(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Länsmansvägen 1, Dalby 37, Länsmansgården.

Ägarlängd.   Tidningsartiklar mm.Eget vykort.

 

Ägarlängd.

1771-1798. (Före år 1800 uppgifter enl mantalslängder)
Hans Persson, född 1734.
Hustru Ingar Jönsdotter, född 1750 i Dalby.
  Dotter Karna, född 1770-11-02 i Dalby.
  Son Anders, född 1773-08-29 i Dalby. Död 1774-12-18.
(Dog i okänd barnsjukdom).
  Son Anders, född 1775-06-14 i Dalby.
  Dotter Elna, född 1777-08-24 i Dalby.
  Son Per, född 1778-08-04 i Dalby.
  Dotter Kerstina, född 1780-11-30 i Dalby.
  Dotter Bengta, född 1783-01-12 i Dalby. Död 1783-02-09.
(Dog i okänd barnsjukdom).
  Dotter Bengta, född 1784-04-12 i Dalby. Död 1784-05-23.
(Dog i okänd barnsjukdom).
  Dotter Metta, född 1785-05-10 i Dalby. Död 1788-06-01.
(Dog i koppor).
  Dotter Bengta, född 1787-07-25 i Dalby.
  Dotter Elina, född 1791-11-10 i Dalby. Död 1791-11-24.
(Dog i okänd barnsjukdom).
  Son Jöns, född 1793-04-20 i Dalby. Död 1793-04-28.
(Dog i okänd barnsjukdom).

1799-1825. (Före år 1800 uppgifter enl mantalslängder)
Gifte 1. Nils Andersson, född 1766 i Brågerup. Död 1809.
Hustru Elna Hansdotter, född 1777-08-24 i Dalby.
(Dotter till Hans Persson och Ingar ovan).
  Dotter Metta, född 1797-12-31 i Dalby.
  Son Anders, född 1802-07-25 i Dalby.
  Dotter Kjerstina, född 1804-02-24 i Dalby.
  Dotter Elna, född 1806-11-11 i Dalby.
Gifte 2. Åbo Jöns Larsson, född 1779-02-02 i Hyby.
  Dotter Hanna, född 1810-06-28 i Dalby.
  Dotter Bengta, född 1814-02-10 i Dalby.
  Son Jöns, född 1817-10-15 i Dalby.
  Dotter Ingar, född 1820-08-30 i Dalby.

Jöns Larsson och Elna Hansdotter flyttar till Önneslöv nr 12 år 1825.

1825 - 1826.
Anders Liljedahl, född 1762-09-27 i Öved.
Hustru Maja Ahlgren, född 1762-08 i Kärrstorp.
  Son Carl Fredric, född 1801-04-20 i Vollsjö.

Anders Liljedahl och hans fru Maja Ahlgren kommer från Dalby 30, som alltså är gästgivaregården, Anders var gästgivare 1810 - 1822, men har troligtvis bott kvar på gästgivargården till 1825. 1826 flyttar han och hans fru till Dalby Väderkvarn, som tidigare har ägts av gästgivaregården. Kvarnen ligger långt ut på Veberödsvägen.


1826 - 1830.
Snickaremästare Anders Gullander, född 1797-09-22 i Lund.
Hustru Anna Sjöberg, född 1788-04-24 i Malmö.
  Son Carl Johan, född 1823-05-19 i Veberöd.
  Dotter Josephina Fredrica, född 1826-08-15 i Dalby.
  Son Anders Lorentz Haquin, född 1829-09-13 i Dalby.

1831-1837.
Kronolänsman Carl Stenroth, 1801-03-19 i Glumslöv.
Hustru 1: Jeanette Sophie Wickenberg, 1810-08-09 i Malmö. Död 1835.
  Son Axel Wilhelm, 1831-04-28 i Hellestad.
Hustru 2: Hedda Flodin, 1794-05-21 i Alstad.

1836-01-13. 1836 är Stenroth tvungen att sälja gården, Dalby 37, eftersom han inte kan betala sina kreditorer.
1837-01-11. Dalby 37 "Länsmansgården" går på auktion i januari 1837.

