Tillbaka till hemsidan.  
 

Emil Lundblad.

1887 -1965

Emil Lundblad var kyrkoherde i Dalby mellan 1925 och 1956.
Under sin tjänstgöring i Dalby, så gjorde han väldigt mycket för kyrkan i byn.
Han genomförde två stora renoveringar i kyrkan, en i kryptan och en i övriga kyrkan.
Han lät också bygga den nuvarande prästgården.
Han både fotograferade och antecknade vad som skedde i byn.

Foton

Ur böcker
 (Uppdaterad 2022-04-25)

Dalby och dess omgivningar

Fotot är taget 1941 en vinterdag
och är en utsikt från Dalby Prästgård mot väster.
Vägen till vänster är Malmövägen
och mitt i bilden är ett ånglok
med vagnar på väg
mot Staffanstorp och Malmö.
Fotot är taget 1941 en vinterdag
och är en utsikt från Dalby Prästgård mot väster.
Vägen till vänster är Malmövägen
och mitt i bilden är järnvägen mot Malmö.
En tidig vårdag 1941.
Det är Lundavägen, som ringlar sig
bort i fjärran.
Fotot är taget från Prästgården i
Dalby.
Lite senare på våren 1941.
Nu har björkarna blivit "halverade".
De kanske skymde utsikten!
Fotot är taget från Prästgården i
Dalby.
Vintern-våren 1941.
Så här lyder texten i ursprungsalbumet:
Här ligger kyrkan och Kungsgården
sådana de ses från balkongen.
(På prästgården).
Vintern 1941.
Kortet är taget från Prästgården mot norr.
Precis utanför grinden syns Lundavägen.
Gården i bakgrunden tror jag är
Hagalund.
Motivet är Genarpsvägen in mot byn.
Emil Lundblad har cyklat iväg en runda.
Han kanske har varit på gudstjänst i
Bonderup!
Kortet är taget någon gång under 1930
eller 1940-talet.
Bilden är tagen på Lundavägen,
någon gång på 1940 eller 1950 talet.
Till vänster ser man nuvarande Matöppet/Restaurang Egino.
Till vänster, bakom stolpen, syns
Strädelängan.
Utsikt från tornet på  Dalby kyrka mot öster.
Fotot är taget 1940 eller 1941.
Här finns mycket att utforska.
Östra skolan syns längst till vänster och i utkanterna av Dalby till höger syns grosshandlare Bengtssons villa, som ligger vid
Genarpsvägen.
En bild på Lundavvägen under 1940-talet.
Vägskyltarna var lite mindre då!
Prästgårdens trädgård till höger.
"Matöppet" mitt i bilden.
Gården till vänster är nuvarande
Sjötorpsvägen 1.
Texten i Lundblads album lyder:
En regndiger försommardag
(taget från järnvägsövergången
vid Malmövägen).
Året är 1941.
Bilden är från ett kalas på Christenssons gård. (Gården låg där dagens centrum finns nu). Flickan längst till vänster, med flätor, är Greta Lundblad. Flickan längst fram till vänster är Elsa Lundblad.
Året är troligtvis 1932.

 

 

Dalby prästgård.

 
Prästgården mot sydväst.
Fotot är från c:a 1930.
Prästgården är nästan helt nybyggd
.
Prästgården mot väster
Fotograferat 1941.

 

 

Dalby kyrka och kyrkogård

Dalby kyrka. Dalby kyrka. Dalby kyrka.
Ingången till Dalby kyrka
via vapenhuset.
Vapenhuset byggdes på 1200-talet
och hade troligtvis två eller tre
våningar från början.
Dalby kyrka utanför koret.
Kortet är taget mot norr
Markeringarna för hur kyrkan
såg ut på 1000-talet och hur den
såg ut efter utvidgningen på
1200-talet.
Fotot troligtvis från 1950-talet
Dalby kyrka längs norra väggen.
Strävpelaren byggdes troligtvis på
1800-talet, när den norra väggen
behövde extra stöd.
Byggnaden till höger är södra biten
av den klosterlänga som finns kvar
av Dalby Kloster.
Fotograferat på 1950-talet.
Dalby kyrkas sydvägg till vänster.
I bakgrunden Eginogården.
Fotograferat på 1950-talet.
Klosterträdgården.
Fotot mot söder.
Kyrkans avslut i mitten och
klostrets länga till höger.
Fotograferat på 1950-talet.
Klosterträdgården.
Foto mot sydväst, med kyrkan i
 bakgrunden och klosterlängan
till höger.
Fotograferat på 1950-talet.
Klostertädgården.
Foto mot norr.
Till vänster syns den kvarvarande
längan av dalby Kloster.
Fotograferat på 1950-talet.
Norra väggen av kyrkan till vänster
med strävpelaren och gaveln av den
kvarvarande längan av klostret.
Fotograferat mot väster.
Strävpelaren är ett "nytt" tillskott
i kyrkans historia.
Östra valvet i kyrkan rasade 1756
och pelaren har satts upp efter detta
ras.
Kortet är taget 1941.

Norra väggen av kyrkan med
strävpelaren och uppgången till
kyrkans läktare.
Fotograferat mot öster.
Kortet är taget 1941.

 

 

Dalby kyrka inomhus.

Kryptan, mot söder.
Krypten byggdes under 1100-talet.
Fotograferat 1941.
Kryptan,
genom den norra dörren,
från kyrkan.
Fotograferat 1941.
Från kryptan
genom  norra dörren
in i kyrkan.
Källan i förgrunden.
Altaret syns i bakgrunden
inne i kyrkan.
Fotograferat 1941
Kryptan, mot öster,
med altaret, som finns i kryptan.
Detta altare byggdes på 1930-talet.
Fotograferat 1941.
Kryptan mot nordost.
Källan, som finns i kryptan,
syns på golvet.
Fotograferat 1941.
Kyrkorummet mot väster.
Dopfunten syns mot bakväggen.
Orgelläktaren ovanför.
Fotograferat 1941.
Kyrkorummet mot norsost.
Den skrovliga väggen bakom och
ovanför predikstolen är från den
ursprungliga kyrkan från ca 1060.
Predikstolen är betydligt nyare.
Den sattes upp år 1705.
Fotograferat 1941.
En stämningsfull julbild
på altargången och dopfunten.
Kortet är taget runt 1950, och bilden
är alltså drygt 60 år gammal.
Kyrkorummet mot sydväst.
I närmsta pelaren finns en av de
två kolonner, som fanns i den
ursprungliga kyrkan från 1000-talet.
Den sitter på sin ursprungliga plats.
Fotograferat 1941.
   
  Kyrkorummet från läktaren.
Bilden är tagen runt 1950.


 

Ur Böcker:

Lunds stifts Julbok 1955:

Trettio år i Dalby pastorat.