(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 471, Vattenberga, Dalby 14/18

 


Vattenberga på ett foto från c:a 1955 från Arkiv Digital.

 

Gården Vattenberga var ursprungligen en del av gården Bäckadals område. Vattenberga ligger precis söder om Bäckadal ute i västligaste delen av Dalby församling/socken. Se karta nedan:


På en modern flygbild, så ser man så nära gårdarna ligger:

 

1868 auktionerar änkan Bengta Persdotter ut den södra delen av Bäckadal. Bäckadals gård har samma år delats upp i 7 delar, där änkan Bengta får en del, och de andra sex delarna delas mellan hennes barn. Jag kan inte hitta något om att någon "nappade" på auktionen. Det "framtida" Vattenberga kommer att bestå av två av de sex delarna i södra delen.
1868-02-04. Folkets Tidning.

Arrende-Auktion.
Wid auktion, som förrättas på stället Fredagen d. 14 dennes kl. 12 på dagen låta wederbörande förmyndare på 2:ne års tid bortarrendera aflidne Åboen Per Johanssons omyndige barns egande fastighetsandelar, 283/1440-dels mtl af skattearbetshemmanet N:r 14 och 18 Dahlby, antingen gemensamt eller i lotter. Till berörde fastighetsandelar, som få tillträdas nästa fardag, lyda omkring 40 tunnland inägor och 30 tunnland utmark. Arrendewillkoren uppgifwas wid auktionstillfället. Lunnarp d. 1 Februari 1868.
Ola Nilsson.