(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 431, Dalby 1:6 (senare 1:9), Beragården.

Inledning.    Ägarlängd.    Tidningsartiklar mm.

 

Inledning.

1877 delas "gamla" Dalby 1 i två delar.
På den gamla gården (och den östra delen av Dalby 1) tar systern Anna Hansson, och hennes man Nils Persson över.
Brodern Jöns Hansson tar över den västra delen av ägorna tillsammans med sin hustru Boel Knutsdotter, och bygger där en ny gård, som de kallar Beragården.

Här är kartan, som visar delningen av gården 1877:

Lantmäteriets historiska kartor.

Vänstra (västra) biten, som här heter B är Beragårdens område. Gården är ännu inte utsatt.
Vägen som går tvärs igenom kartan är Lundavägen.


Detta är den äldsta bild, som jag har på gården, den är från boken Gods och gårdar, och är från 1937.

 

Ägarlängd 1877 -1944.

1877-1930.
Åbo/Hemmansägare Jöns Hansson, född 1844-06-22 i Dalby. Död 1913-03-01.
(Dog av hjärnblödning).
Hustru Boel Knutsdotter, född 1856-09-19 i Dalby.
  Son Hans, född 1878-09-27 i Dalby.
  Son Nils, född 1879-12-31 i Dalby.
  Son Jöns, född 1882-02-15 i Dalby. Död 1884-03-18.
(Dog av sharlakansfeber).
  Son Jöns, född 1884-03-25 i Dalby.
  Dotter Hilda, född 1886-03-12 i Dalby. Död 1894-05-19.
(Dog av difteri).
  Son Knut, född 1891-03-22 i Dalby.
  Dotter Hilda, född 1895-08-27 i Dalby.


1882-10-17. Jöns Hansson har blivit av med en 3 månaders galt (gris).
1892-03-28. Jöns Hansson har har haft inbrott på Dalby nr 1.
1893-02-24. Jöns Hansson har hittat en borttappad muff.

1930-1944.
Hemmansägare Jöns Hansson, född 1884-03-25 i Dalby
(Son till Jöns Hansson ovan).
Hustru Anna-Christiana Andersson, född 1890-07-20 i Esarp.
  Dotter Inga Maj-Britt, född 1933-05-31 i Lund.
(Anm. sinnesslö. Intagen på sinneslöanstalt i Lund 1943)

Tidningsartiklar mm.

1882-10-17. Folkets Tidning.

Jöns Hansson har blivit av med en 3 månaders galt (gris). 

1892-03-28. Sydsvenska Dagbladet.

Jöns Hansson har har haft inbrott på Dalby nr 1. 

1893-02-24. Tidningen Lund.

Jöns Hansson har hittat en borttappad muff.Muff = handvärmare.

 

 

Källor:
Arkiv Digital.
Svenska Tidningsartiklar.
Gods och Gårdar 1937.
Lantmäteriets historiska kartor.