(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 461, Bäckadal, Dalby 14/18

 

Bäckadal är en stor gård, som ligger längst ut i väster inom Dalby församling (se karta nedan).Namnet, Bäckadal, kommer troligtvis från bäcken/ån, som rinner vid sidan om gården. Bäcken rinner upp i Rögle Dammar och Skylleskogen och rinner så småningom ut i Höje å.

Nedan är ett flygfoto på gården från 1955 från Arkiv Digital.Gården har numera numret Dalby 461, men har under äldre tider gått under namnet Dalby 14 och 18. Man kan fråga sig varför den har två nummer, både 14 och 18. Före enskiftet i Dalby runt 1810, så låg gårdarna 14 och 18 ganska nära varandra inne i Dalby by. Båda låg mellan Sandbyvägen och Sjöstorpsvägen (där även Dalby 12, 13, 15 och 16 låg). Kartan nedan är från 1782. Jag har gjort ett litet försök att visa var 14 och 18 låg. Jag har letat tillbakat till början av 1700-talet och det står hela tiden att "nr 18 brukas av nr 14".
För att göra det hela lite mer krångligt, så bytte gården nummer från "14 och 18" till 62 på slutet av 1800-talet. Sen blev det 62:2, sedan 62:24 och numera alltså Dalby 461. (Pust)

Nedan kommer ett litet försök till en lista med familjer, som har bott på Dalby 14 och 18 från 1810 (då jag tror att gården flyttades ut) till och med 1868, då det gjordes en ägofördelning av gården mellan änkan Bengta Persdotter och hennes barn.
Jag har skannat in ett par bilder från kyrkoböckerna, mest för at visa hur dessa ser ut.

Husförhörslängd. 1810-1812.


Dalby 14 och 18 står på två sidor i längden, därför det konstiga formatet.
Åbon, bonden, Nils Nilsson, född 1749, och hans hustru Elna Mårtensdotter, född 1767, bodde på 14/18.
De hade 7 barn, Karna, Lars, Nils, Mårten, Boel, Hanna och Hans.

Husförhörslängd 1813-1820.
Nils Nilsson och hans hustru bor kvar på 14/18 till 28 oktober 1816, då Nils avlider.
Han efterlämnar då hustru och 7 barn.
1818 finns det en ny bonde på gården: Jöns Jönsson, 44 år gammal. Han är gift med Karna Nilsdotter, 29 år.
De har 3 barn, alla flickor.

Husförhörslängd 1821-1828.
Jöns Jönsson och Karna Nilsdotter bor kvar på gården.
Barnaskaran har utökats till 6 barn, 5 flickor och 1 son.

Husförhörslängd 1828-1833.
Jöns och Karna bor kvar på gården.
Nu finns det 5 barn hemma. Ett har flyttat hemifrån, 2 nya har fötts och 2 har dött.
Hustrun, Elna Mårtensdotter, till förre ägaren har bott kvar på gården "på undantag" och dör 1832.

Husförhörslängd 1834-1837.

Jöns och Karna bor kvar, men hustrun Karna dör 1836.
Nu bor 4 barn kvar hemma, 3 döttrar och 1 son.

Kommunionlängder 1838-1841.
Det finns mycket få husförhörslängder kvar i Dalby från 1800-talet. Det mesta brann upp i en brand i Hällestads prästgård på 1880-talet. Alla kyrkoböcker med födda, döda och vigda är också borta.
Däremot, så finns det s.k. kommunionlängder (nattvardslängder) kvar. Dessa är mycket kortfattade, men är uppställda på samma sätt, som husförhörslängderna. I regel, så gjorde man upp en kommunionlängd/år.
Jöns Jönsson bor kvar på gården, som änkling. Nu är det han som får bo på undantag. Han får bo kvar på gården, få mat och kläder av de nya ägarna, men inte mer än nödvändigt!
1840/1841 finns det ett nytt ägarpar på gården.
Det är Per Johansson och hans hustru Boel. (Ofta, så finns inte hustruns efternamn med).

Kommunionlängder 1843-1849.
Per och Boel bor kvar på gården, men nu har Boel fått ett efternamn: Boel Jönsdotter!
Inga barn nämns i nattvardslängden, eftersom barn inte tar nattvarden.

Husförhörslängd 1849-1858.
Ytterligare en bevarad husförhörslängd.

Per och Boel bor kvar på gården.
De har fyra barn tillsammans, Sissela, Karna, Kerstina och Johan.
Hustrun Boel Jönsdotter dör d 25 februari 1852. Det finns ingen dödslängd, men en trolig dödsorsak är barnsäng.
Per gifter om sig samma år, 1852, med Bengta Persdotter.
De får tre barn under denna period, men samtliga avlider inom en månad våren 1858! Fruktansvärt.

Kommunionlängd 1859-1868.
Kommunionlängderna är mycket knapphändiga med fakta, men Per och Bengta bor kvar på gården.
Bonden och åboen Per Johansson dör någon gång uner 1863.
Änkan Bengta bor kvar på gården under många år.

Laga Skifte 1868.
Det finns en helt fantastisk karta över Dalby (14/18) 62 från 1868.

Gården har blivit uppdelad i 7 delar: 62:2 till 62:8. Den största delen, 62:2, är skriven på Bengta, medan de övriga mindre delarna är skrivna på hennes barn. Det finns ett förbehåll för varje barn. De äger sina markbitar, men de får inte bosätta sig där! Det kallas för "utflyttningsskyldighet" Däremot, så får de sälja sina bitar.

Bengtas gård är en stor fyrlängad gård. Bostadslängan är troligtvis den norra delen. Nuvarande boningshuset byggdes inte förrän 1898. Det lades 50 meter norr om gården. Dessutom, så finns det en väderkvarn på tomten.