(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Skogslyckevägen 36, Dalby 6:4, Dalby 6:7

 

Skogslyckevägen 36 är numera ett litet hus placerat på en lite udda plats mitt ute i en åker, strax norr om Norrevångsvägen. Se flygbilden nedan. Varför ligger det där? Och varför?
Det går att spåra huset, eller rättare sagt, den lilla gården, som det har varit, ända tillbaka till strax efter enskiftet 1810. 1823 är det äldsta årtal, som jag kan hitta. Fram till dags datum, så har gården brunnit upp, helt eller delvis, minst två gånger.


Precis som  90 % av alla gårdar i Dalby (gårdarna låg före 1810 samlade inne i Dalby by), så blev Dalby 6 utflyttat till åkermarken runt byn vid enskiftet 1810. Dalby 6 låg innan skiftet vid nuvarande Sjöstorpsvägen, ungefär där Sjöstorpsvägen 5c och 5d ligger.
Det "nya" Dalby 6 placerades mellan Dalby Hage och Sandbyvägen, med huvudgården (Dalby 6:2) där Dalbackavägen 19 och 21 nu finns.
Troligtvis, så delades Dalby 6 ganska snart, efter 1810, upp i sex mindre delar. Det finns en karta från 1861, som visar uppdelningen.

Tomterna ser väldigt märkvärdiga ut, men allt är säkert gjort så att de olika delarna skulle ha lika mycket bra och dålig jord. "Vår" bit, Dalby 6:4, har jag markerat med svart linje. Gården är inringat med rött.

Vem var då förste ägaren?
Det var troligtvis Åbon (Bonden) Ola Larsson och hans hustru Anna Olsdotter. De finns med i en husförhörslängd från 1821-1828. Det står inte vilket år de flyttade dit, men däremot står det att en av deras drängar flyttade dit 1823, och då måste de själva ha varit på plats!
1829 flyttar åbon Nils Jepsson från gården Kronodahl till Dalby nr 6. Han gifter sig med Ola och Annas dotter, som också heter Anna. Svärföräldrarna får bo kvar på gården, men då på undantag. Svärmor Anna betecknas som krympling (kan betyda rätt mycket, men hennes handikapp var så allvarligt, så att hon inte behövde betala skatt).
Nils Jeppsson och Anna Olasdotter (har alltså samma namn som sin mamma) får barnen Lars, Else, Jöns, Sissa och Hanna. Eventuellt får de fler barn, men husförhörslängderna försvinner efter 1837 och ersätts av nattvardslängder, och då syns ju inte barn och undomar, som inte är konfirmerade.
Nils och Anna bor kvar på Dalby 6 under många år. Först 1867 drar Nils sig tillbaka och överlåter gården till sin svärson dragonen Christian Granquist. Christer är gift med Nils och Annas dotter Else Nilsdotter.

 

1869 förstördes en stor del av gården på Dalby 6:4 genom eldsvåda. Halmtak och korsvirkeshus gör husen väldigt lättantändliga. Bostadshuset verkar ha klarat sig.
1869-01-19. Folkets Tidning.

Eldswåda. Den 10 dennes kl. 2-3 på morgonen har eldswåda uppkommit hos dragonen Christian Grönqwist å n:r 6 Dahlby, derwid dennes och dess swärfader Nils Jeppssons egande 2:ne åbyggnader (stall eller ladugård) nedbrunno jemte en del lösegendom. En Grönqwist tillhörig ko blef jemväl innebränd. Huru elden uppkommit har ej kunnat utredas. Byggnader och lösören woro försäkrade i häradernes brandstodsbolag.