(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Malmövägen 8.

Inledning.   Ägarlängd.   Tidningsurklipp mm

 

Inledning.


Så här såg Malmövägen 8 ut 1955. Arkiv Digital.

 

Tomten, där Malmövägen 8 nu finns, har genomgått en hel del förändringar genom åren:

Dalby bys gemensamma lertäkt, Dalbys första mejeri, Jacobssons bryggeri och nu privatbostad.

I maj 1874 ville arrendatorn på Dalby Kungsgård, Johan Gabriel Leche, få ordning på gränserna mellan Kungsgården och Dalby bys lertäkt.
Han bad lantmäteriet dra upp ordentliga gränser och samma år redovisade förste lantmätare Georg Gustafsson nedanstående karta.

Vägen är Malmövägen och vidare så syns en av Kungsgårdens stall-längor, och en del av kyrkogården.

 


 

Ägarlängd.

Före 1882.
Tingsvaktmästare Lars Hansson.

Den som arrenderade lertäkten vid "kartritningen" var en man, Lars Hansson, som bodde på Kungsgårdens ägor.
Han var vid den här tiden Tingsvaktmästare, men hade tidigare varit sadelmakare och polisbetjänt.
Han försvinner ganska snart ur historien, men det finns en ganska rolig anteckning om honom i en kyrkolängd från 1856.
Prästen, som vid den här tiden var rätt frispråkig,
skrev om Lars Hanssons hus på Kungsgårdens område: sup och spelnäste!

1882-09-23. Den första tidningsartikel, där mejeriet nämns är när Lars Hansson auktionerar ut diverse artiklar.

 
1882 - 1887.
Mejerist Lars Christian Andersson, född 1849-02-13 i Hammarunda.

Lars Christian Andersson flyttar in i huset i november 1882. En månad innan, så flyttar mejerskan Anna Christina Andersdotter in. Troligtvis, så startar de tillsammans Dalbys första mejeri: DALBY MEJERI under hösten 1882.

1887 flyttar Christian Andersson till Högseröd.


 
1887 - 1894.
Mejerist Axel Ferdinand Boklund, född 1865-10-29 i Malmö. Foto.
Hustru Kerstin Risberg, född 1849-04-23 i Kristianstad.
  Dotter Nanny Johanna Martina, född 1891-04-09 i Dalby.
  Dotter Ester Anna Gunhild, född 1893-04-10 i Dalby.

Samtliga dopvittnen till döttrarna hette Boklund (bl a 2 knivfabrikörer!) och alla var från Malmö.

1893 flyttar Axel Ferdinand Roslund och hans hustru Kerstin Risberg vidare till Kyrkheddinge.
Via Malmö, så hamnar familjen till slut i Lund. Roslund avancerar från mejerist till fabrikör och slutligen direktör. Han köper, tillsammans med Johan Ivar Rudelius Lunds Nya Gjuteri och Mekaniska Verkstad. De tillverkar mejeriprodukter till andelsmejeri under många år.


1888-06-27. Axel Boklund har hittat en stor blågrå hund.
1888-06-28. Dalby mejeri säljer mejeriostar.
1888-09-07. Dalby mejeri säljer skumost.
1889-04-10. Dalby mejeri säljer en uniformsrock.
1889-05-10. Dalby mejeri söker en mejeripiga.
1889-07-15. Mejerist Boklund får pris på mejeriutställning i Malmö.
1890-04-17. Mejerist Boklund säljer skumost på Ångbåt i Malmö.
1890-04-21. Dalby mejeri säljer ost på Mårtenstorget i Lund.
1890-05-16. Dalby mejeri säljer ost på Mårtenstorget i Lund.
1891-01-30. Dalby mejeri säljer ost på Mårtenstorget i Lund.
1891-02-09. Dalby mejeri säljer en bra arbetshäst.
1891-04-10. Kerstin och Axel Boklund får en dotter.
1891-04-29. Dalby mejeri säljer god, kraftig ostlöpe.
1891-07-03. Dalby mejeri säljer en separator.
1891-07-20. Dalby mejeri söker två duktiga drängar.
1891-08-17. Dalby mejeri söker en rask duktig dräng.
1892-10-28. Dalby mejeri säljer ett sto och två mjölkvagnar.
1893-01-14. Dalby mejeri vill köpa ett pasteuriseringsverk.
1893-03-27. Mejerist Bokelund på Dalby Mejeri vill sälja hästa, slaktfeta svin mm.
1893-05-18. Boklund önskar anställa en elev.
1893-07-26. Dalby mejeri säljer god ostlöpe.
1894-01-04. 1894 annonseras Dalby mejeri ut för försäljning av Boklund, som redan flyttat till Kyrkheddinge.

