(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 141, Dalby 31:8, Fridhem 6


Huset Fridhem ligger intill nuvarande Pinnemöllevägen söder om Dalby. Benämningen Fridhem 6 beror på att det fanns 5 andra hus i Dalby, som hette Fridhem, när köpekontraktet skrevs på för tomten, år 1903.
Huset kommer inte att finnas kvar så länge till, eftersom man planerar att bygga en skola på området.Foto: P-O Bengtsson. 2023-10-18.


 
Foto från Arkiv Digital. C:a 1955.


Karta från Kartbild.com.

 

Före 1903.

Dalby 31:8, alltså där huset Fridhem 6 nu finns, ligger egentligen inte på mark tillhörig Dalby 31, utan marken hörde till Dalby 23. Orsaken till detta är att två kusiner, i slutet på 1800-talet, inte kunde komma överens om var ett boningshus till gården Dalby 23 skulle ligga. Efter en långdragen rättsprocess, så blev utslaget att kusinerna fick "byta" ett visst område med varandra. Det blev en komplicerad process, och ingen var egentligen nöjd med resultatet. Inget blev byggt på Dalby 31:8 förrän Per Persson (se nedan) köpte tomten 1903.

1903 - 1906.
Arbetskarl Per Persson, född 1864-10-06 i Veberöd.
Hustru Johanna Jönsson, född 1869-10-16 i Dalby. Död 1905-06-09. (Död i lungsot).
  Hustruns dotter Anna, född 1893-11-18 i Dalby .
  Son Nils, född 1896-01-26 i Dalby.
  Dotter Helga Kristina, född 1901-12-14 i Dalby. Död 1906-03-16.
(Död i lungsjukdom).
  Dotter Ester Maria, född 1903-08-06 i Dalby. Död 1903-09-04.
  Son Henning Johan, född 1904-11-21 i Dalby.

Enligt ett köpebrev, så köper Per Persson denna lilla tomt på c:a 900 kvadratmeter för 637 kronor den 14 februari 1903. Enligt husförhörslängden, så bosätter han sig aldrig på tomten. Han, och hans familj, står skrivna på Östra Mölla. Orsaken är säkert att både hans hustru och två av hans barn blir sjuka och avlider 1903-1906 och de har då inga möjligheter att sluföra bygget. Troligtvis, så dör alla tre i lunginflammation.

1906 - 1946.
Grovarbetare Nils Månsson, född 1880-03-22 i Södra Åsum. Död 1910-12-10. (Dog av blödning p.g.a. svår krosskada).
Hustru Emma Andersson, född 1887-03-29 i Kyrkheddinge. Död 1946-07-28.
  Son Nils Mauritz, född 1905-10-31 i Dalby.
  Son Lars Hilding, född 1907-05-20 i Dalby.
  Dotter Anna Augusta, född 1909-08-03 i Dalby.

Nils Månsson och hans hustru flyttar till huset 1908. Troligtvis, så var inte huset färdigbyggt förrän då.

1946 -

Bland senare ägare finns:
Nils Jönsson, kallad Jägaren, och hans fru Hilda.
Alva Pehrnov.
Lars Christensson.
Per-Ola Nilsson.

 

Källor:
Arkiv Digital.
Evy och Sture Nilsson, Dalby.
Inge Larsson, Dalby.