1838-1886.
Kronolänsman Carl Magnus Holmgrén, 1808-02-26 i Lund. Död 1886-07-24. Grav.
(Dog av ålderdomssvaghet).
Hustru Charlotta Malmros, 1813-05-09. Död 1881-11-04. Grav.
  Dotter Wendela Fredrica, 1838-05-30 i Dalby. Död 1849-02-20. Grav.
  Son Carl Tage Haquin, 1839-12-05 i Dalby. Död 1901-05-06.  Grav.
  Son Ernst August, 1842-05-01 i Dalby. Död 1857-10-17.
  Son Fredrik Alexander, 1844-03-21 i Dalby.
  Dotter Augusta Charlotta, 1846-08-28 i Dalby.
  Dotter Emma Julia, 1848-12-18 i Dalby.
  Dotter Vendela Fredrica, 1851-01-02 i Dalby.
  Son Axel Reinhold, 1853-01-28 i Dalby. Död 1853-02-24.
  Son Rudolf Reinhold, 1854-09-01 i Dalby.
  Dotter Hilda Rosalie, 1856-06-05 i Dalby. Död 1857-09-20.

Första gången, som Holmgren finns i husförhörslängderna är c:a 1833. Han arbetar då som skrivare hos Stenroth.

1842-02-25. Carl Holmgren köper Dalby 37 1840 av f.d. kronolänsman Steneroths dödsbo. Han övertar också själv arbetsuppgiften och titeln kronolänsman. Av någon anledning behöver han 2 år senare, återigen annonsera om köpet.
1843-12-28. Carl Holmgren har hittat: 1 Förkläde, 1 Schawl, 1 Snörlif, 1 Nattkappa (vad har hänt?)
1849-02-24. Länsman Holmgrens dotter Wendela Fredrica avlider 10 år gammal.
1853-03-03. Länsman Holmgrens son Axel Reinhold avlider 1 månad gammal.
1857-09-24. Ytterligare ett av Länsman Holmgrens barn avlider, dottern Hilda Rosalie, drygt ett år gammal. Det tredje barnet på 8 år.
1873-05-06. Kronolänsman Carl Holmgrén (obs betoningen!) blir ordentligt firad på Dalby Gästgivaregård efter att ha varit i tjänst i 37 år.
1880-10-08. Kronolänsman Carl Holmgrén har nu varit sin tjänst trogen i 45 år och får stor uppskattning av sin omgivning i Dalby. Dock klagar journalisten på bristande uppskattning från högsta ort, dvs landshövdingen.
1881-11-08. Kronolänsman Carl Holmgréns hustru Charlotte Malmros avlider 68 år gammal.
1883-04-27. Länsman Holmgren går i pension och får 1200 kronor årligen.
1883-05-17. Länsman Holmgren får medaljen "För nit och redlighet i rikets tjenst", femte storleken.
1886-07. Länsman Carl Holmgrén avlider 78 år gammal.

Länsman Carl Holmgrén (obs! betoningen) var en betydande man i Dalby under många år. Han verkar ha varit till 100 % ärlig och mycket respekterad och uppskattad.

1886 - 1915.
Fröken Augusta Charlotta Holmgren, född 1846-08-28 i Dalby. Död 1914-10-24. Grav. (Dog av vattusot). (Dotter till Carl Holmgren ovan).
Fröken Emma Julia Holmgren, född 1848-12-18 i Dalby. Död 1918-10-20. Grav.
(Dotter till Carl Holmgren ovan).
Fröken Vendela Fredrika Holmgren, född 1851-01-03 i Dalby. Död 1911-01-09. Grav.
 (Dog av hjärnblödning). (Dotter till Carl Holmgren ovan).

1886-09-21. De efterlevande 5 barnen till C. Holmgren säljer av två delar av gården. De säljer dels Dalby 37:3, som ligger/låg norr om gården och norr om Sandbyvägen. Dessutom säljer de ett område på Dalby 3.
1887-03-21. Arvingarna efter länsman Holmgren säljer ut en del lösöre, både kreatur, spannmål och redskap.
1887-08-02. Länsmansdottern Emma Holmgrén (obs betoningen) har tappat ett armband.
1892-09-07. Veterinärerna A. Björkman och N. J. Larsson har mottagning på Länsmansgården.

När länsman Holmgrén dog 1886, så övertogs gården av hans tre hemmavarande döttrar. De kallas i fortsättningen för "länsmansdöttrarna" och var under många år en speciell begivenhet i Dalby. Ingen av dem gifte sig och de höll hårt på gamla traditioner.
Det finns en underbar beskrivning av dem i Nicolai Gilles skriftserie, bok nummer 8. Rekommenderas!

1915 - 1932.
Änkling Anders Jönsson, född 1854-08-30 i Revinge. Död 1932-08-31. (Dog av magkräfta).

1932 - 1937.
Nils Andersson, född 1880-02-03 i Dalby. Död 1937-02-25.  (Dög i lungsjukdom). (Son till Anders Jönsson ovan).
Hustru Tilda Jönsson, född 1887-05-19 i Hardeberga. Död 1834-02-24.
(Dog i lungsjukdom).
  Dotter Agda Gunhild, född 1909-06-01 i Dalby.
  Dotter Iris Viola, född 1913-03-30 i Dalby.


