(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")
 

Dalby Spritfabrik

Den 9 oktober 1902 började det att tillverkas sprit i Dalby!

Aktiobolaget Dalby Spritfabrik byggde upp sin verksamhet på den tomt, där nu företaget Alba finns.
Man höll på med sprittillverkning fram till och med 1932. Då kom det ett statligt förbud om att upphöra med tillverkning av sprit på ett flertal brännrier.
I Dalby tillverkades bara råsprit. Råspriten skickades vidare till bl a Ödåkra för förädling.
Ett exempel på tillverkningsmängden: Under första halvan av oktober månad 1904, så producerades det nästan 68 000 liter sprit, bara i Dalby. Det fanns många fler brännerier!

Nedan finns ett antal tidningsurklipp från 1901 fram t.o.m.1906. Det är mycket "formalia", men emellanåt, så tittar verkligheten fram!

Det finns inte mycket fotograferat på Spritfabriken, men här nedan finns ett tidigt vykort, tagit mot Dalby från Genarpsvägen.
Byggnaderna till höger, med den höga skorstenen var Dalby Spritfabrik.

 

Här är ett utsnitt från en karta över Dalby från runt 1930.
Vägen längst upp är Veberödsvägen, och vägen, som bl.a. går igenom "S-et" i "Spritfabriken", är Genarpsvägen.

En märklig sak är, att inget av det, som står beskrivet på kartan, finns kvar: Folkets Hus, Tegelbruket, Spritfabriken, Mejeriet och järnvägen.

 

En av trotjänarna, och en av förgrundsfigurerna i Dalby under 1900-talets första hälft var Dalby-nestorn Kjell-Åke Roos far: Johannes Roos.


TIDNINGSARTIKLAR

 

1901-12-14, Sydsvenska Dagbladet

 

1902-02-01, Arbetet

 

1902-02-01, Sydsvenska Dagbladet

 

1902-02-04, Sydsvenska Dagbladet

 

1902-08-28, Skånska Dagbladet

 

1902-09-23, Sydsvenska Dagbladet

 

1903-01-08, Arbetet

 

1903-07-03, Trelleborgstidningen

 

1903-10-19, Sydsvenskan

 

1903-11-09, Folkets Tidning

 

1903-11-24, Folkets Tidning

 

1904-06-18, Kristianstadsbladet

 

1904-07-12, Arbetet

 

1904-07-27, Sydsvenska Dagbladet

 

1904-11-07, Sydsvenska Dagbladet

 

1905-09-21, Skånska Dagbladet

 

1905-09-25, Arbetet

 

1905-09-27, Arbetet

 

1906-09-21, Skånska Dagbladet

 

1906-10-24, Arbetet