(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 151, Dalby 34:2

Ägarlängd.   Tidningsartiklar mm.Foto: P-O Bengtsson. 2023-10-20.
 

Foto från Arkiv Digital. C:a 1955.
 


Karta från Kartbild.com.


 

Ägarlängd.

1800 -1810.
Eric Hansson, född 1749.
Hustru Kierstina Torbjörnsdotter. född 1753 i Torna Hällestad. Död 1804-06-12. (Död i trånsjuka, dvs en sjukdom där man tynar bort).
  Dotter Elna, född 1781-10-26 i Dalby.
  Son Nils, född 1783-12-10 i Dalby.
  Son Hans, född 1786-09-19 i Dalby.
  Son Lars, född 1789-08-31 i Dalby.
  Dotter Gunnella, född 1791-12-16 i Dalby.


1810 - 1848.
Åbo Lars Ericsson, född 1789-08-31 i Dalby. Död 1872.
Hustru Hanna Jeppasdotter, född 1791-09-18 i Dalby. Död 1854-08-01.
(Anm: Barnmorska/jordgumma för socknen 1829-, Lön 1 tunna korn).
  Dotter Kjersti, född 1811-07-04 i Dalby.
(Anm: Svagt begrepp).
  Son Jöns, född 1813-01-21 i Dalby.
  Son Eric, född 1814-07-14 i Dalby.
(Anm: Döv skattefri).
  Dotter Metta, född 1816-06-22 i Dalby.
  Dotter  Elna, född 1819-09-19 i Dalby.
  Dotter Hanna, född 1822-06-26 i Dalby. Död 1831-07-17.
  Dotter Boel, född 1823-09-16 i Dalby.
  Son Johan, född 1824-11-11 i Dalby.
  Dotter Ingar, född 1828-07-25 i Dalby. Död 1837-05-04.

Lars Ericsson var den person i Dalby, som protesterade mest mot resultatet av enskiftet. Hans gård, Dalby 34, som låg där numera Eginogården ligger, skulle flyttas ut till långt söder om Dalby by, där han var tvungen att bygga en ny gård.

1810. Karta med No 34 inringat.

Lars Ericsson försökte på alla sätt att få bo kvar på sin gård i centrala Dalby. Till slut skrev han ett gåvodokument till Dalby församling, där han donerade hela sin gård till församlingen, under förutsättning att han skulle å bo kvar på gården.

1810. Gåvodokument till kyrkan. (OBS. Detta är bara början av dokumentet).

Gåvodokumentet är ett mycket vackert dokument, som lyser av äkthet och givmildhet. Orsaken till Lars' gåvodokument var emellertid att få till stånd, att han slapp flytta ut till en ny plats söder om Dalby. Efter många brev och dokument mellan Lars och landshövdingen, så beslutades det emellertid 1822 att Lars skulle flytta från gården inne i Dalby och bygga en ny gård söder om byn.


1848 - 1886.
Åbo Johan Johnsson, född 1821-02-22 i Annelöv. Död 1889-04-09.
Hustru Elna Larsdotter, född 1819-09-19 i Dalby. Död 1899-02-12. (Dotter till Lars Ericsson ovan).
 
Johan Johnsson och hans fru Elna Larsdotter hade inga barn.  Troligen har gården varit utarrenderad  under stora delar av tiden.

1880-02-06. Ägaren Johan Jonsson arrenderar ut sin gård på fem år.
1880-02-27. Johan Johnsson säljer av alla sina egna djur och redskap eftersom han ska arrendera ut gården.
1889-04-12. Johan Johnsson avlider 1889-04-09.
1889-06-21. Johan Johanssons arvingar vill sälja gården Dalby 34.

1886 - 1897
Arrendator Nils Åstradsson, född 1844-06-10 i Eserup.
Hustru Hanna Persdotter, född 1844-01-27 i Dalby. (Lars Ericsson, två rader upp, var hennes morfar, hennes mor var Lars Ericssons dotter Boel Larsdotter).
  Dotter Hanna, född 1878-05-03 i Eserup.
  Son August, född 1881-05-24 i Eserup.

1897 - 1944.
Åbo August Nilsson, född 1881-05-24 i Eserup. (Son till Nils Åstradsson ovan).
Hustru Johanna Nilsson, född 1884-01-17 i Dalby.
  Son Nils Malte, född 1913-12-10 i Lund.


1917-08. Familjeporträtt 1917. Från vänster Johanna, Malte och August Nilsson.

1950 - 1990.

1950: August Nilsson o Johanna Nilsson.
1960: August Nilsson.

 

Tidningsartiklar mm.

1810. Karta från enskiftet. (Överst på sidan)

Karta med No 34 inringat. 

1810-2. Gåvodokument. (Överst på sidan)

Gåvodokument från enskiftesdokument från 1810. (Endast översta delen visas).

Jag Lars Ericsson, Giör härmed för allom - som detta Gåfwo Bref förekommer Witterligt: att Jag af Fri wilja, ren och sann kiärlek, för Religionen, och de Hus samt Tempel, som till dess utöfning äro byggde; genom det Högsta allsmägtiga wäsendets instictande råd; Skiäncker ock gifwer till Dalby Kyrka belägen uti Malmöhus Län samt Torna Härad, En mig under Hemmanet No 34 uti Dalby tillhörig Platts, till innehåll Tio Två Tioendedels Kappeland hwars läge är intill Kyrkans Mur och öfrige Ägendommar uti denna By, uti Qwadratisk Figur samt kringstängd Med Stenmur, god Åbyggnad ock wacker Plantering af så wäl Fruckt som wilda Träd, Att nu genast...
 

1880-02-06. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Ägaren Johan Johnsson arrenderar ut sin gård på fem år. 

1880-02-27. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Johan Johnsson säljer av alla sina egna djur och redskap eftersom han ska arrendera ut gården.

Auktion.
I anseende till hemmanets bortarrenderande låter åboen Johan Johnsson å n:r 34 Dalby genom offentlig auktion, som förrättas derstädes Fredagen den 12 insundande Mars och börjas kl. 10 f. m., försälja 3 arbetshästar, 2 unghästar, 2 dräktiga kor, 2 d:o qwigor, 1 tjurkalf, 4 får och 1 sugga med 11 grisar, 1 fjederwagn, 2 arbetswagnar, mergelkärror (märgel=kalkrik jord), plogar, årr (en slags plog), klös (djupgående harv), harfwar och annan åkerredskap, 1 hackelsemaskin, 1 sädesharpa, säckar och seldon, en del plankor samt diwerse jern- och träwaror afwensom ett parti råg, korn, blandsäd, hafre och potäter.
Säkre köpare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästkommande Nowember, men okände och mindre wederhäfige inropare betala genast eller wid anfordran.
Torna Dalby 23 Februari 1880.
A. E. Winberg.

 

1889-04-12. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Johan Johnsson avlider 1889-04-09. 

1889-06-21. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Johan Johanssons arvingar vill sälja gården Dalby 34. 

1917-08. Per Bagges bildsamling. (Överst på sidan)

Familjeporträtt 1917. Från vänster Johanna, Nils Malte och August Nilsson.


Bild från Alvin-portalen.

 

Källor:
Arkiv Digital.
Svenska tidningsartiklar.

Alvin-portalen.
Lantmäteriets historiska kartor.
Kartbild.com.
Inge Larsson.
Nicolai Gilles bok nr 3.
Egna foto. P-O Bengtsson.