(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 491, Dalby 11:4, Gamlegård.

Ägarlängd.    Tidningsartiklar mm.

Gården byggs troligtvis i början av 1820-talet. Den förste ägaren på gården är registrerad 1824.
På karta nedan (som är från 1877) så är Dalby 11:4 (nuvarande  Gamlegård) den södra halvan av området. 

Ägarlängd.

1824-1858.
Åbo Nils Nilsson, född 1797-12-31 i Hellestad. Död 1858-02-09.
Hustru Boel Nilsdotter, född 1800-10-11 i Dalby.
  Son Nils, född 1826-02-26 i Dalby.
  Son Jöns, född 1828-12-06. Död 1828-12-13.
  Son Jöns, född 1830-04-03 i Dalby.
  Son Anders, född 1832-18 i Dalby.
  Son Ola, född 1835-04-04 i Dalby.
  Son Mårten, född 1838-06-08 i Dalby.
  Son Hans, född 1841-01-28 i Dalby.

1858-02-13. Ägaren av Dalby 11:2, Nils Nilsson avlider och hans arvtagare lägger ut gården på auktion.
1858-06-23. Fastigheten blev inte såld i mars månad, eller kanske någon protesterade. Ny auktion på Dalby 11:2 blir i juli 1858.

1858-1868
Åbo Christen Andersson, född 1828-12-12 i Hardeberga. Död 1881-01-03.
(Död av "kräfta").

Christen Andersson bor kvar, som dräng, på gården till sin död 1881. Hans syster driver den vidare tillsammans med Fredrik Göransson.

1861-06-19. Den nya ägaren på Dalby 11:4, Christen Andersson, har hittat en sliten sjal på vägen mellan Dalby och Lund. 3 månader efter fyndet, så lägger han en annons om fyndet i Folkets Tidning!
1881-01-07. F. d. åbon Christen Andersson på Gamlegård avlider 52 år gammal.

1869-1909.
Åbo Fredrik Göransson, född 1841-07-10 i Hällestad. Död 1927-09-18.
Foto. Grav.
Hustru, Bengta Andersdotter, född 1836-12-10 i Hardeberga. Död 1921-05-01.
Foto. Grav. (Syster till Christen Andersson ovan).
  Son Nils, född 1870-04-13 i Dalby. Död 1959-06-01. Grav.
  Dotter Elna, född 1873-01-16 i Dalby.


1876-10-13. Fredrik Göransson får böta 5 kronor för att har "skitat ner" gatorna i Lund med gödsel!
1886-08-27. Ägaren av Gamlegård, Fredrik Göransson, fastnar i ett tröskverk och skadas allvarligt.
1890-08-16. Fredrik Göransson blir belönad för sin skogsplantering.
1890-10-03. Fredrik Göransson har blivit av med "ett par hvita lam".
1891-05-12. Fredrik Göransson får ytterligare en silverpokal för sin skogsplantering.

1909 - 1918
Hemmansägare Jöns Jönsson, född 1875-08-26 i Veberöd.
Hustru Johanna Nilsson, född 1878-09-20 i Veberöd.
  Dotter Olga Augusta, född 1901-12-15 i Veberöd.

Tidigare ägaren Fredrik Göransson med hustru Bengta bor kvar på gården, Dalby 11, till 1915, då de flyttar till huset Fredriksro på Dalby 27.

1918 - 1919.
Åbo August Klintenberg, född 1878-04-16 i Hällestad.
Hustru Elna Persson/Klintenberg, född 1879-06-28 i Bonderup.
  Son Nils August, född 1902-01-28 i Dalby.
  Dotter Agda Maria, född 1904-04-16 i Dalby.
  Dotter Signe Josephina, född 1906-08-21 i Dalby.

Familjen flyttar till Kyrkheddinge 1919.

1919 - 1923.
Hemmansägare/Lantbrukare Nils Andersson, född 1882-11-11 i Södra Sallerup.
Hustru Karolina Olsson, född 1890-11-29 i Ktrkheddinge.
  Dotter Anna Lisa, född 1918-04-28 i Lund.

Familjen flyttar till Kyrkheddinge 1923.

