(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")
 

Dalby Gästgivaregård.

 

Gästgivare:

1726-1733: Jöns Bager

1733- 1756: Eric Wickman

1756 - 1764: Petter Wickman

1764 - 1793: Nils Brock

1794 - 1795: Carl Gustaf Giertz

1796 - 1797: H. Ljunggren

1797 - 1810: Bengt Hallberg

1810 - 1822: Anders Liljedahl

1822 - 1826: Jöns Tobiasson

1826 - 1828: Jacob Lindegren

1828 - 1841: Lorentz Lundberg

1841 - 1844: A. P. Holmstedt

1846 - 1873: Christian Lundberg

1873 - 1880. Samuel Krakau

1880 - 1881. Gustaf Robert Bond.

1882 - 1902. Frans Ferdinand Sundberg.

1902 - 1903. Hanna Christoffersson Sundberg.

1903 - 1910. Knut Streijffert.

 

1972 -    . Tidningsartiklar.

 

 

 

 

Jöns Bager var gästgivare 1726- 1733.

 

 

 

Jöns Bager, född c:a 1698. Död 1733-07-24.
Hustru Sara Prytz, född 1704-03-22 i Dalby. Död 1769-02-07 i Dalby. (Dog av värk).
 
Son Hans Petter, född 1727-05-31 i Dalby. Död 1728-03-17.
  Dotter Catharina Maria, född 1729-01-31 i Dalby.
  Dotter Cecilia Sophia, född 1731-01-06 i Dalby. Död 1731-08-29 i Dalby.

 

 

 

Eric Wickman var gästgivare 1733- 1756.

 

Jöns Bagers änka, Sara Prytz, gifte om sig med den nye gästgivaren, Eric Wickman.


Inspector Eric Wickman. Född c:a 1703. Död 1756-03-17. (Dog av slag).
Hustru Sara Prytz, född 1704-03-22 i Dalby. Död 1769-02-07 i Dalby.
(Dog av värk).
  Son Petter Wickman, född 1735-05-02 i Dalby.
  Dotter Lena Wickman, född 1738-09-15 i Dalby. Död 1740-05-15 i Dalby.
  Dotter Lena Wickman, född 1741-09-28 i Dalby.

 

 

 

Petter Wickman var gästgivare 1756 - 1764.

 

Petter Wickman var son till gästgivaren Eric Wickman (se ovan). Han övertog gästgiveriet när fadern dog 1756. Erics hustru hette Christina Wernström. Det finns en bouppteckning efter henne från 1759, där hon benämns som "gästgivare Petter Wickmans hustru". Hon dog i barnsäng.
Enligt kyrkoböckerna, så fick gästgivare Petter Wickman ytterligare ett barn 1761. Efterom hans hustru Christina dog 1759, så måste Petter ha gift om sig. Moderns namn nämns inte i dopboken, den är helt inriktad på fadern och barnet.
Nästa gästgivare i Dalby är Nils Brock. Han nämns som gästgivare när hans son föds 1764 i augusti. Petter Wickman kan ha dött strax innan dess, men han nämns inte i någon dödbok.
Däremot, så finns det en Petter Wickman i Everlövs församling många år senare. Han dör där 1802, och den ålder han har vid dödstillfället stämmer bra med att han skulle vara född c:a 1735.
Det är väldigt sparsamt med kyrkoböcker på 1700-talet, så påstående här ovan kan inte till 100% garanteras.

 

Petter Wickman. Född 1735-05-02 i Dalby. (Son till Eric Wickman ovan).
Hustru 1 Christina Wernström, född c:a 1727. Död 1759-06-16.
(Dog i barnsäng).
  Dotter Lena Catharina, född 1759-05-23 i Dalby. Död 1760-06-13.
(Dog av slag.)
Hustru 2
 
Dotter Margaretha Christina, född 1761-07-01 i Dalby. Död 1761-11-29. (Dog av okänd barnsjuka).

 

 

 

Nils Brock och Lena Wickman var gästgivare 1764 - 1793.

 

Färgaren Nils Brock (från Landskrona) och Lena Wickman gifter sig 1761-11-13 i Dalby. Nils Brock benämns gästgivare vid sonen Nils Erics dop 1764.

 

Färgaren Nils Brock.
Lena Wickman. Född 1741-09-28 i Dalby. Död 1794-07-21. (Dog av hetsig feber). (Syster till Peter Wickman ovan och dotter till Eric Wickman ovanför).
 
Son Nils Eric, född 1764-08-19 i Dalby. Dog 1764-10-07.  ("som af modern i sömnen förqwäfts")

  Dotter Helena Sara, född 1772-02-17 i Dalby.

1780-05-10. Ryttaren Lustig slås ihjäl av skjutsstallsansvarig på Dalby Gästivaregård.
1780-05-15. Utdrag ur Dalby kyrkobok 1780.

 

1780-05-10. Lunds Weckoblad.

Ryttaren Lustig slås ihjäl av skjutsstallsansvarig på Dalby Gästivaregård.

Den 6:te dennas har hållkarlen wid Dalby Gjästgifwerie, til döds slagit afskedade Ryttaren Lustig derstädes, och hwarom undersökning i morgon wid utsatt Urtima Ting lärer komma at företagas.
1780-05-15. Dalby död och begravningsbok.

Utdrag ur Dalby kyrkobok 1780.

Begrofs afskedade Ryttaren Anders Lustig i Dahlby 50 åhr gl, som blef till döds slagen av hållkarlen Nils Pärsson med en Järnwigge (huggmejsel) i hufwudet.


 

 

 

Carl Gustaf Giertz var gästgivare 1794 - 1795

 

Gästgivaren Nils Brocks dotter, Helena Sara Brock, gifte sig först med kronolänsman Jacob Tullberg 1788. De bodde på gästgivargården mellan 1788-1791. De får en dotter i februari 1789: Anna-Lena och en dotter i maj 1790: Vivika. Jacob Tullberg avlider 1791-08-28.
Helena Sara Brock gifter sig för andra gången, 1793-11-10, med Inspectoren Carl Gustaf Giertz.
Giertz med fru flyttar sedermera till Sölvesborg där Carl Gustaf blir tullinspektör och postmästare. De får minst 7 barn till.

 

Inspectoren Carl Gustaf Giertz, född 1769-07-09 i Lund.
Hustru Helena Sara Brock, född 1772-02-17 i Dalby.
(Dotter till Nils Brock och Helena Wickman ovan).
 
Son Nils Johan, född 1794-11-02 i Dalby.

 

 

 

H. Ljunggren var gästgivare 1795 - 1796.

 

H. Ljunggren nämns bland annat, som dopvittne, i  födelselängden från Dalby år 1795, enligt nedan:


Han är även med i mantalslängden året därefter, 1796:


Han och hans fru, Beata Sandberg, stannar bara ett drygt år, som gästgivare i Dalby. De flyttar sedan till Börringe. Där kallas Ljunggren för snickaremästare.

 

H. Ljunggren, född 1767-01-30 i Genarp.
Hustru Beata Sandberg, född 1775-06-09 i Sjörup.
   Dotter Britta, född 1796-03-25 i Dalby.

 

 

 

Bengt Hallberg var gästgivare 1797 - 1810.

 

Bengt Hallberg och hans hustru Pernilla Nilsdotter levde i Dalby i förändringens tid. Laga skifte genomfördes i Dalby under 1800-talets första decenium. Åkrar bytte ägare, gårdar flyttades och det mesta var lite osäkert.
Bengt och hans hustru dyker upp i längderna första gången år 1797. I husförhörslängden från år 1800 nämns en son Martin, som dör samma år, 8 år gammal. Jag kan inte hitta några andra barn.
Troligtvis, så gick inte driften av gästgivargården så bra, eftersom den fick auktioneras ut 1810, för att täcka en skuld. Både Bengt och hans hustru bor kvar i Dalby efter auktionen, men under mycket knappa omständigheter. 1824 dör Bengt på Dalby fattighus! Pernilla bor kvar på fattighuset till slutet av 1840-talet.

 

Bengt Hallberg, född 1763-10-13 i Halland. Död 1824-07-12.
Hustru Pernilla Nilsdotter, född 1768-08-16 i Örkelljunga. Dog c:a 1849.
  Son Martin, född 1792. Död 1799-10-16. (Dog av koppor).

1806-08-20. Gästgivare Hallberg hittar övergivet paraply.

 

1806-08-20. Nytt Och Gammalt.

Gästgivare Hallberg hittar övergivet paraply.

På wägen emellan Hellestad och Dahlby är, under senast förlidne wecka, funnen en paraply med violett tafts öfwerdrag, för warad i ett grönt foderal, hwilken ägaren hos Gästgifwaren Hallberg i Dahlby emot hittelön kan återfå. 

