(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 701, Dalby 15:2, Kärrabäcks gård

 

Kärrabäcks gård ligger långt ut i väster i Dalby socken, och ända nere vid gränsen till Lunnarps församling. På kartan nedan, från runt år 1900, så kan man se att gården även hade en väderkvarn (se förstoring).
Här nedan är två flygbilder på gården. Den översta är från c:a 1938 och den nedersta är från c:a 1950:
Som alla andra gårdar, så är Kärrabäcksgården, alltså Dalby 15, utflyttad efter enskiftet runt 1810. Innan enskiftet, så låg Dalby 15 ungefär där Domaregatan 1 och 3 nu ligger.

 

Ägarlängd 1799 - 1881.

 

Ägarlängden för Dalby 15 från 1799 till 1863.

1799-1813.
Kyrkovärd/Åbo Jeppa Jönsson, född 1749-01-02 i Bonderup.
Hustru Catrina Pravitz, född 1752-08-25 i Dalby.
  Son Jöns, född 1782-02-17 i Dalby.
  Son Christopher, född 1784-04-07 i Dalby.

  Dotter Edela, född 1789-02-17 i Dalby.
  Dotter Hanna, född 1791-09-28 i Dalby.
  Dotter Metta, född 1795-07-04 i Dalby.
  Dotter Boel, född 1799-01-06 i Dalby.
1813-1848.
Åbo Christopher Jeppsson, född 1784-04-07.
(Son till Jeppa Jönsson ovan).
Hustru Anna Svensdotter, född 1790-01-24 i Dalby. Död 1829-06-14.
  Son Jöns, född 1814-03-29 i Dalby.
  Dotter Else, född 1817-04-07 i Dalby.
  Dotter Hanna, född 1821-12-15 i Dalby.
  Son Nils, född 1828-12-17 i Dalby.
1848-1863.
Åbo Ola Pålsson, född 1826-03-15 i Veberöd. Död 1860-11-24.
(Dödsorsak: olycka).
1. Hustru Elsa Christoffersdotter, född 1817-04-07. Trol död 1849
. (Dotter till Christopher Jeppsson ovan).
 
Dotter Marna, född 1849-06-25 i Dalby. Död 1852-01-19.
2. Hustru Karna Nilsdotter, född 1831-07-08 i Veberöd.
  Son Nils, född 1850-11-26 i Dalby.
  Son Jöns, född 1853-06-05 i Dalby.
  Son Per, född 1855-05-25 i Dalby.
  Son Påhl, född 1857-08-17 i Dalby.
  Son Lars, född 1859 i Dalby.

1860-11-28. (Tidningsurklipp). Ägaren av Kärrabäcks gård, Ola Pålsson, omkommer tragiskt i en olycka.

1860-12-01. (Tidningsurklipp). Reporten på Malmö Tidning antyder att Ola Pålsson kanske själv var "skyldig" till olyckan: "I lifstiden warit begifwen på starka drycker".
1864-1877.
Åbo Ola Persson, född 1835-05-08. Död 1881-11-18.
Hustru Karna Nilsdotter, född 1831-07-08 i Veberöd.
(Tidigare hustru till Ola Pålsson ovan).
  Son Ola, född 1865-09-25 i Dalby.
  Son Johan, född 1869-10-02 i Dalby.
  Son Petter, född 1871-10-22 i Dalby.

1869-12-21. (Tidningsurklipp). Ytterligare en olycka drabbar Kärrabäcks gård. Denna gång, råkar en dräng fastna i maskineriet till kvarnen, som finns vid gården och skadas så allvarligt, att han senare avlider. OBS, husbonden och drängen har samma namn: Ola Persson.

1872-04-19. (Tidningsurklipp). En ko till salu hos mjölnaren på Kärrabäcks gård!

1877-05-01. (Tidningsurklipp). Ola Persson söker en ordentlig möllesven.

1881-11-18. (Tidningsurklipp). Åbo Ola Persson på Kärrabäcks gård avlider 46 år gammal.

 

1860-11-28. Folkets Tidning.

Ägaren av Kärrabäcks gård, Ola Pålsson, omkommer tragiskt i en olycka.

Olyckshändelse. Sistl. lördag den 24 om aftonen inträffade den sorgliga tilldragelsen, att hemmansegaren Ola Pålsson i Dalby under hemfärden omkom, derigenom att hästarne skenade. Han hade, troligen under bemödande att stanna dem, råkat fastna i det ena hjulet och blef der bokstafligen krossad. Hwad som gör olyckan ännu swårare, är att han efterlemnar 5 mindre barn och snart det 6:te. Man kan lätt föreställa sig den arma hustruns förskräckelse, när man hemkom med det stympade liket af hennes man.


 

1860-12-01. Malmö Tidning.

Reporten på Malmö Tidning antyder att Ola Pålsson kanske själv var "skyldig" till olyckan: "I lifstiden warit begifwen på starka drycker".

Åboen Ola Pålsson från N:r 15 Dahlby har natten emellan sistl. Lördag och Söndag wådligen omkommit på resa från åboen Knut Pålsson i Pingmöllan wid Dahlby till sitt hem. Anledningen är att förmoda det den aflidne, som i lifstiden warit begifwen på starka drycker, wid tillfället warit öfwerlastad, att hästarne efter hwilka han åkt kommit att skena och att han af dem ihjälslagits.


 

1869-12-21. Folkets Tidning.

Ytterligare en olycka drabbar Kärrabäcks gård. Denna gång, råkar en dräng fastna i maskineriet till kvarnen, som finns vid gården och skadas så allvarligt, att han senare avlider. OBS, husbonden och drängen har samma namn: Ola Persson.

Ihjälkrossad. Mjölnardrängen Ola Persson, i tjenst hos åboen Ola Persson i Dahlby, har den 16 dennes kommit i qwarnwerket af den igång warande wäderqwarnen, som han skötte, hwarwid han så illa skadades, att han straxt derefter afled.


 

1872-04-19. Folkets Tidning.

En ko till salu hos mjölnaren på Kärrabäcks gård!

En ko, färdig att kalfwa, är till salu hos Mjölnaren Ola Persson å N:o 15 Dahlby.


 

1877-05-01. Folkets Tidning.

Ola Persson söker en ordentlig möllesven. Tre annonser inom ett år. Möllesvennerna slutar kanske snabbt, eller så behövs det mer och mer arbetskraft till möllan.

För en ordentlig mölleswen är plats ledig nu genast hos åboen Ola Persson å n:o 15 Dahlby.
1877-11-02. Folkets Tidning.

En duglig mölleswen kan erhålla plats nu genast hos landtbrukare Ola Pehrsson i Dalby.
1878-04-16. Folkets Tidning.

I kondition åstundas.
En ordentlig och duglig mölleswen kan erhålla plats hos undertecknad swn 24 dennes.
Dalby N:o 15 den 10 April 1878.
Ola Persson.


 

1881-11-18. Folkets Tidning.

Åbo Ola Persson på Kärrabäcks gård avlider 46 år gammal.