1923 - 1928.
Hemmansägare Berndt Gerell, född 1871-06-18 i Osby.
Hustru Maria Jönsson, född 1883-12-07 i Södra Åsum.
  Dotter Inga Maria, född 1911-02-22 i Brandstad.
  Dotter Birgit Elisabet, född 1916-02-25 i Brandstad.

1928 - 1943.
Hemmansägare Karl Jönsson, född 1860-03-07 i Gärdslöv.
  Son Karl Emil, född 1903-03-09 i Skurup.

 

Tidningsartiklar mm.

1858-02-13. Snällposten. (Överst på sidan)

Ägaren av Dalby 11:2, Nils Nilsson avlider och hans arvtagare lägger ut gården på auktion.

Genom auktion som förrättas å stället Thorsdagen den 25 i denna månad kl. 12 på dagen, låta sterbhusdelegarne, efter aflidne åboen Nils Nilsson i Dahlby, försälja Kronoskatte Arbets-hemmanet Nr 11 3/32 mantal derstedes, hwartill lyder ett ego-område af 15 tunnland inegor, bestående af swartmylla på mergelbotten, samt 13 tunnland dels uppodlad och dels ouppodlad utmark, äfwensom å egorna finnes goda åbyggnader, allt med tillträdesrätt den 25 förstkommande Mars - Köparen åligger vid klubbslaget prestera antaglig borgen för uppfyllande af äskande förbindelser, hwilka före auktionen blifwa tillkännagifne.
Dahlby den 13 Februari 1858.
J. J. Prawitz. 

1858-06-23. Lunds Weckoblad. (Överst på sidan)

Fastigheten blev inte såld i mars månad, eller kanske någon protesterade. Ny auktion på Dalby 11:2 blir i juli 1858.

Auktion:
Med Härads-Rättens dertill lemnade bifall i afseende på omyndiges rätt, kommer framlidne Åboen Nils Nilssons efterlemnade Skatte-Arbets-Hemman N:o 11 3/32 mant. Dahlby med derå wäxande gröda, genom auktion som förrättas på stället. Måndagen den instundande Juli kl. 11 f. m., att till den högstbjudande försäljas, och får egendomen genast tillträdas. betalnings- och öfrige wilkor uppgifwas före auktionens början och bör inroparen wid klubbslaget ställa proprie borgen för köpeskillingen. Dahlby den 22 Juni 1858.
Carl Holmgrén. 

1861-06-19. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Den nya ägaren på Dalby 11:4, har hittat en sliten sjal på vägen mellan Dalby och Lund. 3 månader efter fyndet, så lägger han en annons om fyndet i Folkets Tidning!

Upphittadt.
I slutet af sistlidne mars månad blef å wägen emellan Lund och Dahlby upphittadt en halfsliten grå helylle Schaw
(felstavat, ska vara schawl: sjal), hwilken af rätte egare kan återfås hos åboen Christen Andersson å n:r 11 Dahlby. 

1876-10-13. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Fredrik Göransson får böta 5 kronor för att har "skitat ner" gatorna i Lund med gödsel!

-Åboen Fredrik Göransson i Dahlby dömdes att böta 5 kr. derför att han forslat gödsel å stadens gator i otät wagn. 

1881-01-07. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

F. d. åbon Christen Andersson på Gamlegård avlider 52 år gammal. 

1886-08-27. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Ägaren av Gamlegård, Fredrik Göransson, fastnar i ett tröskverk och skadas allvarligt. 

1890-08-16. Skånska Aftonbladet. (Överst på sidan)

Fredrik Göransson blir belönad för sin skogsplantering.
 

1890-10-03. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Fredrik Göransson har blivit av med "ett par hvita lam". 

1891-05-12. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan)

Fredrik Göransson får ytterligare en silverpokal för sin skogsplantering.


 

1900 ca. (Överst på sidan)

Fredrik Göransson och hans hustru Bengta Andersdotter.

  

 

1927. (Överst på sidan)

Fredrik Göransson och hans hustru Bengtas gravplats på Dalby nya kyrkogård.

  


 

 

Källor:
Arkiv Digital.
Svenska Tidningsartiklar.
Lantmäteriets historiska kartor.

Foto: P-O Bengtsson.
Nils Fredriksson: Vid åttio år.