(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

 

Norreskogsvägen 24, Stora Tockeholm.

 

Förra skogsvaktaren på Stora Tockeholm, Jöns Larsson, dog 1851. Enkan, Ingar Pehrsdotter, vill bo kvar i huset.
1853-11-21, Aftonbladet.

Af Kammar-Kollegium till påminnelsers afgifvande inom 14 dagar anslaget mål: 1853, Nov. 15: Enkan Ingar Pehrsdotters besvär, ang. dispositionsrätten till gatehuset N: 52 Dahlby eller Torkeholm i Malmöhus Län.