 

 

Anders Liljedahl var gästgivare 1810 - 1822.

 

Jöns Tobiasson, född 1762-09-27 i Öved.
Hustru Marg. Dor. Ahlgren, född 1762-08 i Kjärrstorp.
  Son Olaus Jonas, född 1799-07-27 i Vollsjö.
  Son Carl Fredric, född 1801-04-20 i Vollsjö.
  Dotter Sophia Ulrica, född 1803 i Gryt.

1813-02-27. Gästgivare Liljedahl har hittat en brun "bomulls schawl" (sjal) på vägen mellan Malmö och Dalby.
1814-08-11. Gästgivare Liljedahl har två piano (klaver) och en harpa till salu.
1818-05-06. Gästgivare Liljedahl varnar andra för att göra vissa affärer med en viss fänrik Wallengren från Asmundtorp.
1820-10-25. Anders Liljedahl flyttar från Dalby och håller auktion på delar av sitt bohag.

 

1813-02-27. Lunds Weckoblad.

Gästgivare Liljedahl har hittat en brun "bomulls schawl" (sjal) på vägen mellan Malmö och Dalby.

På wägen emellan Malmö och Dahlby förlorades den 4 dennes en bomulls schawl brun till färgen, med hwit utsydd kant, samt en blomma i ena kanten. Den som denna schawl tillrättaskaffor och aflämnar hos Gästgifwaren Lilljedahl i Dahlby erhåller nöjaktig wedergällning. 

1814-08-11. Lunds Weckoblad.

Gästgivare Liljedahl har två piano (klaver) och en harpa till salu.

Ett större och ett mindre Klaver, samt en Davids harpa finnes till salu till billigt pris, då efterfrågan sker hos Gästgifwaren Liljendahl i Dahlby. 

1818-05-06. Lunds Weckoblad.

Gästgivare Liljedahl varnar andra för att göra vissa affärer med en viss fänrik Wallengren från Asmundtorp.

Som Fändrik Wallengren från Asmuntorp ej kunnat förmås aflämna en Revers på 200 R:dlr B:co utgifwen af förra Krono Länsmannen Holmberg i Maij månad 1816, hwilken blifwit liquiderad uti Junii månad samma år, hwarom Wallengrens egenhändiga qwitto, som innehafwes af undertecknad, wittsordar, så åtwarnas hwar och en, att af Wallengren denna sedel icke uti liquid emottaga. Dahlby den 27 April 1818.
A Liljedahl,
Gästgifware. 

1820-10-25. Lunds Weckoblad.

Anders Liljedahl flyttar från Dalby och håller auktion på delar av sitt bohag.

Till salu finnes:
Fredagen den 27 innewarande October låter Gästgifwaren i Dahlby genom friwillig Auction försälja diwerse sorter Instrumenter, samt Bord med Marmorskifwor, Soffor och Stolar, Glaskronor och slipade Glas med görgylta kanter, samt en hel hop med annat som ej så noga specificeras kan. Dahlby den 24 October 1820.
Andreas Liljedahl. 

 

 

Jöns Tobiasson var gästgivare 1822 - 1826.

 

Jöns Tobiasson och hans hustru Karna Persdotter kom från Lyngby församling utanför Genarp. Innan dess, så bodde de i byn Sturup.

 

Jöns Tobiasson, född 1772-05-01 i Åby.
Hustru Karna Persdotter, född 1779-08-01 i Bjellerup.
  Son Tobias, född 1810-07-10 i Gustafs.
  Son Per, född 1815-07-22 i Gustafs.
  Dotter Karna, född 1819-04-03 i Lyngby.
  Son Nils, född 1821-06-06 i Lyngby.

1824-06-16. Efter två år som Gästgivare i Dalby, så vill Jöns Tobiassons fordringsägare sätta honom i konkurs.
1824-07-21. Häradsrätten ålägger Jöns Tobiasson att sälja all sin egendom.
1824-10-20. Samtliga borgenärer kallas till möte om Jöns Tobiassons konkurs.
1825-08-06. Gästgiveriet säljes på auktion.
1825-09-06. Jöns Tobiassons fordringsägare kallas till sammanträde.
1826-03-22. Auktion på Jöns Tobiassons bohag.

 

1824-06-16. Lunds Weckoblad.

Efter två år som Gästgivare i Dalby, så vill Jöns Tobiassons fordringsägare sätta honom i konkurs.

Till följe af Torna Härads-Rätt denna dag fattade beslut, warda, så wäl Gästgifwaren Jöns Tobiasson i Dalby och dess hustru, som deras i orten wistande Borgenärer, kallade att å sista rättegångsdagen af innewarande Sommar Ting i Dahlby, eller den 22 i denna månad, kl. 9 f. m., derstädes infinna sig för att höras öfwer åtskillige fordrings-ägares ansökan att bemälte Jöns Tobiasson måtte till Creditorerne afträda sin Egendom, derwid äfwenledes Borgenärerne, så widt ske kan, böra sine fordringar uppgifwa och styrka. Dahlby Tings-Ställe den 8 Junii 1824.
På Domare-Embetets wägnar,
efter Förordnande.
J. A. Lodin. 

1824-07-21. Lunds Weckoblad.

Häradsrätten ålägger Jöns Tobiasson att sälja all sin egendom.

Torna Loflige Härads-Rätt har, medelst Utslag den 22 sistl. Junii, ålagt förre Gästgifwaren J Tobiasson att afträda all sin Egendom, och till följe af fordringsägarnes enhälliga wal, förordnat oss att, såsiom Gode Män, emottaga och förwalta den; och som wi anse nödigt att i ett och annat ämne, som Boet och dess förwaltning rörer, höra samtlige Borgenärerna, warda de härmedelst kallade till sammanträde, å Gästgifwaregården Dalby, kl. före 12 å Tisdagen den 10 instundande Augusti. Lund och Dalby den 13 Julii 1824.
A. J. J. Kull,
Hof-Rätts Auscultant.

A. J. Kohrtz,
Lieutenant. 

1824-10-20. Lunds Weckoblad.

Samtliga borgenärer kallas till möte om Jöns Tobiassons konkurs.

Samtelige Borgenärerne uti förre Gästgifwaren J. Tobiassons i Dalby Concours-massa, warda härigenom kallade till sammanträde å Dalby Tingsställe Tisdagen den 2 instundande November, kl. 9 f. m., för att inför Torna Härads Lofl. Tings-Rätt öfwerlägga om Massans angelägenheter samt utwälja en god Man i berörde Massa. De frånwarande få åtnöjas med de tillstädeskommandes beslut. Hellestad den 15 October 1824.
A. J. Kohrtz,
Lieutenant och tillförord. god Man uti ofwann. Massa. 

1825-08-06. Malmö Tidning.

Gästgiveriet säljes på auktion.

Genom friwillig Auction på stället låter Ägaren försälja Gästgifweriet och hemmanet N:o 30 1/4 mantal Dahlby, å Torsdagen den 11 innewarande Augusti kl. 10 föremiddagen. Betalningswillkoren, som uppgifwas före Auctionen, blifwa förmånlige.
 

1825-09-06. Post- Och Inrikes Tidningar.

Jöns Tobiassons fordringsägare kallas till sammanträde.

Fordringsägare i f. Gästgifwaren Jöns Tobiassons gäldbundna Bo kallas till sammanträde å Dalby Gästgifwaregård d. 28 nästl. Oct. kl 10 f. m. Lund d. 10 Aug. 1825.
Sysslomän.
 

1826-03-22. Lunds Weckoblad.

Auktion på Jöns Tobiassons bohag.

Onsdagen den 29 dennes, försäljes genom offentlig Auction, å Dahlby Gästgifwaregård, Silfwer, Koppar, Tenn, Malm, Jern och Träwaror, Hästar, Får och Kor, Sängkläder, Meubler och diverse persedlar. Inropen betalas den 19 April.


 

 

 

Jacob Lindegren var gästgivare 1826 - 1828.

 

Jacob Lindegren kom från Borrby, där han kallas "Inspectoren på Borrby Gård". I kyrkoböckerna i Dalby finns han med som 3:e gästgivare i husförhörslängden 1821-1828. Först Liljedahl, sedan Tobiasson och så alltså Lindegren. Han nämns även i en nattvardslängd från 1827. Jacob Lindegren kom till ett konkursbo, och inom två år, så var även han satt i konkurs. Från Dalby flyttar Lindegren till Simontorps gård i Blentarps församling. Vid 40 års ålder står han där som "Skrifwen till Socknen, såsom Lösdrifware".

 

Jacob Lindegren, född 1792-12-24 i Husie.

1828-06-25. Lindegrens fordringsägare kallas till möte.
1829-09-23. Jacob Lindegrens konkurs är beslutad och klar.

 

1828-06-25. Lunds Weckoblad.

