(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")
 

Stenkrossen, Sydsten, Siporex mm


1893-10-24, Sydsvenska Dagbladet

 

1893-12-06, Tidningen Lund.

 

1894-12-05, Tidningen Lund

 

1895-11-13, Folkets Tidning

 

1896-03-23, Folkets Tidning

 

1896-03-24, Lunds Weckoblad

 

1896-07-11, Sydsvenska Dagbladet

 

1897-04-17, Lunds Weckoblad

 

1897-10-16, Hörbyposten

 

1898-02-07, Sydsvenska Dagbladet

 

1898-04-17, Folkets Tidning

 

1898-05-02, Sydsvenska Dagbladet

 

1899-04-18, Skånska Dagbladet

 

1899-10-12, Folkets Tidning

 

1900-07-27, Sydsvenska Dagbladet

 

1900-11-09, Sydsvenska Dagbladet

 

1901-03-30, Sydsvenska dagbladet

 

1901-09-30, Folkets Tidning

 

1902-04-10, Sydsvenska Dagbladet

 

1902-05-13, Folkets Tidning

 

1902-09-06, Folkets Tidning

 

1909-09-30, Folkets Tidning

 

1903-09-03, Folkets Tidning

 

1903-09-19, Folkets Tidning

 

1903-09-26, Sydsvenska Dagbladet

 

1904-03-04, Folkets Tidning

 

1905-02-04, Arbetet

 

1905-09-23, Arbetet

 

1905-11-02, Arbetet

 

1906-05-25, Arbetet

 

1910-09-08, Trelleborgstidningen

 

1978-01-29

 

1981-05-12.

 

1981-05-13.

 

1981-10-16.

 

1983-03.

 

1983-04.

 

1983-04-06.

 

1983-05-04.

 

1983-06-15.

 

1983-06-21.

 

1984-01-24.

 

1984-02-08.

 

1984-10-06.