(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 501, Dalby 11:2.

Inledning.    Ägarlängd.    Tidningsartiklar mm.

Inledning.


Dalby 501/Dalby 11:2 ligger just intill och söder om landsvägen mot Lund, strax utanför Dalby. På en bild från 1955, så ser gården ut så här:Som alla gårdar i Dalby församling, så låg även Dalby 11 inne i Dalby by före enskiftet 1810 (men inte fysiskt samma gård!). Den låg då strax norr om nuvarande Länsmansgården. Det var en mindre gård med 2 längor.
I enskiftesprotokollet från 1810 finns denna beskrivning av "gamla" Dalby 11 inne i Dalby:(Jag erbjuder mig att förtydliga:)
No 11 3/16 Krono Arbetshemman
innehafwes af Pål Jönsson.
Tomten mindre rymlig Åbyggna-
den god, har frukt och wilda träd
i hage med sten stängda.

I samma protokoll, så konstateras det att Dalby 11 med Pål Jönsson med familj ska flyttas ut från byn:No 11 3/16 kronoarbets
Hemman, Pål Jönsson utflyt-
tande
 

Det finns en skifteskarta från 1877, som visar de tre delar, som  "nya Dalby 11 ute på slätten" var uppdeltat på vid denna tid (alltså 1877). Från början (c:a 1820) delades Dalby 11 upp i två delar. Den norra delen, som denna artikel handlar om, är de delar, som heter B och A. Norra biten delades inte förrän just 1877. Gården, som tillhör norra delen, är gården med två längor ute vid vägen mellan Lund och Dalby.


 

Ägarlängd 1820 - 1944.

 

Före 1820.
Åbo Pål Jönsson, född 1754-02-02 i Värpinge. Död 1830-02-18 i Dalby.
Hustru Anna Andersdotter, född 1758-11-07 i Stora Harrie.
  Dotter Bengta, född 1793-08-08 i Dalby.
  Dotter Karna, född 1798-12-24 i Dalby.
  Son Jöns, född 1802-12-22 i Dalby.

Kommentar: Pål Jönsson flyttade troligtvis inte ut till den nya gårdplaceringen, utan stannade kvar inne i byn. Det var förmodlingen hans dotter Karna och svärsonen Mårten, som byggde gården ute på slätten.
Pål Jönsson dör 1830, som undantagsman (inneboende på nåder) hos Nils Hansson nedan. Hans hustru Anna dör strax efter.
1820-1825.
Åbo Mårten Nilsson, född 1798-10-01 i Dalby.
Hustru Karna Pålsdotter, född 1798-12-24 i Dalby. Död 1825-04-13.
(Dotter till Pål Jönsson ovan).
  Dotter Boel, född 1820-10-01 i Dalby.
1825-1831.
Åbo Nils Hansson, född 1796-12-24 i Bjellerup. Död 1849-01-18 i Lunds landsförsamling, Östra Torn.
Hustru Else Nilsdotter, född 1802-07-05 i Dalby.
  Son Hans, född
1822-07-20 i Dalby.
  Dotter Boel, född 1825-04-24 i Dalby.
  Dotter Ingar, född 1826-11-14 i Dalby.
  Dotter Marna, född 1828-12-03 i Dalby.

Kommentar: Nils Hansson med familj flyttar 1831 till Nevitshögs församling, närmare bestämt till Torreberga nr 6. 1842 finns han i Lunds landsförsamling på Östra Torn nr 2. Han dör där 1849.
1831-1858.
Åbo Jöns Nilsson, född 1805-04-05 i Dalby. Dör 1884-12-04 i Dalby.
Hustru Boel Olsdotter, född 1809-03-01 i Dalby.
  Son Ola, född 1831-07-13 i Dalby.
  Son Jöns, född 1833-10-04 i Dalby.
  Dotter Cathrina, född 1836-03-10 i Dalby.
  Son Nils, född 1838-11-10 i Dalby.
  Son Anders, född 1841-07-19 i Dalby.
  Son Christian, född 1844-10-29 i Dalby.
1859-1878.
Åbo Ola Jönsson, född 1831-07-13 i Dalby.
(Son till Jöns Nilsson ovan).
Hustru Berta Jönsdotter, född 1837-01-15 i Dalby.
  Son Jöns, född 1860 i Dalby.
  Dotter Boel, född 1861 i Dalby.
  Son Mårten, född 1862 i Dalby. Död trol. 1869.
  Son Mårten, född 1870-07-22 i Dalby.