Lindegrens fordringsägare kallas till möte.


Torsdagen den 10 Julii är ytterligare sammanträde utsatt i f. Gästgifwaren J. Lindegrens i Dahlby Concurs, hwarföre samtelige fordringsägare kallas att infinna sig hos undertecknad Adamsson kl. 9 f. m. och få frånwarande åtnöja sig med hwad de närwarande besluta. Lund den 22 Junii 1828. 

1829-09-23. Lunds Weckoblad.

Jacob Lindegrens konkurs är beslutad och klar.

Redogörelse för f. d. Gästgifwaren J Lindegrens i Dahlby Concurs är nu uppgjord, och för Creditorerne att påse hos undertecknad Hennig. Lund d. 21 Sept. 1829.
G. Adamsson.
G. C. Hennig. 

 

 

Lorentz Lundberg var gästgivare 1828 - 1841.

 

Auditör (militärjurist) Lorentz Lundberg och hans hustru Christina Flodén tog över gården 1828. De var gästgivare i drygt 13 år. Både Lundberg och hans hustru bodde troligtvis kvar på Gästgivaregården. De dog strax efter varandra runt 1851.

 

Lorentz Lundberg, född 1786-09-29 i Malmö.
Hustru Christina Flodén, född 1791-01-15 i Stora Slågarp.
  Son Jöns Martin, född 1819-02-05 i Lilla Alstad.
  Son Christian, född 1822-11-27 i Glimminge,

1829-08-11. Krav från Häradsrätten för att köpet på Gästis ska gå igenom.
1837-08-02. Lorentz Lundberg försöker sälja Gästgivargården, och en rad andra egendomar, som han äger.
1841-01-02. 1841 är andra försöket att sälja Dalby Gästgivargård. Denna gången är ekonomin mer specifiserad.
1851-11-15. Christina Lundberg, född Flodén, avlider på Dalby Gästgivaregård.
1852-02-14. Fd gästgivaren Lorenz Lundberg, avlider på Dalby Gästgivaregård.

 

1829-08-11. Post- Och Inrikes Tidningar.

Krav från Häradsrätten för att köpet på Gästis ska gå igenom.

Wid ofwan upptagne förhållande pröfwar Häradsrätten wäl skäligt, att mot Köpe-skillingen 4766 R:dr 32 sk. B:co offentligen uppbjuda Gästgifwaregården Dalby med underlydande Skatte Arbetshemmaned N:o 30, 1/4:dels Mtl derstädes, hr vice Auditeuren L. Lundberg tillhanda, första gången; men innan Lagfart tilländagår, åligger det honom besörja, att detta Protocoll warder i Allmänna Post: och InrikesTidningarne 3:ne gånger infördt; och bör den, som emot försäljningen kan hafwa att påminna, inom 3:ne månader efter sista kungörandet, sitt klander i laga ordning wid Häradsrätten anhängigt göra, så wida rättigheten att få detsamma upptaget, skall anses förwarad. Ut supra.
På Häradsrättens wägnar,
G. Kjellander.
 

1837-08-02. Skånska Posten.

Lorentz Lundberg försöker sälja Gästgivargården, och en rad andra egendomar, som han äger. 

1841-01-02. Skånska Posten.

1841 är andra försöket att sälja Dalby Gästgivargård. Denna gången är ekonomin mer specifiserad. 

1851-11-15. Skånska Correspondenten.

Christina Lundberg, född Flodén, avlider på Dalby Gästgivaregård.

Döde utom Lund:
Att v. Auditeurskan Christina Lundberg, född Flodén, efter en långwarig tärans sjukdom, stilla afled å Dahlby Gästgifwaregård, Thorsdagen den 13 November 1851, kl. half till 8 eft. m., efter en lefnad af nära 61 år, djupt sörjd och saknad av maka, ett barn och 3:ne barnbarn; warder, enligt den aflidnas i lifstiden yttrade önskan, endast på detta sätt för anhöriga, wänner och bekanta tillkännagifwet. -
Psalm. N:r 477, 4:de och följande versar.
 

1852-02-14. Skånska Correspondenten.

Fd gästgivaren Lorenz Lundberg, avlider på Dalby Gästgivaregård. 

 

 

A. P. Holmstedt var gästgivare 1841 - 1844.

 

A. P. Holmstedt benämns som "factor", dvs arbetsledare för ett större gods, i en av de få källor där han överhuvudtaget nämns. Det finns nästan inga kyrkoböcker från Dalby i mitten av 1800-talet. Holmstedt finns med på ett ställe, i en nattvardslängd från 1841 (se nedan). Holmstedt hade Gästgivaregården i 3 år och gick sedan i konkurs.
A. P. Holmstedt hette Anders Petter i förnamn. Han föddes i Hedemora i Dalarna och kom till Dalby från Lund, där han troligen varit "faktor" på ett färgeri. Efter tre år i Dalby och konkurs, så återvände han till Lund. 1851 flyttade han till Veberöd och blev åter gästgivare. Han dog i Veberöd 1853. 

Anders Petter Holmstedt, född 1808-07-06 i Hedemora.
Hustru Augusta Zetterström, född 1811-01-12 i Hedemora.
  Dotter Augusta Petronella, född 1831-08-18 i Hedemora.
  Dotter Maria Wilhelmina, född 1834-02-03 i Lund.
  Son Fredrik, född 1835-07-18 i Lund.
  Dotter Ida Josephina, född 1838-06-09 i Lund.
 
1843-08-19. Efter knappt 3 år, så säljer Holmstedt Dalby Gästis.
1845-01-29. Holmstedt i konkurs. Gästis arrenderas ut.
1845-03-22. Holmstedt i konkurs. Bohaget auktioneras ut.
1845-04-05. Auktionen på Holmstedts bohag fortsätter. Även Gästgivaregården arrenderas ut på 1 år.

 

1843-08-19. Skånska Mercurius.

Efter knappt 3 år, så säljer Holmstedt Dalby Gästis. 

1845-01-29. Lunds Weckoblad.

Holmstedt i konkurs. Gästis arrenderas ut.

Dahlby Gästgifwaregård bortarrenderas till den högstbjudande, genom offentlig auktion som förrättas på stället Måndagen den 3:dje nästkommande Februari kl. 3 e. m. Gästgifwaren Holmstedts borgenärer, anmodas då komma tillstädes, för att bestämma auctionswillkoren, wälja godemän, yttra sig öfwer Gäldenärens begäran om underhåll och öfwerlägga om åtskilliga andra massans angelägenheter.
Lund d. 27 Jan. 1845.
P. D. Nilsson. 

1845-03-22. Skånska Correspondenten.

Holmstedt i konkurs. Bohaget auktioneras ut.

Genom Auction som förrättas å Dahlby Gästgifwaregård, Thorsdagen d. 27 i denna månad, kl. 10 f. m., låter Godemannen i Factor A. P. Holmstedts gäldbundna bo, försälja: Koppar, Tenn, Messing, Malm, Bläcksaker, Glas och Porcelain, Meubler och Trädwaror, Wagns- och Åkerredskap, Spannemål och diverse persedlar samt 1 hästkreatur, Swin, Gäss, Kallkoner och Änder m. m. - Säkre köpare lemnas 3:ne månaders anstånd med inropens betalande, med wilkor att erlägga ränta från auctionsdagen, om liquid wid förfallodagen uteblifwer. Dahlby d. 20 Mars 1845.
Carl Holmgren. 

1845-04-05. Skånska Correspondenten.

Auktionen på Holmstedts bohag fortsätter. Även Gästgivaregården arrenderas ut på 1 år.

Onsdagen den 9 dennes kl. 10 f. m. fortsättes auction å Dahlby Gästgifwaregård på Factor A. P. Holmstedts till konkurs uppgifna Lösörebo, bestående af Koppar, Tenn, Jern- och Trädwaror, Meubler, Åkredskap, Seldon och Remtyg, Glas och Porcelain samt Spannemål m. m. Betalning för inropen erlägges till undertecknad den 27 instundande Junii och de som icke då liqwidera få widkännas ränta från auktionsdagen. Wid samma auktionstillfälle bortarrenderas på ett år eller till den 25 Mars 1846, Dahlby Gästgifwaregård med derunder i Dahlby lydande jordar. Borgen för så wäl arrendet som egendomens häfd u. ställes wid klubbslaget och öfrige willkor för arrendet uppgifwes före utropet. Dahlby d. 3 April 1845.
Carl Holmgrén 

 

 

Christian Lundberg var gästgivare 1846 - 1873.

 

Christian Lundberg och hans fru Emma Malmros flyttade till Dalby 1846. De kom då från Rönås nr 3 i Östra Kärrstorps församling, där Christians far var Auditör. (Auditör är en jusrist inom krigsmakten).

