(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Mellanbacken. Dalby 31.

Inledning.    Ägarlängd.    Tidningsartiklar mm.

 

Inledning.

 


Gården Dalby 31 fotograferat senast våren 1911. I maj 1911, så brann hela gården ner i en stor eldsvåda.
Under gården ser du samma motiv, som det ser ut i dag (2024-01-20).Ytterligare ett foto på gården från samma tid.
Del av en karta över Dalby från 1786. Dalby 31 ligger långt ner i bilden, precis där Malmövägen och Veberödsvägen möts. Gatan rakt upp är nuvarande Tingsgatan. Den som ägde Dalby 31 år 1786 var Jon Mattisson.
Nr 29 är Gästgiverigården, med Tingshuset. Gästis var en mycket stor gård vid den här tiden. Gästgivare 1786 var Nils Brock.


 

Ägarlängd 1664 - 1911.

 

1664 - 1706.
Nämndeman Lars Truesson, född 1626. Död 1706-10-07.
Hustru 1.
  Dotter Anna, född ca 1673.
(Finns i Katekisationslängd).
Hustru 2 Ingeborg, född ca 1641. Död 1696-01-03.

  Son Trued, född 1684-05-20 i Dalby.
  Dotter Margareta, född ca 1695.
(Finns i Katekisationslängd).
Hustru 3 Karna Jeppasdotter,
född 1660. (Vigsel 1696).

Lars Truesson finns med i mantalslängderna från 1664 till 1706. Han är född 1626 och är alltså född i Danmark. Det finns mycket få uppgifter om Trued, men han verkar vara en aktad man i byn.
Hans tredje fru, Karna Jeppasdotter, överlever honom och gifter sig med ytterligare tre bönder på Dalby 31 (se blå markering nedåt).

1682. Lars Truesson finns nämnd i den äldsta förteckningen över Dalby, som finns på Lantmäteriet. Den är från 1682.
 

1707 - 1717.
Nämndeman Jöran Bondesson. Död 1717-05-10.
Hustru Karna Jeppasdotter, född 1660.
(Vigsel 1707).
  Dotter Olu, född 1707 i Dalby.

1717 - 1734.
Nämndeman Nils Nilsson. Död 1734-07-12. (från Grevie).
Hustru Karna Jeppasdotter, född 1660.
(Vigsel 1717).

1735 - 1767.
Kyrkovärd Carl Nilsson, född 1704. Död 1765-06-19.
(Dog av "Lungsiuka och Bröstwärk").
Hustru 1 Karna Jeppasdotter, född 1660. Död 1740-03-07.
(Vigsel 1735).
Hustru 2 Ingar Andersdotter.
  Son Nils, född 1742-07-25 i Dalby. Död 1742-09-19.
  Dotter Karna, född 1744-01-22 i Dalby. Död 1744-06-10.
  Dotter Karna, född 1745-05-12 i Dalby.
  Dotter Anna, född 1747-03-25 i Dalby. Död 1751-08-04.
(Dog av "Bröstsiuka").
  Dotter Boel, född 1749-03-19 i Dalby. Död 1750-10-28.
(Dog av "Kåppor").
  Dotter Elna, född 1751-03-28 i Dalby.
  Son Anders, född 1754-06-09 i Dalby. Död 1755-03-31.
(Dog av mässling).
  Dotter, född 1754-06-09 i Dalby -  dödfödd.


6 av 8 barn dog före 5 års ålder.

1767 - 1791.
Åbo Joen Mattisson, född 1734. Död 1790-05-29.
(Dog i "hetsig feber").
Hustru 1 Elna Carlsdotter, född 1751-03-28 i Dalby. Död 1770-04-20.
(Dog av "slag straxt efter Barnsföslen"). (Dotter till Carl Nilsson ovan).
  Son Mats, född 1768-05-16 i Dalby. Död 1770-03-04. (Dog av "koppor").
  Dotter Anna, född 1770-04-08 i Dalby.
Hustru 2 Sissa Jönsdotter, född 1746-04-22 i Vallkärra.
  Dotter Elna, född 1771-08-21 i Dalby. Död 1771.
(Dog av "okänd Barnsiuka").
 
Dotter Elna, född 1772-10-01 i Dalby.
  Son Jöns, född 1775-11-14 i Dalby.
  Dotter Hanna, född 1777-09-25 i Dalby.
  Son Mattis, född 1779-10-27 i Dalby. Död 1784-02-15.
(Dog av "koppor").
  Dotter Marna, född 1781-09-25 i Dalby.
  Son Nils, född 1784-01-31 i Dalby.
  Son Anders, född 1786-03-10 i Dalby.
  Dotter Kerstina, född 1786-03-10 i Dalby. Död 1788-03-30.
(Dog av "koppor").

1786. Karta över en del av Dalby med Dalby 31.

1792 - 1807.
Bengt Jeppsson, född 1759 i Bonderup. Död 1804-11-04.
(Dog av okänd siukdom. Uppförande: Ärlig.)
Hustru Sissa Jönsdotter, född 1746-07-22 i Vallkärra. Död 1822-12-30.
(Änka efter Joen Mattson ovan).

