(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Östra Mölla

Östra Mölla ägdes fram till 1836 av Åbon (bonden) Ola Nilsson. Han dog samma år, endast 35 år gammal.

 

Försäljning av Östra Mölla.
1836-12-07. Lunds Weckoblad.

Skattelagde Watten-Qwarnen i Dahlby, Östra Mölla kallad, med tillhöreande några 60 Tunneland jord, är till salu för 10,000 Rdr Rgs äfwenså 45 Tunneland af N:o 25, Sandby för 1000 Rdr samma mynt. Om egendomarnas beskaffenhet och försäljningswillkoren erhålles underrättelse af v. Häradshöfding Nilsson i Lund.

Klicka här för att se originalet:

 

Gråsten till salu!
1838-06-13. Lunds Weckoblad.

Större och mindre uppbuten gråsten kan i denna månad få afhemtas i Dahlby Östra Mölla utan betalning. Lund d. 7 Juni 1838.

Klicka här för att se originalet: