(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 512, Dalby 1:8

 

1815-09-06, Lunds Weckoblad

(Moderns typsnitt)
Natten emellan den 3 och 4 dennas bortstals ett Sto, af omkring 9 qwarters högd och af 10 års ålder, mörkbrunt till färgen, snoppigt med en stjern, samt på wänstra bakfoten något ringkotigt. Den som om tjufwen eller det stulna kan lemna underrättelse till Åboen Jöns Hansson i Dahlby, af Torna Härad och Malmöhus Län, har att undfå hederlig wedergällning.

 


 

1824-07-21, Lunds Weckoblad

(Moderns typsnitt)
Natten emellan den 25 och 26 dennes bortstals å Dahlby Fälad ett swartbrunt Sto-kreatur, 4 år gammalt, 9 qwarter högt och märkt å wenstra låret med bokstäfwerne H. C. samt bar desutom ett sår bak på högra grambenet ofwan knäet. Den som om detta Sto och tjufwen kan lemna upplysning till Åboen Jöns Hansson i Dahlby, undfår hederlig wedergällning.