(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Sandbyvägen, Dalby 212, Stalla-Marias Hus


Dalby 60:5 var ett hus, som låg en bit norr om Dalby vid Sandbyvägen. Det motsvarar nuvarande Dalby 212, och låg alltså på vänster sida från Dalby sett.

Ägaren av huset under 1900-talet är mer känd än huset. Där bodde nämligen Stalla-Maria.


Jag börjar berättelsen med "Stallans" historia och återkommer på slutet med husets historia.

Fotot till vänster är det enda, som jag har på Stalla-Maria. Det är taget från en smalfilm, som spelades in runt 1945.


Stalla-Maria föddes 22 januari 1861 i Dalby och fick bara ett namn vid dopet: Maria. Hennes far hete Ola, så Marias fullständiga namn blev Maria Olsdotter. Strax innan hon gifter sig, så moderniserades namnet till Olsson. Längre fram i livet, så tar hon sin mans namn, så att hon då kallades Maria Larsson.

Maria föddes troligen i det hus, som hon senare bodde i som gammal. Hennes föräldrar hette Ola Jönsson och Johanna Olsdotter. Ola var född i Tryde och Johanna i Södra Sandby. Ola jobbade för Dalby Kungsgård. Han benämns inte som statare i längderna (som nästan alla andra arbetar på Kungsgården gjorde) utan som arbetskarl. Han var snäppet högre än statarna, och bodde troligtvis i ett eget hus, eller stuga. (Mer om detta nedan).
Maria växer upp i huset på Sandbyvägen. Hon får 4 syskon, Lars, Hanna, Elna och Anna. Brodern Lars kommer att spela en stor roll i hennes liv.
1883 gifter sig Maria med drängen Per Larsson från Sjöstorp nr 6.

De flyttar hem till Marias föräldrar och där föds Per och Marias första barn: sonen Lars (1884-05-21).

Mellan åren 1884 och 1905 flyttar Per och Maria 11(!) gånger. Per jobbar som statkarl på en mängd olika gårdar i bygden runt Dalby.
Här är listan:
1884 - 1885: Dalby 21, Dalby.
1885 - 1889: Västra Tvet, Torna Hällestad.
1889 - 1890: Laxmans Åkarp 1, Fjelie.
1890 - 1891: Arendala 1, Hardeberga.
1891 - 1892: Laxmans Åkarp 4, Fjelie.
1892 - 1896: Laxmans Åkarp 1, Fjelie.
1896 - 1900: Arendala 1, Hardeberga.
1900 - 1903: Arendala 2, Hardeberga.
1903 - 1904: Laxmans Åkarp 4, Fjelie.
1904 - 1905: Östra Odarslöv 12, Odarslöv.
1905 -          : Kungsgården, Dalby.

Förutom sonen Lars, så får Per och Maria ytterligare 4 barn: Hilda (1886-08-18), Gösta (1890-02-11), Oscar (1894-12-04) och Emil (1898-09-05). Alla barnen, utom Oscar, gifte sig och flyttade från Dalby. Oscar bodde hemma hos föräldrarna och omkom i en motorcykelolycka på Sandbyvägen i september 1955.

Det förekommer ytterligare två barn i familjen på Sandbyvägen, Annie och Helga. Dessa är inte barn till Stalla-Maria och Per, utan är döttrar till Marias storebror Lars och hans hustru Benedikta Åkesdotter. Både Annie och Helga föds på Klockarevägen i Dalby, närmare bestämt i huset på dagens Klockarevägen 1. Det kallades då Dalby 47 och innehades av bagaren Ola Nilsson. Lars och Benedikta flyttar 1915 in till Lund och där dör Benedikta i lunginflammation. Per och Maria adopterar de två barnen, och de växer sedan upp som deras egna barn på Sandbyvägen.

Det finns många åsikter och mycket tyckande om Stalla-Marias liv i Dalby efter mannen Pers död 1940. Maria hade det mycket fattigt och levde i verklig misär. Skulle man besöka Stallan i hennes hus, så gällde det att ta ett djupt andetag innan man klev över tröskeln. Hygien var inte Stallans bästa sida.

Hon hade ändå ett gott hjärta och det beskriver kyrkoherden Emi Lundblad, som ofta besökte henne i huset på Sandbyvägen. Emil förde dagbok, och detta skriver han bl.a. om Stalla-Maria:

1954-01-22: I Lund på ortopeden hos Maria Stalla, som fyller 93 år.
1955-09-17: Maria Stallas Oscar med Annie på motorcykel kolliderar på Sandbyvägen med en bil, Oscar kastas i vägen och dödas. Annie skadas.
1956-12-03: Cykeltur till Maria Stalla i vackert väder.
1956-12-20: Hos Maria Stalla vid Sandbyvägen, där man berättar om "socialvårdarna", som vid besök nappat till sig alla Marias pengar.
1957-04-28: På eftermiddagen vandra vi till den 96-åriga Maria Stalla, där vi begåvas med stora potatis, morötter och ägg.
1957-10-20: På eftermiddagen vandra vi alla till Maria Stalla, där vi bli bjudna på pannkaka o sylt.
1958-01-22: Till Maria Stallas 97-årsdag där vi trots protester bliva bjudna på kaffe o jag dricker det!
1961-01-22: Stalla-Marias 100-årsdag - hon sitter prydligt o fin i en fin stol omgiven av släktingar, blommor o presenter.

Från 1905 och fram till deras respektive död, så bodde Per och Maria i huset på Sandbyvägen. Per dog 1940 och Maria dog 1962 (101 år gammal).


Så till huset på Sandbyvägen: Dalby 60:5.

Marken, där huset byggdes tillhörde Kungsgården. Kungsgården hade stora markområden i och runt Dalby. Man ägde t. ex. Dalby Söderskog (och Norreskog mm). Sidan om Söderskog låg skogsvaktarbostället. Huset finns fortfarande kvar och ligger längst ute på Norreskogsvägen, numera nr 24. Skogsvaktarbostället kallades Stora Tockeholm (jodå!), och hade benämningen Dalby 52. Där Stallans föräldrar bodde i slutet av 1800-talet kallas också Dalby 52. Det finns inga ritningar och kartor över området före 1911, eftersom området tillhörde Kungsgården och de bebyggde sin egen mark, utan att blanda in några myndigheter. Stalla-Marias föräldrar nämns första gången på Dalby 52 år 1866.
På kartan nedan, från 1911, ser man Stallans hus längst upp till höger. Den lilla röda rektangeln med kors. Vägen till höger är Sandbyvägen, och vägen/gatan längst ner är nuvarande Norreskogsvägen.


1915 fick Per och Maria köpa loss sin lilla markbit från Kungsgården, och då kallade de huset för "Lilla Tockeholm". (Det "ursprungliga" Lilla Tockeholm, var en skogsvaktarbostad, tillhörande Kungsgården, som på 1800-talet låg på andra sidan om Sandbyvägen, mitt emot Stallans hus. Det försvann i mitten på 1800-talet, och är troligtvis numera det som vi kallar Strädelängan. Men det är en helt annan historia).


Det finns en flygbild på huset från 1955:


Text och bilder har jag hittat här:
Emil Lundblads dagböcker (priv).
Arkiv Digital.
Lantmäteriet.