 

Christian Lundberg, född 1822-11-27 i Glimminge.
Hustru Emma Malmros, född 1821-08-17 i Dalby.
  Son Jöns Lorentz Haquin, född 1845-02-26 i Rönås. Dör 1868-08-10.
  Dotter Christina Fredrica Martina, född 1846-10-07 i Dalby.
  Son Mårten Fredrik Engelbrekt, född 1849-01-09 i Dalby. Död 1852-08-27.
  Dotter Hedda Emilia Charlotta, född 1852-12 i Dalby. Död 1852-12-12.
  Dotter Emma Charlotta Amalia, född 1854-05-14 i Dalby.
  Dotter Ida Wilhelmina Constantia, född 1856-10-06 i Dalby. Död 1859-02-28.
  Dotter Hilda Emilia, född 1858-10-06 i Dalby.

1847-06-10. Dalby får storbesök. Kung Oscar I tar en paus i Dalby och byter hästar, på väg till det militära övningsfältet i Tvedöra.
1847-07-15. Auditör Lundberg (far till Christian) fösöker sälja en Holsteinare. Det är en öppen vagn med 4 stora hjul och fyra sittplatser, två framåt och två bakåt.
1850-10-10. Lorenz Lundberg, som fortfarande bor kvar på Dalby Gästgiveri, vill inte ta emot varor på lager.
1852-09-01. Christian och Emma Lundbergs son Mårten Fredric Engelbrekt avlider.
1854-06-29. Christian Lundberg försöker att sälja Gästgivaregården.
1854-09-06. De skånska dragonernas kappor är utslitna och måste ersättas. Detta ska göras av rustållarna (de bönder, som har skyldighet att försörja en soldat). Artikeln är mycket ironiskt skriven och behandlar också "tillståndet" i Sverige: "Det vore väl om man även ville förnya allt utslitet i vårt land".
1858-09-30. Gästgivare Lundberg har tappat både det ena och det andra på färd mellan Everlöv och Dahlby: Fruntimmershatt, Zefirgarn och en ståltrådskupa!
1859-03-03. Gästgivarparet Christian och Emma Lundbergs dotter Ida Wilhelmina Constantia avlider drygt 2 år gammal.
1865-11-07. Kungligt (statligt) bidrag till Dalby Gästgiveri för att upprätthålla skjutsning med häst.
1865-12-04. En sabelhuggare (ett vapen) har tappats på vägen mellan Veberöd och Dalby och kan lämnas in på Dalby Gästgivaregård.
1867-07-11. Gästgivare Christian Lundberg hade varit gästgivare i många år när han 1867 försöker att sälja gästgivaregården. Det dröjde dock till 1873, innan Samuel Krakau köper gården.
1868-09-15. Ett myrtenträd är stulet på gästgivaregården: "wittna om en råhet af lägsta art".
1869-08-10. Gästgivare Christian Lundbergs son Jöns Lorentz Haquin dör i en ålder av 24 år.
1883-07-10. En godmodig och vänlig dödsruna efter en saknad gästgivare.

 

1847-06-10. Lunds Weckoblad.

Dalby får storbesök. Kung Oscar I tar en paus i Dalby och byter hästar, på väg till det militära övningsfältet i Tvedöra.

Sistl Lördag d. 5 dennes hugnades (behagades) orten af H. M. Konungens höga ankomst under resan till Öfnings-lägret å Twedörra. I Dahlby der skjutsombyte kl. emellan 3 och 4 e. m. egde rum, täcktes (ha godheten att) Hans Maj:t stadna, då af Landshöfdingen H:r Gr. Posse i underdånighet anmältes, att Biskopen m. m. H:r D:r Faxe och Domprosten H:r D:r Reuterdahl, samt från staden Lund H:r Borgmästaren och Riddaren Bäckström jemte Handlanderne Billberg och Hennig woro tillstädes att i underdånighet uppwakta. Sedan H. M. Konungen stigit ur wagnen och H:r Biskopen å Stiftets och egna wägnar förklarat underdånig wördnan och glädje öfwer Hans Maj:ts höga närwaro å orten, täcktes Hans Maj:t inemot en half timma samtala med de tillstädeskomne, omgifne af en ganska stor folksamling, samt göra Sig underrättad om ortens tillstånd. Derefter fortsattes resan till Twedörra der Hans Maj:t tog den der församlade militärstyrkans wapenöfningar i ögonsigte, hwaröfwer Hans Maj:t förklarade Sin höga tillfresställelse. 

1847-07-15. Lunds Weckoblad.

Auditör Lundberg (far till Christian) fösöker sälja en Holsteinare. Det är en öppen vagn med 4 stora hjul och fyra sittplatser, två framåt och två bakåt.

Till salu:
Köpare till en i godt stånd warande Holsteinare-wagn, kunna wända sig till Herr Auditör L Lundberg på Dahlby, der wagnen kan beses. Äfwen finnes 2:ne nära nya stångselar med messingsbeslag samt lädertömmar, som med eller utan wagnen försäljas, allt för ett billigt pris. 

1850-10-10. Snällposten.

Lorenz Lundberg, som fortfarande bor kvar på Dalby Gästgiveri, vill inte ta emot varor på lager.

Att jag härstädes icke emottager några handelswaror på upplag, har jag anledning tillkännagifwa, på det sådane ick må blifwa förgafwes hit- och återforslade. Dahlby Gästgifwaregård den 9 October 1850.
L. Lundberg. 

1852-09-01. Malmö Tidning.

Christian och Emma Lundbergs son Mårten Fredric Engelbrekt avlider.

Att den högste behagat hädankalla wår käre son Mårten Fredric Engelbrekt Fredagen den 27 dennes kl. 1/4 till 11 e. m., efter en lefnad af 3 år, 7 månader och 18 dagar få wi endast på detta sätt anhöriga och wänner tillkännagiwa. Dahlby den 29 Augusti 1852.
Emma Lundberg, född Malmros. Chr. Lundberg. 

1854-06-29. Snällposten.

Christian Lundberg försöker att sälja Gästgivaregården.

Dahlby Gästgifweri med tillydande Skatte Arbetshemmanet N:o 30 1/4:dels m:tl Dahlby i Torna Härad och så kallade Hessleberga Kungsängar af Lyngby Socken i Bara Härad. Till Dahlby-hemmanet hörer 18 tunneland utmärkt bördig åkerjord och 18 tunneland fäladsmark samt till Kungsängare, som äro bebyggde för 2:ne åboer och skattlagd watten-tullmjölqwarn, hörer 54 tunneland, deraf en del god torfjord. Gästgifweriet och Dahlbyhemmanet kan få tillträdas antingen den 24 instundande Oktober, eller ock nästa fardag; men Kungsängarne äro bortarrenderade på ännu återstående 13 år, emot ett årligt arrende af 90 tunnor spannemål, 1/3:del Råg, Korn och Hafre, som löses efter Länets markegångspris.
Om försäljnings och öfrige wilkor kan öfwerenskommas med undertecknad egare. Dahlby den 27 Juni 1854.
Chr. Lundberg. 

1854-09-06. Malmö Allehanda.

De skånska dragonernas kappor är utslitna och måste ersättas. Detta ska göras av rustållarna (de bönder, som har skyldighet att försörja en soldat). Artikeln är mycket ironiskt skriven och behandlar också "tillståndet" i Sverige: "Det vore väl om man även ville förnya allt utslitet i vårt land".

Skånska dragonernas kappor äro numera både utslitna och lappade, hwilket icke är underligt, då så mycket annat i Swerige är lappwerk. Fördenskull måste rusthållarna bereda sig på att bekappa sina dragoner med nya plagg och äro till detta ändamål möten utsatta att hållas i Dahlby gästgifwaregård d. 3 Oct. med Malmö, Torna, Haglösa och Wemmenhögs sqvadroner, å Tranås d:o samma dag med Borreby och Simrishamns sqwadroner och å Degeberga d:o den 4 Okt. med Sallerups Sqwadron. Det wore wäl om man äfwen wille förnya allt utslitet i wårt land, men det är icke till allt man har rusthållare. 

1858-09-30. Lunds Weckoblad.

Gästgivare Lundberg har tappat både det ena och det andra på färd mellan Everlöv och Dahlby: Fruntimmershatt, Zefirgarn och en ståltrådskupa!

Borttappadt:
På wägen emellan Efwerlöf och Dahlby borttappades natten emellan den 20 och 21 Sept., en stor rutig yllen Shawl (sjal) och emellan den 27 och 28 Sept., en Fruntimmershatt, ett gulrandigt Förkläde, ett nystan Zefirgarn (sefyrgarn: lätt bomullsgarn) och en Kaffekittel af sällsynt sort, samt en Ståltrådskupa. Skulle någon rättsinnad hafwa funnit dessa persedlar, torde de mot skälig ersättning blifwa lemnade till Gästgifwaren Lundberg i Dahlby eller H:r Aspegrén wid Akademiska Föreningen i Lund. 

