Jag digitaliserar från följande sorters videokassetter:
1.  Stora VHS-kassetter.
2.  Små VHS-kassetter, sk VHS-C.
3.  Video-8-kassetter.
4.  Hi-8-kassetter.
5.  Digital-8-kassetter

6.  Mini DV-kassetter.
7.  Video 2000-kassetter.
Nytt:
8.  VHS och VHS-C kassetter inspelade i USA, England och många länder i Mellan Östern, sk NTSC. (NTSC-video inköpt).
9.  SVHS kassetter. S.k. Super-VHS. (SVHS-video inköpt).
10. DCR-DVD. En Handycam-kamera med små DVD-skivor. (Sony HandyCam-kamera inköpt)


Priserna är som nedan (Det gäller alla modeller, utom Video 2000):


1. Är inspelningen på max 2 timmar:            100 kr/kassett.
2. Är inspelningen på över 2 timmar:           150 kr/kassett. (sänkt pris!)

Priser för Video 2000-kassetter

1. Första kassetten:           
349 kr.
2. Övriga kassetter:            
249 kr.
(OBS. En Video 2000-kassett kan innehålla upp till 8 timmars film)

Alla filmer kontrolleras efteråt och allt "onödigt" tas bort: "myrornas krig", svarta avbrott, "glömt stänga kameran" mm.


Filmerna läggs på USB, om vi inte kommer överens om något annat. (Jag rekommenderar USB eller extern hårddisk, eftersom DVD är ett utgående media.)

Minimidebitering är 300 kr.
 
 
 


Tillbaka till min huvudsida.