Hus och gårdar i Dalby socken.

OBS: För mer info, klicka på bilden till höger på raden.

Nuvarande gatuadress
(eller motsvarande)
Ursprungligt tomtnummer
c:a år 1900
Nuvarande tomtnummer Bild
För mer info, klicka på bilden
       
Dalby 652
Dalby 60:2 Dalby 60:2
       
Dalby 851 Dalby 11:5 Dalby 20:9
       
Anders Billes väg 3
(ungefär, numera rivet)
Dalby 37:16 m fl Anders Bille 7
(ungefär där huset låg)
       
Hårsabjärsvägen / Linses väg
(ungefär, numera rivet)
(Uppdaterad 2018-10-08)
Dalby 26:9 (Har inget tomtnummer)
       
Klockarevägen 1 Dalby 47 Hjulmakaren 21
       
Malmövägen 4
(numera rivet)
Dalby 60:1 Dalby 60:1
       
Profossvägen 3
(ungefär)
Dalby 55 Profossen 2
(ungefär)
       
Veberödsvägen 97
(Nyupplagd 2018-10-25)
Dalby 25:12 Dalby 25:14
       
Villavägen 2
(Nyupplagd 2018-10-17)
Dalby 37:42 Backen 8