1859-03-03. Snällposten.

Gästgivarparet Christian och Emma Lundbergs dotter Ida Wilhelmina Constantia avlider drygt 2 år gammal.

Att den högste behagat, efter sitt allwisa råd hädankalla wår älskade dotter Ida Wilhelmina Constantia, Måndagen den 28 Februari kl. 3/4 7 e. m., i en ålder af 2 år 4 månader och 24 dagar, warder härmed slägtingar och wänner tillkännagifet. Dahlby den 1 Mars 1859.
Emma Lundberg född Malmros.
Chr. Lundberg. 

1865-11-17. Folkets Tidning.

Kungligt (statligt) bidrag till Dalby Gästgiveri för att upprätthålla skjutsning med häst.

Af det anslag som rikets ständer wid sistl. riksdag bewiljade till lättnad i skjutsbestyret wid de gästgifwaregårdar hwarest entreprenadskjuts finnes ordnad har kongl. maj:t anslagit till skjutslaget wid Dahlby gästgifweri 352 rdr 25 öre och wid Lomma gästgifweri 145 rdr 75 öre. 

1865-12-04. Snällposten.

En sabelhuggare (ett vapen) har tappats på vägen mellan Veberöd och Dalby och kan lämnas in på Dalby Gästgivaregård.

Förloradt.
Natten emellan den 30 November och 1:ste December förlorades mellan Weberöd och Dahlby en Sabelhuggare. Tillrättaskaffaren erhåller nöjaktig wedergällning då den aflemnas å Dahlby Gästgifwaregård. 

1867-07-11. Snällposten.

Gästgivare Christian Lundberg hade varit gästgivare i många år när han 1867 försöker att sälja gästgivaregården. Det dröjde dock till 1873, innan Samuel Krakau köper gården.

Till försäljning utbjudes Dahlby Gästgifweri, me underlydande Skattehemmanet N:r 30 1/4 mtl Dahlby, hwartill hörer omkring 37 Tld jord af in- och utegor, samt särskildt bebyggde Skatte ograverade egendomarne: Anderstorps Wattenqwarn och Hessleholm, till hwilka gemensamt höra 54 Tld och 27 kpld jord. Wid Gästgifweriet, som är beläget inwid 6 större wägar, 1 mil från staden Lund och 2 1/4 mil från staden Malmö, har Torna och Bara härader sitt Tingsställe, hwarest 6 ordinarie Ting, förutan en del andra förrättningar årligen hållas. Egendomen, som afkastar full ränta af köpeskillingen, kan få tillträdas antingen genast med wexande grödan, eller och nästa fardag. Goda betalningswillkor lemnas, och kan köp uppgöras med undertecknad egare,
Skriftliga förfrågningar undanbedes.
Dahlby i Juli 1867.
Chr. Lundberg. 

1868-09-15. Folkets Tidning.

Ett myrtenträd är stulet på gästgivaregården: "wittna om en råhet af lägsta art".

Nidingsdåd. Ett wackert 14:årigt myrtenträd, stående i en större kruka i trädgården wid Dalby gästgifwaregård, blef natten till sistl. fredag afskuret wid roten och bortstulet. Nidingsdåd af dylik beskaffenhet förekomma sällan i andra länder, men deremot i wårt land mycket ofta och wittna här om en råhet af lägsta art.1968-09-15. Lunds Weckoblad.

Bortstulet:
Natten emellan den 10 och 11 September 1868 utöfwades i Trädgården i Dahlby Gästgifweri det nidingsdåd, att ett i en större kruka planteradt 14 årigt Myrtenträd med en stor wacker krona, blef nära vid roten afskurit och bortstulit. För bewisliga upptäckandet af nidingen utlofwas en belöning af 10 rdr rmt då anmälan derom sker hos Gästgifwaren Lundberg. 

1869-08-10. Folkets Tidning.

Gästgivare Christian Lundbergs son Jöns Lorentz Haquin dör i en ålder av 24 år.

Dödsfall.
Att wår älskade son,
Jöns Lorentz Haquin,
född den 26 Februari 1845, afled i Dahlby den 7 Augusti 1869 kl. 9 f. m., warder endast på detta sätt slägt och wänner tillkännagifwet.
Chr Lundberg.
Emma Lundberg, född Malmros.
 

1883-07-10. Folkets Tidning.

En godmodig och vänlig dödsruna efter en saknad gästgivare.

Dödsfall. En i wåra trakter mycket bekant man har sistl. wecka slutat sina dagar här i Lund, nemligen förre gästgifwaren i Dalby, Christian Lundberg. Den aflidne tillhörde det snart utdöda slägtet af älskliga originaler. Han war en man, som oaktadt sina 60 år, alltid hade ett rent af ungdomligt uppsluppet sinne för skämt, hwilket nog de minnas, som under den tid han residerade på Dalby gästgifwaregård, någon gång kommo i beröring med honom. De många pojkaktiga, men godmodiga spektakel han stält till äro många och historier finnas om honom i hundradetal. 

 

 

Samuel Krakau var gästgivare 1873 - 1880.

 

Samuel Krakau och hans hustru Charlotta Josefin Friberg kommer från Helsingborg i september 1871. Samuel hade (enligt inflyttningslängden) titeln handelsbokhållare. Troligtvis hjälpte han ägaren av Dalby gästgivargård, Lundberg, med att driva gården vidare. 1873 köper han gården av Lundberg.
Samuel Krakau får en tuff start på sitt gästgivarägande av Dalby Gästgivargård.
Mellan 1872 och 1874 föds och avlider hans två förstfödda barn. I mars 1875 brinner hela gästgivargården i Dalby upp. Ett halvt år senare har Samuel Krakau byggt upp en ny gästgivargård (den som finns i dag). Det visar på en fantastisk driftighet!!!
Samuel och hans fru flyttar 1879 till Lund.
Samuel dör 1887 i Lund i "kronisk alkoholism". Ett tråkigt slut på en driftig man!

 

Samuel Krakau, född 1838-10-10 i Frillestad. Död 1887. (Kronisk alkoholism).
Hustru 1 Charlotta Josefin Friberg, född 1836-02-09 i Frillestad.
Hustru 2 Maria Charlotta Dahlgren, född 1842-08-20 i Lund.
  Son August Carl Victor, född 1872-09-28 i Dalby. Död 1874-04-04.
  Dotter Ines Johanna Mathilda, född 1873-11-30 i Dalby. Död 1874-05-04.
  Son August Carl Victor, född 1874-12-29 i Dalby.
  Dotter Maria Sofia, född 1879-08-28 i Dalby.

1871-09-19. S. Krakau tar över driften av Dalby Gästis direkt när han kommer till Dalby 1871.
1872-08-13. Spritförsäljning på Dalby Gästis. Husbehovsbränningen förbjöds 1860.
1873-06-04. Samuel Krakau har tappat en ring och en rörkäpp på väg mellan Lund och Dalby.
1873-10-01. Samuel Krakau har nu tagit över både gästgiveriet OCH har köpt Dalby Gästgivaregård.
1874-01-07. Gästgivare Krakau fick 1874 rollen som poststationsföreståndare i Dalby, men tackade nej. I stället blir det skollärarens hustru som får uppdraget.
1874-04-08. Samuel Krakaus son avlider 1 1/2 år gammal.
1874-04-28. Samuel Krakau söker dels en amma till sitt barn och dels en kokerska till Dalby Gästis.
1874-05-06. 1 månad efter det att Krakaus son dog, så dör även hans dotter, 7 månader gammal.
1874-10-20. Gästgivare Krakau söker återigen efter en bra kokerska.
1875-03-06. 1875 utbröt en av de största bränderna i Dalby. Hela Gästgivargården med alla loglängor brann upp, två andra gårdar försvann i lågorna.
1875-03-09. Ytterligare en beskrivning av branden.
1875-09-18. Samuel Krakau lyckas bygga upp den nya Gästgivargården på ungefär ett halvt år. Han håller en storartad invigning. Huset han byggde upp, är det som står där i dag.
1876-09-19. Kungl. Majt. (Staten) beslutar att kostnaden för att bli skjutsad är 1 kr och 60 öre per häst och mil.
1876-11-21. Samuel Krakau säljer billigt brännvin på Gästgivaregården, 40 öre per kanna. (1 kanna rymmer c:a 2,5 liter).
1877-04-24. Gästgivare Samuel Krakau vill samla folket i Dalby, för att diskutera det kommande valet av ny klockare. Man kan undra varför?
1879-09-08. Samuel Krakau är nöjd med sitt "verk" i Dalby, och arrenderar ut Gästgiveriet.
1880-04-10. Samuel Karkau auktionerar ut stora delar av inredningen på Dalby Gästgivaregård. Han gör detta på sin gård vid Stortorget i Lund.