1808 - 1856.
Åbo/kyrkovärd Nils Joensson, född 1784-01-31 i Dalby. (Son till Joen Mattsson, två rader ovan).
Hustru 1. Marna Jeppasdotter, född 1778-08-25 i Hällestad. Död 1814-12-25.
  Son Jöns, född 1808-12-13 i Dalby. Död 1823-03-31.
  Son Nils, född 1810-11-12 i Dalby. Död 1815-03-06.

Hustru 2. Hanna Jönsdotter, född 1794-04-15 i Dalby.
  Dotter Marna, född 1816-10-04 i Dalby.
  Son Joen, född 1818-11-01 i Dalby.
  Son Pehr, född 1820-10-17 i Dalby. Död 1822-04-19.
  Dotter Sissa, född 1826-03-18 i Dalby.
  Son Nils, född 1828-12-15 i Dalby.
  Son Jöns, född 1832-04-03 i Dalby.
  Son Pehr, född 1834-07-06 i Dalby.

Nils första hustru Marna dog i december 1814. Nils gifte om sig med Hanna i december 1815.

1856 - 1890.
Åbo Nils Nilsson, född 1828-12-15 i Dalby. Död 1885-02-24.
(Dog av "Hjertfel"). (Son till Nils Joensson ovan).
Hustru Kirstina (Kersti) Persdotter, född 1838-01-23 i Hardeberga. Död 1890-02-14.
(Dog av "maglidande").
  Dotter Marna, född 1858 i Dalby.
  Son Per, född 1862-11-22 i Dalby.
  Son Nils, född 1866-03-04 i Dalby.
  Dotter Hanna född 1873-06-01 i Dalby.

1856-06-26 köper sonen Nils gården av sin far Nils för 6666 riksdaler och 32 skilling.
Nils och Kirstina gifter sig 1857.

1875-03-06. Branden 1875, när Gästgivaregården brann upp, drabbade också flera andra gårdar. Dalby 31 försvann i branden.
1885-02-25. Kyrkovärden Nils Nilsson avlider 56 år gammal.
1889-06-05. En av Nils Nilssons änkas unghästar stegrar sig, ramlar på rygg och dör omedelbart.
1890-02-17. Nils Nilssons änka Kjersti Persdotter dör 52 år gammal.

1890 - 1911.
Åbo Per Nilsson, född 1862-11-22 i Dalby. Död 1914-02-26. (Dog av lunginflammation). (Son till Nils Nilsson ovan).

1890-06-30. Per Nilsson på nr 31 har tagit hand om en jakthund.
1899-01-16. Stor fest med bal hos Per Nilsson.
1911-05-29. Hela gården Dalby 31 brinner ner efter en stor eldsvåda.

 

Tidningsartiklar mm.

1682. Arealavmätning. (Överst på sidan)

Lars Truesson finns nämd i den äldsta förteckningen över Dalby, som finns på Lantmäteriet, från 1682.

    

Lars Truesson Ibm (står för ibidem: sammanstädes, alltså i detta fallet Dalby): brukar 1: grund (ung. jordområde), Räknas för 1/2 ?
denne grunden warit i några
åhr öde, nu nytt opptagen.

1875-03-06. Helsingborgs tidning. (Överst på sidan)

Branden 1875, när Gästgivaregården brann upp, drabbade också flera andra gårdar. Dalby 31 försvann i branden.

Stor eldsvåda i Dahlby. Sitl. Torsdag kl. 7 3/4 utbröt eldswåda i Dahlby gästgifwaregård, der elden först wisade sig på boningshusets wind. Snart stod hela den stora gästgifwaregården i lågor, och dessa famnade straxt derpå landtbrukarne Christen Jönssons och Nils Nilssons stora hemmansåbyggnader, ena tingshusbyggnaden och flera enskilda hus,så att nu 17 skorstenar stå ensamme qwar på platsen för ödeläggelsen. Elden apred sig så hastigt i halmtaken att man icke lyckades rädda mycket af husens möbler m. m., och det war med stort beswär man lyckade rädda kreaturen. Sjelfwa tingshuset står qwar. Gästgifwaregården och hemmansåbyggnader woro branförsäkrade, men egarne göra dock stor förlust.      

1885-02-25. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Kyrkovärden Nils Nilsson avlider 56 år gammal.

  

1889-06-05. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

En av Nils Nilssons änkas unghästar stegrar sig, ramlar på rygg och dör omedelbart.

  

1890-02-17. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Nils Nilssons änka Kjersti Persdotter dör 52 år gammal.

  

1890-06-30. Tidningen Lund. (Överst på sidan)

Per Nilsson på nr 31 har tagit hand om en jakthund.

  

 

1899-01-16. Folkets Tidning. (Överst på sidan)

Stor fest med bal hos Per Nilsson.

  

 

1911-05-29. Svenska Dagbladet. (Överst på sidan)

Hela gården Dalby 31 brinner ner efter en stor eldsvåda.

  


1911-05-30. Dagens Nyheter.
1911-05-30. Trelleborgstidningen. 

Källor:
Arkiv Digital.
Svenska Tidningsartiklar.
Vykort, P-O Bengtsson.
Foto, P-O Bengtsson.
Lantmäteriets historiska kartor.