(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Sandbyvägen 230 o 232. Dalby 37:12. Spinneriet.

 


Spinneriet på ett foto från runt 1955.


Spinneriet (i rött) och den mark, som tillhörde 37:12 (i svart).

Tomten ovan, dvs 37:12, tillhörde Dalby 37 efter enskiftet 1810. Dalby 37 var (och är) nuvarande Länsmansgården på Länsmansvägen 1. Dalby 37 var en av de få gårdar (7 av 37), som fick ligga kvar inne i Dalby by efter enskiftet. Alla övriga flyttades ut på landsbygden runt byn. Eftersom Dalby 37 fick ligga kvar i byn, så fick de även ha markområde, som låg nära byn och gården. Enligt skiftesreglerna, så skulle varje gård ha ett sammanhängande markområde. Nr 37 fick mark norr om gården, upp till nuvarande Norrevångsvägen (Ringvägen). Sedan sträckte sig gårdens mark bort åt öster, till Sandbyvägen, och även en liten bit öster om Sandbyvägen. Där kommer "vår" gård in i sammanhanget.

Det är svårt att forska om gårdar och personer under 1800-talet i Dalby. Nästan alla kyrkoböcker brann upp runt 1880 i en brand i Hällestads prästgård. I historien om Spinneriet, så har jag använt en hel del andra källor: mantalslängder, nattvardslängder, skifteskartor, tidningsurklipp + de kyrkoböcker, som finns kvar.
Dalby 37:s förhållandevis stora markområde blev väldigt tidigt uppdelat i mindre lotter. De kallade 37:1, 37:2 osv. År 1853 fanns det åtminstone 13 bitar (och många fler skulle det bli!). Den bit, som det handlar om här heter alltså 37:12, och ligger längst upp i nordost på 37:s område. Denna del av området var egentligen tänkt som utmark (dvs endast till bete för djuren), eftersom jordmånen var dålig.

 

Ägarlängd 1845 - 1932.

 

1845-1849.
Soldat Lars Seger, född 1823-03-26 i Stora Herrestad.

Den förste, som finns registrerad på 37:12 (som jag kan hitta) är soldaten Lars Seger. Han föddes som Lars Mattsson i Stora Herrestad utanför Ystad 1823, men fick (som alla soldater) ta sig ett soldatnamn vid sin mönstring 1840. Han tillhörde Torna kompani i Södra skånska infanteriregementet. Vid denna tid, så hade detta regemente sin övningsplats på Tvedöra, så Seger hade nära dit. Under sin tid på 37:12, så var Seger ogift, men han gifter sig 1849 och flyttar då till Dalby 50. Troligtvis bodde Seger i ett mindre hus, än det som låg där senare. När Seger flyttar 1849, så säljer han hus och tomt till skomakaren Per Jönsson för 529 riksdaler.

1851.
(Mantalslängd). Lars Seger säljer Dalby 37:12 för 529 riksdaler. Försäljningen registeras i mantalslängden 1851.

1850-1852.
Skomakare Per Jönsson, född 1822-06-20 i Dalby.
Hustru Hanna Johansdotter, född 1819-01-02 i Dalby.
  Dotter Kjersti, född 1847-09-09 i Dalby.
  Son Johan, född 1850-03-13 i Dalby.

Skomakaren Per Jönsson bor bara två år på gården. Troligtvis byggde han ut och om huset, eftersom han sålde hus och mark efter två år för nästan 1300 Riksdaler. Det är mer än dubbelt så mycket, som han köpte det för. Per Jönsson med familj flyttar vidare till Sjöstorp 1852.

1856. (Mantalslängd). Per Jönsson säjer gården 1852 för 1295 riksdaler. Försäljningen registreras 1856.
1852-1856.
Egare/husman Anders Nilsson, född 1807-02-25 i Getinge.
Hustru Bengta Kristensdotter, född 1797-05-11 i Hällestad.
  Fosterdotter Karna Pehrsdotter, född 1835-02-27 i Sandby.

Nästa ägare är Anders Nilsson. Han är född i Getinge och gift med Bengta Kristensdotter från Hällestad. Anders finns nämd i den fina skifteskartan från 1853 (nedan). Det finns emellertid inte mycket skrivet om honom. Han kom närmast från Valleberg gård i Södra Sandby, där han har varit husman (alltså arrenderat ett litet hus med täppa av huvudgården: Valleberg). Han får även titeln husman i Dalby, men det skrivs snart över till: "Egare". Han ägde därmed själv sitt hus i Dalby. Man kan undra lite över hur Anders Nilsson, som husman, hade råd att köpa ett eget hus för nästan 1300 riksdaler i Dalby.