 

1871-09-19. Folkets Tidning.

S. Krakau tar över driften av Dalby Gästis direkt när han kommer till Dalby 1871.

Fin fin Arracks Punsch,
Fin West. Rom 12 gradig,
Fin Dist. Brännvin,
Fin Renadt d:o
i parti och minut till dagens billigaste priser.
Dahlby i September 1871.
S. W. Krakau.
 

1872-08-13. Folkets Tidning.

Spritförsäljning på Dalby Gästis. Husbehovsbränningen förbjöds 1860.


Dahlby Gästgifwaregård försäljes:
fin Arracks Pounsch  3,50 öre pr kannan
fin West. Rom 12 gradig  3,25 öre pr kannan
fin West. Rom 9 gradig 3 öre pr kannan
Dist. Brännwin  2 öre pr kannan
Renat d:o  1,67 öre, då 15 f:r tagas lemnas betydlig rabatt.
Sam. Krakau.
 

1873-06-04. Folkets Tidning

Samuel Krakau har tappat en ring och en rörkäpp på väg mellan Lund och Dalby.

En rörkäpp med beslag af så kalladt franskt guld på öfre ändan, gammalt och slitet, samt en ny mässingsring med jern i nedre ändan är förlorad mellan Lund och Dahlby den 3 dennes. Den rättsinnige upphittaren torde aflemna den hos Krakau i Lund eller i Dahlby då hittelön bekommes.
 

1873-10-01. Malmö Handels och...

Samuel Krakau har nu tagit över både gästgiveriet OCH har köpt Dalby Gästgivaregård.

- Dahlby gästgifwaregård med dertill hörande jord är i dessa dagar af herr Chr. Lundberg försåld till gästgiwfaren Samuel Krakau i Lund för 50,000 rdr rmt. (riksdaler riksmynt)
 

1874-01-07. Malmö Handels och...

Gästgivare Krakau fick 1874 rollen som poststationsföreståndare i Dalby, men tackade nej. I stället blir det skollärarens hustru som får uppdraget.

 - Till poststationsföreståndare i Dahlby är gästgifware Krakau utsedd och till posttationsföreståndare i Weberöd skollärare Thorell.1874-01-13. Folkets Tidning.

I Dahlby, der gästgifwaren Krakau afsagt sig befattningen, är skolläraren Bergelins hustru förordnad. Det berättas, att församlingsboarne derstädes nekat fru B. att ha expeditionen i skolhuset, hwadan hon dertill måst hyra särskild lokal.
 

1874-04-08. Sydsvenska Dagbladet.

Samuel Krakaus son avlider 1 1/2 år gammal.
 

1874-04-28. Folkets Tidning.

Samuel Krakau söker dels en amma till sitt barn och dels en kokerska till Dalby Gästis.

I tjenst åstundas.
En frisk amma kan få plats nu genast. Anwisning lemnas i huset N:r 24 wid Sandgatan i Lund.
Af förekommen anledning är plats genast ledig för en bra kokerska.
Dahlby Gästgifwaregård den 27 Aåril 1874.
Sam. Krakau.

 

1874-05-06. Sydsvenska Dagbladet.

1 månad efter det att Krakaus son dog, så dör även hans dotter, 7 månader gammal.
 

1874-10-20. Sydsvenska Dagbladet.

Gästgivare Krakau söker återigen efter en bra kokerska.

En bra kokerska kan den 24 Okt. erhålla plats på Dahlby Gästgifwaregård om snar anmälan göres.
Sam. Krakau.

 

1875-03-06. Helsingborgs Tidning.

1875 utbröt en av de största bränderna i Dalby. Hela Gästgivargården med alla loglängor brann upp, två andra gårdar försvann i lågorna.

  - Stor eldswåda i Dahlby. Sistl. Torsdag kl. 7 3/4 utbröt eldswåda i Dahlby gästgifwaregård, der elden först wisade sig på boningshusets wind. Snart stod hela den stora gästgifwaregården i lågor, och dessa famnade straxt derpå landtbrukarne Christen Jönssons och Nils Nilssons stora hemmansåbyggnader, ena tingshusbyggnaden och flera enskilda hus, så att nu 17 skorstenar stå ensamme qwar på platsen för ödeläggelsen. Elden spred sig så hastigt i halmtaken att man icke lyckades rädda mycket af husens möbler m. m., och det war med stort beswär man lyckades rädda kreaturen. Sjelwa tingshuset står qwar. Gästgifwaregård och hemmansåbyggnader woro brandförsäkrade, men egarna göra dock stor förlust.
 

1875-03-09. Göteborgsposten.

Ytterligare en beskrivning av branden.
 

1875-09-18. Helsingborgs Tidning

Samuel Krakau lyckas bygga upp den nya Gästgivargården på ungefär ett halvt år. Han håller en storartad invigning. Huset han byggde upp, är det som står där i dag.

Lund. Den nyuppbyggda gästgifwaregården i Dahlby, hwilken eges af herr Samuel Krakau, inwigdes i Måndags med en festlig tillställning, till hwilken af öfwer 200 inbjudne personer omkring 160 hade infunnit sig. Gården war smyckad med flaggor och wimplar, och allt hade ordnats på ett särledes lyckat sätt. Bland annat märktes ett af konditor Boman i Lund "uppbyggdt" konfekthus, hwilket war en den trognaste miniatyrbild af gästgifwargården, som man kan tänka sig. Det hade en längd af 38 och en bredd af 18 tum, under det att gästgifwargården är 38 alnar lång och 18 alnar bred. - Landstingsmannen Nils Johansson i Silfåkra wälkomnade å wärdens wägnar gästerna. En präktig supé intogs, under och efter hwilken skålar druckos och flere tal höllos.
 

1876-09-19. Helsingborgs Tidning

Kungl. Majt. (Staten) beslutar att kostnaden för att bli skjutsad är 1 kr och 60 öre per häst och mil.

Skjutsningsbestyret wid Dahlby gästgifwaregård har bliwit från den 1 inst. okt. till och med den 31 december 1880 upplåtet åt entrepenör med rättighet för denne att i skjutslega uppbära 1 kr. 60 öre pr häst och mil.
 

1876-11-21. Folkets Tidning.

Samuel Krakau säljer billigt brännvin på Gästgivaregården, 40 öre per kanna. (1 kanna rymmer c:a 2,5 liter)

Från och med i dag försäljes 48% renadt Brännvin 1 fr. 40 öre pr kanna.
Dahlby Gästgifwaregård den 21 Nowember 1876.
Sam. Krakau.

 

1877-04-24. Folkets Tidning.

Gästgivare Samuel Krakau vill samla folket i Dalby, för att diskutera det kommande valet av ny klockare. Man kan undra varför?

Alla inom pastoratet, som intressera sig för det stundande Klockarewalet, torde sammanträda hos undertecknad Lördagen den 28 dennes kl. 4 e. m. Dahlby Gästgifwaregård den 20 April 1877. Sam. Krakau.
 

1879-09-08. Sydsvenska Dagbladet.

Samuel Karkau är nöjd med sitt "verk" i Dalby, och arrenderar ut Gästgiveriet.
 

1880-04-10. Sydsvenska Dagbladet.

Samuel Karkau auktionerar ut stora delar av inredningen på Dalby Gästgivaregård. Han gör detta på sin gård vid Stortorget i Lund.
 

 

 

Gustaf Robert Bond var gästgivare 1880 - 1881.

 

Gustaf Robert Bond var född i Bunkeflo 1837. Han bodde 1880 i Caroli församling i Malmö tillsammans med hustru Kersti Persson och 4 döttrar.
Hans titel i Malmö var fånggevaldiger, vilket närmast motsvaras av en fångvaktare, som transporterar fångar mellan olika fängelser och domstolar.
Här är husförhörslängden från Malmö Caroli 1880:

Han bosätter sig på gästgivargården i Dalby (dvs Dalby 30), men hinner inte bo där mer än drygt 1 år innan han tragiskt nog begår självmord.(Sjelfmord genom hängning)

 

Gustaf Robert Bond, född 1835-07-08 i Bunkeflo. Död 1881-10-03. (Dog av självmord).
Hustru Kersti Persson, född 1828-11-20 i Bunkeflo.
  Dotter Hilda Dairda, född 1864-11-07 i Malmö.
  Dotter Anna, född 1866-02-25 i Malmö.
  Dotter Emma, född 1868-01-19 i Malmö.
  Dotter Tyra, född 1870-11-05 i S:t Petri.