Kommentar: Det finns mycket att kommentera gällande Ola Jönsson. Han köper gården av sin far den 7 februari 1859, och betalar 6 666 Riksdaler och 67 öre för den (3/32 mantal). 1864 finns en tidningsartikel om att han gett sin svärmor "hydroelektriska giktkedjor", så att hon fått synen åter!!!
Både 1866 och 1878 finns det annonser i lokaltidningen (Lund): Folkets Tidning, att han har jakträtten över stora delar av Dalby församling.
1869 finns ett  fantastiskt brandförsäkringsdokument, som omtalar att Jöns har byggt om hela gården, och att han har ändrat om ladugården till ett mälteri, där man omvandlar korn till malt, som ju används för att smaksätta t ex öl. Troligtvis brygger han öl också.
5 år senare, 1874 vill han sälja gården. Varför? Gården blir inte såld, men 1876, så säljer han halva markarealen till sin granne Per Persson för 7833 kr. Samma år, i september förklaras Ola Jönsson för omyndig! Någon förklaring ges inte i de dokument jag har hittat. 

1877 krossas en massa glasrutor på gården. Vem? Och varför? Är det Ola Jönsson själv? 1878 köper grannen Nils Nilsson det som är kvar av "Ola Jönssons gård". Ola Jönsson, hans hustru Berta och sonen Mårten bor kvar på gården, som inhyses.
1882 åker Ola Jönsson ensam till Amerika, och lämnar hustru (som det står i husförhörslängden: de lefva åtskilda) och son på Dalby 11. 1885 åker sonen Mårten också till Amerika. Hustrun Berta blir kvar och avlider 1888 i gulsot.
Bryggde Ola öl på gården? Troligtvis!


1860-02-01. Den nye ägaren på Dalby 11:2, (Ola Jönsson) hittar ett borttappat stång (stång är ett längdmått på c:a 3 meter) järn under en resa och söker dess rätta ägare.

1864-04-07. Ola Jönsson på Dalby 11 har gett sin svärmor "hydroelektriska giktkedjor", så hon fått synen åter. (Arents giktkedjor hjälper mot all slags värk, nedsatt hörsel, nedsatt syn osv. Ett mirakelmedel!!!)

1866-01-09. Ola Jönsson har arrenderat jakträttigheterna på en stor del av Dalby sockens område.

1869. Från 1869 finns ett fantastiskt dokument, som berättar otroligt mycket om huset vid Lundavägen. Det är en brandförsäkring, där ägaren Ola Jönsson får sin gård besiktigad och värderad.
I dokumentet kan man utläsa att gården är helt nybyggd/nyrenoverad. Båda längorna till gården är byggda innevarande år, alltså 1869. Den ena längan fungerar som åbyggnad (bostadshus), medan den andra längan innehåller ett mälteri. Ett mälteri är en byggnad, där korn omvandlas till malt, som sedan används för att brygga öl, eller för att smaksätta annan alkohol.
Gården på Lundavägen kommer senare att köpas av Nils Jacobsson, som senare flyttar in till Malmövägen i Dalby, och där har sin firma Jacobssons bryggeri.

1870-10-14. Ola Jönsson säljer malt, tillverkad på gården.

1874-02-20. Knappt 5 år efter det att Ola Jönsson byggt nya längor till bostadshus och mälta, vill han sälja hela gården.

1876-01-13. Ola Jönsson vill sälja sitt hus/gård... eller?

1876-02-01. Ola Jönsson lyckades inte att sälja gården för två år sedan (1874). Nu, 1876, gör han ett nytt försök med ungefär samma annons.

1876-07-19. Per Persson och hans hustru Katarina Jönsdotter köper det mesta av Ola Jönssons mark. Det är den mark, som kallas för "B" på kartan längre upp på sidan. Den kallas nu för 11:6 och 11:7. Dessutom köper de utmarken till Ola Jönssons går. Den kallas för 11:8, och ligger på fäladen öster om Dalby by. Försäljningen ger Ola Jönsson 7833 kr och 33 öre.

1876-09-28. Den 4 september 1876 förklaras Ola Jönsson vara omyndig, enligt ett beslut på tingshuset i Dalby. Ingen orsak nämns.

1877-03-27. Ola Jönsson är nu omyndig, och förmyndarna säljer hans lösöre och en husbyggnad, som ska bortföras(!). Dessutom arrenderas gården ut på ett år.

1877-06-26. En massa glasrutor har krossats på Ola Jönssons, just nu, tomma gård nr 11 vid Lundavägen.

1877-12-11. Det händer mycket på omyndighetsförklarade Ola Jönssons gård: Dalby 11. En ny auktion utlyses på gården. Troligtvis har man lagat alla de fönsterrutor, som krossades under sommaren.

1878-01-22. Det blev ingen försäljning av hus och gård i början på januari 1878. Förmyndarna gör ett nytt försök direkt den 29:e januari.

1878-03-26. Nu blir det ytterligare en auktion på Ola Jönssons lösöre. Auktionen genomförs hos grannen Per Persson, som köpte en större bit av Ola Jönssons mark år 1876. Där har han nu låtit uppföra en ny gård. (Denna gård finns inte mera kvar).

1878-04-04. Nils Nilsson köper 11:2 för 6 020 kr.

1878-09-10. Ola Jönsson påminner än en gång, om den jakträtt han har på stora delar av Dalby socken.
1878-1885.
Åbo/malttorkare Nils Nilsson, född 1837-04-18 I Bonderup. Död 1913-01-04 i Bonderup
Hustru Hanna Christensdotter, född 1847-02-10 i Bonderup. Död 1909-02-03 i Bonderup.
  Son Jöns, född 1872-06-01 i Bonderup.
  Dotter Elna, född 1875-05-03 i Bonderup. Dör 1884-01-29.
  Dotter Johanna, född 1876-08-21 i Bonderup.
  Son Carl, född 1880-10-15 i Dalby.
  Son Christian Vilhelm, född 1885-05-31 i Dalby. Dör 1885-06-04.


Kommentar: Nils Nilsson säljer 1885-06-26 Dalby 11:2 till Per Jeppsson, Jöns Jeppsson och Nils Jacobsson.
Nils Nilsson flyttar 1885 till Kyrkheddinge, där han blir åbo på nummer 4. Han arrenderar sedan en gård på Kyrkheddinge nr 2 under ett år (1890), för att sedan flytta vidare till Bonderup nummer 6. Hustrun Hanna dör 1909 och Nils dör 1913.

1885-1928.
Timmerarbetare/Åbo/Bryggare/Bryggaremästare Nils Jacobsson, född 1853-11-06 i Sandby. (Anm. i husförhörslängden: ej bevistat förhör).
Hustru Elsa Jönsdotter, född 1860-03-07 i V. Sallerup.
  Son Johan, född 1886-02-14 i Dalby.
  Dotter Anna, född 1887-07-03 i Dalby.
  Dotter Hilda, född 1886-09-16 i Dalby.
  Dotter Karin, född 1891-08-23 i Dalby.
  Son Anders, född 1893-04-24 i Dalby.
  Dotter Emma, född 1895-03-17 i Dalby.
  Son Carl, född 1897-01-24 i Dalby.
  Son John, född 1898-11-01 i Dalby.
  Son Anton, född 1900-10-30 i Dalby.
  Dotter Agda, född 1903-09-25 i Dalby.

Kommentar: Nils Jacobsson (senare Jakobsson) fortsätter att brygga malt (och göra öl?) på Dalby 11. 1913 beslutar sonen Johan Jakobsson att starta eget bryggeri. Han köper in det gamla mejeriet på Malmövägen (nuvarande Malmövägen 8) och startar egen verksamhet. Se vidare http://p-o.se/Hus%20och%20g%C3%A5rdar/Malm%C3%B6v%C3%A4gen%208/Malm%C3%B6v%C3%A4gen%208.html
1928-1944.
Hemmansägare Gösta Albin Persson, född 1897-10-16 i Hyllie.
Hustru Ellen Åkesson, född 1897-01-19 i Dalby.
  Son Sven Åke Lennart, född 1927-12-05 i Lund.
  Dotter Hanna Hjördis, född 1930-10-01 i Dalby.
  Dotter Birgit Ingegerd, född 1930-10-01 i Dalby.

