(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Blockvägen 6, Dalby 49, Påskahus

 

Historia med hjälp av bl. a. tidningsurklipp:

 

Den första ägaren/åbon på Påskahus, som jag kan hitta, är Anders Jonasson. Han finns med i ett storskiftesprotokoll från 1799.
1799. Storskifte

(Modernt typsnitt)
Tilhörer Påskahuset En gamma Lycka (brukad jordbruksmark), innehafves af Anders Jonasson.
Nr 6 Påskahus, Hustomt
Nr 7, En hage wid huset
Nr 8, Dito
Nr 9, Åker
Nr 10, Äng hård och sidvall
φ, Undantagshus tomt

(Numren motsvarar siffrorna på kartan nedan under R.N:r 49 Dalby.)

 

Anders Jonassons svärson Ola Mattsson tar över Påskahus tillsammans med Anders Jonassons dotter något år innan 1804. Anders Jonasson och hans hustru Bengta bor då troligtvis kvar på undantaget. Hustrun Bengta står som blind, och hon och mannen Anders kallas fattighjon. Bengta dör 1807 enligt husförhörslängden och hon är då "Enka".
1810 flyttar Ola Mattsson till Dalby 26, och den som tar över Påskahus är husmannen Per Lasson med hustru Hanna Olsdotter. Efter ett par år, så kallas inte Ola för husman, utan får benämningen åbo, dvs bonde (steget bättre!) Hanna dör 1811, och Per Lasson gifter om sig med en annan Hanna, som heter Hanna Johansdotter.
Per Lasson och hustru Hanna Johansdotter bor kvar på Dalby 49/Påskahus till 1835. Då råkar Per Lasson in i ekonomiska trångomål, och är tvungen att sälja Påskahus, se nedan:
1836-12-14. Lunds Weckoblad.
Den 28 i denna månad kl. 11 f. m. i Dahlby, Krono-Skatte hemmanet N:r 49 3/32:dels mantal Dahlby med en dertill hörande serskild Fäladslott, tillhörige förre Åboen Pehr Lassons i Dahlby Concursmassa. Köpewilkoren, hwilka blifwa ganska förmånliga, tillkännagifwas wid Auctionstillfället, då köparen bör wara försedd med behörigen styrkt borgen, såwida anbudet skall kunna godkännas. Hardeberga af Kronofogde Contoret den 1 December 1836.

B. Håkansson,
T. f. Kronofogde

Carl Holmgren,
Krono-Länsman.

Klicka för att se originalet:

 

Mer info kommer.

 

1944. Hus och gårdar.

 

1963. Hus och gårdar.