(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Veberödsvägen 121, Dalby 35:5

Dalby 35:5 är ytterligare en av dessa gårdar, som inte finns längre. Den försvann någon gång mellan 1960 och 1975, när man planerade industriområdet mellan Dalby och Sydsten/Siporex. Ingenting finns ännu byggt på den mark där Dalby 35:5 låg.
Innan enskiftet, c:a 1810, så låg Dalby 35 faktiskt på södra biten av nuvarande Trekanten, vid busstationen. Det var en trelängad bondgård. På Trekanten låg förresten ytterligaren trelängad bondgård, Dalby 36.
Dalby 35:s nya placering blev sydväst om Dalby, där nu ringvägen runt Dalby går. Varje gård, som blev utflyttad fick, förutom en god bit mark väster om Dalby, även en sämre bit mark öster om Dalby, deras s.k. utmark. Den skulle användas till betesmark åt djuren. Utmarken var stenig och svår att odla. Den bit, som Dalby 35 fick började vid Veberödsvägen mitt emot infarten till Stenbrottet och gick i en smal remsa ända upp till Hällestadsvägen.
Just vid Veberödsvägen på Dalby 35:s utmark, så byggde skomakaren Anders Nilsson en liten gård, troligtvis 1817.
Se karta nedan:


Det finns inga bilder på gården, men jag hittar en karta från 1846, tänka sig:

En trelängad gård, med öppningen mot Veberödsvägen.

 

Ägarlängd för Dalby 35:5 från 1817 til 1874.

1817-1841.

Åbo Skomakaren Anders Nilsson, född 1787-10-12 i Hellestad.
Hustru Kjersti Jönsdotter, född 1779-04-28 i Lunnarp.

1844-1845.
Åbo Sockenskomakaren Anders Nilsson, född 1819-06-06.
Hustru Marna, född 1820-07-20.

1845-1868.
Per.
Mätta Hansdotter, född 1804-10-12 i Trulstorp.
(Änka mellan 1842 och 1845).
  Son Hans Persson, född 1836-06-06 i Dalby.
  Dotter Elna Persdotter, född 1839-07-18 i Dalby.
  Son Jöns Persson, född 1842-12-08 i Dalby.


1868-1874.
Åbo Anders Andersson, född 1835, död 1872.
Hustru Boel Hansdotter, född 1822.

 

Änkan Boel Hansdotter säljer Dalby 35 på auktion.
1874-02-20. Folkets Tidning

Auktion.
Torsdagen den 26 dennes kl. 12 på dagen låter enkan efter aflidne åboen Anders Andersson i Dahlby, genom auktion försälja sitt derstädes egande Krono-skatte arbetshemman n:r 35 1/96 mtl, hwartill hörer, utom nya åbyggnader, sju tunneland bördig jord, samt beläget wid allmänna wägen emellan Dahlby och Weberöd. Auktionswilkoren blifwa förmånliga och tillkännagifwas wid auktionen, dock att köpare får wara beredd ställa antaglig borgen.
Sjöstorp den 13 Februari 1874.
Efter anmodan
Anders Hansson.