 

Tidningsartiklar mm.

 

1860-02-01. Folkets Tidning.

Den nye ägaren på Dalby 11:2, (Ola Jönsson) hittar ett borttappat stång (stång är ett längdmått på c:a 3 meter) järn under en resa och söker dess rätta ägare.


Upphittadt.
På wägen från Malmö, emellan Sege och Kalinan, upphittades den 28 januari 1860 en stång jern, hwilken rätte egare kan, på beskrifning och emot intimationskostnaden, återfå hos åboen Ola Jönsson å n:o 11 Dahlby.


 

1864-04-07. Snällposten.

Ola Jönsson på Dalby 11 har gett sin svärmor "hydroelektriska giktkedjor", så hon fått synen åter. (Arents giktkedjor hjälper mot all slags värk, nedsatt hörsel, nedsatt syn osv. Ett mirakelmedel!!!)


Min Swärmoder Kjersti Larsdotter från Sjöstorp, som begagnat sig af en af Hr H. G. Arentsens patenterade Hydroelektriska Giktkedjor, till 8 Rdr Rmt, war nära på blind, så att hon icke kunde skymta ett tändt ljus, men efter 10 dagars begagnande af ofwannämde Giktkedja fick hon sin syn åter så att hon nu kan sköta sig helt och hållet sjelf, spinner och kardar; rekommenderas dessa Hydroelektiska Giktkedjor till allmänheten på det bästa. Lund & Sjöstorp den 6 April 1864.
Ola Jönsson, Åbo å N:r 11, Dahlby
Riktigheten af ofwanstående intygar.
Hans Jönsson, Åbo å N:r 1, Dahlby.


 

1866-01-09. Folkets Tidning.

Ola Jönsson har arrenderat jakträttigheterna på en stor del av Dalby sockens område.

Tillkännagifwes att undertecknad arrenderadt jagträttigheterna under 15 års tid, räknadt från sistl. oktober 1865, å följande personers jordar, neml.
Jöns Nilsson n:r 4, 7, 19. A Sjögren n:r 4. Per Nilsson n:r 5. Nils Christoffersson n:r 5, 12. Pehr Jönsson n:r 6. Lars Nilsson n:r 6. Johan Lantz n:r 6. Enkan Boel Danielsdotter n:r 8. Nils Andersson n:r 37. John Jönsson n:r 37. Nils Söderbeg n:r 37. Af Sjöstorpsåboar: Knut Jönsson n:r 1. Nils Nilsson n:r 1. Lars Pehrsson n:r 8. Swen Jönsson n:r 8, 9. Pehr Jönsson n:r 10. Hans Jacobsson n:r 11. Lars Nilsson n:r 11. Åke Jönsson n:r 12.
Ola Jönsson.
N:r 11 Dahlby. 

1869. Brandförsäkring.

Från 1869 finns ett fantastiskt dokument, som berättar otroligt mycket om huset vid Lundavägen. Det är en brandförsäkring, där ägaren Ola Jönsson får sin gård besiktigad och värderad.
I dokumentet kan man utläsa att gården är helt nybyggd/nyrenoverad. Båda längorna till gården är byggda innevarande år, alltså 1869. Den ena längan fungerar som åbyggnad (bostadshus), medan den andra längan innehåller ett mälteri. Ett mälteri är en byggnad, där korn omvandlas till malt, som sedan används för att brygga öl, eller för att smaksätta annan alkohol.
Gården på Lundavägen kommer senare att köpas av Nils Jacobsson, som senare flyttar in till Malmövägen i Dalby, och där har sin firma Jacobssons bryggeri.
(OBS. Bilden nedan är bara första halva sidan av brandförsäkringen. Det är ett 5-sidigt dokument)


 

1870-10-14. Folkets Tidning.