1881-02-16. Gästgivare Bond bjuder in till bal på slottet (Gästvivaregården).
1881-03-09. Offentlig föreläsning på Gästgivaregården: Om hästuppfödning.
1881-04-22. Bond säljer engelska patentpotatis.
1881-05-21. Fortsättning på twisten om hästhandeln. Säljaren i Östra Grevie erkänner att hästen var sjuk i kvickdrag.
1881-06-04. Domstolens utslag i "hästaffären". Domstolen säger: "en helsosam warning för herrar hästhandlare".
1881-10-06. Gästgivare Bond tar livet av sig genom hängning. 4 olika tidningar spekulerar.
1881-10-14. Gustav Bonds hustru Kersti söker efter dem, som har fordringar på dödsboet.
1882-01-03. Gästgivare Bond har tydligen, under sin livstid, kört över en ko, som han efter sin död blir ersättningsskyldig för.
1882-03-03. Änkefru Bond håller auktion på allt, som finns på Gästgivaregården efter sin mans död.

 

1881-02-16. Sydsvenska Dagbladet.

Gästgivare Bond bjuder in till bal på slottet (Gästvivaregården).
 

1881-03-09. Eslöfs Tidning.

Offentlig föreläsning på Gästgivaregården: Om hästuppfödning.

 

 - Malmöhus läns hushållningssällskaps offentliga föreläsningar.
Lördagen den 12 Mars kl. 3 e. m. föreläser d:r D Pehrsson-Bendz i
Dalby å gästgifwaregården; Ämnet: "Om hästuppfödning".
 

1881-04-22. Folkets Tidning.

Bond säljer engelska patentpotatis.
1881-05-21. Malmö Handels- och Sjöfartstidning.

Fortsättning på twisten om hästhandeln. Säljaren i Östra Grevie erkänner att hästen var sjuk i kvickdrag.


Hästhandel. Twisten mellan gästgifwaren G. Bond i Dalby, kär., och
landtbrukaren Per Kristersson i Östra Grewie, svar., förewar åter i
dag, då swaranden inställde sig personligen och målsegaren genom
ombud. Genom wittnen upplystes att den häst, som Bond erhållit wid
bytet warit behäftad med "qwickdrag", hwilket äfwen af swar. medgafs.
Målet öfwerlemnades af parterna till rättens pröfning, och kommer
utslag att afkunnas den 3 inst juni.
 

1881-06-04. Malmö Handels- och Sjöfartstidning.

Domstolens utslag i "hästaffären". Domstolen säger: "en helsosam warning för herrar hästhandlare".

 

Hästbyte. Utslag afkunnades i målet mellan gästgifwaren G. Bond i
Dalby, kär., samt landtbrukaren Per Kristersson i Östra Grefwie,
swar., och dömdes Kristersson att, för sitt förfarande wid bytet, jemlikt
22 kap. 13 § strafflagen böta 25 kr., hwarjemte han enligt 1 kap. 4 §
handelsbalken dömdes att till målsegaren återlemna den tillbytade
hästen eller betala dess wärde med 400 kr. samt att lemna tillbaka
såsom mellangift erhållna 150 kr,; att i skadestånd betala kär. 3 kr.
för hwarje dag från och med den 6 sistl. april och att såsom
rättegångsersättning till målsegaren utgifwa 90 kr. Det hästbytet
kom sålunda obehageligt nog efteråt, och utslaget kan tjena som en
helsosam warning för herrar hästhandlare.
 

1881-10-06. Öresundsposten.

Gästgivare Bond tar livet av sig genom hängning. 4 olika tidningar spekulerar.

 

 

1881-10-07. Framåt.

C. R. Bond, som länge war fånggewaldiger här i staden (Lund), och sedan,
lockad af hoppet om större förtjänster, öfwertog gästgifwaregården
i Dahlby, där han, som så ofta händer i slika fall, i st. f. förmögenhet
mötte obestånd, tog i måndags sig själf afdaga genom hängning.

 

1881-10-07. Folkets Tidning.

Sjelfmord. Gästgifwaren i Dalby, f. fånggewaldigern Bond afhände sig lifwet dersädes genom hängning sistl. måndags e. m. kl. 5. Han säges ha warit något beswärlig till lynnet. Missnöjd war han och för det kommunalnämden höjt hans brännwinsskatt, ehuru förhöjningen icke säges ha warit orättwis.
Bond war 42 år gammal. Han efterlemnare enka och flera barn.
Liket är fördt till anatomisalen i Lund.

 

1881-10-08. Malmö Handels- och Sjöfartstidning.

 - Ett annat sjelfmord begicks i måndags, då gästgifwaren i Dalby, f. d.
fångewaldigern G. R. Bond kl. emellan 4 och 5 på eftermiddagen, likaledes
 medelst hängning, afhände sig lifwet. Ting pågick wid tillfället å gästgifwaregården
 och då Bond warit frånwarande från restaurationslokalen en längre stund,
gick hans hustru ut på gården för att söka honom och fann honom
hängande död i en höhjelm. Beträffande orsaken till sjelfmordet wet man ännu intet.
 Somliga säga att hans husliga och ekonomiskaförhållanden woro goda, andra deremot
 wilja weta att hans dåliga affärer föranledt honom till det hemska beslutet.
Emellerid har han stundom lidit af nedstämdhet till lynnet. Han war en högwäxt man
med fördelaktigt utseende och i sin kraftigaste ålder. Han efterlemnar hustru och fem
 minderårigabarn. Liket affördes till anatomisalen i Lund.

 

 

1881-10-14. Folkets Tidning.

Gustav Bonds hustru Kersti söker efter dem, som har fordringar på dödsboet.
 

1882-01-03. Folkets Tidning.

Gästgivare Bond har tydligen, under sin livstid, kört över en ko, som han efter sin död blir ersättningsskyldig för.

 

 

 

1882-03-03. Folkets Tidning.

Änkefru Bond håller auktion på allt, som finns på Gästgivaregården efter sin mans död.

 

 

 

 

 

Frans Ferdinand Sundberg var gästgivare 1882 - 1902.

Till början på sidan.
Frans Ferdinand Sundberg.

 

Frans Ferdinand Sundberg, född 1849-10-28 i Malmö. Död 1902-05-01. (Dog av skrumplever).
Hustru Hanna Kristoffersson, född 1854-10-10 i Gustafs.
  Son Frans Henrik, född 1879-08-11 i Lund.
  Son Anders Emil Kristoffer, född 1882-10-16 i Dalby.
  Son Johan August, född 1884-07-20 i Dalby.


1882-10-18. Gästgivare Sundbergs barn, Frans Henrik föds i Dalby.
1884-01-22. Rättegång efter bråk på Dalby Gästis i oktober 1883.
1884-03-15. Fortsättning på rättegången efter bråk på Dalby Gästis i oktober 1883.

1884-05-08. Resultatet av rättegången efter bråk på Dalby Gästis i oktober 1883.
1884-07-25. Herr och fru Sandberg får en son.
1885-01-22. Ett flyttfogelsherrskap invaderar Dalby Gästis.
1885-08-21. Mönstring av nya hästar till försvaret på Dalby Gästivaregård.
1885-08-29. Större bråk utanför Dalby Gästivaregård.
1885-09-15. En "välplägad" man på Dalby Gästivaregård.
1885-11-03. Avslag för "kvällsöppet" på Dalby Gästivaregård.
1885-11-19. Ytterligare ett slagsmål på Dalby Gästis.
1886-05-17. Gästgivarfru Sundberg med son blir lätt skadade av en skenande häst vid karnevalen i Lund 1886.
1886-06-26. Förre gästgivaren Samuel Krakau döms till böter på 100 kr för olaga utsskänkning.
1886-07-05. Gästgivaren i Dalby är lycklig över att militärerna i Tvedöra inte får köpa sprit där. Då måste de ta sig in till Dalby och köpa på Gästis.
1886-07-26. 3 stycken lamm stjäls från gästgivare Sundberg.
1886-09-10. Gästgivare Sundberg har skördat en gigantisk potatis.
1887-03-02. Gästgivare Sundberg har fått spritutskänkningsrätten efter det att Krakau har avlidit.
1887-10-07. Gästgivare Sundberg har både stora potatisar och stora pumpor.
1887-10-26. Gästgivare Sundberg gratuleras på sin 38:e födelsedag.
1888-01-11. Gästgivare Sundberg säljer hö och halm.
1888-02-15. En slädutfärd med 30 slädar, med ett stopp på Dalby Gästgivaregård med mat och dans.
1889-05-17. Det gäller att hålla ordning på utskänkningstillstånden. Det kan bli dyrt annars.
1890-02-17. Morgonfriska studenter. Kanske lite för morgonfriska och lite för påträngande!
1890-08-22. Folkmöte på Dalby Gästis. Frihandelsföreningen vill INTE ha tullar på importerade varor.
1892-09-08. Skånska Fältridklubben har middag på Dalby Gästgivaregård.
1892-09-09. Veterinär Björkman har mottagning en gång i veckan på Dalby Gästgiveri.
1892-11-14. Slagsmål mellan järnvägsarbetare utanför Gästis.
1893-04-01. Vissångare John Nordström uppträder på Gästis.
1893-04-17. Zattermanska sällskapet uppträder på Gästis.
1893-07-25. Gästgivare Sundberg söker stenhuggare.
1893-09-29. Gästgivare Sundberg får tillstånd att utskänka vin och öl under 3 år.
1893-12-20. En liter "renadt bränvin" kostar 80 öre på Gästis.
1894-02-14. En nybyggd kägelbana störtar omkull i blåsten på Dalby Gästgivaregård.
1894-04-06. Tandläkare Ernst Wendt har mottagning på Dalby Gästgivaregård.
1894-08-23. Gästgivaren Sundberg har blivit misshandlad.
1895-01-18. Knivbråk utanför Dalby Gästis.
1895-06-26. Sundberg har fått förlängt som gästgivare i Dalby av länsstyrelsen.
1895-10-04. En elegant karusell finns uppställd utanför Gästis.

