(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 27/32. "Ungefär" Hällestadsvägen 2.

(Även kallad Christenssons gård)

Inledning.   Ägarlängd.   Tidningsartiklar mm

 

Inledning.

Det finns mycket att skriva om "Christenssons " gård, alltså Dalby 27/32. Nedan är en liten början.
Vi kallar gården för Dalby 27, eftersom Dalby 32 blev tillagt vid skiftet 1810.
Dalby 27 har troligtvis legat på samma plats alltid, alltså även när Skåne var danskt. Den har inte hetat 27(det hittade svenskarna på), men gården som sådan har legat där den ligger, eller rättare sagt låg, eftersom den sista biten av gården revs runt 1980.
Det finns mycket historia före 1810, men vi börjar där. På en karta från 1810, så kan man se hur Dalby 27 ligger i förhållande till gator i dag och andra gårdar då:


Dalby 27 var alltså en stor fyrlängad gård, mitt inne i byn.
Vid skiftet 1810, så var Dalby 27 en av få gårdar (7 stycken), som inte blev utflyttad till markerna runt om Dalby. Den fick ligga kvar på sin ursprungliga läge, och fick åkermark och betesmark nära gården. Se de två kartorna nedan, så ser man hur central Dalby 27s mark var. Längre fram under 1800-talet, så sålde Dalby 27 av en stor del av sina ägor, och tjänade mycket pengar (eftersom de låg centralt i Dalby).


 

Ägarlängd.

1799-1800.
Nils Asmundsson, född 1727. Död 1803-07-11. Anm: Gårdman (äldre man, som bor kvar på gården) i Dalby, Ärlig och kristelig.
Hustru Elna, född 1730.
Son Nils, född 1764.

1800-1824.
Åbo 1. Nils Nilsson, född 1763-10-09 i Dalby.  Död 1809-03-13.
Hustru 1. Kierstina Lassesdotter, född 1781-08-03 i Dalby. Död 1818-03-01.
  Son Jöns, född 1801-02-02 i Dalby. Död 1807-06-29. Dog av slag.
  Dotter Hjertrud, född 1804-10-30 i Dalby.
  Dotter Kjerstena, född 1806-12-24 i Dalby.
  Dotter Elna, född 1809-09-10 i Dalby.
Åbo 2. Ola Nilsson, född 1786-02-28 i Hellestad.
  Dotter Else, född 1811-11-03 i Dalby. Död 1814-03-17.
  Dotter Else, född 1814-03-30 i Dalby.
  Son Nils, född 1816-05-12 i Dalby. Död 1818-05-11.
Hustru 2. Elna Johansdotter, född 1796-05-26 i Dalby.
  Son Nils, född 1819-01-24 i Dalby.
  Son Johan, född 1821-01-15 i Dalby. Död 1822-03-14.
  Dotter Kjersti, född 1823-02-21 i Dalby.

Nils Nilsson gifter sig med Kierstina Lassesdotter. Nils dör 1809. Kierstina gifter om sig med Ola Nilsson. Kierstina dör 1818. Ola gifter om sig med Elna Johansdotter.
Ola och Elna flyttar 1824 till Dalby 12, dvs Dalbyholm.

1824-1860.
Åbo Pehr Christensson, född 1805-09-16 i Hasslemölla. Död 1869-03-19.
Hustru Hjertrud Nilsdotter, född 1804-10-30 I Dalby.
(Dotter till Nils Nilsson och Kierstina Lassesdotter ovan).
 
Dotter Kjersti, född 1827-07-18 i Dalby.
  Son Kristen, född 1829-05-12 i Dalby.
  Dotter Bengta, född 1831-05-01 i Dalby.
  Son Nils, född 1838-09-18 i Dalby.

1860-1879.
Åbo Christen Persson, född 1829-05-12 i Dalby. Död 1873-08-26.
(Son till Pehr Christensson ovan).
Hustru Sissela Nilsdotter, född 1837-05-30. Död 1879-01-22. (Död i slaganfall).
  Son Jöns, född 1862-09-19 i Dalby.

