(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 541, Dalby 5:4.

Inledning.    Ägarlängd.    Tidningsartiklar mm.

 

Inledning.


Dalby 5:4 från c:a 1956. (Från Arkiv Digital).
Dalby 5 låg, innan enskiftet runt 1810, vid nuvarande Sjöstorpsvägen. Längs med Sjöstorpsvägens västra sida låg då 8 gårdar i rad, nämligen (från norr) Dalby 1 till 8. Dalby 5 var en trelängad bondgård, och låg då strax söder om Dalby 4. Dalby 4 finns fortfarande kvar! Inte den ursprungliga gården, utan en gård, som ligger på samma ställe. Den kallas nu "Hagalundsgården" och har adress Sjöstorpsvägen 7. Dalby 5 låg ungefär där husen till Sjöstorpsvägen 5 nu finns.Runt 1810, vid enskiftet, så fick ägaren på Dalby 5 (Anders Persson) lämna sin gård på Sjöstorpsvägen och måste i stället bygga en ny gård på den tomtareal, som han hade tilldelats vid skiftet. Den gamla gården inne i Dalby tillföll Dalby 13, och där har senare bl. a. målarprinsen Prins Eugen bott, men det är en helt annan historia.

År 1843, så finns det en fantastisk skifteskarta över "nya" Dalby 5. C, eller 5:4 är "vår" gård. Se nedan:


Naturligtvis, så säger inte kartan var i Dalby socken, som den nya Dalby 5 ligger. Här nedan är en mer översiktlig karta. Inringat är den nya gård, som Anders Persson byggde runt 1810.

 

Ägarlängd 1804 -1943.

Ägarlängden nedan börjar med uppgifter från husförhörslängden för år 1804. Ägare till Dalby 5 är då Anders Pehrsson. Gården, Dalby 5, ligger då fortfarande kvar vid nuvarande Sjöstorpsvägen.
Exakt vilket år, som gården flyttades ut till nuvarande plats, dvs till den plats där Dalby 541 nu ligger, är svårt att bestämma, men det gjordes när Anders Pehrsson var ägare av gården.

1804 - 1810.
Åbo Anders Pehrsson, född 1758-06-04 i Lunnarp.
Hustru Signe Olsdotter, född 1744-01-01 i Dalby. Död 1832-03-07.
  Dotter Ingar, född 1773-02-28 i Dalby.
  Dotter Boel, född 1787-06-13 i Dalby.

Anders Pehrsson och Signe Olsdotter bor kvar på Dalby 5 tills deras respektive död.

1810 - 1832.
Åbo Anders Mårtensson, född 1776-02-11 i Lunnarp. Död 1832-05-30.
Hustru Boel Svensdotter, född 1787-06-13 i Dalby.
(Dotter till Signe Olsdotter ovan, i ett tidigare äktenskap).
  Dotter Boel, född 1810-10-19 i Dalby. Död 1816-01-09.
  Dotter Kjersti, född 1812-11-26 i Dalby. Död 1814-04-15.
  Son Mårten, född 1815-07-08 i Dalby.
  Son Sven, född 1817-07-19 i Dalby.
  Dotter Boel, född 1820-08-22 i Dalby. Död 1827-03-28.
  Son Jöns, född 1822-10-08 i Dalby.
  Dotter Boel, född 1828-08-25 i Dalby.

Från år 1843 finns det ett helt fantastiskt dokument, med en utmärkt karta om uppdelningen av Dalby 5 i 3 delar. (se ovan).
Enligt min forskning, så skedde denna delning redan 1832. Kartan från 1843 bekräftar uppdelningen, men husförhörslängderna bevisar att uppdelning gjordes redan 1832.

Informationen på den här sidan kommer nedan att handla om den södra delen av Dalby 5, där den ursprungliga gården låg/ligger. Denna del kallas i fortsättningen för Dalby 5:4.

1832 - 1842 c:a.
Smed Peter Landgren, född 1790-05-04 i Halland. Död c:a 1840-1841.
Hustru Botilda Kjerkner, född 1799-05-19 i Ströö.

Peter och Botilda fick inga barn. Peter Landgren hade tidigare haft smedja på en del av gamla Dalby 37: s område. Numera har den fastigheten adressen: Lundavägen 6.

1842 c:a - 1858.
Åbo Jöns Nilsson Grönvall, född 1803-04-11 i Allerum. Dör 1880 i Lund.
Hustru Botilda Kjerkner, född 1799-05-19 i Ströö. Dör 1866-09-01.


Jöns Nilsson Grönvall gifter om sig med änkan på gården, Botilda Kjerkner.

Jöns och Botilda bor kvar på gården, som "husegare" mellan åren 1858 och 1866. Botilda dör 1866 och då flyttar Jöns in till Lund.