1853. (Skifteskarta). Skifteskartan är från 1853. Den visar en del av det område, som tillföll Dalby 37, dvs nuvarande Länsmansgården, vid enskiftet runt 1820. Hela området delades ganska snart in i mindre tomter. Dalby 37:12 är "vår" tomt, alltså det blivande Spinneriet, alltså Dalby Ullspinneri. Ägaren av 37:12 var vid denna tid Anders Nilsson. Under kartan finns de sparsamma detaljerna om honom.

1858. (Mantalslängd). Dalby 37:12 säljs i mars 1858 för 2000 riksdaler.
1856-1876.
Ägare/åbo Tyke Jönsson, född 1802-04-02 i Kyrkheddinge.
Hustru Bengta Johansdotter, född 1804-10-14 i Bjällerup.
  Dotter Johanna, född 1836-08-11 i Kyrkheddinge.
  Dotter Marna, född 1843-06-10 i Kyrkheddinge.
  Son Johan, född 1845-07-09 i Kyrkhedinge.

Tyke Jönsson kom från Kyrkheddinge 1856. Han fick ge ett ännu högre pris för mark och hus. Nu är priset uppe i 2000 Riksdaler. Tyke var troligtvis en smart affärsman. Han hyrde ut större delen av huset till affärsverksamhet.
Tyke och Bengta hade kvar hus och mark fram till 1876. Då var "Ullspinneribolaget" väletablerat i Dalby, och gav troligen Tyke och Bengta en bra förtjänst.
De flyttade vidare 1876 och bodde bl a på Dalby 39 (huset ligger nu på Grengatan) och båda dog på Dalby 30 (Hällestadsvägen).

 Hyresgäster. 1864-1877 (Familjen Wittgren, "Ullspinneribolaget").
Ullspinnaren Lars Adolf Wittgren, född 1840-08-10 i Gustafs. Dog 1868.
(Kom 1864 från Bonderup).
1 Hustru Bengta Nilsdotter, född 1844-03-01 i Genarp. (Död 1864-05-02 i Bonderup)
  Son Nils Otto, född 1862-08-21 i Danmark.
2 Hustru Johanna Holmberg, född 1844-05-05 i Bosarp.
(Finns ej nämd efter 1876).
  Son Johan, född 1866 i Dalby.

Ullspinnaren Nils Gustaf Wittgren, född 1832-03-07 i Bosjökloster.
(Försvinner från Dalby 1872). (Bror till Lars Adolf).

Vävaren Pål August Wittgren, född 1827-01-25 i Mörarp.
(Försvinner från Dalby 1873). (Bror till Lars Adolf).
Hustru, född 1830.

Svarvaren/ullspinnare Jacob Magnus Wittgren, född 1834-09-15 i Bosjökloster. Död 1876-02-18
. (Bror till Lars Adolf).
Hustru Kjersti Vahlgren, född 1843-09-07 i Dalby.
  Son Olof Magnus, född 1866-02-22 i Hyby.
  Son Vilhem August, född 1870-02-28 i Dalby.

Vävaren Jöns Höörgren, född 1826.
(Försvinner från Dalby 1868).
Hustru född 1829.

Den första "ullspinnaren", som dök upp på Dalby 37 var Lars Adolf Wittgren. Han finns i Dalby 1864 och kom närmast från Bonderup. Hans första hustru Bengta Nilsdotter dog där samma år, 20 år gammal. Lars Adolf gifter om sig i Dalby med Johanna Holmberg.
Tre av Lars Adolfs bröder kommer inom kort till Spinneriet i Dalby: Nils Gustaf, Pål August och Jacob Magnus. Någon är spinnare, någon är vävare och någon är svarvare. Dessutom finns det fler, som arbetar på spinneriet. Det verkar snabbt ha blivit en stor omsättning i spinneriet, och det bildades något slags bolag med andelar, troligtvis ett aktiebolag. Man kan se i bouppteckningar att personerna äger andelar av bolaget. Lars Adolf dör 1868 och ullspinneriet tas nu över av brodern Jacob Magnus. Det tillkommer och flyttar ut personer på spinneriet under de närmsta 8 - 9 åren, men verksamheten fortsätter. 1876 finns en fantastisk beskrivning om Dalby, där skribenten bland annat nämner Dalby Ullspinneri. Klicka på länken för 1876-11-17 nedan. Jacob Magnus dör 1876 och änkan Kjersti Vahlgren/Wittgren driver företaget vidare.

