(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 111

Tidningsurklipp 1900-06-28
Sydsvenska Dagbladet

 


 

Tidningsurklipp 1906-10-19
Arbetet

 


 

1937
Gods och Gårdar

 


 

1944
Gods och Gårdar

 


 

1956
Finns på Arkiv Digital

 


 

1963
Gods och Gårdar