(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Malmövägen 8

Tomten, där Malmövägen 8 nu finns, har genomgått en hel del förändringar genom åren:

Dalby bys gemensamma lertäkt, Dalbys första mejeri, Jacobssons bryggeri och nu privatbostad.

I maj 1874 ville arrendatorn på Dalby Kungsgård, Johan Gabriel Leche, få ordning på gränserna mellan Kungsgården och Dalby bys lertäkt.
Han bad lantmäteriet dra upp ordentliga gränser och samma år redovisade förste lantmätare Georg Gustafsson nedanstående karta.

 

Vägen är Malmövägen och vidare så syns en av Kungsgårdens stall-längor, och en del av kyrkogården.

Den som arrenderade lertäkten vid "kartritningen" var en man, Lars Hansson, som bodde på Kungsgårdens ägor.
Han var vid den här tiden Tingsvaktmästare, men hade tidigare varit sadelmakareoch polisbetjänt.
Han försvinner ganska snart ur historien, men det finns en ganska rolig anteckning om honom i en kyrkolängd från 1856.
Prästen, som vid den här tiden var rätt frispråkig,
skrev om Lars Hanssons hus på Kungsgårdens område: sup och spelnäste!


1882 - 1887

 Huset på lertäktstomten måste ha byggts någon gång mellan 1874 och 1882.
Det finns inga bevarade husförhörslängder över Dalby från åren före 1882,
eftersom de brann upp vid en brand i Hällestad 25 mars 1883.
Kyrkoherden för Dalby-Hällestad-Bonderup bodde då i Hällestad.
Det är inte förrän 1926, som prästgården i Dalby står klar.

An någon underlig anledning, så fick huset på Malmövägen nummer 28.
Det sammanfogades alltså med gården Dalby 28, som vid den här tiden låg en längre bit ut på Malmövägen.

De första, som flyttar in (som jag kan se) är mejeristen Lars Christian Andersson och mejerskan Anna Christina Andersdotter.
De flyttar in i november 1882.
Troligtvis, så startar Dalbys första Mejeri: DALBY MEJERI under hösten 1882.

Den första tidningsartikel, där mejeriet nämns är när Lars Hansson (se ovan) auktionerar ut diverse artiklar.

1882-09-23, Folkets tidning


1887 - 1894

1887 flyttar mejeristen Lars Christian Andersson vidare till Hörröds församling.
Han ersätts samma år av mejeristen Axel Ferdinand Boklund, som kommer från Malmö S:t Petri.
1890 gifter han sig med hushållerskan mamsell Kerstin Risberg.

Under åren 1888 - 1893 så annonsera Boklund flitigt i lokala dagstidningar.
Här nedan följer en rad med olika annonser:


1888-06-27, Tidningen Lund


1888-09-07, Tidningen Lund


1889-04-10, Tidningen Lund


1889-05-10, Tidningen Lund


1889-07-15, Tidningen Lund


1890-04-17, Helsingborgs Dagblad


1890-04-21


1890-05-16, Tidningen Lund


1891-01-30. Tidningen Lund


1891-02-09, Folkets Tidning


1891-04-29, Tidningen Lund.


1891-06-17, Tidningen Lund


1891-07-03, Lantmannen


1891-07-20, Tidningen Lund


1891-08-17, Tidningen Lund


1892-10-28, Tidningen Lund


1893-07-26, Tidningen Lund

1893 flyttar Axel Ferdinand Roslund och hans hustru Kerstin Risberg vidare till Kyrkheddinge.
Via Malmö, så hamnar familjen till slut i Lund. Roslund avancerar från mejerist till fabrikör och slutligen direktör.
Han köper, tillsammans med Johan Ivar Rudelius Lunds Nya Gjuteri och Mekaniska Verkstad. De tillverkar
mejeriprodukter till andelsmejeri under många år.


1894 - 1903

1904 annonseras Dalby mejeri ut för försäljning:


1894-01-04, Tidningen Södra Skåne

Den som nappar på annonsen är en arbetare vid namn Nils Andersson från Hyby. I november 1894 flyttar han och hans hustru
Elna Persdotter in i huset. Från början står Nils Andersson bara som arbetare, men "titeln" arbetare är överstruken och ersatt med bryggare.
C:a år 1900 finns ett foto på på Malmövägen, taget in mot Dalby:


Man ser gaveln på bostadslängan och bort längs Malmövägen. Dessutom ser man den länga, som går vinkelrätt mot vägen.
Huset längst till vänster tillhör Kungsgården och ligger på Kungsgårdens mark.

Titeln bryggare står även på Nils Andersson i utflyttningslängden från 1903.
Då flyttar familjen till Stora Beddinge i Tullstorps församling och där står han som kvarnägare.


1903 - 1910

Nästa bryggare på Malmövägen är Anders Månsson. Han och hans hustru Anna Persson kommer från Bonderup 1903.
I flyttningslängden står Anders som arbetare, men i husförhörslängden benämns han bryggeriarbetare.
1910 flyttar de vidare till Oxie församling.1911 - 1920

Mellan 1911 och 1913, kan jag inte hitta någon, som är bosatt på bryggeriet på Malmövägen.

Den 12 september 1913 flyttar Johan Jacobsson in. Han är uppfödd på gården Dalby 11, som ligger längs med Lundavägen. Gården heter numera Dalby 501.
Pappan, Nils Jacobsson, startade redan 1887 bryggeri på gården vid Lundavägen. Se tidningsartikel från 1887-07-16 i Sydsvenska Dagbladet:


Johan är äldsta sonen och fortsätter familjens bryggeritradition i huset vid Malmövägen.
1914-09-25 gifter sig Johan Jacobsson med åbodottern Maria Svensson från Sjöstorp nummer 8.
1916 föds dottern Elsa och 1917 föds dottern Inga-Lisa, men sen är det slut på familjeidyllen.
Den 3 november 1918 dör Johan i Spanska sjukan, bara drygt 34 år gammal.

Gravstenen finns på Dalby kyrkogård:

Änkan Maria bor kvar på Malmövägen två år, sedan flyttar hon och döttrarna till Klockarevägen 6.
Dit flyttar också samtidigt Marias mor, Johanna Jönsson.
Maria bor kvar här till sin död 1977.1920 - 1959

1920, så tar lillebror Anders över verksamheten i bryggeriet på Malmövägen. Han är drygt 7 år yngre än sin storebror,
men har säkerligen blivit utbildad till bryggare, även han, hemma hos sin far på Dalby 11.
Här är ett foto på Anders från 1922:

Fotot är taget samma år, som han gifter sig med Betty Rask:

Betty Rask var dotter till Polisuppsyningsmannen och tingshusvaktmästaren Per Olsson Rask och Bengta Hansson.

Bryggeriägare Anders Jacobsson och hans hustru Betty Rask fick mellan 1924 och 1932 4 barn, tre pojkar och en flicka:
Karl Erik, Nils Ingvar, Knut Gunnar och Elsa Birgit.

Hur såg det då ut på Malmövägen 6? Numera är boningslängan, som låg ut till vägen riven, och en av längorna inne på gården är omgjord till boningshus.
Här är ett flygfoto från c:a 1955:

1979 gjordes det en byggnadsinventering i Dalby av B.G. Petersson:

 

 

Anders Jacobsson dog 1959 på Malmövägen 8.

Betty Rask dog 1971 på Ljungvägen 55.