1868-04-03. (Tidningsurklipp). Vävaren Höörgren flyttar från Dalby och ullspinneriet, och genomför en auktion på en del av inredningen.

1868-07-17. (Tidningsurklipp). Ett hus säljes vid Dahlby Ullspinneri. Troligtvis det, som skräddaren Höörgren har bott i.

1868-09-25. (Tidningsurklipp). Familjen Wittgren på Ullspinneriet känner sig tvugna att förklara för allmänheten att verksamheten fortsätter som vanligt.

1869-01-29. (Tidningsurklipp). Återigen upprepar familjen Wittgren på Ullspinneriet att verksamheten fortsätter som vanligt.

1876-04-19. (Tidningsurklipp). Delägarna i n:o 37 Dahlby Ullspinneri ska besluta om verksamheten ska fortsätta eller ej.

1876-11-17. (Tidningsurklipp). Ett utdrag ur en fascinerande beskrivning av Dalby från 1876. Just avsnittet här nedan behandlar Dalby Ullspinneri.

1877-04-27. (Tidningsurklipp). Ullspinnare Jacob Wittgren dog 1876, och hans hustru vill fortsätta driva företaget.
1877-1884.
Snickare/spinnare Johan Åkesson, född 1847-10-12 i Everlöv. (Familjen flyttar till Bosarp 1884).
Hustru Kjersti Vahlgren, född 1843-09-07 i Dalby.
(Änka efter Jacob Magnus Wittgren ovan).
  Son Olof Magnus, född 1866-02-22 i Hyby. (Kjerstis barn med Jacob Magnus Wittgren).
  Son Vilhem August, född 1870-02-28 i Dalby.
(Kjerstis barn med Jacob Magnus Wittgren).
 
Son Johannes Gustaf, född 1878-05-09 i Dalby.
  Dotter Ida Kristina, född 1880-01-29 i Dalby.
  Dotter Emma Helena, född 1881-11-16 i Dalby.

Skomakaren Olof Wittgren, född 1798-12-25 i Kropp. Död 1882-04-16.
(Kjersti Vahlberg/Wittgren/Åkessons svärfar i sitt första gifte med Jacob Magnus Wittgren).
Hustru Helena Rosenqvist, född 1802 i Fulltofta.

1876/1877 säljer Tyke Jönsson Dalby 37:12 till snickaren Johan Åkesson. Johan gifter sig med Jacob Magnus Wittrens änka Kjersti Vahlgren, och Johan tar över Ullspinneriet. 1881 förstörs hela spinneriet i en brand. Hur mycket som "brinner upp" är lite oklart, men stora värden försvinner. Det verkar som om fabriken byggs upp ganska snart igen, eftersom verksamheten är igång året därpå. Kjersti Vahlbergs svärfar i sitt första gifte med Jacob Magnus Wittgren, Olof Wittgren, flyttar på ålderns höst till Dalby, och avlider där 1882. Olof Wittgren är pappa till alla Wittgren, som funnits på spiineriet. Under en kort tid, så övertar spinnmästaren Sven Westerdahl verksamheten, men han flyttar snart vidare.

1877-07-13. (Vigsellängd). Snickaren Johan Åkesson och ullspinnaränkan Kjersti Wittgren (Vahlgren) gifter sig.

1881-04-30. (Tidningsurklipp). Hela ullspinneriet förstörs vid en brand.

1882-04-20. (Tidningsurklipp). Kjersti Vahlberg/Wittgren/Åkessons svärfar i sitt första gifte med Jacob Magnus Wittgren avlider 83 år gammal.

1882-05-09. (Tidningsurklipp). Spinnmästaren Sven Westerdahl övertar i maj 1882 Dalby Ullspinneri, men flyttar redan i april 1883 vidare till Hörby.
1884-1898.
Åbo, f.d. tingsvaktmästare Lars Hansson, född 1823-12-17 i Bonderup.
Hustru Karna Lardotter, född 1833-04-28 i Gödelöv.
  Karnas oäkta son Nils Hansson, född 1862-05-07 i Bonderup.

1884 säljs spinneriet återigen. Denna gång är det Lars Hansson, som köper hus och fastighet. Han verkar inte vara intresserad av att ha kvar rörelsen, för han lägger ut den till försäljning 1885. Något år efter 1885 finns det kvar någon ullspinnare på Dalby 37:12, men sedan verkar verksamheten ha upphört.