Vid bouppteckningen 1937 efter Nils Andersson, så övergår gården till hans döttrar Agda Gunhild och Iris Viola.

 

Tidningsartiklar:

1836-01-13. Lunds Weckoblad.

1836 är Stenroth tvungen att sälja gården, Dalby 37, eftersom han inte kan betala sina kreditorer.

Krono-Länsmannen Carl Stenroth i Dahlby har denna dag, till mig ingifwit twåfald skrift, med förteckning å tillgångar och skulder, och deri anhållit att till Borgenärers förnöjande få afstå sin genendom. I anledning häraf, är urtima ting
(urtima ting är ett extra ting, som hålls i häradsrätten, när det är ett "speciellt" fall, som ska granskas) af mig utsatt, att förrättas med Torna Härad i Dahlby, den 25:te i denna månad kl. 10 f. m. till upptagande af berörde mål, hwarom kungöres, på det i orten wistande Borgenärer må sig infinna, att uppgifwa och så widt ske kan, med handlingar styrka sine fordringar samt i ämnet höras och sig utlära. Lund den 11 Januari 1836.
På Embetets wägnar.
G. Kjellander.
 

1837-01-11. Lunds Weckoblad.

Dalby 37 "Länsmansgården" går på auktion i januari 1837.
Auktioner:
Genom offentlig Auction, som förrättas å Dahlby Gästgifwaregård, Tisdagen den 24 dennes kl. 2 e. m. försäljes Stenrothska massans Kron-Skattehemmanet N:r 37 1/32 m:tl. Dahlby. Om betalningswillkoren lemnas underrättelse underrättelse wid auctionen och dess förinnan af undertecknad. Lund d. 2 Januari 1837.
P. O. Nilsson.
 

1842-02-25. Post- Och Inrikes Tidningar

Carl Holmgren köper Dalby 37 1840 av f.d. kronolänsman Steneroths dödsbo. Han övertar också själv arbetsuppgiften och titeln kronolänsman. Av någon anledning behöver han 2 år senare, återigen annonsera om köpet.
 

1843-12-28. Lunds Weckoblad

Carl Holmgren har hittat: 1 Förkläde, 1 Schawl, 1 Snörlif, 1 Nattkappa (vad har hänt?)
Upphittat:
Den 4 innewarande December månad upphittades på wägen emellan Dahlby och Weberöd, 1 Förkläde, 1 Schawl, 1 Snörlif, 1 Nattkappa, 1 par Handskar och 1 Wästtyg; hwilka persedlar rätter ägare kan på beskrifning samt emot erläggande af hittelön och intimationskostnad, återfå hos Kono-Länsman Carl Holmgren i Dahlby.
 

1849-02-24. Skånska Correspondenten.

Länsman Holmgrens dotter Wendela Fredrica avlider 10 år gammal. 

1853-03-03. Lunds Weckoblad.

Länsman Holmgrens son Axel Reinhold avlider 1 månad gammal.
Att Gud behagat hädankalla wår lille Son Axel Reinhold, efter en lefnad af 27 dagar, få wi endast på detta sätt underrätta släktingar och bekanta. Dahlby den 23 Februari 1853.
Charlotte Holmgrén, född Malmros.
Carl Holmgrén.

 

1857-09-24. Lunds Weckoblad.

Ytterligare ett av Länsman Holmgrens barn avlider, dottern Hilda Rosalie, drygt ett år gammal. Det tredje barnet på 8 år.


Att wår kära Dotter Hilda Rosalie, stilla afled i Dahlby den 20 September 1857, uti en ålder af 1 år, 3 månader och 15 dagar, få wi endast på detta sätt slägtingar och wänner tillkännagifwa..
Charlotta Holmgrén, född Malmros.
Carl Holmgrén.

 

1873-05-06. Folkets Tidning.