1894 - 1903.
Bryggare Nils Andersson, född 1862-11-07 i Kjellstorp.

Hustru Elna Persdotter, född 1865-02-04 i Hyby.

Den som nappar på annonsen från 1894 (ovan) är en arbetare vid namn Nils Andersson från Hyby. I november 1894 flyttar han och hans hustru Elna Persdotter in i huset. Från början står Nils Andersson bara som arbetare, men "titeln" arbetare är överstruken och ersatt med bryggare.
Nils Andersson är alltså den som startar bryggerirörelsen i Dalby, men som senare fortsättes av bl. a. bröderna Jacobsson.

Titeln bryggare står även på Nils Andersson i utflyttningslängden från 1903.
Då flyttar familjen till Stora Beddinge i Tullstorps församling och där står han som kvarnägare.


1910. C:a år 1900 finns ett fint foto på Malmövägen, taget in mot Dalby.

 
1903 - 1910.
Bryggeriarbetare Anders Månsson, född 1880-06-23 i Södra Sandby.
Hustru Anna Persson, född 1881-12-24 i Bonderup.
  Son Helmer, född 1903-10-05 i Dalby.
  Son Nils Anton, född 1906-03-07 i Dalby.


1910 flyttar familjen vidare till Oxie. Anders Månsson fortsätter där som bryggare.

 
1910 - 1913.

Inga personer finns registrerade på fastigheten.


 
1913 - 1920.
Bryggeriägare Johan Jacobsson, född 1886-02-14 i Dalby. Död 1918-11-03. Grav. (Dog i spanska sjukan).
Hustru Maria Svensson, född 1890-02-02 i Dalby. Grav.
  Dotter Elsa Gunborg, född 1916-03-22 i Dalby. Foto. Grav.
  Dotter Inga-Lisa Hildegard, född 1917-10-01 i Dalby. Foto. Grav.


Den 12 september 1913 flyttar Johan Jacobsson in. Han är uppfödd på gården Dalby 11, som ligger längs med Lundavägen. Gården heter numera Dalby 501.
Pappan, Nils Jacobsson, startade redan 1887 bryggeri på gården vid Lundavägen.

Johan avlider i spanska sjukan (lunginflammation) 1918. Änkan Maria bor kvar på gården till 1920, sedan flyttar hon och döttrarna till Klockarevägen 6.

1920 - 1959.
Bryggeriägare Anders Jacobsson, född 1893-04-24 i Dalby. Död 1959. Foto. Foto.
Hustru Betty Rask, född 1896-07-04 i Bonderup. Död 1971. Foto.
  Son Karl Erik, född 1924-06-28 i Dalby.
  Son Nils Ingvar, född 1926-08-04 i Dalby.
  Son Knut Gunnar, född 1927-12-13 i Dalby.
  Dotter Elsa Birgit, född 1932-03-03 i Dalby.


1920 tar lillebror Anders över verksamheten i bryggeriet på Malmövägen. Han är drygt 7 år yngre än sin storebror, men har säkerligen blivit utbildad till bryggare, även han, hemma hos sin far på Dalby 11.