1885-09-25. (Tidningsurklipp). Ägaren Lars Hansson vill sälja Dalby spinneri.

1898-1908.
Åbo/arbetare, Bengt Persson, född 1866-04-14 i Bonderup.
Hustru Hanna Bengtsson, född 1866-03-18 i Kyrkheddinge. Död 1906-04-13.

  Dotter Emma Andersson, hustruns dotter i 1:a äktenskapet, född 1887-03-29 i Kyrkheddinge.
  Son Bror Algot, född 1902-04-28 i Dalby.

1908-1913.
Åbo Per Johansson, född 1857-04-03 i Dalby. Död 1912-04-14.
(Dog i ventrikelcancer).
Hustru Johanna Maria Hansdotter, född 1859-05-20 i Kyrkheddinge.
  Dotter Elna, född 1889-02-07 i Dalby.
  Dotter Emma, född 1891-04-20 i Dalby.
  Dotter Maria, född 1895-01-17 i Hardeberga.
1913-1923.
Åbo Magnus Larsson, född 1877-10-02 i Stiby.
Hustru Cecilia Snittberg, född 1880-11-11 i Östra Tommarp.
  Dotter Edit Alfhild, född 1905-10-11 i Kyrkoköpinge.
  Son Algot Bernhard, född 1907-10-11 i Dalby.
  Son Lars Hugo, född 1909-01-30 i Dalby.
  Dotter Malin Elisabet, född 1910-12-10 i Dalby.
1923-1932.
Borsthandlare Anders Larsson, född 1859-09-03 i Uppåkra. Dog 1929-12-23.
(Dog i hjärnblödning).
Hustru Elise Sofia Kristina Barnekow, född 1876-03-15 i Onslunda. Dog 1929-09-15.
(Dog i cancer).
  Dotter Emy Maria Elisabet, född 1910-09-28 i Knästorp.
  Son Bror Anders Barnekow, född 1915-05-09 i Lund.
  Dotter Nanny Gunborg Vilhelmina, född 1916-06-23 i Knästorp.
1932-1987.
För tiden mellan 1932-1987, så hänvisar jag till Sture och Evy Nilssons fantastiska bok: Husnamn i Dalby. Den finns att låna på vårt fina bibliotek.

1987-2023.
Ingvar Björkander.

1987. Bilder på rivningen av Spinneriet 1987.

 

1851. Mantalslängd.

Dalby 37:12 säljs 1851 för 529 riksdaler.

Köpt 4 tl (tunnland) 15 kpl (kappeland, 1 tunnland= 32 kappeland) af Lars Seger för 529.39.4 Rd.


 

1853. Skifteskarta.

Skifteskartan är från 1853. Den visar en del av det område, som tillföll Dalby 37, dvs nuvarande Länsmansgården, vid enskiftet runt 1820. Hela området delades ganska snart in i mindre tomter. Dalby 37:12 är "vår" tomt, alltså det blivande Spinneriet, alltså Dalby Ullspinneri. Ägaren av 37:12 var vid denna tid Anders Nilsson. Under kartan finns de sparsamma detaljerna om honom.Med åsatt 1/200 dels mantal bekommer Anders Nilsson följande ägor i Ett skifte:
Åker: 4 tunnland, 15 kappland.


 

1856. Mantalslängd.

Dalby 37:12 säljs i maj 1852 för 1295 riksdaler.

Enligt afhandling den 13 November 1854 köpt på Auction d. 29 Maj 1852 från Per Jönsson för 1295 Rd 37 ? Rm (Riksmynt)


 

1858. Mantalslängd.

Dalby 37:12 säljs i mars 1858 för 2000 riksdaler.

Enl afhdl (avhandling) den 1 Mars 1858 köpd från Anders Nilsson 1/200 mt (mantal) för 2000 Rd (riksdaler) Riksmynt.


 

1868-04-03. Folkets Tidning.

Vävaren Höörgren flyttar från Dalby och ullspinneriet, och genomför en auktion på en del av inredningen.

Auktion.
I anseende till afflyttning från orten låter Skräddaremästaren J. Höörgren wid Dahlby Ullspinneri, Tisdagen den 7 April kl. 10 f. m. , genom friwillig auktion försälja en del möbler, en sättugn, en spisugn, en del kläde, grått, brunt och blått samt en arbetsfjederwagn m. m. Säkre köpare lemnas fyra månaders betalningsanstånd. Dahlby den 1 April 1868.
Per Jönsson.