Ola Jönsson säljer malt, tillverkad på gården.

Ett parti Malt.
är till salu hos undertecknad och införes om så önskas till närmaste järnwägsstation. Äfwen emottages korn till mältning a 1 rdr 25 örw pr tunna samt tillutbyte mot malt.
Ola Jönsson
i Dahlby. 

1876-01-13. Folkets Tidning.

Ola Jönsson vill sälja sitt hus/gård... eller?

Ett hus i Dahlby, beläget wid gatan och anwändt för handel, är till salu att tillträda den 24 okt. Spekulanter kunna hänwända sig till åboen Ola Jönsson i Dahlby. 

1874-02-20. Folkets Tidning.

Knappt 5 år efter det att Ola Jönsson byggt nya längor till bostadshus och mälta, vill han sälja hela gården.

Auktion.
Genom auktion, som förrättas på stället Måndagen den 2 instundande Mars kl. 11 f. m., låter åboen Ola Jönsson försälja sitt egande Skatte Arbetshemman N:r 11 3/32 mtl Dahlby med tillydande omkring 15 och ett halft tunneland utmärkt god jord i inegoplanen och cirka 5 och ett halft tunneland fäladsmark inhängnade i 2:ne lotter förutom tillräckliga åbyggnader för jordbruket, och äro belägna utmed wägen mellan Lund och Dahlby. Å inegoplanen äro uppförda 2:ne nya längor till boningshus, sädesmagasin och mälta. Blir egendomen, som får tillträdas den 25 i nämnde Mars månad ej försåld, kommer densamma att bortarrenderas på längre eller kortare tid. Wilkoren uppgifwas före utropen och borgen för köpeskillingen eller arrendebeloppet bör ställas wid klubbslaget. Dahlby den 18 Februari 1874.
Carl Holmgren. 

1876-02-01. Folkets Tidning.

Ola Jönsson lyckades inte att sälja gården för två år sedan (1874). Nu, 1876, gör han ett nytt försök med ungefär samma annons.

Till försäljning utbjudes: Skatte-Arbets Hemmanet N:r 112 3/32 mt. Dahlby, med tillhörande 15 1/2 tunneland jord af bästa beskaffenhet och dessutom en del utmark. Förutan tillräckliga byggnader för bostad och jordbruk, finnes å inegoplanen och intill Landswägen emellan Dahlby och Lund uppförde 2:ne längor inredda till Boningshus, sädesmagasin och en större mälta i godt stånd. Egendomen får tillträdas nästa fardag och köpevilkoren blifva förmånliga. Hugade spekulanter kunna hänvända sig antingen till egaren åbo Ola Jönsson eller ock till undertecknad, som lemnar närmare besked om försäljningsvilkoren.
Dahlby den 29 Januari 1876.
Carl Holmgren. 

1876-09-28. Folkets Tidning.

Den 4 september 1876 förklaras Åbo Ola Svensson vara omyndig, enligt ett beslut på tingshuset i Dalby. Ingen orsak nämns. 

1877-03-27. Folkets Tidning.

Ola Jönsson är nu omyndig, och förmyndarna säljer hans lösöre och en husbyggnad, som ska bortföras(!). Dessutom arrenderas gården ut på ett år.

Auktion.
Genom auktion, som å stället förrättas nästa torsdag den 29 dennes och börjas kl. 10 f. m., låta förmyndarne för omyndig förklarade åboen Ola Jönsson i Dalby försälja en husbyggnad, som skall från stället bortföras, en del invändigt lösörebo samt åkerbruksredskap och diwerse waror: äfwen komma att på ett års tid bortarrenderas Ola Jönssons egande hemmansdel af n:o 11 Dalby med tillhörande fem tunneland jord jemte åbyggnader, hwari finnes boningshus och mälta. Wid samma tillfälle låter arrendatorn Jöns Jönsson derstädes försälja hästar, kor, får och swinkreatur samtåkerbruksredskap m. m., allt med betalningsanstånd till den 1 nästa Oktober. Arrendewilkoren tillkännagifwas Wid auktionstillfället. Borgen för arrendet fordras.
Sjöstorp den 24 Mars 1877.
Swen Larsson. 

