(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Hällestadsvägen 3, Missionshuset

Jag kommer nedan att lägga in de artiklar och bilder, som jag har av Missionshuset för närvarande (juni 2022).
Missionshuset har en lång historia. Det byggdes i början på 1800-talet och det har funnits skola,
fattighus, missionshus för Evangeliska fosterlansstiftelsen och det är nu privathus. Mer forskning kommer!


Foto från Lunds kommuns hemsida.

 

1845-10-13
Post o Inrikes Tidningar

 


 

1861-05-18

Ledig tjenst: Lärareplatsen wid fasta folkskolan i Dalby är ledig och sökes hos skolstyrelsen
derstädes inom den i skolordningen föreskrifna tiden, under adress: Lund, Hellestad och Dalby.
Folkets Tidning.

 


 

1979

Foton av B-G Petersson

 


 

2015
Foto av Bertil Sandberg