(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby Väderkvarn

Dalby Väderkvarn finns med i längderna sedan "minst" 1764.

 

Kvarnen är till salu 1838.
1838-11-07, Lunds Weckoblad.
Till salu:
Dalby skattlagda wäderqwarn, med ett par 12-spannstenar, boningshus och 12 Tunneland jord är till salu på högst förmånliga willkor, som uppgifwas af v. Häradshöfding Nilsson i Lund.