'

1882-10-18. Sydsvenska Dagbladet. (Till Gästgivare Sundberg)

Gästgivare Sundbergs barn, Frans Henrik föds i Dalby.

 

 

 

1884-01-22. Nya Skåne. (Till Gästgivare Sundberg)

Rättegång efter bråk på Dalby Gästis i oktober 1883.

 


 

 

1884-03-15. Nya Skåne. (Till Gästgivare Sundberg)

Fortsättning på rättegången efter bråk på Dalby Gästis i oktober 1883.

 

 

 

1884-05-08. Nya Skåne. (Till Gästgivare Sundberg)

Resultatet av rättegången efter bråk på Dalby Gästis i oktober 1883.

 

 

 

1884-07-25. Folkets Tidning. (Till Gästgivare Sundberg)

Herr och fru Sundberg får en son.

 

 

 

1885-01-22. Nya Skåne. (Till Gästgivare Sundberg)

Ett flyttfogelsherrskap invaderar Dalby Gästis.

 

 

 

1885-08-21. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

Mönstring av nya hästar till försvaret på Dalby Gästivaregård.
 

1885-08-29. Nya Skåne. (Till Gästgivare Sundberg)

Större bråk utanför Dalby Gästivaregård.
 

1885-09-15. Nya Skåne. (Till Gästgivare Sundberg)

En "välplägad" man på Dalby Gästivaregård.
 

1885-11-03. Helsingborgstidningen. (Till Gästgivare Sundberg)

Avslag för "kvällsöppet" på Dalby Gästivaregård.
 

1885-11-19. Sydsvenska Dagbladet. (Till Gästgivare Sundberg)

Ytterligare ett slagsmål på Dalby Gästis.

 

1886-05-17. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

Gästgivarfru Sundberg med son blir lätt skadade av en skenande häst vid karnevalen i Lund 1886.


 

1886-06-26. Folkets Tidning. (Till Gästgivare Sundberg)

Förre gästgivaren Samuel Krakau döms till böter på 100 kr för olaga utsskänkning.1886-06-26. Eslöfs Tidning.
 

1886-07-05. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

Gästgivaren i Dalby är lycklig över att militärerna i Tvedöra inte får köpa sprit där. Då måste de ta sig in till Dalby och köpa på Gästis.
 

1886-07-26. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

3 stycken lamm stjäls från gästgivare Sundberg. 

1886-09-10. Tidningen Lund.  (Till gästgivare Fredrik Sundberg).

Gästgivare Sundberg har skördat en gigantisk potatis.(125 ort = drygt 0,5 kg)

 

1887-03-02. Tidningen Lund.  (Till gästgivare Fredrik Sundberg).

Gästgivare Sundberg har fått spritutskänkningsrätten efter det att Krakau har avlidit. 

1887-10-07. Tidningen Lund. (Till gästgivare Fredrik Sundberg).

Gästgivare Sundberg har både stora potatisar och stora pumpor.1 skålpund är 425 gram. Sundbergs 12 potatisar vägde tillsammans 6,8 kilo.
Pumpan vägde nästan 15 kilo.

 

1887-10-26. Tidningen Lund. (Till gästgivare Fredrik Sundberg).

Gästgivare Sundberg gratuleras på sin 38:e födelsedag. 

1888-01-11. Tidningen Lund. (Till gästgivare Fredrik Sundberg).

Gästgivare Sundberg säljer hö och halm.1 lispund = 8,5 kg

 

1888-02-15. Tidningen Lund. (Till gästgivare Fredrik Sundberg).

En slädutfärd med 30 slädar, med ett stopp på Dalby Gästgivaregård med mat och dans. 

1889-05-17. Folkets Tidning. (Till gästgivare Fredrik Sundberg).

Det gäller att hålla ordning på utskänkningstillstånden. Det kan bli dyrt annars.

1889-07-01. Tidningen Lund. 

1890-02-17. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

Morgonfriska studenter. Kanske lite för morgonfriska och lite för påträngande!1890-03-13. Svenska Amerikanaren.
 

1890-08-22. Folkets Tidning. (Till Gästgivare Sundberg)

Folkmöte på Dalby Gästis. Frihandelsföreningen vill INTE ha tullar på importerade varor.
1890-08-28. Ystads Allehanda. 

1892-09-08. Helsingborgs Dagblad.  (Till Gästgivare Sundberg)

Skånska Fältridklubben har middag på Dalby Gästgivaregård. 

1892-09-09. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

Veterinär Björkman har mottagning en gång i veckan på Dalby Gästgiveri. 

1892-11-14. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

Slagsmål mellan järnvägsarbetare utanför Gästis.(Florshufva = Berusning)

 

1893-04-01. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

Vissångare John Nordström uppträder på Gästis.1893-04-17. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

Zattermanska sällskapet uppträder på Gästis.

1893-04-19. Tidningen Lund.1893-07-25. Skånska Dagbladet (Till Gästgivare Sundberg)

Gästgivare Sundberg söker stenhuggare. 

1893-09-29. Folkets Tidning. (Till Gästgivare Sundberg)

Gästgivare Sundberg får tillstånd att utskänka vin och öl under 3 år. 

1893-12-20. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

En liter "renadt bränvin" kostar 80 öre på Gästis. 

1894-02-14. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

En nybyggd kägelbana störtar omkull i blåsten på Dalby Gästgivaregård. 

1894-04-06. Tidningen Lund. (Till Gästgivare Sundberg)

Tandläkare Ernst Wendt har mottagning på Dalby Gästgivaregård. 

1894-08-23. Skåningen Eslöfs Tidning. (Till Gästgivare Sundberg)

Gästgivaren Sundberg har blivit misshandlad. 

1895-01-18. Folkets Tidning. (Till Gästgivare Sundberg)

Knivbråk utanför Dalby Gästis. 

1895-06-26. Sydsvenska Dagbladet. (Till Gästgivare Sundberg)

Sundberg har fått förlängt som gästgivare i Dalby av länsstyrelsen. 

1895-10-04. Folkets Tidning. (Till Gästgivare Sundberg)

En elegant karusell finns uppställd utanför Gästis. 

 

 

 

 

 

1896-01-03. Tidningen Lund.

 

1897-02-08. Sydsvenska Dagbladet.

 

1902-01-02. Sydsvenska Dagbladet.

 

1902-05-02. Folkets Tidning.

 

 

 

Änkan Hanna Christoffersson Sundberg var gästgivare  1902 - 1903.

 

1902-05-03. Sydsvenska Dagbladet.

 


1902-09-09. Sydsvenska Dagbladet. 

1903-03-30. Skåningen Eslöfs Tidning.

 

1903-10-10. Folkets Tidning.

 

 

 

Knut Streijffert var gästgivare 1903 - 1910.

Fotot är från 1926, då Knut Streiffert var direktör för Järnvägshotellet i Dalby.

 

1903-06-02. Sydvenska Dagbladet.

 


1903-09-08. Folkets Tidning.


 

1903-11-27. Skåningen Eslöfs Tidning.


1903-12-28. Folkets Tidning.1904-04-12. Landskronaposten.

 


1904-09-21. Sydsvenska Dagbladet. 1904-12-16. Arbetet. 

1905-12-29. Arbetet.

 

 1906-06-14. Aurora.

 

1906-09-18. Aurora.

 

 

 

Tidningsartiklar 1972 -

 

1972.

 

1976-07-17.

 

1977-01-13.

 

1977-07.

 

1977-07.

 

1978-07-10.

 

1978-11.

 

1983-06.

 

1983-10.

 

 

 

1984-04-12.

 

1985-06-17.

 

1986-03.