(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Skjutsstallarna, Dalby Bibliotek

 

1979-01-12
Sydsvenska Dagbladet

 


 

1980-11
 

 


 

1981-05
 

 


 

1981-07-06

Skånska Dagbladet 

1981-07-08
Skånska Dagbladet.

 


 

1983-05-18
  

1983-01-11
Sydsvenska Dagbladet

 


 

1984-03-31
 

 


 

1987-03