(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Tresädesgränden 29 B (närmaste hus), Dalby 22:3

 

Dalby 22:3 är ytterligare en av de gårdar inom Dalby församling, som inte finns längre. Den revs runt 1970. Det finns ett flygfoto av gården, på Arkiv Digitals sida, från runt 1950:
Som synes, var det en rätt så stor gård.

På ett flygfoto från ungefär 1960 ser man var gården låg (röd ring)
.


På området finns nu en del av bebyggelsen av Påskagänget, och det hus, som ligger närmast är Tresädesgränden 29 B.

Varför bry sig om en gård, som inte finns längre? Jo, den är en del av Dalbys historia, och Dalby hade inte blivit riktigt det Dalby vi har i dag utan gården och de människor, som bodde på gården genom åren.

 


Dalby 22:3s historia börjar någon gång under åren 1810-1812. Utflyttningen av gårdar efter enskiftet är i full gång, och de första personerna, som registreras på 22:3 är Åbon Nils Ericsson och hans hustru Boel Johansdotter.
1810-1830.
Åbo Nils Ericsson, född 1783-12-11 i Dalby. Död 1830-07-09.
Hustru 1: Boel Johansdotter, född 1785-11-04 i Dalby. Död 1828-11-28.
  Fosterbarn Elna Larsdotter, född 1809-04-14 i Dalby.
  Dotter Kjersti, 1812-11-10 i Dalby.
Hustru 2: Karna Larsdotter, född 17XX-01-08 i Östra Tvet.
1831-1837.
Åbo Måns Persson, född 1805-06-26 i Vallby.
Hustru Kjersti Nilsdotter, född 1812-11-10 i Dalby. (
Dotter till Nils Ericsson ovan).
  Son Nils, född 1831-12-11 i Dalby. Död 1831-12-21.
  Son Nils, född 1833-01-17 i Dalby.
  Dotter Sissa, född 1835-12-16 i Dalby. Död 1836.
  Son Pehr, född 1837 i Dalby.
1838-1841?
Åbo Pehr Hansson, född 1816-01-08.
Hustru (Boel) Elna, född 1811.
1844-1845.
"Äger Hans Jönsson i Lunnarp".
1846-1856.
Ägare Hans Jönsson å No 5 Lunnarp.
Arrendatorn Nils Persson, född 1820-12-21 i Lunnarp.
Hustru Mätta Pålsdotter, född 1821-10-08 i Lunnarp.
  Bägges oäkta dotter Hanna, född 1850-01-14 i Lunnarp.
  Son Pehr, född 1852-07-07 i Dalby.
1857-1868.
Hemmansägare Ola Hansson, född 1834-08-04.
Hustru Bengta Larsdotter, född 1837-12-13.
  Son Anders, född 1857.
1869-1873.
(Finns ingen registrerad på gården)

1869-07-16. Åbon på Dalby 22:3, Ola Hansson, dör 1868/1869 bara 34 år gammal. Gården säljs på auktion, tillsammans med en annan gård, som han också äger, Lunnarp 7.

1873-01-21. Gården 22:3 blev inte såld på auktionen 1869. 3 1/2 år senare, 1873, gör familjen ett nytt försök med att sälja gården.
1874-18XX.
Hemmansägare Nils Åkesson, född 1842.
Hustru, född 1839.

 

1869-07-16. Folkets Tidning.

Åbon på Dalby 22:3, Ola Hansson, dör 1868/1869 bara 34 år gammal. Gården säljs på auktion, tillsammans med en annan gård, som han också äger, Lunnarp 7.

Auktion.
Genom offentlig auktion, som förrättas nästa Tisdag den 20 dennes kl. 11 f. m., låta sterbhusdelegarne efter afl. åboen Ola Hansson i Lunnarp försälja deras egande fastigheter: skatterusthållshemmanet N:r 7 5/16 mtl derstedes till hwilket lyda circa 30 tunnel. åkerjord af bästa beskaffenhet, och skatte arbetshemmanen N:r 22 & 34 1/8 mtl Dahlby, hwartill höra 18 tunnl. bördiga inegor och 10 tunnl. god betesmark, och får allt af blifwande köpare tillträdas antingen genast med wäxande grödan eller nästa fardag. Skulle försäljning häraf icke kunna ske komma hemmanen att, under tid och wilkor som wid auktionen uppgifwes, bortarrenderas. Betalningswilkoren blifwa förmånliga och lämpas efter en reel köpares beqwämlighet samt tillkännagifwes före utropet.
Lunnarp den 14 Juli 1869.
Ola Nilsson. 

1873-01-21. Folkets Tidning.

Gården 22:3 blev inte såld på auktionen 1869. 3 1/2 år senare, 1873, gör familjen ett nytt försök med att sälja gården.

Auktion.
Genom offentlig auktion, som å stället förrättas nästa Lördag den 25 dennes kl. 11 f. m., låta förmyndarne för afl. åboen Ola Hanssons i Lunnarp omyndige barn försälja dessas egande krono skatte arbetshemmanen N:r 22 1/8 mtl och N:r 34 1/32 mtl Dahlby. Till hemmanen, som äro i sambruk, lyda cirka 18 tunneland god och bördig åkerjord och 10 tunneland förträfflig betesmark samt goda och beqwäma åbyggnader. Kan försäljning icke ske komma fastigheterna att wid samma tillfälle bortarrenderas på tid som då uppgifwes. Tillträdet får ske den 14 nästa Mars, och blifwa försäljnings- eller arrendewillkoren tillkännagifne före uppropet.
Lunnarp den 18 Januari 1873.
Ola Nilsson.