 
Son Nils, född 1865-07-17 i Dalby.
  Son Per, född 1868-05-28 i Dalby.

Om Christen Persson enligt Astrid Nymans memoarer: "Christen Persson var en suput och dessutom otrogen.
Efter ett supkalas, någonstans i grannskapet, på färd hem med hästskjuts, välte vagnen i ett dike. Christen Persson kastades ur och skadades till döds."

Om Sissela Nilsdotter enligt Astrid Nymans memoarer: "En snäll och blid människa, som var olycklig i sitt äktenskap."

1869-03-19. Förre åbon och ägaren till Dalby 27, Pehr Christensson, avlider i en ålder av 63 år.
1873-08-26. Åbon och ägaren till Dalby 27, Christen Pehrsson, avlider i en ålder av 44 år.
1879-02-07. Dalby 27 arrenderas ut på fem år, efter det att även Cecilia (Sissela) Nilsdotter har avlidit.
1879-03-04. Allt lösöre på Dalby 27 auktioneras ut!

1879 - 1890.
Ägare Jöns Christensson, född 1862-09-19 i Dalby.
(Son till Christen Persson ovan).

När modern Sissela Nilsdotter dog 1879, så fick de tre sönerna, Jöns, Nils och Per, 1/3 var av Dalby 27. Det var ingen fysisk uppdelning, utan ekonomisk. Enligt tradition, så är det ju äldsta sonen, som tar över gården. I detta fallet: Jöns. Jöns var inte myndig år 1879, så därför arrenderades gården ut till Christoffer Nilsson (Se nedan). Christoffer brukade redan Möllegården (med Dalby mölla), så han bodde "tvärs över vägen". Han var även bror till Sissela Nilsdotter. Arrendet var på 5 år, så 1884 skulle Jöns få sin gård tillbaka. Gården arrenderades emellertid ut en gång till (eftersom Jöns var i Amerika), nu till Pål Knutsson, på tre år. (Se nedan).

Enligt kyrkoböckerna, så var inte Jöns hemma så mycket, för att ta tag i jobbet på gården. Han åkte bl.a. till Amerika i 2 år, 1882-1884.
Astrid Nyman skriver i sin dagbok om Jöns Christensson: "Släktingarna hade inga större förhoppningar om att Jöns skulle kunna klara av den stora gårdens skötsel. Han visade nämligen ganska tidigt samma karaktärsdrag som sin fader. Deras farhågor besannades också. Efter endast några år var vanskötseln ett faktum, och han fick överlämna gården till yngste brodern Per, som visade sig vara en driftig jordbrukare och en smart affärsman."

1887-08-30. Jöns Christensson deltar i kappkörning på Bökebergs Tivoli.
1888-08-27. Jöns Christensson deltar i travtävlingar i "Fogelsång". Han skulle kanske varit mer hemma på gården.
1889-08-30. Jöns Christensson tvingas sälja 6 hästar och 8 kor på executiv auktion för att få loss mer pengar.
1890-02-12. Jöns Christensson överlåter gården på sin bror Per, och säljer ut allt sitt lösöre.

1879-1884 (Arrende).

Gården arrenderas under 5 år av Christoffer Nilsson, som även äger Möllegården, tvärs över Hällestadsvägen. Christoffer var bror till Sissela Nilsdotter, Christen Perssons hustru!


1884-01-22. Gården ska arrenderas ut igen.

1884 - 1887 (Arrende).
Arrendator Pål Knutsson, född 1854-05-18 i Dalby.
Hustru Hanna Nilsdotter, född 1856-07-21 i Dalby.
  Son Nils, född 1881-03-14 i Dalby.
  Dotter Sofia, född 1883-01-15 i Dalby.
  Son Knut, född 1885-01-19 i Dalby.
  Dotter Hilda, född 1886-03-11 i Dalby.