Kronolänsman Carl Holmgrén (obs betoningen!) blir ordentligt firad på Dalby Gästgivaregård efter att ha varit i tjänst i 37 år.
Kronolänsman Carl Holmgrén i Dalby war den 1 maj af Östra Torna häradsboar inbjuden till en kollation (festligt samkväm) på Dalby gästgifwaregård, derwid till honom öfwerlemnades en af guldsmed Hasselgren i Lund förfärdigad dyrbar och wacker kaffeserwis af silfwer jemte i densamma inneslutne 722 rdr (riksdaler) i silwerspecier (silvermynt), allt såsom en gärd (gåva) af tacksamhet för den redbara och aktningswärda werksamhet som tjensteman hr Holmgren i 37 år utöfwat inom nämda härads östra distrikt. Alltsammans öfwerlemnades till hr Holmgrens fru för att af henne förwaras till dess lagen tillåter hr Holmgren att sjelf emottaga gåfwan. Skålen för hr Holmgren och dennes fru föreslogs af patron Burrau (Tosterup?), som i hjertliga ord tolkade hr Holmgrens förtjenster som tjensteman och medborgare. Omkring 80 personer deltogo i kollationen. Bland skålar som ytterligare föreslogos nämna wi en för hr Holmgren af hr L. Olsson från L. Abusa, en af densamme för gästgifware Krakau, som på ett utmärkt sätt serverat kollationen, en skål af Nils Johansson i Silfåkra för patron Burreau och Swen Jönsson i Sjöstorp, hwilka särskildt haft bestyr med anordningarne för dagens fest.

 

1880-10-08. Folkets Tidning.

Kronolänsman Carl Holmgrén har nu varit sin tjänst trogen i 45 år och får stor uppskattning av sin omgivning i Dalby. Dock klagar jornalisten på bristande uppskattning från högsta ort, dvs landshövdingen.
En owanlig tjensteman.
Kronolänsmannen Carl Holmgrén i Dalby af Torna härad har nästkommande februari månad warit kronolänsman i 45 år och under denna tid aldrig haft tjenstledighet. Hr Holmgrén är nu 72 år, sköter fortfarande tjensten och dessutom en mängd enskilda förtroendeuppdrag; är mycket omtyckt af sina förmän och af befolkningen i sin ort samt af alla andra som känna honom. Han sköter sin tjenst och de enskilda uppdragen i hög grad omsorgsfullt och pålitligt och är i alla lifwets förhållanden en hedersman.
Huru förklara att denne man aldrig åtnjutit något offentligt wedermäle af wederbörande? Wisserligen är hr Holmgren icke den som så att säga tränger sig fram; men wederbörande sjelfwa borde icke glömma sig. Landshöfding Adlercreutz war dock alltför förnäm för att taga någon närmare kännedom om en länsman, och så blef Swerges kanske förnämste kronolänsman utan något annat offentligt erkännande än det befolkningen gerna gifwer honom.

 

1881-11-08. Folkets Tidning.

Kronolänsman Carl Holmgréns hustru Charlotte Malmros avlider 68 år gammal. 

1883-04-27. Folkets Tidning.

Länsman Holmgren går i pension och får 1200 kronor årligen.
Kronolänsman C. M. Holmgren i Dalby är af k. m:t förklarad berättigad att i pension uppbära ett belopp, motswarande hela länsmanslönen jemte ålderstillägg eller 1,200 kr. årligen. 

1883-05-17. Nya Skåne.

Länsman Holmgren får medaljen "För nit och redlighet i rikets tjenst", femte storleken. 

1886-07.

Länsman Carl Holmgrén avlider 78 år gammal.

Sydsvenska Dagbladet.Tidningen Lund.
Folkets Tidning.

Sydsvenska Dagbladet. 

1886-09-21. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

De efterlevande 5 barnen till C. Holmgren säljer av två delar av gården. De säljer dels Dalby 37:3, som ligger/låg norr om gården och norr om Sandbyvägen. Dessutom säljer de ett område på Dalby 3. 

1887-03-21. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Arvingarna efter länsman Holmgrén säljer ut en del lösöre, både kreatur, spannmål och redskap. 

1887-08-02. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

Länsmansdottern Emma Holmgrén (obs betoningen) har tappat ett armband. 

1892-09-07. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Veterinärerna A. Björkman och N. J. Larsson har mottagning på Länsmansgården.
1893-02-15. Tidningen Lund.


 

2024-04-12. Gravplats. (Överst på sidan).

Familjen Carl Holmgrens gravplats på Dalby kyrkogård, strax öster om kyrkan.
 

Foto:

 

Eget vykort.

 

1979. Bengt-Göran Petersson. Kulturhist. inv.

 

1979. Bengt-Göran Petersson. Kulturhist. inv.

 

1979. Bengt-Göran Petersson. Kulturhist. inv.

 

2007. Bertil Sandberg.

 

 

2018. P-O Bengtsson.

 

 

2018. P-O Bengtsson.

 

 

Tavla. ?.

 

Källor:
Arkiv Digital.
Svenska tidningsartiklar.

Bengt-Göran Petersson. Kulturhist. inv. av Dalby Centrum.
Egna vykort och foto.
Bertil Sandberg.

Nicolai Gilles bok nr 8.