(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby Tegelbruk.

 


Tidningsurklipp mm, som handlar om Dalby Tegelbruk mellan 1896 och 1912.

 


1896-1903. Dalby Tegelbruk startades av Per Mattsson från Åkarp. Mattsson köpte området redan 1893 av Per Christensson. Per Mattsson jobbade då vid Åkarps tegelbruk. Han ägde Dalby tegelbruk fram till 1903, då han sålde det vidare till byggmästare Sven Olof Ljunggren från Lund.

1894-01-15. Per Mattsson får lagfart på området, som han köpte ett år innan.
1896-08-31. Per Mattsson lägger in ansökan om att få starta en handelsrörelse.
1897-10-06. Per Mattsson skadas allvarligt av ångmaskinen på tegelbruket.
1900-10-09. Dalby Tegelbruk säljer gult tegel.
1902-12-16. Per Mattsson vill sälja sitt Tegelbruk.
1903-06-02. Dalby Tegelbruk övergår från P. Mattsson till O. Ljunggren.

1903-1912. Sven Olof Ljunggren. Han var byggmästare och "storgubbe" från Lund. Han byggde bl a "gamla" Landsarkivet och Botaniska muséet. Han ägde tegelbruket tills det brann ner 1912.

         
(Klicka på bilderna)

Ägarna av Dalby Tegelbruk lägger under åren ut en mängd platsannonser. Där beskriver de vilka yrkesmän de söker. Följande yrkestitlar finns nämnda: Tegeltrillare, ugnsrullare, tegelrörformare, lergravare, jordarbetare, stengallrare, tegelgammare, rörfarmare, maskinist.

1903-05-25. Dalby Tegelbruk vill anställa nyktra tegeltrillare.
1903-05-29. Dalby Tegelbruk anställer ugnsrullare och tegelrörsformare.
1903-07-18. Dalby Tegelbruk vill anställa lergravare och stentrillare.
1903-08-18. Dalby Tegelbruk vill anställa 6 st tegelbruksarbetare.
1904-03-14. Dalby Tegelbruk vill anställa en maskinist och en del nyktra och vanda tegelbruksarbetare.
1904-07-07. Dalby Tegelfabrik söker 4 NYKTRA arbetare.
1904-08-27. Dalby Tegelfabrik söker 6 st. tegelbruksarbetare.
1906-05-02. Dalby Tegelbruk söker 6 st. arbetare.
1906-05-22. Dalby Tegelbruk söker 4 st. arbetare till stengallring.
1906-06-27. 2 st tegelgammare och 2 st rörfarmare anställes.
1906-07-31. 4 st arbetare och 1 st maskinist anställes.
1906-08-08. Dalby Tegelfabrik anställer 6 st arbetare.
1906-09-14. Dalby Tegelfabrik anställer 2 á 3 nyktra arbetare.
1906-10-17. Dalby Tegelfabrik anställer ytterligare 3 nyktra arbetare.
1908-08-11. 6 vana telegelbruksarbetare kan få anställning.

1906 råkar en arbetare ut för en allvarlig olycka och båda armarna måste amputeras. Rättegången, som följer, varar i fem år och går ända upp till högsta domstolen.

1904-04-20. Arbetaren Ola Jönsson råkar ut för en allvarlig olycka och måste amputera båda armarna.
1904-05-18. Upprop, för att samla pengar till Ola Jönsson.
1905-12-12. Från rättegången, när Ola Jönsson förlorade sina armar.
1906-08-04. Häradsrätten dömer till den skadade arbeterens, Ola Jönssons, fördel.
1906-09-06. Två artiklar om resultatet av rättegången mot tegelbruksägare Ljunggren och tegelbruksmästare Jönsson.
1907-05-18. Stockholmstidningen tar upp målet på Dalby Tegelbruk.
1909-05-21. Efter 5 år, så fastställer Hösta Domstolen målet mellan Ola Jönsson och Dalby Tegelbruk.

Tegelmästare Jönsson är, enligt artikeln nedan, inte så populär på tegelbruket.

1905-05-06. Mycket hård kritik från en "arbetare" på Dalby Tegelfabrik.
1905-11-24. Tegelmästare Jönssons son skadas vid lek med dynamit.

1912 brinner hela tegelbruket upp. Ett försök görs för att starta om tegelbruket, men ägaren Ljunggren går i konkurs 1913 och drabbas av en hjärnblödning 1914.

     (Klicka på bilden)

1912-10-07. Hela Dalby Tegelbruk brinner upp.
1912-11-19. Dalby Tegelbruk ska byggas upp igen och bli ett aktiebolag.


 

1894-01-15. Lagfart.