1858 - 1883.
Hemmansägare Nils Christoffersson, född 1828-12-17 i Dalby.
Hustru 1. Dorothea Hansdotter. Död 1858.
  Dotter Anna, född 1853.
  Son Hans, född 1855.
  Son Jöns, född 1857.
Hustru 2. Bengta Persdotter. Död senast 1891.

Nils Christoffersson flyttar till Dalby 5 när hans hustru Dorothea dör. Han gifter om sig 1867 med Bengta Persdotter. Hon bor dock aldrig på gården. I en anmärkning står "hafwa warit skiljda från hwarandra". Nils blir dömd för "enskildt hor" 1873 dvs samlag mellan en gift och en ogift person.

1884-02-22. Nils Christoffersson säljer gården och allt lösöre.

1883 - 1887.
Lantbrukare, Inspector Martin Elias Grönberg, född 1836-01-17 i Hyby.
Hustru Anna Katharina Johansson, född 1836-02-05 i Nöttja.
  Dotter Jenny Lovisa, född 1864-12-30 i Nöttja.
  Son Frans Wilhelm, född 1873-04-21 i Vreta Kloster.


Elias Grönberg med familj flyttar till gården 1883, gården är till försäljning 1884, men lagfarten skrivs inte förrän 1886 och 1887 flyttar de därifrån.

1887-08-23. M. E. Grönberg säljer gården och allt lösöre.

1887 - 1896.
Åbo Lars Svensson, född 1864-03-19 i Dalby.
Hustru 1. Mätta Knutsdotter, född 1864-12-31. Död 1890-12-07
. (Dog av lungsot).
  Dotter Ellen Maria, född 1890-03-28 i Dalby. Död 1891-04-27.
(Dog av kikhosta).
Hustru 2. Hanna Olsson, född 1872-02-15 i Bonderup.
  Dotter Ellen Gunhild Johanna, född 1895-03-13 i Dalby.


1890-12-08. Lars Svenssons hustru Mätta Knutsdotter avlider.
1891-04-29. Lars Svenssons dotter Ellen Maria avlider.

1896 - 1907.
Landstingsman, Nämdeman, Åbo Sven Larsson, född 1836-11-13 i Dalby.
Hustru Anna Nilsdotter, född 1840-01-07 i Dalby.
  Dotter Anna, född 1878-05-18 i Dalby.

1907 - 1913.
Nils Jönsson.
Hustru Anna Jönsson.

Nils Jönsson och Anna Jönsson finns bara nämnda i lagfartsprotokollen. Det finns inga motsvarande namn i husförhörslängden.

1913 - 1941.
Hemmansägare Åke Svensson, född 1858-09-25 i Dalby. Död 1916-05-02. (Dog av lungkatarr, hjärtsvaghet).
Hustru Johanna Jönsdotter, född 1870-04-22 i Dalby. Död 1944-01-04.
  Son Sven, född 1892-11-11 i Dalby.
  Son Johan, född 1894-08-25 i Dalby.
  Dotter Ellen, född 1897-01-19 i Dalby.
  Dotter Anna, född 1899-04-09 i Dalby.
  Son Nils, född 1901-06-18 i Dalby.
  Dotter Helga, född 1904-08-18 i Dalby. Död 1916-07-04.
(Dog av scharlakansfeber).
  Son Arvid, född 1907-03-14 i Dalby.
  Dotter Agnes, född 1910-07-29 i Dalby.
  Son Bror, född 1913-09-08 i Dalby.


1922. Ett ungdomsporträtt av dottern Anna Åkesson, 23 år gammal.

1941 -
Hemmansägare Johan Åkesson, född 1894-08-25 i Dalby. (Son till Åke Svensson ovan).
Hustru Naima Hildegard Hansson, född 1905-11-09 i Ystad.
  Dotter Vivi Gunilla, född 1943-06-05 i Lund.


1922. Ett foto på Johan Åkessson, när han är 28 år gammal.

Tidningsartiklar mm.

1884-02-22. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

Nils Christoffersson säljer gården och allt lösöre. 

1887-08-23. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

M. E. Grönberg säljer gården och allt lösöre.
1887-09-05. Tidningen Lund.
1887-09-20. Folkets Tidning. 

1890-12-08. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Lars Svenssons hustru avlider. 

1891-04-29. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Lars Svenssons dotter Ellen Maria avlider.1922. Anna Åkesson. (Överst på sidan).

 Anna Åkesson. 

1922. Johan Åkesson. (Överst på sidan).

 Johan Åkesson. 

Källor:
Arkiv Digital.
Svenska tidningsartiklar.

Alvin-portalen.
Lantmäteriets historiska kartor.
Kartbild.com.