(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 701, Kärrabäcks gård

 

Ägaren av Kärrabäcks gård, Ola Pålsson, omkommer tragiskt i en olycka.
1860-11-28. Folkets Tidning.

Olyckshändelse. Sistl. lördag den 24 om aftonen inträffade den sorgliga tilldragelsen, att hemmansegaren Ola Pålsson i Dalby under hemfärden omkom, derigenom att hästarne skenade. Han hade, troligen under bemödande att stanna dem, råkat fastna i det ena hjulet och blef der bokstafligen krossad. Hwad som gör olyckan ännu swårare, är att han efterlemnar 5 mindre barn och snart det 6:te. Man kan lätt föreställa sig den arma hustruns förskräckelse, när man hemkom med det stympade liket af hennes man.


 

Reporten på Malmö Tidning antyder att Ola Pålsson kanske själv var "skyldig" till olyckan: "I lifstiden warit begifwen på starka drycker".
1860-12-01. Malmö Tidning.

Åboen Ola Pålsson från N:r 15 Dahlby har natten emellan sistl. Lördag och Söndag wådligen omkommit på resa från åboen Knut Pålsson i Pingmöllan wid Dahlby till sitt hem Anledningen är att förmoda det den aflidne, som i lifstiden warit begifwen på starka drycker, wid tillfället warit öfwerlastad, att hästarne efter hwilka han åkt kommit att skena och att han af dem ihjälslagits.