(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Lundavägen 6

Enligt informationen på Lunds hemsida, så ska huset på Lundavägen 6 ha byggts på 1870-talet. Då fanns det
även en smedja i fastigheten.
Huset/husen måste emellertid ha funnit tidigare. Huset/husen såldes redan 1859 (med smedja), och
då måste huset/husen redan ha funnit en tid. Dessutom, så finns husen med på en skifteskarta från 1854.

Jag ska försöka hitta den tidiga historien till huset på Lundavägen 6. Först kommer här en bild på hur fastigheten
såg ut 1979.

1979-12
 

 


 

Karta över Dalby från 1800.
Detta är en karta över en del av Dalby från år 1800. De olika skiftena (bl.a. storskifte och enskifte) genomfördes i Dalby under de två första årtiondena på 1800-talet. Av Dalbys 37 gårdar, så flyttades närmare 30 stycken ut från Dalby by, och lades på olika ställen på landsbygden runt om Dalby. Allt detta hände ju inte på en dag, eller ett år, utan processen tog lång tid. När bönderna hade byggt sina nya gårdar ute på slätten, så låg de gamla gårdarna kvar i byn. En del revs, en del bara förföll, men andra togs över av någon av de få gårdarna, som hade fått "lyckan" att bli kvar i byn.
En av dessa gårdar, som övergavs inne i Dalby, är gården nummer 10 på kartan ovan. Ägarna av nummer 10 byggde en ny gård en bit utanför byn, vid nuvarande Lundavägen. Den gården finns fortfarande kvar, och heter numera Dalby 451.
Den gamla Dalby 10-gården tillföll den bonde, som efter skiftena fick just marken där huset låg. I detta fallet var det Dalby 37, det som nu är Länsmansgården, som erhöll marken.
Jag tror (kan inte helt bevisa detta) att en del av husen på gamla Dalby 10 (troligtvis mest bostadslängan) fortsatte att användas som bostadshus till husmän, hantverkare och andra, som behövdes på Dalby 37. (Det var ju nära).
Redan 1816 dyker det upp en smed på denna tomt, och det är början på en rad med smeder, som varar ända till 1910.
Jag redovisar nedan de smeder jag hittat genom husförhörslängder, kommunionlängder och andra längder och papper, som finns att tillgå. Det är inte lätt att forska om Dalby under 1800-talet, eftersom nästan alla kyrkoböcker brann upp i en brand i Hällestads prästgård i slutet av 1800-talet.

 


Peter Landgren 1816 - 1829

Husförhörslängd 1814-1821
Här ovan är en husförhörslängd, med uppgifter om den första smed, som jag kan hitta på Dalby 37.
Det är smeden och borgaren i Lund, Peter Landgren, som 26-åring blir smed på gården 1816. Han kommer närmast från Vanstad. Hans hustru, Botilda Kjerkner, flyttar till Dalby 1819.

 

Husförhörslängd 1821-1828
Peter och Botilda får inga barn.
Peter har alltid en eller två gesäller/lärlingar i smedjan. Naturligtvis, så ingick husrum och måltider i deras anställning. En av lärlingarna heter Ola Pehrsson (han tar sig namnet Sandberg). Han återkommer nedan!

 


 

Ola Sandberg 1829 - 1837

Husförhörslängd 1828-1833
1829 flyttar Peter och Botilda till Dalby 12. Därifrån kommer samtidigt nästa smed på Dalby 37, Ola Sandberg. De kanske "byter" hus och smedja? Samma år (troligen) gifter sig Ola med Karna Jönsdotter. Tyvärr finns inga vigsellängder finns kvar. Dottern Cecilia föds 1830 och sonen Pehr 1832. Pehr dör bara 1/2 år gammal.

 

Husförhörslängd 1834-1837
1837 flyttar familjen Sandberg till Abusa nr 1 i Torna-Hällestads församling. Paret har fått ytterligare två döttrar, Ferdina och Johanna.

 


 

Andreas Appelquist 1838 - 1841

Kommunionlängd 1838
1838, så finns det en ny smed i huset. Han heter Andreas Appelquist och är faktiskt född i S:t Ibbs församling på ön Ven. Informationen ovan kommer från en kommunionlängd i Dalby. Det är en längd/lista på alla i församlingen, som ska ta nattvarden. Detta var inget frivilligt, utan ett "måste". Andreas hustru hette Karna Andersdotter och var född i Slimminge.

