(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Skolgatan 16, Johannesro nr 1, Dalby 24-17.

Skolgatan 14, Botildenlund nr 1, Dalby 24-16.

 

Detta blir en kombinerad sida på två hus, Skolgatan 14 och Skolgatan 16. Båda husen ligger på det område, som Dalby 24 erhöll efter enskiftet runt 1810. Dalby 24 var en av de få gårdar, som fick ligga kvar inne i Dalby by. Tyvärr finns gården inte kvar. Var den låg kan du se nedan på kartorna.
Först en bild på Skolgatan 16 och 14 från c:a 1915!


Lite si så där i skärpan, men bilden är tagen från detta vykort:

 Fotot är taget någon gång på 1910-talet. Fotografen har stått ungefär där delar av Dalby centrums södra parkering finns nu. Det gröna fältet i förgrunden tillhör Christenssons gård (Dalby 27/32, som ju också är borta). Den ståtliga vita längan till vänster i bild är just gården Dalby 24 (där ligger nu äldreboendet Hällestadsvägen 8). Nästa ljusa hus är den s.k. Vita villan, dvs Hällestadsvägen 10. Sen kommer husen längs med Skolgatan (med bl. a. 14 o 16). Det stora röda huset till höger är Östra skolan, byggd c:a 1912 (Där ligger nu älderboendet på Skolgatan 3 och 5). Framför skolan (mot fotografen) syns den trädgård, som tillhörde skolan.


Nedan är en hemmansklyvningskarta på delar av Dalby 24 från 1881. Gården Dalby 24 är inringad.


Karta nedan är från 1910. Skolgatan är inritad svagt med blyerts. Tomterna för både Skolgatan 14 och 16 är inritade.


 Flygbild från 2022. Rulla upp och ner och jämför!

 

Lite mer om Skolgatan 16, Dalby 24:16, Johannesro nr 1.

Ägarlängd 1911-1944.

F. d. åbo, järnvägssnickare, banvakt Johan Jönsson, född 1858-08-08 i Hardeberga.
Hustru Karna Bengtsdotter, född 1850-09-30 i Hällestad. Dör 1936-08-08.
(Inneboende från 1942:  Emma Lundquist Andersson, änka efter postföreståndare Per Andersson.)

Köpehandling 1911-05-14.
OBS! På både köpehandling och lagfartsbevis står det fel namn på hustrun Karna. Hon heter Bengtsdotter i efternamn och inte Johansson.


Huset kallas för Johannesro:


Karta:


Lagfart.
Johan Jönsson och hans hustru får lagfart på tomten 1911:


Husförhörslängd 1929-1944.


Lite mer om Skolgatan 14, Dalby 24:17, Botildenlund nr 1.

Ägarlängd 1911-1944.

Husägare, F. d. Skånsk Husar, grovarbetare, magasinsarbetare Nils Persson Murat, född 1872-09-14 i Dalby.
Hustru Botilda Persdotter Lilja, född 1870-05-17 i Dalby.
  Son (elev, kontorsbiträde, kontorist) Helmuth Gotthard Murat, född 1900-05-09 i Dalby.

Köpehandling 1905-11-27.


Huset kallas för Botildenlund:


Karta:


Lagfart.
Nils Persson Murat och hans hustru Botilda Murat får lagfart på tomten 1911.


Husförhörslängd 1929-1944.


OBS! Evy och Sture Nilsson har skrivit mer om just Botildenlund i sin fantastiska bok "Husnamn i gamla Dalby." Boken rekommenderas varmt för alla Dalbybor. Finns att låna på Dalby bibliotek.