1877-06-26. Folkets Tidning.

En massa glasrutor har krossats på Ola Jönssons, just nu, tomma gård nr 11 vid Lundavägen.

Natten emellan den 15 och 16 dennes inslogos emellan 30 o 40 fönsterrutor i f. åboen Ola Jönssons ställe n:o 11 Dahlby. Om någon kan upptäcka wåldsweerkaren, så erhåller han 100 kronor af förmyndarne.
Sandby den 21 Juni 1877.
Nils Åkesson. 

1877-12-11. Folkets Tidning.

Det händer mycket på omyndighetsförklarade Ola Jönssons gård: Dalby 11. En ny auktion utlyses på gården. Troligtvis har man lagat alla de fönsterrutor, som krossades under sommaren.

Fastighets-auktion.
Genom auktion, som å stället förrättas Tisdagen den 8 instundande Januari kl. 12 på dagen, låta förmyndarne för omyndig förklarade åboen Ola Jönsson i Dahlby, med häradsrättens bifall, försälja kronoskatte-arbetshemmanet 1/32-dels mantal N:r 11 Dahlby, hwartill hörer circa 5 tunnl. jord af bästa beskaffenhet jemte goda åbyggnader. Stället, som är beläget wid allmänna wägen mellan Lund och Dahlby, är passande för spannmålshandel, som äfwen under flere år idkats derstädes. Köpewillkoren tillkännagifwas wid auktionstillfället, men en blifwande köpare bör wara beredd att ställa antaglig borgen för köpeskillingen.
Sjöstorp den 14 December 1877.
Swen Larsson. 

1878-01-22. Folkets Tidning.

Det blev ingen försäljning av hus och gård i början på januari 1878. Förmyndarna gör ett nytt försök direkt den 29:e januari.

Fastighets-auktion.
Som antagligt köpeanbud ej gjordes wid auktion den 8:de dennes, å omyndig förklarade åboen Ola Jönssons egande Kronoskattearbetshemman 1/32: dels mantal N:r 11 Dalby, kommer nämnde fastighet att ånyo till försäljning utbjudas genom auktion, som derstädes förrättas Tisdagen den 29 dennes kl. 11 f. m. Tillträdet blir den 25 instundande Mars. Öfrige wilkor tillkännagifwas wid auktionen.
Sjöstorp den 19 Januari 1878.
Swen Larsson. 

1878-03-26. Folkets Tidning.

Nu blir det ytterligare en auktion på Ola Jönssons lösöre. Auktionen genomförs hos grannen Per Persson, som köpte en större bit av Ola Jönssons mark år 1876. Där har han nu låtit uppföra en ny gård. (Denna gård finns inte mera kvar).

Auktion.
Genom auktion, som förrättas hos åboen Per Persson, N:o 11 Dalby, nästa Fredag den 29 dennes och börjas kl. 11. f. m., låter förmyndaren för omyndig förklarade åboen Nils Persson i Lunnarp försälja dennes lösörebo, betående af koppar, jern, messing och malm, bord, stolar, kistor och skåp, säng- och linkläder samt diwerse waror. Wid samma tillfälle låta förmyndarne för åboen Ola Jönsson i Dalby försälja 2:ne jernkakelugnar, bord och bänkar samt diwerse waror, äfwensom en i Dalby by belägen husbyggnad, som skall från stället bortföras. Wederhäftige köpare erhålla kredit till den 1 nästa Oktober.
Sjöstorp den 23 Mars 1878.
Swen Larsson. 

1878-09-10. Folkets Tidning.

Ola Jönsson påminner än en gång, om den jakträtt han har på stora delar av Dalby socken.

Härmed tillkännagifwes, att jagten på egorna till hemmanen n:o 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 37 Dahlby samt n:o 1, 8, 9, 10, 11, 12 Sjöstorp är af undertecknad arrenderad på längre tid, och åtwarnas wn hwar öbehörig att wid laga answar jagt å nämnde egor utöfwa.
Torna Dahlby den 10 September 1878.
Ola Jönsson.