Pål Knutsson kom från Dalby 25, en gård söder om Kronedahls gård (via 2 år på Dalby 1) år 1884. 1887 flyttar familjen vidare till Dalby 24, stannar där 1 år, sedan vidare till Dalby 34 på 1 år och 1889 arrenderar de ett hus, som tillhör Dalby Kungsgård.

1887-03-04. Arrendatorn Pål Knutsson flyttar från gården och säljer allt lösöre på auktion.

1890 - 1934.
Åbo Per Christensson, född 1868-05-28 i Dalby. Död 1934-08-29. Foto. Grav.
Hustru Hanna Jönsdotter, född 1869-07-05 i Virke. Foto. Foto.  Foto. Grav.
  Dotter Betty* Cecilia, född 1892-07-07 i Dalby. Foto. Foto.
  Son Jöns Christer Gotthard*, född 1894-11-18 i Dalby.
  Son Per Emil, född 1898-08-19 i Dalby.
Foto. Foto. Foto. Grav.
  Dotter Hanna Ester Gunhild*, född 1904-06-09 i Dalby.
Foto. Foto. Foto.


Per Christensson övertar gården från sin bror Jöns år 1890.

1890-03-26. Ärlighet varar längst, även om det "bara" är en säck med garn.
1890-07-09. Pehr Christensson säljer en god andhund, p.g.a. ägarens frånvaro.
1890-12-30. Per Kristensson och Hanna Jönsson förlovar sig.


1934 - 1944.
Jöns Christer Gotthard Christensson, född 1894-11-18 i Dalby. Foto. Grav.
Hustru Evy Carola Broman, född 1906-03-14 i Malmö. Grav.
  Dotter i hustruns 1:a äktenskap Siv Ulla Maria, född 1929-04-23 i Lund.br />   Son i hustruns 1:a äktenskap Carl Emil, född 1933-11-05 i Lund.
  Son Per-Gunnar, född 1941-01-15 i Lund.

 

Tidningsartiklar mm.

1869-03-19. Folkets Tidning.

Förre åbon och ägaren till Dalby 27 avlider i en ålder av 63 år.

Dödsfall.
Att den högste efter sitt allwisa råd behagat hädankalla Undantagsmannen
Pehr Christensson
i Dahlby Lördagen den 13 Mars kl. 10 f. m., i en ålder af 63 år 5 mån, 24 dag., sörjs och saknad af 4 Barn och 12 Barnbarn; warder härmed slägt och wänner tillkännagifwet.
 

1873-08-26. Folkets Tidning.

Åbon och ägaren till Dalby 27, Christen Pehrsson avlider i en ålder av 44 år.

Dödsfall.
Att Gud den högste behagat hädankalla min ömt älskade man, åboen
Christen Pehrsson,
i Dahlby den 24 Aug. kl. half 7 f. m., efter en lefnad af 44 år 3 mån. 12 dag., sörjd och saknad af mig och 3 barn, warder endast på detta sätt slägtingar och wänner tillkännagifwet.
Cecilia Nilsdotter.
Sv. Ps. 344.
 

1879-02-07. Folkets Tidning.

Dalby 27 arrenderas ut på fem år, efter det att även Cecilia Nilsdotter har avlidit.

Arrende-auktion
Wid offentlig auktion, som hålles på stället Måndagen den 17 dennes kl. 12 på dagen, låta wederbörande förmyndare bortarrendera framlidne åboen Christen Perssons och hans äfwen aflidna hustru Cecilia Nilsdotters efterlemnade omyndige barns egande kronoskatte arbetshemman 11/16 mantal N:ris 27 och 32 Dalby på fem års tid med tillträdesrätt den 14 nästa Mars. Till dessa i sambruk warande och med goda åbyggnader försedda hemman höra 60 tunneland inegor af bördigaste beskaffenhet och cirka 45 tunneland fälad, deraf en del är odlad och en del utgöres af god betesmark.
Arrendewillkoren tillkännagifwas wid auktionen, men bör en blifwande arrendator wara beredd att ställa antaglig borgen för samma wilkors uppfyllande.
Torna Dalby den 4 Februari 1879.
A. G. Winberg. 