1930 ca. Säkerhetskork från Anders Jacobssons bryggeri. Foto: Rasmus Sjölin.1979.

1979 gjordes det en byggnadsinventering i Dalby av B.G. Petersson.

 

Tidningsurklipp mm.

 

1882-09-23. Folkets tidning. (Överst på sidan)

Den första tidningsartikel, där mejeriet nämns är när Lars Hansson auktionerar ut diverse artiklar. 

1888-06-27. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Axel Boklund har hittat en stor blågrå hund. 

1888-06-28. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer mejeriostar. 

1888-09-07. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer skumost. 

1889-04-10. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer en uniformsrock.
1889-05-10. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri söker en mejeripiga.
 

1889-07-15. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Mejerist Boklund får pris på mejeriutställning i Malmö. 

1890-04-17. Helsingborgs Dagblad. (Överst på sidan)

Mejerist Boklund säljer skumost på Ångbåt i Malmö.
1890-04-21. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer ost på Mårtenstorget i Lund.
 

1890-05-16. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer ost på Mårtenstorget i Lund.
 

1891-01-30. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer ost på Mårtenstorget i Lund.
 

1891-02-09. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer en bra arbetshäst. 

1891-04-10. Tidningen Lund.

Kerstin och Axel Boklund får en dotter.


 

1891-04-29. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer god, kraftig ostlöpe. 

1891-07-03. Lantmannen. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer en separator.
 

1891-07-20. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri söker två duktiga drängar. 

1891-08-17. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri söker en rask duktig dräng. 

 

1892-10-28. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer ett sto och två mjölkvagnar.1893-01-14. Tidskrift för Landtmän. (Överst på sidan)

Dalby mejeri vill köpa ett pasteuriseringsverk.1893-03-27. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Mejerist Bokelund på Dalby Mejeri vill sälja hästa, slaktfeta svin mm.1893-05-18. Tidskrift för landtmän.

Boklund önskar anställa en elev.1893-07-26. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Dalby mejeri säljer god ostlöpe. 

1894-01-04. Tidningen Södra Skåne. (Överst på sidan)

1894 annonseras Dalby mejeri ut för försäljning av Boklund, som redan flyttat till Kyrkheddinge.
1900 ca. Fotografi. (Överst på sidan)

C:a år 1900 finns ett foto på på Malmövägen, taget in mot Dalby:
Man ser gaveln på bostadslängan och bort längs Malmövägen. Dessutom ser man den länga, som går vinkelrätt mot vägen.
Huset längst till vänster tillhör Kungsgården och ligger på Kungsgårdens mark.


 

1917. Fotografi. (Överst på sidan)

Foto på direktör A. F. Boklund på AB Rudelius & Boklunds 20-års jubileum 1917. 

1918. Gravsten. (Överst på sidan)

Bryggare Johan Jacobsson gravsten på Dalby kyrkogård. Även hustrun och döttrarna ligger här. 

1922-1. Fotografi. (Överst på sidan)

Bryggare Anders Jacobsson på ett foto från 1922. Fotograf Per Bagge. 

1922-2. Fotografi. (Överst på sidan)

Bröllopsfoto från 1922 med Betty Rask och Anders Jacobsson. 

1930 c:a. Fotografi. (Överst på sidan)

Säkerhetskork från Anders Jacobssons bryggeri. Foto: Rasmus Sjölin. 

1932. Fotografi. (Överst på sidan)

Systrarna Jacobsson (döttrar till Johan Jacobsson) fotograferade hos Per Bagge i Lund 1932. 

 

1979 gjordes det en byggnadsinventering i Dalby av B.G. Petersson: (Överst på sidan)

 

 

Källor:
Arkiv Digital.
Lantmäteriets historiska kartor.
Svenska Tidningsartiklar.
Alvin-portalen.
Foto: P-O Bengtsson.
Foto: Rasmus Sjölin.
Foto: B. G Petersson.