Per Mattsson får lagfart på området, som han köpte ett år innan.1896-08-31. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan).

Per Mattsson lägger in ansökan om att få starta en handelsrörelse. 

1897-10-06. Arbetet. (Överst på sidan).

Per Mattsson skadas allvarligt av ångmaskinen på tegelbruket. 

1900-10-09. Skånska Dagbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelbruk säljer gult tegel. 

1902-12-16. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan).

Per Mattsson vill sälja sitt Tegelbruk. 

1903-05-25. Kristianstadsbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelbruk vill anställa nyktra tegeltrillare. 

1903-05-29. Skånska Dagbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelbruk anställer ugnsrullare och tegelrörsformare. 

1903-06-02. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelbruk övergår från P. Mattsson till Sw. O. Ljunggren.


 

1903-07-18. Skånska Dagbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelbruk vill anställa lergravare och stentrillare. 

1903-08-18. Karlshamns Allehanda.

Dalby Tegelbruk vill anställa 6 st tegelbruksarbetare. 

1904-03-14. Kristianstadsbladet.

Dalby Tegelbruk vill anställa en maskinist och en del nyktra och vanda tegelbruksarbetare. 

1904-04-20. Skåningen Eslöfs Tidning. (Överst på sidan).

Arbetaren Ola Jönsson råkar ut för en allvarlig olycka och måste amputera båda armarna. 

1904-05-18. Folkets Tidning. (Överst på sidan).

Upprop, för att samla pengar till Ola Jönsson. 

1904-07-07. Skånska Dagbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelfabrik söker 4 NYKTRA arbetare. 

1904-08-27. Kristianstadsbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelfabrik söker 6 st. tegelbruksarbetare. 

1905-05-06. Arbetet.  (Överst på sidan).

Mycket hård kritik från en "arbetare" på Dalby Tegelfabrik. 

1905-11-24. Arbetet. (Överst på sidan).

Tegelmästare Jönssons son skadas vid lek med dynamit. 

1905-12-12. Aurora. (Överst på sidan).

Från rättegången, när Ola Jönsson förlorade sina armar.
 

1906 c:a. Foto.

Foto på personalen på Dalby Tegelbruk c:a 1906. Fotot är från boken "Dalby. En bilderbok från 1900-talet". Mannen mitt i bakre raden med vit keps är tegelbruksägare Sven Olof Ljunggren. Mannen längst ut till höger är troligtvis tegelmästare Jönsson. 

1906-05-02. Skånska Dagbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelbruk söker 6 st. arbetare. 

1906-05-22. Skånska Dagbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelbruk söker 4 st. arbetare till stengallring 

1906-06-27. Skånska Dagbladet. (Överst på sidan).

2 st tegelgammare och 2 st rörfarmare anställes. 

1906-07-31. Skånska Dagbladet.  (Överst på sidan).

4 st arbetare och 1 st maskinist anställes. 

1906-08-04. Arbetet. (Överst på sidan).

Häradsrätten dömer till den skadade arbeterens, Ola Jönssons, fördel. 

1906-08-08. Arbetet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelfabrik anställer 6 st arbetare. 

1906-09-06. Arbetet. (Överst på sidan).

Två artiklar om resultatet av rättegången mot tegelbruksägare Ljunggren och tegelbruksmästare Jönsson.


1896-09-13. Arbetet.

 

1906-09-14. Skånska Dagbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelfabrik anställer 2 á 3 nyktra arbetare. 

1906-10-17. Skånska Dagbladet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelfabrik anställer ytterligare 3 nyktra arbetare. 

1907-05-18. Stockholmstidningen. (Överst på sidan).

Stockholmstidningen tar upp målet på Dalby Tegelbruk. 

1908-08-11. Arbetet. (Överst på sidan).

6 vana telegelbruksarbetare kan få anställning. 

1909-05-21. Sydsvenska Dagbladet. (Överst på sidan).

Efter 5 år, så faställer Hösta Domstolen målet mellan Ola Jönsson och Dalby Tegelbruk.
 

1912. Karta.

En karta över tegelbruket innan det brann upp. Vägen tvärs igenom kartan är Veberödsvägen. "Spritf" är nuvarande Alba. Det fanns en liten järnvägsräls inne på tegelbruket. I dammarna tog man upp leran till teglet. Dammarna (eller resterna av dem) kallades senare för "Kissedammarna". 

1912-10-07. Arbetet. (Överst på sidan).

Hela Dalby Tegelbruk brinner upp. 

1912-11-19. Arbetet. (Överst på sidan).

Dalby Tegelbruk ska byggas upp igen och bli ett aktiebolag. 

1917-10. Foto.

Ett foto på byggmästare Ljunggren från 1917.