1879-03-04. Folkets Tidning.

Allt lösöre på Dalby 27 auktioneras ut!

Auktion.
Onsdagen den 12 i denna månad kommer genom ytterligare offentlig auktion, som hålles uti sterbhuset efter Christen Perssons enka Cecilia Nilsdotter å N:o 27 och 32 Dalby, att försäljas återstående lösboet, bestående af silfwer, missing, tenn, 2 innemurade kopparpannor, jernsättungnar, kökskärl af koppar och jern, möbler af flera slag, säng- och linkläder, fruntimmersgångkläder, en del bruten lin, ull och gåsfjäder, ull- och lingarn, laggkärl och andra träwaror, 1 wäf med tillbehör, porslin, glas och lerkärl, knifwar och skedar, en del fläsk och flott, samt diverse in- och utwändes waror, äfwensom 3 fjäderwagnar jemte en del råg och blandad säd samt potatis.
Auktionen börjas kl. 9 f. m. och få säkre och kände köpare anstånd med betalning för inropen till den 15 nästkommande September, då liqvid erlägges wid wanlig påföljd; osäkre och okände köpaare få ingen kredit.
Dalby den 1 Mars 1879.
A. G. Winberg.
 

1884-01-22. Folkets Tidning.

Gården ska arrenderas ut igen.
 

1887-03-04. Tidningen Lund. (Högst upp på sidan).

Arrendatorn Pål Knutsson flyttar från gården och säljer allt lösöre på auktion. 

1887-08-30. Skånska Aftonbladet. (Till Jöns Christensson i ägarlängden).

Jöns Christensson deltar i kappkörning på Bökebergs Tivoli. 

1888-08-27. Tidningen Lund. (Till Jöns Christensson i ägarlängden).

Jöns Christensson deltar i travtävlingar i "Fogelsång". Han skulle kanske varit mer hemma på gården. 

1889-08-30. Tidningen Lund. (Till Jöns Christensson i ägarlängden).

Jöns Christensson tvingas sälja 6 hästar och 8 kor på executiv auktion för att få loss mer pengar.
1889-09-04. Tidningen Lund. 

1890-02-12. Tidningen Lund. (Till Jöns Christensson i ägarlängden).

Jöns Christensson överlåter gården på sin bror Per, och säljer ut allt sitt lösöre. 

1890-03-26. Tidningen Lund. (Till Pehr Christensson i ägarlängden).

Ärlighet varar längst, även om det "bara" är en säck med garn. 

1890-07-09. Tidningen Lund. (Till Pehr Christensson i ägarlängden).

Pehr Christensson säljer en god andhund, p.g.a. ägarens frånvaro. 

1890-12-30. Eslöfs Tidning. (Till Pehr Christensson i ägarlängden).

Per Kristensson och Hanna Jönsson förlovar sig. 

Branden 1907 (mer kommer).
1907-04-05. Trelleborgstidningen.
 

1916-09. Foto.

Familjen Christensson i september 1916.
Från vänster sonen Gotthard, hustrun Hanna, döttrarna Gunhild och Betty, Per själv och längts till höger sonen Emil.


 

1918-05. Foto.

Per Christenssons hustru Hanna med dottern Gunhild.


 

1918-05. Foto.

Per Christenssons son Emil.


 

1919-05. Foto.

4 generationer Christensson.
F. v. Hanna Hansdotter (mor till Hanna Jönsdotter), Betty Christensson med dottern Hanna Gulli Birgit, Hanna Jönsdotter.


 

1922-06. Foto.

Syskonen Emil och Gunhild Kristensson.


 

1934.

Per Christensson och hans familjs gravplats på Dalby nya kyrkogård.

 

 

Resterna av Per Christenssons gård strax innan rivningen runt 1980.


 

Källor:
Arkiv Digital.
Svenska tidningsartiklar.

Alvin-portalen.
LLantmäteriets historiska kartor.
Kartbild.com.
Foto: P-O Bengtsson.