drev Knut Persson affären i många år och sedan hade Gösta Jönsson specieriaffär i huset.


Foto: Emma Nordal & C:o.
Här ser vi husen längs med Sandbyvägen, fotograferat mot öster. Området kallades för Sandbybacken. Sandbyvägen syns inte mycket, men den går hitom husen. Fotografen har stått ute på nuvarande fotbollplanen.
Husen längs vägen är från vänster, Villavägen 8, 10, 14, 16, 18 och 20. De 4 husen, som ligger lite i bakgrunden finns nu på Korsgatan. De är från vänster Korsgatan 3 (vit gavel), Korsgatan 4, Korsgatan 1 och Korsgatan 2 (bara en liten del av gaveln syns).
Bilden är tagen c:a 1953.
(Tack, Ulla-Kerstin Andersson, för hjälp att tolka bilden!)

Förlag: Dalby Pappershandel.
Dalby station fotograferat mot väster.
Bilden är från de första åren på 1900-talet. Vykortet är stämplat 15-10-1909 i Dalby.
Spåren bortåt i bilden går till Staffanstorp och Malmö och spåren hitom bilden kommer från  Harlösa, via Torna Hällestad, och från Simrishamn via bl a Tomelilla och Sjöbo.
Mannen med hunden är troligtvis stationsföreståndare Anton Dybeck, som var i Dalby från 1892 till minst 1908.

Foto & förlag: Lorentz Larsson, Lund.
Fotografen har stått ungefär där södra parkeringen för Dalby Centrum nu finns. Fotot är taget mot öster. Ta bort allting, som finns nu, Dalby Centrum, hyreshus, ålderdomshem mm mm. Bilden är fotograferad c: 1914-1915.
Vad finns kvar av det som finns på fotot? (Inte mycket).
Allra längst till vänster  finns ett rött hus, det är nuvarande Hällestadsvägen 15 (Det byggdes 1914).
Den vita gården med uthuset är resterna av Dalby nr 24. Gården var en av de få gårdar, som blev kvar inne i Dalby efter skiftena  runt 1820. Vid den här tiden användes gården som fattighus, och senare också som skola. Den revs runt 1970. Där byggdes sen ålderdomshemmet Hällbodal, som i sin tur revs i början på 2000-talet. Nu finns där ett nytt fint seniorboende, Hällestadsvägen 8a.
"Vita villan": Hällestadsvägen 10, är ännu inte byggd (byggdes 1931).
Det vita hus, som syns därefter, i bakgrunden, är Hällestadsvägen 12 (byggt c:a 1910 o finns kvar). Där fanns målaremästare Nils Persson. Firman övertogs sedan av hans söner.
De två röda husen ligger längs med Skolgatan. Det är Skolgatan 16 och 14 (Båda husen finns kvar).
Slutligen, så är det stora röda huset, längst till höger, den nybyggda Nya Folkskolan. Skolan kallades sedan Östra Skolan. Skolan byggdes 1912 och revs i samband med att Dalby centrum tillkom. Där ligger nu seniorboendet på Skolgatan 3.
Mycket har ändrats i Dalby centrum under 100 år!!!