 

Kommunionlängd 1840
Andreas Appelquists namn är struket i kommunionlängden för 1840, men han flyttade inte från församlingen förrän 1841. Då flyttade han och familjen till Ystad.
Andreas och Karna fick en dotter i Dalby i juni 1841. Hon hette Charlotta.

 


 

Jöns Nilsson Hammarlund 1840 - 1842

Kommunionlängd 1840
Precis under Andreas Appelquists namn kan man skymta Jöns N Hammarlund. Detta är Andreas efterträdare som smed. Jöns var född i Södra Sandby. Han och hans hustru Kjerstina Pehrsdotter kom från Stanstorp nummer 7 i Nevishögs församling 1840. De hade två söner, Nils och Johan. De stannade bara två år på Dalby 37 och flyttade till Hardeberga i november 1842.

 


 

Anders Georg Olsson 1844 - 1845

Kommunionlängd 1844
 
Kommunionlängd 1845
Nästa smed på Dalby 37 är Anders Georg Olsson. Det enda jag kan hitta om honom är att han är gift med Ingri Larsdotter.

 


 

Joseph Samuel Kastman 1845 - 1859

Kommunionlängd 1845
Så har vi kommit fram till den smed, som satte igång mitt sökande, nämligen smeden Kastman.
Jag hittade en tidningsatikel om en försäljning av ett hus från 1859, och så kunde jag inte sluta leta.
Kastman nämns första gången i kommunionlängden ovan.

 

Kommunionlängd 1846-1849
 

 

Husförhörslängd 1849-1858
Joseph Samuel Kastman flyttade till "Lundavägen 6" år 1845 tillsammans med sin hustru Christina Ekman. De bodde kvar i Dalby i 13 år och flyttade 1858 tillbaka till Lund. Under vistelsen i Dalby fick de 6 barn, 3 döttrar och 3 söner. De hade åtminstone 1 smedlärling/smedgesäll under hela tiden. Dessutom fanns det en piga i huset från 1850-1852.

 

 

Skifteskarta Dalby 37 1854

På skifteskartan ovan ser man nuvarande Länsmansgården i grön färg. Huset/gården har redan då sin nuvarande form. Den lilla gatan söder om det gröna fältet är nuvarande Länsamansvägen. Den bredare gatan åt vänster är Lundavägen. Strax norr om Lundavägen finns en beteckning "5". Detta är nuvarande Lundavägen 6! I de skrivna papper, som följer med skifteskartan, så kan man se att "Kastmans" bor på tomt 5.

 

1857-12-17
Lunds Weckoblad
En wid allmänna Landswägen i Dahlby by belägen, wäl inredd Smedja, jemte boningshus och nödiga uthus samt tillhörande trädgård med goda fruktträn och bärbuskar, försäljes i anseende till nuvarande egarens afflyttning till annat ställe. Lägenheten, hwaraf boningshuset är inredt till 4 sammanhängande och Ett ensligt rum, med kök och spiskammare m. m., kan få tillträdas den 1 instundande April; och försäljningswilkoren i öfrigt, blifwa i det närmaste lämpade efter en reel köpares beqwämlighet. Närmare upplysningar lemnar undeertecknad. Dahlby d. 15 Dec. 1857.
J. S. Kastman.

 

1859-08-03
Folkets Tidning
"Mitt egande hus med dertill hörande tomt under 37, beläget i Dahlby socken och bestående af twenne längor, den ena inredd till boningshus och den andra till smedja, utbjudes till salu eller bortarrendering. Om tillträdestiden samt öfriga wilkor meddelas widare af undertecknad.
Lund i juli 1859.
J. S. Kastman."

 


 

1861 - t.v.

 

1861 övertar Jöns Nordström smedjan och bostadshuset. Smedjan drevs vidare till ungefär 1910.
Det finns oändligt mycket mer att skriva om detta hus/gård. Cykelaffär, bilverkstad, bensinmack, konditori, glasskiosk. På 1950-talet halverades gården, när Lundavägen rätades.
Detta finns redan beskrivet i Nicolai Gilles skrifter och i de två fantastiska bilderböcker, som vi har om Dalby: "Dalby, en bilderbok från 1900-talet" och "Dalby vi minns".

Jag har försökt komplettera lite bakåt i tiden.