Jag digitaliserar från följande sorters videokassetter:
1.   Stora VHS-kassetter.
2.   Små VHS-kassetter, sk VHS-C.
3.   Video-8-kassetter.
4.   Hi-8-kassetter.
5.   Digital-8-kassetter

6.   Mini DV-kassetter.
7.   Video 2000-kassetter. (Pris på förfrågan)
8.   VHS och VHS-C kassetter inspelade i USA och många andra länder utanför Europa, sk NTSC.
9.   SVHS kassetter. S.k. Super-VHS.
10. DCR-DVD. En Handycam-kamera med små DVD-skivor.


Priserna är som nedan:

1. Är inspelningen på max 30 minuter:                             
50 kr/kassett

2. Är inspelningen på mellan 30 minuter och 1 timme: 100 kr/kassett.
3. Är inspelningen på mellan 1 och 2 timmar:                 150 kr/kassett.
4. Är inspelningen på över 2 timmar:                               
200 kr/kassett.

Alla filmer kontrolleras efteråt och allt "onödigt" tas bort: "myrornas krig", svarta avbrott, "glömt stänga kameran" mm.


Filmerna läggs på USB, om vi inte kommer överens om något annat. (Jag rekommenderar USB eller extern hårddisk, eftersom DVD är ett utgående media.)

Minimidebitering är 300 kr.
 
 
 


Tillbaka till min huvudsida.