(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 491, Dalby 11:4, Gamlegård.

Ägarlängd.    Tidningsartiklar mm.

Gården byggs troligtvis i början av 1820-talet. Den förste ägaren på gården är registrerad 1824.
På karta nedan (som är från 1877) så är Dalby 11:4 (nuvarande  Gamlegård) den södra halvan av området.
 

Ägarlängd.

 

1824-1858.
Åbo Nils Nilsson, född 1797-12-31 i Hellestad. Död 1858-02-09.
Hustru Boel Nilsdotter, född 1800-10-11 i Dalby.
  Son Nils, född 1826-02-26 i Dalby.
  Son Jöns, född 1828-12-06. Död 1828-12-13.
  Son Jöns, född 1830-04-03 i Dalby.
  Son Anders, född 1832-18 i Dalby.
  Son Ola, född 1835-04-04 i Dalby.
  Son Mårten, född 1838-06-08 i Dalby.
  Son Hans, född 1841-01-28 i Dalby.

1858-02-13. Ägaren av Dalby 11:2, Nils Nilsson avlider och hans arvtagare lägger ut gården på auktion.
1858-06-23. Fastigheten blev inte såld i mars månad, eller kanske någon protesterade. Ny auktion på Dalby 11:2 blir i juli 1858.
1858-1868
Åbo Christen Andersson, född 1828-12-12 i Hardeberga. Död 1881-01-03.
(Död av "kräfta").

Christen Andersson bor kvar, som dräng, på gården till sin död 1881. Hans syster driver den vidare tillsammans med Fredrik Göransson.

1861-06-19. Den nya ägaren på Dalby 11:4, Christen Andersson, har hittat en sliten sjal på vägen mellan Dalby och Lund. 3 månader efter fyndet, så lägger han en annons om fyndet i Folkets Tidning!
1881-01-07. F. d. åbon Christen Andersson på Gamlegård avlider 52 år gammal.

1869-1909.
Åbo Fredrik Göransson, född 1841-07-10 i Hällestad.
Hustru, Bengta Andersdotter, född 1836-12-10 i Hardeberga.
(Syster till Christen Andersson ovan).
  Son Nils, född 1870-04-13 i Dalby.
  Dotter Elna, född 1873-01-16 i Dalby.


1876-10-13. Fredrik Göransson får böta 5 kronor för att har "skitat ner" gatorna i Lund med gödsel!
1886-08-27. Ägaren av Gamlegård, Fredrik Göransson, fastnar i ett tröskverk och skadas allvarligt.

1909 - 1918
Hemmansägare Jöns Jönsson, född 1875-08-26 i Veberöd.
Hustru Johanna Nilsson, född 1878-09-20 i Veberöd.
  Dotter Olga Augusta, född 1901-12-15 i Veberöd.

Tidigare ägaren Fredrik Göransson med hustru Bengta bor kvar på gården, Dalby 11, till 1915, då de flyttar till huset Fredriksro på Dalby 27.
1918 - 1919.
Åbo August Klintenberg, född 1878-04-16 i Hällestad.
Hustru Elna Persson/Klintenberg, född 1879-06-28 i Bonderup.
  Son Nils August, född 1902-01-28 i Dalby.
  Dotter Agda Maria, född 1904-04-16 i Dalby.
  Dotter Signe Josephina, född 1906-08-21 i Dalby.

Familjen flyttar till Kyrkheddinge 1919.
1919 - 1923.
Hemmansägare/Lantbrukare Nils Andersson, född 1882-11-11 i Södra Sallerup.
Hustru Karolina Olsson, född 1890-11-29 i Ktrkheddinge.
  Dotter Anna Lisa, född 1918-04-28 i Lund.

Familjen flyttar till Kyrkheddinge 1923.
1923 - 1928.
Hemmansägare Berndt Gerell, född 1871-06-18 i Osby.
Hustru Maria Jönsson, född 1883-12-07 i Södra Åsum.
  Dotter Inga Maria, född 1911-02-22 i Brandstad.
  Dotter Birgit Elisabet, född 1916-02-25 i Brandstad.
1928 - 1943.
Hemmansägare Karl Jönsson, född 1860-03-07 i Gärdslöv.
  Son Karl Emil, född 1903-03-09 i Skurup.

 

Tidningsartiklar mm.

 

1858-02-13. Snällposten.

Ägaren av Dalby 11:2, Nils Nilsson avlider och hans arvtagare lägger ut gården på auktion.

Genom auktion som förrättas å stället Thorsdagen den 25 i denna månad kl. 12 på dagen, låta sterbhusdelegarne, efter aflidne åboen Nils Nilsson i Dahlby, försälja Kronoskatte Arbets-hemmanet Nr 11 3/32 mantal derstedes, hwartill lyder ett ego-område af 15 tunnland inegor, bestående af swartmylla på mergelbotten, samt 13 tunnland dels uppodlad och dels ouppodlad utmark, äfwensom å egorna finnes goda åbyggnader, allt med tillträdesrätt den 25 förstkommande Mars - Köparen åligger vid klubbslaget prestera antaglig borgen för uppfyllande af äskande förbindelser, hwilka före auktionen blifwa tillkännagifne.
Dahlby den 13 Februari 1858.
J. J. Prawitz. 

1858-06-23. Lunds Weckoblad.

Fastigheten blev inte såld i mars månad, eller kanske någon protesterade. Ny auktion på Dalby 11:2 blir i juli 1858.

Auktion:
Med Härads-Rättens dertill lemnade bifall i afseende på omyndiges rätt, kommer framlidne Åboen Nils Nilssons efterlemnade Skatte-Arbets-Hemman N:o 11 3/32 mant. Dahlby med derå wäxande gröda, genom auktion som förrättas på stället. Måndagen den instundande Juli kl. 11 f. m., att till den högstbjudande försäljas, och får egendomen genast tillträdas. betalnings- och öfrige wilkor uppgifwas före auktionens början och bör inroparen wid klubbslaget ställa proprie borgen för köpeskillingen. Dahlby den 22 Juni 1858.
Carl Holmgrén. 

1861-06-19. Folkets Tidning.

Den nya ägaren på Dalby 11:4, har hittat en sliten sjal på vägen mellan Dalby och Lund. 3 månader efter fyndet, så lägger han en annons om fyndet i Folkets Tidning!

Upphittadt.
I slutet af sistlidne mars månad blef å wägen emellan Lund och Dahlby upphittadt en halfsliten grå helylle Schaw
(felstavat, ska vara schawl: sjal), hwilken af rätte egare kan återfås hos åboen Christen Andersson å n:r 11 Dahlby. 

1876-10-13. Folkets Tidning.

Fredrik Göransson får böta 5 kronor för att har "skitat ner" gatorna i Lund med gödsel!

-Åboen Fredrik Göransson i Dahlby dömdes att böta 5 kr. derför att han forslat gödsel å stadens gator i otät wagn. 

1881-01-07. Folkets Tidning.

F. d. åbon Christen Andersson på Gamlegård avlider 52 år gammal. 

1886-08-27. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Ägaren av Gamlegård, Fredrik Göransson, fastnar i ett tröskverk och skadas allvarligt. 

Källor:
Arkiv Digital.
Svenska Tidningsartiklar.
Lantmäteriets historiska kartor.