(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")
 

Almshög (Stationsbacken 1).

 


Hela Stationsbacken, och all mark, som husen nu ligger på tillhörde under 1800-talet (och mycket tidigare), en gård, som låg norr om Malmövägen. Den låg på det, som nu är en grön grässluttning, från kyrkogården ner till Malmövägen. Gården hade betckningen Dalby 40, och var s.k. kyrkojord. De betalade alltså skatt till kyrkan. Här kan du se hur tomten såg ut. Detta är en karta från 1810.
Ovanför Malmövägen och nedanför kyrkan finns de två gårdarna Dalby 40 och Dalby 41. Den gula markbiten, med beteckning "A", söder om vägen, är Dalby 40:s åkerbit.
I slutet av 1800-talet, så började ägaren av Dalby 40 att sälja ut sin åkermark söder om Malmövägen. Den började bli värdefull, eftersom järnvägen drogs genom Dalby 1892 och 1893. Dels behövdes det plats för järnvägen, men det behövdes också affärer och industrier. Detta i sin tur krävde folk, och dessa behövde någonstans att bosätta sig.
1897, den 20 november, köpte skräddaremästaren Nils Alm den tomt, som sedan blev Stationsbacken 1
.
Han fick betala 1000 kronor för den! Nedan finns köpekontraktet:
Huset kallades för Almshög, efter förste ägaren: Nils Alm.
På något sätt, så gick det galet för skräddare Alm, för han satte sig snabbt i konkurs, kom inför rätten och fick 1 månads fängelse för konkursförbrytelse.

1901 fanns huset/tomten ute för försäljning i Folkets Tidning, enligt nedan:Huset förvärvades av kronolänsman Emil Friberg. Han bodde troligen inte själv i huset, utan hyrde ut det.

Nästa skifte av husägare var  år 1914. Emil Friberg dog 1913, och konkursboet (ännu en konkurs) sålde huset till direktören på järnvägshotellet, Knut Streiffert. Han flyttade till Almshög redan 1910, då han bytte "arbetsplats" från gästgivare på Dalby Gästis till direktör på Järnvägshotellet. 1911 finns Streijffert med familj boende på Järnvägshotellet.

1917 säljer Streijffert huset till åbon (bonden) Anders Jönsson och hans hustru Cecilia Åstradsdotter. De kom närmast från Dalby 23:4 (nuvarande Dalby 121, strax söder om Pumpvägen).

Almshög revs på 1970-talet. Där finns nu radhus.

Vill du läsa mer om vilka personer, som bodde på Almhög efter Anders Jönsson, så rekommenderar jag boken "Husnamn i gamla Dalby" av Evy och Sture Nilsson. En otrolig källa av kunskap om gamla Dalby. Den finns att låna på Dalby bibliotek.

Till sist kommer ett par bilder.


Stationsbacken ner mot stationen. Almshög ligger som andra hus från vänster. Det första låg utmed Malmövägen och innehöll bror Granaths köttaffär.


Flygbild från sydost. Almshög inringat med blått.


Flygbild från sydväst. Almshög inringat med rött.


En flygbild från i dag ser ut så här: