(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby Station

 

Tidningsurklipp mm, som handlar om Dalby Station genom tiderna.


 


1892.
1892-06-10. Planering av Dalby Stations närområde.
1892-08-05. Dalby har fått räls!
1892-08-06. Malmö - Tomelilla järnväg närmar sig sin fullbordan.
1892-10-07. En första färd på rälsen förbi Dalby station.
1892-11-05. Beskrivning av de fördelar, som Dalby får av den nya järnvägen.
1892-11-18. Anton Dybeck, Dalby stations första stins, utses.
1892-11-30. Stationshus, godsmagasin mm är klara på Dalby station.
1892-12-03. Styrelsen för banan Malmö-Tomelilla vill att den besiktigas och godkännes under december.
1892-12-16. Den första tidtabellen för Malmö - Dalby.
1892-12-17. Alla tidningsartiklar t.o.m. 1892-12-31.

1893.
1893-01-18. Tågtrafiken Dalby - Malmö verkar fungera utmärkt.
1893-02-06. 300 personer åkte tåg till Malmö från Dalby för att gå på teater.
1893-05-19. Referat från järnvägsaktiebolagets bolagsstämma.
1893-06-02. En resa med tåg tur och retur Malmö - Sjöbo.
1893-08-11. Gästgivare Sundberg borrar efter friskt vatten vid det nya stationshotellet.
1893-09-18. Invigningen av hela banan Malmö-Tomelilla är nära förestående.
1893-09-22. Invigningståget kör hela vägen från Malmö till Cimbrishamn och retur.
1893-09-22. Den första tågtidtabellen mellan Malmö och Tomelilla, 1893-09-22.
1893-10-27. Stinsen på Dalby Station, Anton Dybeck och hans hustru Fredrique, får en dotter.


1892-06-10. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Planering av Dalby Stations närområde.

 

1892-08-05. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Dalby har fått räls! 

1892-08-06. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan).

Malmö - Tomelilla järnväg närmar sig sin fullbordan.
 

1892-10-07. Skånska Aftonbladet. (Överst på sidan).

En första färd på rälsen förbi Dalby station. 

1892-11-05. Ystads Allehanda. (Överst på sidan).

Beskrivning av de fördelar, som Dalby får av den nya järnvägen. 

1892-11-18. Arbetet. (Överst på sidan).

Anton Dybeck, Dalby stations första stins, utses.Stationsinspektor = Stins.

 

1892-11-30. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Stationshus, godsmagasin mm är klara på Dalby station.


 

1892-12-03. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan).

Styrelsen för banan Malmö-Tomelilla vill att den besiktigas och godkännes under december. 

1892-12-16. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan).

Den första tidtabellen för Malmö - Dalby. 

1892-12-17 - 1892-12-29. Olika tidningar. (Överst på sidan).

Artiklar från olika tidningar inför och efter invigningen av Dalby-Malmö 1882-12-21.

1892-12-17. Skånska Dagbladet.
1992-12-17. Ystads Allehanda.


1892-12-17. Arbetet.
1892-12-19. Folkets Tidning.

1892-12-21. Skånska Dagbladet.
1892-12-29. Skånska Dagbladet.


 

1893-01-18. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Tågtrafiken Dalby - Malmö verkar fungera utmärkt.
 

1893-02-04. Ystads Allehanda. (Överst på sidan).

Journalisten på Ystads Allehanda strör lovord om Dalby järnvägsstation och om Dalbys framtidsutsikter. 

1893-02-06. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

300 personer åkte tåg till Malmö från Dalby för att gå på teater. 

1893-05-19. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan).

Referat från järnvägsaktiebolagets bolagsstämma.

 

1893-06-02. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan).

En resa med tåg tur och retur Malmö - Sjöbo. 

1893-08-11. Tidningen Lund. (Överst på sidan).

Gästgivare Sundberg borrar efter friskt vatten vid det nya stationshotellet. 

1893-09-18. Folkets Tidning.

Invigningen av hela banan Malmö-Tomelilla är nära förestående. 

1893-09-22x. Folkets Tidning.

Invigningståget kör hela vägen från Malmö till Cimbrishamn och retur.
1893-09-22y. Sydsvenska Dagbladet.

Den första tågtidtabellen mellan Malmö och Tomelilla, 1893-09-22. 

1893-10-27. Sydsvenska Dagbladet.

Stinsen på Dalby Station, Anton Dybeck och hans hustru Fredrique, får en dotter.