(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Gråbovägen 51, Dalby 36:4

Dalby 36 delades upp i mindre "lotter" ganska snart efter enskiftet 1810. Dalby 26 var/är en avlång fyrkant, med kortsidorna mot Veberödsvägen i norr och mot järnvägen till Sjöbo i söder. Östra sidan följer nuvarande Nils Johns väg och sedan rakt söderut.
Dalby 36:4 var en av dessa lotter/åkerområde. Det låg rätt så långt norrut inom Dalby 26 (se kartan nedan). 1863 gjorde lantmäteriet en uppmätning av hela Dalby 26, och då gjordes den tjusiga kartan. Jag vet ännu inte när Dalby 26:4 bebyggdes, men 1863 fanns en nästan fyrlängad gård. Gården revs helt och hållet efter 1975, och numera går Gråbovägen genom området.
Orsaken till att jag uppmärksammades på Dalby 26:4, var en tidningsnotis om en borttappad karta!!! (se nedan).

 

Lantmäteriet 1863.

(Gården inringad i svart och tilldelad åker i rött)

Flygbild 1960.


Flygbild nu, 2022.

 


Jöns Andersson på Dalby 26:4 var en hederlig människa. han hittade en karta på vägen mellan Lund och Dalby, och satte in en annons i tidningen. Skåne-kartan (som det var), var troligtvis en värdefull sak. Jöns Andersson var 34 år gammal och bodde på Dalby 26:4 med sin hustru Kjersti Ifversdotter. De kom från Nevitshög 1861.
1863-08-01. Malmö Allehanda.

Upphittadt.
Den 13 Juli upphittades på wägen emellan Lund och Dahlby en Karta öfwer Skåne, hwilken kan återfås hos Åboen Jöns Andersson, N:r 26, Dahlby.