 

1868-07-17. Folkets Tidning.

Ett hus säljes vid Dahlby Ullspinneri. Troligtvis det, som skräddaren Höörgren har bott i.

Till salu.
Kom och köp!
Ett tegel muradt hus wid Dahlby Ullspinneri kan få köpas på billiga wilkor; Lägenheten består af 2:ne rum, kök och spiskammare samt källare etc., afwen en hage på 3 t:ld jord. Widare underrättelse lemnas af N. G. Wittgren.
Dahlby Ullspinneri den 13 Juli 1868.


 

1868-09-25. Folkets Tidning.

Familjen Wittgren på Ullspinneriet känner sig tvugna att förklara för allmänheten att verksamheten fortsätter som vanligt.

Diverse.
Tillkännagifwes:
Att Dalby Ullspinneri fortsätter sin rörelse med samma ordning och reelhet som det hittills har gjort sig kändt för. Dalby den 22 Sept. 1868.
L. A. Wittgren.


 

1869-01-29. Folkets Tidning.

Återigen upprepar familjen Wittgren på Ullspinneriet att verksamheten fortsätter som vanligt.

Diverse.
På Dalby Ullspinneri emottages fortfarande Ull till kardning och spinning, samt skötes nu efter L. A. Wittgrens död af samma personal som förut, och lemnar lika godt arbete som det förut gjordt sig kändt för.
Dalby den 26:te Januari 1869.
N. G. Wittgren.


 

1876-04-19. Folkets Tidning.

Delägarna i n:o 37 Dahlby Ullspinneri ska besluta om verksamheten ska fortsätta eller ej.

Delegarne i n:o 37 Dahlby Ullspinneri kallas till extra sammanträde derstädes den 1:ste instundande Maj kl. 10 f. m. för att besluta om widare fortsättning eller försäljning af nämnde lägenhet. De frånwarande få åtnöja sig med de närwarandes beslut.
Hardeberga & Sjöstorp den 15 April 1876.
Komiterade.


 

1876-11-17. Nya Skåne.

Ett utdrag ur en fascinerande beskrivning av Dalby från 1876. Just avsnittet här nedan behandlar Dalby Ullspinneri. 

1877-04-27. Folkets Tidning.

Ullspinnare Jacob Wittgren dog 1876, och hans hustru vill fortsätta med att driva företaget.

Härmed har jag ansett mig böra meddela ärade kunder, att ull fortfarande emottages till kardning och spinning å Dahlby ullspinneri, och som werken numera drifwas med ångmaskin, är jag i tillfälle att till bestämda tider aflemna det arbete, som åt mig anförtros,
Dahlby den 24 April 1877.
Kjersti Wittgren.


 

1877-07-13. Vigsellängd.

Snickaren Johan Åkesson och ullspinnaränkan Kjersti Wittgren (Vahlgren) gifter sig.


 

1881-04-30. Nya Skåne.

Hela ullspinneriet förstörs vid en brand.

Genom eldswåda förstördes i måndags förmiddag wid niotiden samtliga byggnaderna wid J. Åkessons ullspinneri i Dalby. Äfwen en del till spinning aflemnad ull jemte lösöre blef lågornas rof och maskinerna i spinneriet ledo stor skada. Elden började i boningslängan, hwarifrån den spred sig till spinnerilängan samt till en förre tingswaktmästaren Lars Hansson tillhörig byggnad. Det förstörda war brandförsäkradt.


 

1882-04-20. Folkets Tidning.

Kjersti Vahlberg/Wittgren/Åkessons svärfar i sitt första gifte med Jacob Magnus Wittgren avlider 83 år gammal.


 

1882-05-09. Folkets Tidning.

Spinnmästaren Sven Westerdahl övertar i maj 1882 Dalby Ullspinneri, men han flyttar redan i april 1883 vidare till Hörby.

För ärade kunder och allmänheten har jag härmed äran tillkännagifwa att jag öfwertagit Dalby ullspinneri och att jag emottager ull till kardning och spinning samt alla sorters färggods, stampgods och prässgods. Dalby den 8 maj 1882.
S. Westerdahl.


 

1885-09-25. Folkets Tidning.

Ägaren Lars Hansson vill sälja Dalby spinneri.


 

 

1987.

Bilder på rivningen av Spinneriet 1987. Fotograf Ingvar Björkander.